Hae sivustolta

Pilvipolku

Keva kiihdyttää siirtymistä pilveen Onregon Pilvipolku™-mallin avulla

Tiedotteet / Lukuaika 2 min
Julkaistu
Jussi Vento
Chief Marketing Officer

Suomen suurin työeläkevakuuttaja Keva on päättänyt lähteä yhdessä Onregon kanssa kiihdyttämään pilvitransformaationsa toteutumista.

Pilvipolku™ on Onregon vaiheittainen malli hallitun pilvisiirtymän rakentamiseksi. Malli yhdistää liiketoiminnan tärkeimmät ajurit pilviteknologian parhaisiin käytäntöihin.

– Tämä on mahtava kehitysaskel Onregon ja Kevan jo pitkään jatkuneelle yhteistyölle. Tavoite on auttaa Kevaa ottamaan Azurea ja julkisen pilven palveluita entistä laajemmin osaksi heidän IT-infrastruktuuriaan, toteaa Onregon Chief Customer Officer Juhana Raitasalo.

Keva on ottanut Azurea käyttöön jo muutamia vuosia aiemmin ja nyt oli oikea hetki lähteä kumppanin kanssa miettimään, miten asioita voitaisiin jatkossa tehdä pilvi edellä.

– Olemme vahvasti Microsoft-teknologioita hyödyntävä organisaatio ja Onregon Microsoft-kumppanuus sekä pilviosaaminen ovat kokonaisuudessa tärkeässä roolissa. Onrego on toiminut Kevan infra- ja pilvikumppanina vuodesta 2018 lähtien ja heillä on jo valmiiksi hyvä ymmärrys meidän ympäristöstä sekä sen vaatimuksista ja kriittisistä järjestelmistä, kertoo Kevan infrastruktuuripalveluista vastaava IT-päällikkö Katriina Kontsas.

Lähtölaukaus pitkälle työlle

Pilviteknologiat kehittyvät huimaa vauhtia ja Kevalle on tärkeää pysyä mukana kehityksessä.

Siirtymän ensimmäisessä vaiheessa luodaan pohja pilvisiirtymälle kirkastamalla Kevan pilvistrategia ja visio sekä rakennetaan kattava käsitys nykyisestä infrastruktuurista. Ensimmäinen vaihe luo perustan suunnittelutyölle ja auttaa priorisoimaan työkuormia.

– Aluksi tavoitteena on luoda ymmärrys kuinka pilviyhteensopivia nykyiset järjestelmämme ovat sekä millaisella suunnitelmalla voimme laajentaa julkipilven käyttöä, Katriina toteaa.

Ensimmäinen vaihe on samalla lähtölaukaus monen vuoden työlle.

– Meillä on paljon kriittisiä järjestelmiä, integraatioita ja legacy-järjestelmiä, joten työ ei tule tapahtumaan hetkessä, Katriina jatkaa.

Katriinan mukaan pilvitransformaation vaiheistus tuo hallittavuuden tunnetta ja helpottaa aikataulutuksen suunnittelua pitkälle työlle.

– Onregon mallin vaiheistettu eteneminen ja sitoutuminen vaihe kerrallaan sekä selkeys vaiheittaisen etenemisen tavoitteista ja lopputuloksista vakuuttivat meidät, Katriina kertoo.

Yhteisellä matkalla opitaan puolin ja toisin

Pilvipolku™-mallin keskiössä on tavoite kasvattaa organisaation omaa ymmärrystä ja osaamista pilviteknologioiden hyödyntämisestä.

– Pilvisiirtymä on yhteinen matka, jossa opitaan puolin ja toisin. Yksi onnistumisen avaintekijöistä on organisaation oman ymmärryksen ja kompetenssin kasvattaminen pilven mahdollisuuksista. Osaamista ei voi täysin ulkoistaa, Juhana toteaa.

Myös Katriina korostaa Kevan Azure- ja pilviosaamisen kehittämisen merkitystä.

– Meillä on vahva tahtotila laajentaa omaa Azure-osaamista ja -ymmärrystä. Yhdessä tekeminen ja oman osaamisen kasvattaminen oli myös yksi vakuuttava tekijä Onregon mallissa, Katriina sanoo.

Keva on yhteiskunnallisesti merkittävä tekijä, jonka toiminnassa teknologian merkitys yhä kasvaa.

– Täytyy kiittää Kevaa rohkeudesta lähteä ajamaan asiaa voimakkaasti eteenpäin. Monet puhuvat pilvestä ja toisilla siirtymä ei etene halutulla tavalla, mutta Keva on päättänyt lähteä hyvin määrätietoisesti kasvattamaan pilven roolia osana omaa infrastruktuuriaan, Juhana sanoo.

Onrego on nyt virallisesti Microsoftin CAF Ready -kumppani.

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?
Onrego - Azure-asiantuntija

Pilvipolku™

Ota Azure ja pilvipalvelut haltuun alan parhaiden käytäntöjen mukaan. Pilvipolku™ auttaa organisaatiotasi kiihdyttämään pilven käyttöönottoa sekä rakentamaan hyvin hallitun ja turvallisen pilvialustan.

Pilvipolku™ on 100 % yhteensopiva Microsoft Cloud Adoption Framework For Azure -viitekehyksen kanssa.

Pilvipolku™ - lue lisää