Hae sivustolta

Tietosuojaseloste

Tämä on Loihde Cloudon / Onrego Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.12.2018. Viimeisin muutos 2.5.2018.

1.1 Rekisterinpitäjä

Loihde Cloudon Oy Y-tunnus: 2487158-0 Keilaranta 1, 5. krs 02150 Espoo

1.2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Onnela, pekka.onnela@loihde.com

1.3 Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Loihde Cloudon Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

1.4 Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi sekä loihdecloudon.com-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme sinulle myös suostumuk-sesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

1.5 Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

* Henkilön nimi, asema, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja titteli/vastuualue

* Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala

* Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. asiantuntijapalveluiden tilaustiedot, palautteet, tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, laskutustiedot)

* Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Loihde Cloudonin verkkosivustoilla ja -palveluissa

* Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja ta-pahtumiin osallistuminen)

* Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

1.6 Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Keräämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut yhteyshenkilöksi.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Loihde Cloudonin sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Loihde Cloudonin ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

1.7 Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstietiedostoja, joita käytetään tallentamaan pieniä määriä tietoa. Ne tallennetaan laitteellesi kun lataat verkkosivuston selaimellasi. Nämä evästeet auttavat verkkosivustoamme toimimaan oikein, tekemään sivustostamme tietoturvallisemman, tarjoamaan paremman käyttökokemuksen sekä ymmärtämään miten verkkosivustomme suoriutuu ja analysoimaan miten meidän tulisi sivustoamme kehittää, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen.

Kuten suurin osa verkkosivustoista, meidän sivustomme käyttää ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä erilaisiin tarkoituksiin. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta. Ne eivät kerää mitään henkilötietoja tai tietoja, joilla voisi tunnistaa kävijän.

Sivustollamme käytetyt kolmannen osapuolen evästeet auttavat meitä ymmärtämään miten verkkosivustoamme käytetään ja miten sitä tulisi kehittää sekä kohdentamaan relevanttia mainontaa. Näiden tietojen avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen sivustomme käyttäjille.

Välttämättömät: Jotkin evästeet ovat välttämättömiä ja mahdollistavat osan sivustomme toiminnallisuuksista. Nämä evästeet auttavat ylläpitämään sivustovierailuja ja ehkäisemään tietoturvauhkia. Ne eivät kerää tai tallenna henkilötietoja. Esimerkiksi, evästeiden hyväksyminen ja tämän tiedon tallentaminen tapahtuu evästeen avulla, ja näin meidän ei tarvitse joka sivulla uudelleen kysyä saammeko käyttää evästeitä vierailusi aikana.

Analytiikka: Nämä evästeet tallentavat tietoa esimerkiksi sivustovierailujen määrästä, uniikkien vierailijoiden määrästä, katsoituista sivuista, verkkoliikenteen lähteistä jne. Nämä tiedot auttavat meitä ymmärtämään ja analysoimaan miten verkkosivustomme toimii ja miten sitä tulisi kehittää.

Markkinointi: Näitä evästeitä käytetään relevantin mainonnan kohdentamiseen hyödyntäen kolmannen osapuolen palveluita. Nämä evästeet auttavat meitä mainonnan kohdentamisessa ja mainonnan tehokkuuden seuraamisessa.

Sivustollamme on käytössä seuraavat evästeet:

CookieKestoKuvaus
_lfa1 years 11 months 28 days 23 hours 59 minutesNo description
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-non-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
GPS29 minutesThis cookie is set by Youtube and registers a unique ID for tracking users based on their geographical location
IDE1 years 23 days 23 hours 59 minutesUsed by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
test_cookie11 monthsThis cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the users'' browser supports cookies.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 26 days 23 hours 59 minutesThis cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.
YSCsessionThis cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos.

1.8 Tietojen luovutus

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

1.9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukai-sesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

* Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

* olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai

* olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötieto-jesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

1.10 Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Sähköisesti käsiteltävä rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Loihde Cloudonin valtuuttamilla henkilöillä. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

1.11 Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Loihde Cloudonin lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

* oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

* oikeus tietojen oikaisemiseen

* oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

* oikeus vastustaa käsittelyä

* oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

* oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

* oikeus saada tieto henkilötietojesi käsittelystä

* oikeus tietojen oikaisemiseen

* oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista

* oikeus peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen

* oikeus saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille

* oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

* oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Loihde Cloudon Oy Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö /

Pekka Onnela
Keilaranta 1
02150 Espoo
pekka.onnela@loihde.com

Loihde Cloudon Oy vastaa pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa), ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

1.12 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.