Hae sivustolta

Organisaation tehokas, turvallinen ja läpinäkyvä hallintamalli

Cloud Governance / Lukuaika < 1 min
Julkaistu
Myynti
Ota yhteyttä

Teidänkin organisaatioonne saattaisi olla syytä suunnitella hallintamalli, joka mahdollistaa Azure-ratkaisujen laajan käytön nyt ja tulevaisuuden vaatimukset huomioiden.

Azure mahdollistaa yhteensopivuuden organisaatiosi muiden sisäisten prosessien ja hallintamallien kanssa. Toimivalla hallintomallilla eli governance-mallilla mahdollistetaan syntyneiden kustannusten jakaminen liiketoimintayksikköjen välillä. Etukäteen määritellyt nimeämis- ja merkintäkäytännöt varmistavat, että ympäristö vielä laajentuessaankin on hallittavissa ja katselmoitavissa kustannusten, tietoturvan ja palvelujen laadun osalta.

Azuren hallintamalli tarvitaan, jotta voidaan levittää Microsoft Azure-pilviratkaisun käyttöä organisaatiossa läpinäkyvästi, tehokkaasti, määrämuotoisesti sekä turvallisesti. Julkisia pilvipalveluita voidaan käyttää ketteränä monitoimittaja-alustana. Julkisessa pilvipalvelussa sisäiset ja ulkoiset suunnittelijat sekä ylläpitäjät voivat rakentaa ja operoida palveluita ilman monimutkaista alustan ylläpitoa.

Yhteiset pelisäännöt

Eri suunnittelijoilla ja ylläpitäjillä on erilaiset tavat luoda ja ylläpitää palveluita. Kun organisaationne haluaa hyödyntää julkisen pilven tarjontaa, täytyy määritellä säännöt ja vaatimukset, joiden pohjalta ohjataan sisäisiä ja ulkoisia toimijoita. Ilman tehokasta hallintamallia julkisesta pilvipalvelusta voi muodostua kokonaisuus, joka ei enää ole oman organisaatiosi hallinnassa.

Azuren hallintamalli toimii myös uusien toimijoiden koulutuksellisena materiaalina, jolloin pelisäännöt Azuren käytön suhteen ovat yksiselitteiset. Dokumentoitu toimintamalli ohjaa toimijat tekemään oikeita päätöksiä jo palveluiden suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa.

Alkuvaiheessa tehtyjä määrityksiä kun ei välttämättä pysty kaikissa tilanteissa enää muuttamaan. Kustannusten osalta hallintamalli ohjaa ottamaan huomioon pilvipalveluiden tarjoamat skaalausmahdollisuudet ja pakottaa organisaatiosi miettimään millä mallilla palveluita ostetaan (IaaS, PaaS tai SaaS).

Suorituskykymielessä hallintamalli auttaa ottamaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon erilaiset rajoitteet ja parhaat käytännöt, jotta resurssien käyttö olisi optimaalista. Tietoturvan osalta hallintamallissa määritellään pilvipalveluiden osalta erityshuomiota vaativat asiat ja pakotetaan ne auditoitavien asioiden listalle.

Kenen vastuulla?

Hallintamalli ottaa kantaa myös palveluiden hallintaan ja ylläpitoon, jolloin on tiedossa yksiselitteisesti se kenen vastuulla ylläpito miltäkin osin ja missä laajuudessa on. Hallintamalli turvaa myös auditointien kautta palvelun jatkuvuuden ja varmistaa, että jatkuvuusasiat on otettu huomioon jo palvelun perustamisvaiheessa.

Kaikissa Azureen tulevissa palveluissa otetaan huomioon organisaatiosi tietoturvavaatimukset. Tietoturvan osalta haluttu tietoturvan taso varmistetaan jatkuvalla seurannalla ja projektin aikaisilla tarkistuspisteillä.

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?