Hae sivustolta

Julkisen pilven hallintamalli – Cloud Governance

Julkisen pilven Governance hallintamalli on pelikirja julkisen pilven viitekehyksessä toimimiseen. Se ohjaa eri sidosryhmienne toimintaa julkisen pilven viitekehyksessä, mukaanlukien ulkoiset toimijat.

Kysy lisätietoja

Julkisen pilven pelikirja

Yksi julkisen pilven arvolupauksia on nopeus. Päätöksiä tehdään vauhdilla ja matka päätöksestä sovelluksen tai palvelun tuotantoon ja julkaisuun voi tapahtua hyvinkin ripeästi. Hallintamalli auttaa sinua pitämään pilviympäristön kontrollissa, jotta pilvi ei karkaa ihan käsistä.

Organisaatiot, jotka hyödyntävät julkisen pilven palveluita omassa liiketoiminnassaan tarvitsevat sovittuja toimintamalleja ja pelisääntöjä, jotka koskevat myös ulkoisia kumppaneita kuten sovelluskehittäjiä.

Hallintamalliin dokumentoidaan parhaat käytännöt, joita teidän organisaatiossa tulee noudattaa kun uusia palveluita siirretään tai rakennetaan pilviympäristöönne. Sen avulla varmistetaan toiminnan yhdenmukaisuus sekä keskitetty ote ja näkymä tietoturvaan.

Kun taloon tulee lisää väkeä, uusien henkilöiden on helppo toimia julkisen pilven viitekehyksessä, kun olennaiset käytössäännöt ja resurssien käyttötavat ovat määritelty sekä kuvattu. Hallintamalliinne määritellään esimerkiksi miten kapasiteettia tilataan, mitä tietoturvaan liittyviä asioita on oletuksena huomioitu sekä miten palveluiden hallinnointi hoidetaan käytännössä.

Palvelun hyödyt

Yhteiset pelisäännöt kaikille sidosryhmille

Keskitetty ote tietoturvaan

Kustannusten optimointi

Ratkaisun sisältö

Service Design – miten palvelut tulisi suunnitella ja rakentaa, että ne toimisivat ja olisivat kustannusten kannalta optimoituja (PaaS, IaaS, SaaS)

Käytännön hallinnoinnin organisointi, kuka hallinnoi? Julkisessa pilvessä on useantasoisia hallintatunnuksia. Miten niitä käytetään, miten ne tulisi suojata ja mitä oikeuksia annetaan kumppaneille?

Mistä kustannukset syntyvät, miten niitä tullaan seuraamaan ja miten kustannukset jyvitetään asiakasorganisaatiossa tai niiden kumppaneiden kesken, jotka toimivat asiakkaan julkisessa pilvessä.

Nimeämisstandardit. Monet nimeämiseen liittyvät asiat ovat luonnin jälkeen pysyviä.

Tietoturvan monitorointi, miten se tehdään, kuka tekee ja mitä pitäisi monitoroida

Tietoturvan minimivaatimukset omalle organisaatiolle sekä erityisesti kumppaneille, jotka käsittelevät asiakkaan sovelluksia tai dataa julkisessa pilvessä

Onrego Cloud Governancen valmistuessa organisaatiolla on turvallinen kyvykkyys hyödyntää julkista pilveä. Luodusta hallintomallista syntyy tuotoksena myös asiakkaalle räätälöity dokumentaatio, jota voidaan jatkossa päivittää Onrego Cloud Advisor -palvelussa. Lisäksi on mahdollista järjestää organisaatiolle luodusta hallintomallista koulutuksia henkilöstölle ja sidosryhmille.

Miksi tarvitaan julkisen pilven Governance hallintamallia?

Ilman Governance-mallia organisaation julkisesta pilvestänne tulee villi länsi. Esimerkiksi  tietoturvastanne on vaikeaa, jopa mahdotonta, saada keskitetty ote ja näkymä.

Hallintamallin merkitys korostuu etenkin monitoimittajaympäristöissä. Uusien henkilöiden ja ulkopuolisten kumppanien on helppo toimia teidän julkisen pilven viitekehyksessä, kun siihen liittyvät olennaiset käytössäännöt ja resurssien käyttötavat ovat määritelty ja kuvattu.

Mitä Governance-palvelu ratkaisee?

Hallintamalli antaa vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin?

Miten kapasiteettia tilataan? Mitä tietoturvaan liittyviä asioita on oletuksena huomioitu? Miten palveluiden hallinnointi tapahtuu? Miten tietoturvaa valvotaan?
Miten asioita nimetään? Miten kustannuksia seurataan? Miten käyttäjäoikeuksia myönnetään, ja millä tasolla?

Kysy lisätietoja

Juhana Raitasalo


Chief Customer Officer juhana.raitasalo@onrego.fi +358 40 759 0526

Miten liikkeelle?

Onko teillä tarvetta pilven hallintamallille? Olemme toteuttaneet lukuisia pilven hallintamalleja erilaisille organisaatioille eri toimialoilla. Kerromme mielellämme näistä lisää.

Laita viestiä lomakkeella tai soita 020 7191 430.

Miten näitä tietoja käsitellään? Tutustu tietosuojaselosteeseemme.