Hae sivustolta

Pilven hallintamalli – Cloud Governance

Pilven hallintamallin avulla varmistamme, että pilvipalvelut otetaan yrityksessäsi käytöön hallitusti ja turvallisesti. Hallintamalli on dokumentaatio, joka ohjeistaa sekä oman yrityksesi henkilöstä että yrityksesi kumppaneita toimimaan yhdenmukaisesti pilvessä.

Kysy lisätietoja
Onrego - julkipilven ja Azuren asiantuntemusta

Hallintamalli on julkisen pilven pelikirja.

Yksi julkisen pilven keskeisimpiä arvolupauksia on nopeus. Päätöksiä tehdään vauhdilla ja matka päätöksestä sovelluksen tai palvelun tuotantoon ja julkaisuun voi tapahtua hyvinkin ripeästi. Hallintamalli auttaa sinua pitämään pilviympäristösi kulutuksen ja tietoturvan paremmin kontrollissa.

Kaikki, ketkä hyödyntävät julkisen pilven palveluita omassa liiketoiminnassaan, tarvitsevat yhteiset pelisäännöt pilven resurssien käyttöön. Nämä pelisäännöt koskevat myös ulkoisia sovelluskehittäjiä.

Hallintamalliin dokumentoidaan parhaat käytännöt, joita tulee noudattaa kun uusia palveluita siirretään tai rakennetaan pilviympäristöösi. Sen avulla varmistamme toiminnan yhdenmukaisuuden sekä saat keskitetyn otteen ja näkymän ympäristösi tietoturvaan.

Hallintamalliin dokumentoidaan esimerkiksi nimeämiskäytännöt, palveluiden käyttöönotto, palveluiden seuranta, tietoturvan vähimmäismääritykset ja käyttöoikeuksien hallinta.

Uusien henkilöiden on helppo toimia julkisen pilven viitekehyksessä, kun olennaiset käytössäännöt ja resurssien käyttötavat on määritelty sekä kuvattu. Hallintamallissa määrittelemme esimerkiksi miten tilaat kapasiteettia, mitä tietoturvaan liittyviä asioita on oletuksena huomioitu sekä miten hoidat palveluiden hallinnoinnin käytännössä.

CASE Relex

Pilven hallintamalli tukee Azuren käyttöönottoa

Toteutimme RELEXille julkisen pilven hallintamallin sekä DevOps-hallintamallin auttamaan Azuren hallitussa käyttöönotossa.

Lue lisää

Palvelun hyödyt

Yhteiset pelisäännöt kaikille sidosryhmille

Keskitetty ote tietoturvaan

Kustannusten optimointi

Ratkaisun sisältö

Onrego Cloud Governancen valmistuessa yritykselläsi on turvallinen kyvykkyys hyödyntää julkista pilveä. Lopputuotoksena saat dokumentaation, johon on määritelty juuri sinun yritystäsi koskevat säännöt ja käytännöt. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

  • Service Design – miten palvelut tulisi suunnitella ja rakentaa, että ne toimisivat ja olisivat kustannusten kannalta optimoituja (PaaS, IaaS, SaaS)
  • Käytännön hallinnoinnin organisointi, kuka hallinnoi? Julkisessa pilvessä on useantasoisia hallintatunnuksia. Miten niitä käytetään, miten ne tulisi suojata ja mitä oikeuksia annetaan kumppaneille?
  • Mistä kustannukset syntyvät, miten niitä tullaan seuraamaan ja miten kustannukset jyvitetään asiakasorganisaatiossa tai niiden kumppaneiden kesken, jotka toimivat asiakkaan julkisessa pilvessä.
  • Nimeämisstandardit. Monet nimeämiseen liittyvät asiat ovat luonnin jälkeen pysyviä.
  • Tietoturvan monitorointi, miten se tehdään, kuka tekee ja mitä pitäisi monitoroida
  • Tietoturvan minimivaatimukset omalle organisaatiolle sekä erityisesti kumppaneille, jotka käsittelevät asiakkaan sovelluksia tai dataa julkisessa pilvessä

Miksi tarvitaan julkisen pilven Governance hallintamallia?

Ilman Governance-mallia yrityksesi pilviympäristöstä tulee villi länsi. Esimerkiksi  tietoturvasta on vaikeaa, jopa mahdotonta, saada keskitetty ote ja näkymä.

Hallintamallin merkitys korostuu etenkin monitoimittajaympäristöissä. Uusien henkilöiden ja ulkopuolisten kumppanien on helppo toimia yrityksesi julkisen pilven viitekehyksessä, kun siihen liittyvät olennaiset käytössäännöt ja resurssien käyttötavat ovat määritelty ja kuvattu.

Mitä Governance-palvelu ratkaisee?

Hallintamalli antaa vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin?

Miten kapasiteettia tilataan? Mitä tietoturvaan liittyviä asioita on oletuksena huomioitu? Miten palveluiden hallinnointi tapahtuu? Miten tietoturvaa valvotaan?
Miten asioita nimetään? Miten kustannuksia seurataan? Miten käyttäjäoikeuksia myönnetään, ja millä tasolla?

Kysy lisätietoja

Juhana Raitasalo


Chief Customer Officer juhana.raitasalo@onrego.fi +358 40 759 0526

Miten liikkeelle?

Onko teillä tarvetta pilven hallintamallille? Olemme toteuttaneet lukuisia pilven hallintamalleja erilaisille organisaatioille eri toimialoilla. Kerromme mielellämme näistä lisää.

Laita viestiä lomakkeella tai soita 020 7191 430.

Miten näitä tietoja käsitellään? Tutustu tietosuojaselosteeseemme.