Kiinteistöhuolto

Kiinteistöhuolto voi hyödyntää IoT:ta optimoimaan omaa toimintaansa, sekä tarjoamaan asiakkailleen uusia palveluita.

IoT:n avulla voidaan seurata siivoustarpeiden kehittymistä, rakennuksen ilmanvaihtoa ja ilmanvaihtosuodattimien vaihtotarpeita, tai tarvittaessa tehdä älykkäitä ilmanvaihtoventtiileitä.
Työnohjaus perustuen ennakoituun tarpeeseen, kiinteistöautomaation kehittäminen entistä pidemmälle.

Veden- ja sähkönkulutuksen seuranta IoT:n avulla keskitetysti. Etähallinta automaattisesti ja ajastetusti.

 


 

Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus voi hyödyntää IoT:ta tuottamaan uutta liiketoimintaa.
Antureiden sijoittaminen rakenteisiin, joilla mahdollistetaan rakennuksen terveydentilan seuraaminen.

Kiinteistön omistajille ja ylläpitäjille näkymä kiinteistön terveydentilaan. Ennakoivat huoltotoimenpiteet. Rakennusvirheiden havaitseminen.

 


 

Logistiikka

Logistiikassa IoT:ta voidaan hyödyntää autojen ja rahtien liikkeiden seurantaan.
Autojen ja rahtien seuranta, reittien optimointi, polttoainetaloudellisuus, automaattiset toimenpiteet rahdin saavuttaessa määrätyt sijainnit.

 


 

Jätehuolto

Jätehuolto voi hyödyntää IoT:ta jätehuoltotarpeen seuranta ja optimointi, jolla mahdollistetaan oikea-aikainen jätteiden keräys ja kierrätys. Optimoidut ja ennalta lasketut reitit.

 


 

Kunnossapito

Kunnossapito voi optimoida toimintaansa IoT:n avulla.

Tietojen kerääminen aurauskalustosta optimaalisien reittien suunnittelua varten, sekä auran kulumisen seuranta ja kulumisen optimointi. Vedenkulutuksen optimointi.

 


 

Miksi IoT mahdollistaa useita käyttökohteita?

Antureiden hinnat ovat laskeneet, akkuteknologia on kehittynyt, pienoistietokoneita on saatavilla, pilvipalvelut tarjoavat valmiita komponentteja ja visualisointeja – tekniikka on kehittynyt ja kustannukset ovat laskeneet.