Julkisen pilven akatemia – Pilvi haltuun

18 julkisen pilven osa-aluetta – ymmärrys ja osaaminen pilven mahdollisuuksiin – e-learning-ympäristö – käytännön harjoituksia – rautaisten ammattilaisten valmennusta

Pilviasiantuntijaksi​

IT-infrastruktuuri muuttuu. Pilvipalvelut ovat tämän hetken ratkaisu. Totesimme, että pilviosaajia tarvitaan merkittävästi lisää. Julkisen pilven palveluita on jo paljon käytössä – mutta organisaatioilta puuttuu sisäistä osaamista. Siksi kehitimme kaikkia hyödyttävän ratkaisun.

Julkisen pilven akatemiassa Onregon MCT-kouluttajat valmentavat teidät pilvimaailman osaajiksi.

Tule mukaan opiskelemaan – Akatemiaan on jatkuva haku! Seuraava toteutus alkaa marrakuussa 2019. 

Onrego valittiin Microsoftin vuoden kumppaniksi Suomessa vuonna 2018.
Julkisen pilven akatemia oli yksi valintakriteereistä:
”…Onrego on ottanut myös vahvan yhteiskunnallisen roolin luomalla julkisen pilven ammattitutkintokoulutuksen. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, mitä yritykset voivat tehdä täyttääkseen teknologiaosaajien vajetta ja vahvistaakseen digitalisaatio- ja pilviteknologioiden osaamista Suomessa”
 
Pekka Horo,Toimitusjohtaja, Microsoft Oy

Pilviasiantuntijaksi

IT-infrastruktuuri muuttuu. (Hybridi)pilvi on tämän hetken ratkaisu. Totesimme, että pilviosaajia tarvitaan merkittävästi lisää. Julkisen pilven palveluita on jo paljon käytössä – mutta organisaatioilta puuttuu sisäistä osaamista. Siksi kehitimme kaikkia hyödyttävän ratkaisun.

Julkisen pilven akatemiassa Onregon MCT-kouluttajat valmentavat teidät pilvimaailman osaajiksi.

Tule mukaan opiskelemaan – Akatemiaan on jatkuva haku! Seuraava toteutus alkaa marraskuussa 2019.

Onrego valittiin Microsoftin vuoden kumppaniksi Suomessa vuonna 2018.
Julkisen pilven akatemia oli yksi valintakriteereistä:
”…Onrego on ottanut myös vahvan yhteiskunnallisen roolin luomalla julkisen pilven ammattitutkintokoulutuksen. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, mitä yritykset voivat tehdä täyttääkseen teknologiaosaajien vajetta ja vahvistaakseen digitalisaatio- ja pilviteknologioiden osaamista Suomessa”
 
Pekka Horo,Toimitusjohtaja, Microsoft Oy

Julkisen pilven akatemia

Mikä on Julkisen pilven akatemia?

Valmennuskokonaisuus, joka luotiin auttamaan organisaatioita ymmärtämään ja hallitsemaan pilvipalveluita. Pilvipalveluiden hyödyntäminen on haastavaa ilman osaavaa henkilöstöä – tätä varten tarvitaan ajantasaista kouluttautumista.

Tavoitteena on syvempi tekninen haltuunotto, käyttöskenaarioiden luominen organisaation käyttöön ja kasvupolku IT-tehtävissä toimiville henkilöille.

Koulutuksessa käydään läpi  18 eri aihealuetta. Koulutus opastaa tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa.

Koulutus antaa myös täydet valmiudet suorittaa Microsoft sertifiointi AZ-100 Microsoft Azure Infrastructure and Deployment.

Valmennuksessa opiskelee tällä hetkellä noin 150 opiskelijaa – uusi ryhmä aloittaa joka kuukausi.

Kenelle akatemia on tarkoitettu?

Kenelle tahansa, joka työskentelee IT-tuotannon tehtävissä. Roolit vaihtelevat IT-päälliköistä asiantuntijoihin ja tukitehtävissä työskenteleviin. Tavoitteena on osaamisen kehittyminen työn ohessa, joten IT-tuotannossa työskentely kuuluu osaksi tutkinnon vaatimuksia.

Valmennukseen osallistujalla täytyy olla voimassa oleva työsopimus IT-tuotannon tehtävissä. Amiedu vastaa tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta, jonka ehtona on työnantajan hyväksyntä ja oppisopimuksen muodostaminen Amiedun kanssa.

Hyödyt

 Opiskelijalle

Kattava ymmärrys ja osaaminen moderneista pilvipalveluista. Osaamista, tietotaitoa ja kykyä hyödyntää ja ylläpitää moderneja IT-palveluita – teknistä  osaamista, käyttöskenaarioden muodostamista ja IT-palvelujen suunnittelutaitoa.

Organisaatiolle

Kyvykkäitä osaajia sovellusarkkitehtuurin ja IT-tuotannon modernisointiin, motivoitunutta henkilöstöä ja valmiudet kehittää IT-tuotantoa uudelle tasolle.

Miten akatemia etenee?

 • Keskustelu työpaikalla. Valmennuksen hyväksyy aina oma esimies / esimies voi ehdottaa työntekijöitä valmnnukseen.
 • Ilmoittautuminen suoraan Amiedulle – opiskelijan soveltuvuuden arviointi ja henkilökohtaistaminen. valmennus alkaa: Etäluentoja noin kahden viikon välein reilun vuoden ajan.
 • Monimuotovalmennus alkaa: Etäluentoja noin kahden viikon välein reilun vuoden ajan.
  • 18 osa-aluetta julkisen pilven perusteista ja palveluista aina kustannusten hallintaan
  • Etäopiskelua E-learning-portaalin kautta MCT-kouluttajan johdolla ja joitakin lähiopetuspäiviä
  • Puolen päivän opetusjaksoja (sisällytetään omaan, päivittäiseen työhön)
  • Opetuspäiviä on parin viikon välein, välissä harjoituksia, tehtäviä ja itseopiskelua
  • Kaikki opintomateriaali opiskelijoiden käytettävissä jatkuvaan itseopiskeluun koulutuksen ajan
  • Oma toimintaympäristö pilvessä
  • Materiaalipankit aihealueittain (Sis. Lähdekirjaston, videomateriaalit, kouluttajan materiaalit, harjoitukset jne.
 • Valmennukseen kuuluu lisäksi kolme lähipäivää, joiden aikana kerrataan ja päivitetään jo opittua.
 • Suoritetaan näyttökoe/keskustelu Amiedulla, valmistuminen Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon, nimikkeenä Datanomi (AT).

FAQ:

Q: Kuinka paljon akatemia vie työaikaa?

A: Harjoitukset ja muu opiskelumateriaali kannattaa käydä läpi aina luennon jälkeen, samalla viikolla. Aikaa voi käyttää niin paljon kuin haluaa osaamistaan kehittää, mutta tutkinnon onnistuneeseen läpäisemiseen vaaditaan vähintään toinen puoli päivää luennon lisäksi – noin 1-2 päivää kuukaudessa.

 Q: Mitä jos on jo aiempi tutkinto?

A: Koska kyseessä on aikuiskoulutus ja spesifiin alaan liittyvä tutkinto, aiemmat IT-tutkinnot eivät pääsääntöisesti ole esteenä. Amiedu arvioi jokaisen opiskelijan kohdalla soveltuvuuden erikseen.

Q: Kurssit maksavat paljon. Kuinka kallista lystiä vuoden mittainen koulutus on?

A: Amiedu laskuttaa koulutuksesta työnantajaa 1840 €, kertakustannuksena.

 Q: Työaikani ovat epäsäännölliset. Mitä jos en pääsekään kaikille luennoille?

A: Onrego Learning -portaalista löytyvät kaikki opintomateriaalit ja luennot videotallenteina. Ei siis haittaa, vaikkei pääsisikään liveluennolle. 

Julkisen pilven akatemia

Mikä on Julkisen pilven akatemia?

Valmennuskokonaisuus, joka luotiin auttamaan organisaatioita ymmärtämään ja hallitsemaan pilvipalveluita. Pilvipalveluiden hyödyntäminen on haastavaa ilman osaavaa henkilöstöä – tätä varten tarvitaan ajantasaista kouluttautumista.

Tavoitteena on syvempi tekninen haltuunotto, käyttöskenaarioiden luominen organisaation käyttöön ja kasvupolku IT-tehtävissä toimiville henkilöille.

Koulutuksessa käydään läpi  18 eri aihealuetta. Koulutus opastaa tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa.

Valmennuksessa opiskelee tällä hetkellä noin 150 opiskelijaa – uusi ryhmä aloittaa joka kuukausi.

Kenelle akatemia on tarkoitettu?

Kenelle tahansa, joka työskentelee IT-tuotannon tehtävissä. Roolit vaihtelevat IT-päälliköistä asiantuntijoihin ja tukitehtävissä työskenteleviin. Tavoitteena on osaamisen kehittyminen työn ohessa, joten IT-tuotannossa työskentely kuuluu osaksi tutkinnon vaatimuksia.

Valmennukseen osallistujalla täytyy olla voimassa oleva työsopimus IT-tuotannon tehtävissä. Amiedu vastaa tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta, jonka ehtona on työnantajan hyväksyntä ja oppisopimuksen muodostaminen Amiedun kanssa.

Hyödyt

 Opiskelijalle

Kattava ymmärrys ja osaaminen moderneista pilvipalveluista. Osaamista, tietotaitoa ja kykyä hyödyntää ja ylläpitää moderneja IT-palveluita – teknistä  osaamista, käyttöskenaarioden muodostamista ja IT-palvelujen suunnittelutaitoa.

Organisaatiolle

Kyvykkäitä osaajia sovellusarkkitehtuurin ja IT-tuotannon modernisointiin, motivoitunutta henkilöstöä ja valmiudet kehittää IT-tuotantoa uudelle tasolle.

Miten akatemia etenee?

 • Keskustelu työpaikalla. Valmennuksen hyväksyy aina oma esimies / esimies voi ehdottaa työntekijöitä valmnnukseen.
 • Ilmoittautuminen suoraan Amiedulle – opiskelijan soveltuvuuden arviointi ja henkilökohtaistaminen. valmennus alkaa: Etäluentoja noin kahden viikon välein reilun vuoden ajan.
 • Monimuotovalmennus alkaa: Etäluentoja noin kahden viikon välein reilun vuoden ajan.
  • 18 osa-aluetta julkisen pilven perusteista ja palveluista aina kustannusten hallintaan
  • Etäopiskelua E-learning-portaalin kautta MCT-kouluttajan johdolla ja joitakin lähiopetuspäiviä
  • Puolen päivän opetusjaksoja (sisällytetään omaan, päivittäiseen työhön)
  • Opetuspäiviä on parin viikon välein, välissä harjoituksia, tehtäviä ja itseopiskelua
  • Kaikki opintomateriaali opiskelijoiden käytettävissä jatkuvaan itseopiskeluun koulutuksen ajan
  • Oma toimintaympäristö pilvessä
  • Materiaalipankit aihealueittain (Sis. Lähdekirjaston, videomateriaalit, kouluttajan materiaalit, harjoitukset jne.
 • Valmennukseen kuuluu lisäksi kolme lähipäivää, joiden aikana kerrataan ja päivitetään jo opittua.
 • Suoritetaan näyttökoe/keskustelu Amiedulla, valmistuminen Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon, nimikkeenä Datanomi (AT).
 

FAQ:

Q: Kuinka paljon akatemia vie työaikaa?

A: Harjoitukset ja muu opiskelumateriaali kannattaa käydä läpi aina luennon jälkeen, samalla viikolla. Aikaa voi käyttää niin paljon kuin haluaa osaamistaan kehittää, mutta tutkinnon onnistuneeseen läpäisemiseen vaaditaan vähintään toinen puoli päivää luennon lisäksi – noin 1-2 päivää kuukaudessa.

Q: Mitä jos on jo aiempi tutkinto?

A: Koska kyseessä on aikuiskoulutus ja spesifiin alaan liittyvä tutkinto, aiemmat IT-tutkinnot eivät pääsääntöisesti ole esteenä. Amiedu arvioi jokaisen opiskelijan kohdalla soveltuvuuden erikseen.

Q: Kurssit maksavat paljon. Kuinka kallista lystiä vuoden mittainen koulutus on?

A: Amiedu laskuttaa koulutuksesta työnantajaa 1840 €, kertakustannuksena.

 Q: Työaikani ovat epäsäännölliset. Mitä jos en pääsekään kaikille luennoille?

A: Onrego Learning -portaalista löytyvät kaikki opintomateriaalit ja luennot videotallenteina. Ei siis haittaa, vaikkei pääsisikään liveluennolle. 

Julkisen pilven akatemia: Aihealueet

 • Johdanto valmennusohjelmaan
 • Pilvipalvelut
 • Tietoliikenneverkot
 • Virtualisointi
 • Tallennuspalvelut
 • Käyttäjähallinta pilvessä
 • Amazonin pilvipalvelut
 • Microsoft Azure
 • Pilvipalveluiden hallinta
 • Hybridimallit
 • On-Premise ympäristön siirto pilveen
 • Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta
 • Pilvipalveluiden hallinta ja valvonta
 • Toimintojen automatisointi
 • Multi-Cloud ympäristöt
 • Eri pilvipalvelumallit
 • Citrix työasemaratkaisut
 • Pilvipalveluiden kustannukset
 • Citrix Cloud palvelut
 • Päätöstilaisuus

Julkisen pilven akatemia: Aihealueet

 • Johdanto valmennusohjelmaan
 • Pilvipalvelut
 • Tietoliikenneverkot
 • Virtualisointi
 • Tallennuspalvelut
 • Käyttäjähallinta pilvessä
 • Amazonin pilvipalvelut
 • Microsoft Azure
 • Pilvipalveluiden hallinta
 • Hybridimallit
 • On-Premise ympäristön siirto pilveen
 • Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta
 • Pilvipalveluiden hallinta ja valvonta
 • Toimintojen automatisointi
 • Multi-Cloud ympäristöt
 • Eri pilvipalvelumallit
 • Citrix työasemaratkaisut
 • Pilvipalveluiden kustannukset
 • Citrix Cloud palvelut
 • Päätöstilaisuus

Kuinka päästä mukaan?

Amiedu toteuttaa oppisopimuskoulutuksena Julkisen pilven akatemian, joka on Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon valmistava pilvipalveluiden hallintaan ja kehittämiseen keskittyvä opintokokonaisuus. Tutkintonimike on Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, Datanomi (AT). 

Onrego Oy toimii Amiedun koulutuskumppanina tarjoten opiskelijoiden käyttöön omien huippuasiantuntijoidensa ammattitaidon ja tulevaisuuden visiot.

Amiedu vastaa kokonaisuudessaan tutkinnon toteuttamisesta. Itse koulutuksen suorittaminen kestää noin 12 kuukautta, mutta koko tutkinnon suorittamisaika määräytyy yksilöllisesti.

Voinko hakea?

Voit hakea mukaan koulutukseen, jos työskentelet jo IT-tehtävissä ja omaat hyvät tietotekniset valmiudet. Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon tarvitaan alan työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Työnantaja myös vastaa koulutuksen kustannuksista.

Opiskelijamaksu 1840 €. Tutkinnon suorittanut saa verovapaan opintostipendin arvoltaan 400 €.

Tutkintototeukseen on voimassa jatkuva haku – ilmoittaudu mukaan! Seuraava toteutus alkaa 30.9.2019.

Kiinnostuitko? Lataa tarkemmat koulutustiedot alta.

Kuinka päästä mukaan?

Amiedu toteuttaa oppisopimuskoulutuksena Julkisen pilven akatemian, joka on Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon valmistava pilvipalveluiden hallintaan ja kehittämiseen keskittyvä opintokokonaisuus. Tutkintonimike on Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, Datanomi (AT). 

Onrego Oy toimii Amiedun koulutuskumppanina tarjoten opiskelijoiden käyttöön omien huippuasiantuntijoidensa ammattitaidon ja tulevaisuuden visiot.

Amiedu vastaa kokonaisuudessaan tutkinnon toteuttamisesta. Itse koulutuksen suorittaminen kestää noin 12 kuukautta, mutta koko tutkinnon suorittamisaika määräytyy yksilöllisesti.

Voinko hakea?

Voit hakea mukaan koulutukseen, jos työskentelet jo IT-tehtävissä ja omaat hyvät tietotekniset valmiudet. Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon tarvitaan alan työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Työnantaja myös vastaa koulutuksen kustannuksista.

Opiskelijamaksu 1840 €. Tutkinnon suorittanut saa verovapaan opintostipendin arvoltaan 400 €.

Tutkintototeukseen on voimassa jatkuva haku – ilmoittaudu mukaan! Seuraava toteutus alkaa 30.9.2019.

Kiinnostuitko? Lataa tarkemmat koulutustiedot alta.

Hakeminen ja lisätiedot

Hae mukaan koulutukseen Amiedun koulutushaun kautta tai pyydä lisätietoja allaolevalla lomakkeella.

Tervetuloa mukaan Julkisen pilven akatemiaan!

Jätä tietosi tai ole meihin suoraan yhteydessä – laitetaan valmennuspyörä pyörimään.

 

Yhteystiedot

Kenneth Haapala
Senior Account Executive
kenneth.haapala@onrego.fi
0405109109

Onrego Valmennus
valmennus@onrego.fi
020 7191 430

Hakeminen ja lisätiedot

Hae mukaan koulutukseen Amiedun koulutushaun kautta tai pyydä lisätietoja allaolevalla lomakkeella.

Tervetuloa mukaan Julkisen pilven akatemiaan!

Jätä tietosi tai ole meihin suoraan yhteydessä – laitetaan valmennuspyörä pyörimään.

Yhteystiedot

Kenneth Haapala
Senior Account Executive
Program Director, Public Cloud Academy

kenneth.haapala@onrego.fi
0405109109

Onrego Valmennus
valmennus@onrego.fi
020 7191 430