Julkisen pilven akatemia – Pilvi haltuun

18 julkisen pilven osa-aluetta – ymmärrys ja osaaminen pilven mahdollisuuksiin – e-learning-ympäristö – käytännön harjoituksia – rautaisten ammattilaisten valmennusta

Pilviasiantuntijaksi​

IT-infrastruktuuri muuttuu. Pilvipalvelut ovat tämän hetken ratkaisu ja pilviosaajia tarvitaan merkittävästi lisää. Julkisen pilven palveluita on jo paljon käytössä – mutta organisaatioilta puuttuu sisäistä osaamista.

Siksi kehitimme kumppanimme Taitotalon kanssa kaikkia hyödyttävän ratkaisun pilvipalveluihin keskittyvän tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon – Julkisen pilven akatemian. Taitotalon Julkisen pilven akatemiassa Onregon MCT-kouluttajat valmentavat teidät pilvimaailman osaajiksi.

Pilviasiantuntijaksi

IT-infrastruktuuri muuttuu. Pilvipalvelut ovat tämän hetken ratkaisu ja pilviosaajia tarvitaan merkittävästi lisää. Julkisen pilven palveluita on jo paljon käytössä – mutta organisaatioilta puuttuu sisäistä osaamista.

Siksi kehitimme kumppanimme Taitotalon kanssa kaikkia hyödyttävän ratkaisun pilvipalveluihin keskittyvän tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon – Julkisen pilven akatemian. Taitotalon Julkisen pilven akatemiassa Onregon MCT-kouluttajat valmentavat teidät pilvimaailman osaajiksi.

Julkisen pilven akatemia

Mikä on Julkisen pilven akatemia?

Taitotalon toteuttama tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon tähtäävä valmennuskokonaisuus, joka luotiin auttamaan organisaatioita ymmärtämään ja hallitsemaan pilvipalveluita. Pilvipalveluiden hyödyntäminen on haastavaa ilman osaavaa henkilöstöä – tätä varten tarvitaan ajantasaista kouluttautumista.

Tavoitteena on syvempi tekninen haltuunotto, käyttöskenaarioiden luominen organisaation käyttöön ja kasvupolku IT-tehtävissä toimiville henkilöille.

Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa on mahdollista käydä läpi 18 eri aihealuetta. Koulutus opastaa tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa.

Koulutus antaa myös täydet valmiudet suorittaa Microsoft sertifiointi AZ-103.

Tutkintoon johtavassa valmistavassa koulutuksessa opiskelee tällä hetkellä noin 150 opiskelijaa – uusi ryhmä aloittaa joka kuukausi.

Kenelle akatemia on tarkoitettu?

Kenelle tahansa, joka työskentelee IT-tuotannon tehtävissä. Roolit vaihtelevat IT-päälliköistä asiantuntijoihin ja tukitehtävissä työskenteleviin. Tavoitteena on osaamisen kehittyminen työn ohessa, joten IT-tuotannossa työskentely kuuluu osaksi tutkinnon vaatimuksia.

Valmennukseen osallistujalla täytyy olla voimassa oleva työsopimus IT-tuotannon tehtävissä. Taitotalo vastaa tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta, jonka ehtona on työnantajan hyväksyntä ja oppisopimuksen muodostaminen Taitotalon kanssa.

Hyödyt

 Opiskelijalle

Kattava ymmärrys ja osaaminen moderneista pilvipalveluista. Osaamista, tietotaitoa ja kykyä hyödyntää ja ylläpitää moderneja IT-palveluita – teknistä osaamista, käyttöskenaarioden muodostamista ja IT-palvelujen suunnittelutaitoa. Suorittaja saa virallisen ammattitutkinnon.

Organisaatiolle

Kyvykkäitä osaajia sovellusarkkitehtuurin ja IT-tuotannon modernisointiin, motivoitunutta henkilöstöä ja valmiudet kehittää IT-tuotantoa uudelle tasolle.

Miten akatemia etenee?

 • Keskustelu työpaikalla. Valmennuksen hyväksyy aina oma esimies / esimies voi ehdottaa työntekijöitä valmnnukseen.
 • Hakeutuminen tapahtuu Taitotalon verkkosivulla.
 • Taitotalon vastuukouluttaja arvioi työtehtävien soveltuvuuden tutkinnon suorittamiseen, tekee opiskelijavalinnan sekä laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
 • Monimuotovalmennus alkaa: Etäluentoja noin kahden viikon välein reilun vuoden ajan.
  • 18 osa-aluetta julkisen pilven perusteista ja palveluista aina kustannusten hallintaan, aina opiskelijan oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
  • Etäopiskelua E-learning-portaalin kautta MCT-kouluttajan johdolla ja joitakin lähiopetuspäiviä
  • Puolen päivän opetusjaksoja (sisällytetään omaan, päivittäiseen työhön)
  • Opetuspäiviä on parin viikon välein, välissä harjoituksia, tehtäviä ja itseopiskelua
  • Kaikki opintomateriaali opiskelijoiden käytettävissä jatkuvaan itseopiskeluun koulutuksen ajan
  • Oma toimintaympäristö pilvessä
  • Materiaalipankit aihealueittain (Sis. Lähdekirjaston, videomateriaalit, kouluttajan materiaalit, harjoitukset jne.
 • Valmennukseen kuuluu lisäksi kolme lähipäivää, joiden aikana kerrataan ja päivitetään jo opittua.
 • Taitotalo toteuttaa näyttökokeet ja ne hyväksytysti suorittaneet valmistuvat tieto- ja viestitekniikan ammattitutkintoon, nimikkeenä Datanomi (AT).

FAQ:

Q: Kuinka paljon akatemia vie työaikaa?

A: Harjoitukset ja muu opiskelumateriaali kannattaa käydä läpi aina luennon jälkeen, samalla viikolla. Aikaa voi käyttää niin paljon kuin haluaa osaamistaan kehittää, mutta tutkinnon onnistuneeseen läpäisemiseen vaaditaan vähintään toinen puoli päivää luennon lisäksi – noin 1-2 päivää kuukaudessa.

 Q: Mitä jos on jo aiempi tutkinto?

A: Aiempi IT-alaan liittyvä tutkinto ei ole automaattisesti este tämän tutkinnon suorittamiselle. Amiedu arvioi jokaisen opiskelijan kohdalla soveltuvuuden erikseen.

Q: Kurssit maksavat paljon. Kuinka kallista lystiä vuoden mittainen koulutus on?

A: Koulutuksen opiskelijamaksu on 1840 €, jonka Taitotalo laskuttaa kertakustannuksena.

 Q: Työaikani ovat epäsäännölliset. Mitä jos en pääsekään kaikille luennoille?

A: Onrego Learning -portaalista löytyvät kaikki opintomateriaalit ja luennot videotallenteina. Ei siis haittaa, vaikkei pääsisikään liveluennolle. 

Julkisen pilven akatemia

Mikä on Julkisen pilven akatemia?

Taitotalon toteuttama tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon tähtäävä valmennuskokonaisuus, joka luotiin auttamaan organisaatioita ymmärtämään ja hallitsemaan pilvipalveluita. Pilvipalveluiden hyödyntäminen on haastavaa ilman osaavaa henkilöstöä – tätä varten tarvitaan ajantasaista kouluttautumista.

Tavoitteena on syvempi tekninen haltuunotto, käyttöskenaarioiden luominen organisaation käyttöön ja kasvupolku IT-tehtävissä toimiville henkilöille.

Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa on mahdollista käydä läpi 18 eri aihealuetta. Koulutus opastaa tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa.

Koulutus antaa myös täydet valmiudet suorittaa Microsoft sertifiointi AZ-100 Microsoft Azure Infrastructure and Deployment.

Tutkintoon johtavassa valmistavassa koulutuksessa opiskelee tällä hetkellä noin 190 opiskelijaa – uusi ryhmä aloittaa joka kuukausi.

Kenelle akatemia on tarkoitettu?

Kenelle tahansa, joka työskentelee IT-tuotannon tehtävissä. Roolit vaihtelevat IT-päälliköistä asiantuntijoihin ja tukitehtävissä työskenteleviin. Tavoitteena on osaamisen kehittyminen työn ohessa, joten IT-tuotannossa työskentely kuuluu osaksi tutkinnon vaatimuksia.

Valmennukseen osallistujalla täytyy olla voimassa oleva työsopimus IT-tuotannon tehtävissä. Taitotalo vastaa tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta, jonka ehtona on työnantajan hyväksyntä ja oppisopimuksen muodostaminen Taitotalon kanssa.

Hyödyt

 Opiskelijalle

Kattava ymmärrys ja osaaminen moderneista pilvipalveluista. Osaamista, tietotaitoa ja kykyä hyödyntää ja ylläpitää moderneja IT-palveluita – teknistä osaamista, käyttöskenaarioden muodostamista ja IT-palvelujen suunnittelutaitoa. Suorittaja saa virallisen ammattitutkinnon.

Organisaatiolle

Kyvykkäitä osaajia sovellusarkkitehtuurin ja IT-tuotannon modernisointiin, motivoitunutta henkilöstöä ja valmiudet kehittää IT-tuotantoa uudelle tasolle.

 • Keskustelu työpaikalla. Valmennuksen hyväksyy aina oma esimies / esimies voi ehdottaa työntekijöitä valmnnukseen.
 • Hakeutuminen tapahtuu Taitotalon verkkosivulla.
 • Taitotalon vastuukouluttaja arvioi työtehtävien soveltuvuuden tutkinnon suorittamiseen, tekee opiskelijavalinnan sekä laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
 • Monimuotovalmennus alkaa: Etäluentoja noin kahden viikon välein reilun vuoden ajan.
  • 18 osa-aluetta julkisen pilven perusteista ja palveluista aina kustannusten hallintaan, aina opiskelijan oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
  • Etäopiskelua E-learning-portaalin kautta MCT-kouluttajan johdolla ja joitakin lähiopetuspäiviä
  • Puolen päivän opetusjaksoja (sisällytetään omaan, päivittäiseen työhön)
  • Opetuspäiviä on parin viikon välein, välissä harjoituksia, tehtäviä ja itseopiskelua
  • Kaikki opintomateriaali opiskelijoiden käytettävissä jatkuvaan itseopiskeluun koulutuksen ajan
  • Oma toimintaympäristö pilvessä
  • Materiaalipankit aihealueittain (Sis. Lähdekirjaston, videomateriaalit, kouluttajan materiaalit, harjoitukset jne.
 • Valmennukseen kuuluu lisäksi kolme lähipäivää, joiden aikana kerrataan ja päivitetään jo opittua.
 • Taitotalo toteuttaa näyttökokeet ja ne hyväksytysti suorittaneet valmistuvat tieto- ja viestitekniikan ammattitutkintoon, nimikkeenä Datanomi (AT).

FAQ:

Q: Kuinka paljon akatemia vie työaikaa?

A: Harjoitukset ja muu opiskelumateriaali kannattaa käydä läpi aina luennon jälkeen, samalla viikolla. Aikaa voi käyttää niin paljon kuin haluaa osaamistaan kehittää, mutta tutkinnon onnistuneeseen läpäisemiseen vaaditaan vähintään toinen puoli päivää luennon lisäksi – noin 1-2 päivää kuukaudessa.

Q: Mitä jos on jo aiempi tutkinto?

A: Aiempi IT-alaan liittyvä tutkinto ei ole automaattisesti este tämän tutkinnon suorittamiselle. Amiedu arvioi jokaisen opiskelijan kohdalla soveltuvuuden erikseen.

Q: Kurssit maksavat paljon. Kuinka kallista lystiä vuoden mittainen koulutus on?

A: Koulutuksen opiskelijamaksu on 1840 €, jonka Amiedu laskuttaa kertakustannuksena.

 Q: Työaikani ovat epäsäännölliset. Mitä jos en pääsekään kaikille luennoille?

A: Onrego Learning -portaalista löytyvät kaikki opintomateriaalit ja luennot videotallenteina. Ei siis haittaa, vaikkei pääsisikään liveluennolle. 

Julkisen pilven akatemia: Aihealueet

Julkisen pilven perusteet

Verkkojen perusteet

Virtuaalipalvelinten luonti ja hallinta

Tallennusratkaisut

Tietoturva ja Azure AD

AWS

Lähipäivä

Pilven hallintamalli

Hybridiratkaisut

Migraatiot pilveen

Identiteetin hallinta 

Palveluiden hallinta ja valvonta 

Hallinnan automatisointi

Lähipäivä

Palvelut pilvessä (Containers, PaaS ja SaaS)

Sovellus- ja työpöytäratkaisut

Kustannusten optimointi

Lähipäivä, kertausta ja lopetustilaisuus

Julkisen pilven akatemia: Aihealueet

Julkisen pilven perusteet

Verkkojen perusteet

Virtuaalipalvelinten luonti ja hallinta

Tallennusratkaisut

Tietoturva ja Azure AD

AWS

Lähipäivä

Pilven hallintamalli

Hybridiratkaisut

Migraatiot pilveen

Identiteetin hallinta 

Palveluiden hallinta ja valvonta 

Hallinnan automatisointi

Lähipäivä

Palvelut pilvessä (Containers, PaaS ja SaaS)

Sovellus- ja työpöytäratkaisut

Kustannusten optimointi

Lähipäivä, kertausta ja lopetustilaisuus

Kuinka päästä mukaan?

Taitotalo toteuttaa oppisopimuskoulutuksena Julkisen pilven akatemian, joka on Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon valmistava pilvipalveluiden hallintaan ja kehittämiseen keskittyvä opintokokonaisuus. Tutkintonimike on Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, Datanomi (AT). 

Onrego Oy toimii Taitotalon koulutuskumppanina tarjoten opiskelijoiden käyttöön omien huippuasiantuntijoidensa ammattitaidon ja tulevaisuuden visiot.

Taitotalo vastaa kokonaisuudessaan tutkinnon toteuttamisesta. Itse koulutuksen suorittaminen kestää noin 12 kuukautta, mutta koko tutkinnon suorittamisaika määräytyy yksilöllisesti.

Voinko hakea?

Voit hakea mukaan koulutukseen, jos työskentelet jo IT-tehtävissä ja omaat hyvät tietotekniset valmiudet. Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon tarvitaan alan työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Työnantaja myös vastaa koulutuksen kustannuksista.

Opiskelijamaksu 1840 €. Tutkinnon suorittanut saa verovapaan opintostipendin arvoltaan 400 €.

Tutkintototeukseen on voimassa jatkuva haku – ilmoittaudu mukaan! Seuraava toteutus alkaa 31.1.2020. 

tt-logo-purple

Kuinka päästä mukaan?

Taitotalo toteuttaa oppisopimuskoulutuksena Julkisen pilven akatemian, joka on Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon valmistava pilvipalveluiden hallintaan ja kehittämiseen keskittyvä opintokokonaisuus. Tutkintonimike on Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, Datanomi (AT). 

Onrego Oy toimii Taitotalon koulutuskumppanina tarjoten opiskelijoiden käyttöön omien huippuasiantuntijoidensa ammattitaidon ja tulevaisuuden visiot.

Taitotalo vastaa kokonaisuudessaan tutkinnon toteuttamisesta. Itse koulutuksen suorittaminen kestää noin 12 kuukautta, mutta koko tutkinnon suorittamisaika määräytyy yksilöllisesti.

Voinko hakea?

Voit hakea mukaan koulutukseen, jos työskentelet jo IT-tehtävissä ja omaat hyvät tietotekniset valmiudet. Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon tarvitaan alan työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Työnantaja myös vastaa koulutuksen kustannuksista.

Opiskelijamaksu 1840 €. Tutkinnon suorittanut saa verovapaan opintostipendin arvoltaan 400 €.

Tutkintototeukseen on voimassa jatkuva haku – ilmoittaudu mukaan! Seuraava toteutus alkaa 31.1.2020.

Hakeminen ja lisätiedot

Hae mukaan koulutukseen Taitotalon koulutushaun kautta tai pyydä lisätietoja allaolevalla lomakkeella.

Tervetuloa mukaan Julkisen pilven akatemiaan!

Jätä tietosi tai ole meihin suoraan yhteydessä – laitetaan valmennuspyörä pyörimään.

 

Yhteystiedot

Maija Neenberg
maija.neenberg@onrego.fi
0406645195

Onrego Valmennus
valmennus@onrego.fi
020 7191 430

Hakeminen ja lisätiedot

Hae mukaan koulutukseen Taitotalon koulutushaun kautta tai pyydä lisätietoja allaolevalla lomakkeella.

Tervetuloa mukaan Julkisen pilven akatemiaan!

Jätä tietosi tai ole meihin suoraan yhteydessä – laitetaan valmennuspyörä pyörimään.

Yhteystiedot

Maija Neenberg
Business Manager
Cloud Enablement Solutions
maija.neenberg@onrego.fi
0406645195

 

Onrego Valmennus
valmennus@onrego.fi
020 7191 430