Hae sivustolta

Julkipilven tila 2020 – lataa raportti

Haastattelimme keskisuurten ja suurten yritysten tietohallintopäättäjiä, kysyimme missä he menevät julkisen pilven käyttöönoton osalta. Selvityksen perusteella etenkin pilven hallinta, tietoturva ja pilviosaaminen jarruttavat pilvitransformaatiota.

Julkipilven tila 2020 - lataa raportti

Pilvisiirtymä ei ole hallittu – tietoturva ja osaaminen mietityttävät suomalaisia tietohallintopäättäjiä

Teimme keväällä 2020 kartoituksen julkipilven tilasta Suomen markkinassa. Selvityksen tavoitteena oli rakentaa ajankohtainen tilannekuva siitä, miten keskisuuret ja suuret yritykset hyödyntävät julkisia pilvialustoja.

Selvityksen mukaan yritykset ottavat julkipilven palveluita käyttöön ilman erillistä pilvistrategiaa ja pilven hallintamallia. Yli puolet selvitykseen vastanneista keskisuurten ja suurten yritysten tietohallintopäättäjistä koki myös, että omassa organisaatiossa ei ole riittävästi pilviosaamista.

Selvityksen perusteella pilvipalveluita on otettu käyttöön, mutta ei kovin suunnitelmallisesti ja hallitusti. Selvitykseen vastanneet kokivat haasteina erityisesti tietoturvan ja pilven hallinnan sekä pilvialustojen ymmärryksen käyttäjätasolla.

Lataa maksuton raporttimme, johon olemme koostaneet selvityksen tärkeimmät havainnot.

– Pilviteknologian avulla yritykset ja organisaatiot voivat luoda uudenlaista liiketoimintaa ja palvelua, sitouttaa asiakkaitaan uusin tavoin ja antaa työntekijöilleen entistä enemmän yhteistyömahdollisuuksia. Myös tietoturva vahvistuu pilvessä olevien älykkäiden tietoturvaominaisuuksien ansiosta. Jotta pilviteknologioista saa suurimman hyödyn, on organisaatioiden pidettävä huoli siitä, että heillä on tähän tarvittavaa osaamista. Hallittu, turvallinen pilvi on teknologian ja ihmisen yhteispeliä. Julkipilven tila 2020 -selvitys osoittaa, että osaaminen ei tahdo pysyä mukana pilviteknologian kehityksen vauhdissa. Yritysten pitääkin vahvistaa omaa osaamistaan ja ottaa mukaan osaava kumppani, sanoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

Lataa raportti
Miten näitä tietoja käsitellään? Tutustu tietosuojaselosteeseemme.