Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Mahdollistamme uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Mahdollistamme uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Cloud Competence Center

Palvelu auttaa IT:tä oppimaan teknologisten ratkaisuiden mahdollisuudet sekä vertaamaan, ylläpitämään ja kehittämään niitä. Onregon Cloud Competence Center on arkkitehtiryhmä, joka muodostetaan asiakkaan kehitystarpeiden mukaisen suunnitelmaan tarvittavista arkkitehtuurimoduuleista. Arkkitehtiryhmän jokaisella arkkitehdillä on oma vastuualueensa asiantuntijoineen. Asiakkaalla on näin parhaat asiantuntijaresurssit käytettävissään juuri tarpeeseen optimoidulla tavalla.

Cloud Competence Center

Palvelu auttaa IT:tä oppimaan teknologisten ratkaisuiden mahdollisuudet sekä vertaamaan, ylläpitämään ja kehittämään niitä. Onregon Cloud Competence Center on arkkitehtiryhmä, joka muodostetaan asiakkaan kehitystarpeiden mukaisen suunnitelmaan tarvittavista arkkitehtuurimoduuleista. Arkkitehtiryhmän jokaisella arkkitehdillä on oma vastuualueensa asiantuntijoineen. Asiakkaalla on näin parhaat asiantuntijaresurssit käytettävissään juuri tarpeeseen optimoidulla tavalla.

Hyödyt liiketoiminnalle

Cloud Competence Centerin myötä IT-henkilöstön ymmärrys kasvaa koko organisaation tavoitteista ja vaatimuksista, joka mahdollistaa liiketoiminnan uusien palveluiden nopean jalkauttamisen.

IT-henkilöstö oppii ymmärtämään, kuinka teknologiset ratkaisut voivat auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa.

Hyödyt liiketoiminnalle

Cloud Competence Centerin myötä IT-henkilöstön ymmärrys kasvaa koko organisaation tavoitteista ja vaatimuksista, joka mahdollistaa liiketoiminnan uusien palveluiden nopean jalkauttamisen. IT-henkilöstö oppii ymmärtämään, kuinka teknologiset ratkaisut voivat auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Hyödyt:

Optimoidut palvelut suhteessa investointeihin Henkilöstön oman osaamisen ja innovaation kehittäminen Liiketoiminnan uusien palveluiden nopea luominen Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja kehittäminen

Hyödyt IT-organisaatiolle

Jotta IT voisi tarjota liiketoimintaa tehostavia ratkaisuita ja digitaalisia palveluita, on ymmärrettävä yrityksen strategia ja määritetyt strategiset tavoitteet.

Oman osaamisen kasvun myötä IT pystyy vaatimaan korkeatasoisempia ratkaisuja sekä palveluita kumppaneiltaan.

Tietohallinnon strategisia tavoitteita:

– Sovellusten ja järjestelmien  käytettävyys
– Palveluiden skaalautuvuus
– Palveluiden kehitys ja nopea käyttöönotto
– Kustannukset ja tehokkuus

Hyödyt IT-organisaatiolle

Jotta IT voisi tarjota liiketoimintaa tehostavia ratkaisuita ja digitaalisia palveluita, on ymmärrettävä yrityksen strategia ja määritetyt strategiset tavoitteet.

Oman osaamisen kasvun myötä IT pystyy vaatimaan korkeatasoisempia ratkaisuja sekä palveluita kumppaneiltaan.

Tietohallinnon strategisia tavoitteita:

– Sovellusten ja järjestelmien  käytettävyys
– Palveluiden skaalautuvuus
– Palveluiden kehitys ja nopea käyttöönotto
– Kustannukset ja tehokkuus

Lisäarvo

IT pystyy vastaamaan liiketoiminnan tarpeisiin ja vaatimuksiin ripeästi
Henkilöstön osaamisen jatkuva kehitys
Käyttöön otettavien palveluiden nopeampi evaluointi
Kattava tuki palvelukehittäjillä ja uusimmat teknologiset ratkaisut käyttöön

Arkkitehtiryhmät

Onrego Cloud Competence Center-palvelu koostuu niistä arkkitehtuurimoduuleista, mitä tarvitaan, kun halutaan suunnitella, toteuttaa, ylläpitää ja kehittää transformaatiota Legacy > Hybrid tai Hybrid > Cloud -ratkaisuihin.

Transformaatiota varten luodaan suunnitelmat, jotka tukevat yrityksen visiota, strategiaa ja liiketoimintatavoitteita kustannustehokkaasti. Selkeä suunnitelma auttaa asiakasta saavuttamaan turvallisen ja helposti hallittavan ratkaisukokonaisuuden.

Arkkitehdit

Arkkitehtiryhmät

Onrego Cloud Competence Center-palvelu koostuu niistä arkkitehtuurimoduuleista, mitä tarvitaan, kun halutaan suunnitella, toteuttaa, ylläpitää ja kehittää transformaatiota Legacy > Hybrid tai Hybrid > Cloud -ratkaisuihin.

Transformaatiota varten luodaan suunnitelmat, jotka tukevat yrityksen visiota, strategiaa ja liiketoimintatavoitteita kustannustehokkaasti. Selkeä suunnitelma auttaa asiakasta saavuttamaan turvallisen ja helposti hallittavan ratkaisukokonaisuuden.

Arkkitehdit

Cloud Competence Center

Palvelu on jaettu arkkitehtuurimoduleihin. Palvelupäällikkönä toimii asiakaskohtaisesti nimetty Cloud Service Manager. Asiakkaan kanssa määritetään palvelun toimittamiseen yhteyshenkilöt, rajapinnat, sisältö ja tavoitteet.

Cloud Service Manager analysoi jokaisen asiakkaan työ- ja muutospyynnön ennen sen toimeenpanoa. Tällä pyritään varmistamaan, ettei pyynnön toteutus ole ristiriidassa tai muuten epäedullinen asiakkaan ratkaisukokonaisuuden kanssa. 

Cloud Competence Center

Palvelu on jaettu arkkitehtuurimoduleihin. Palvelupäällikkönä toimii asiakaskohtaisesti nimetty Cloud Service Manager. Asiakkaan kanssa määritetään palvelun toimittamiseen yhteyshenkilöt, rajapinnat, sisältö ja tavoitteet.

Cloud Service Manager analysoi jokaisen asiakkaan työ- ja muutospyynnön ennen sen toimeenpanoa. Tällä pyritään varmistamaan, ettei pyynnön toteutus ole ristiriidassa tai muuten epäedullinen asiakkaan ratkaisukokonaisuuden kanssa. 

Palvelu- ja ratkaisukokonaisuudet

Cloud Competence Center suunnittelee asiakkaiden toiveiden mukaisesti palvelu- ja ratkaisukokonaisuuksia, jotka toteuttaa asiantuntijoiden ja aihealueen arkkitehdin valitsema projektiryhmä. 

Transformaatioprojektin jälkeen Cloud Competence Center-asiantuntijat ovat asiakkaan käytettävissä.

Kun asiakkaan omien resurssien osaaminen on kasvatettu riittävälle tasolle, voidaan Cloud Competence Centerin resursseja muuttaa eri tasoisiksi tukipalveluiksi.

Palvelu on projekti- tai kuukausiveloitteinen ja sisältää määriteltyjen työpyyntöjen suorittamisen. Hinnoittelu määritellään erillisessä tarjous- ja/tai sopimusdokumentaatiossa.

Palvelu- ja ratkaisukokonaisuudet

Cloud Competence Center suunnittelee asiakkaiden toiveiden mukaisesti palvelu- ja ratkaisukokonaisuuksia, jotka toteuttaa asiantuntijoiden ja aihealueen arkkitehdin valitsema projektiryhmä. 

Transformaatioprojektin jälkeen Cloud Competence Center-asiantuntijat ovat asiakkaan käytettävissä.

Kun asiakkaan omien resurssien osaaminen on kasvatettu riittävälle tasolle, voidaan Cloud Competence Centerin resursseja muuttaa eri tasoisiksi tukipalveluiksi.

Palvelu on projekti- tai kuukausiveloitteinen ja sisältää määriteltyjen työpyyntöjen suorittamisen. Hinnoittelu määritellään erillisessä tarjous- ja/tai sopimusdokumentaatiossa.

Julkisen pilven akatemia kasvattaa osaamista ja kehittää kompetenssia

Onregon ja Amiedun Julkisen pilven akatemia on IT-tuotannon parissa työskenteleville räätälöity ketterä, työn ohella suoritettava valmennuskokonaisuus. Valmennuksen suorittanut ymmärtää julkisen pilven palvelut, on ajan tasalla pilven kehityksen kanssa ja on päivittänyt oman osaamisensa.

Etäopetuksena, itseopiskeluna ja konkreettisten harjoitusten kautta käydään läpi 18 eri aihealuetta. Kokonaisuus opastaa tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa.

JPA_banneri_some

Julkisen pilven akatemia kasvattaa osaamista ja kehittää kompetenssia

Onregon ja Amiedun Julkisen pilven akatemia on IT-tuotannon parissa työskenteleville räätälöity ketterä, työn ohella suoritettava valmennuskokonaisuus. Valmennuksen suorittanut ymmärtää julkisen pilven palvelut, on ajan tasalla pilven kehityksen kanssa ja on päivittänyt oman osaamisensa.

Etäopetuksena, itseopiskeluna ja konkreettisten harjoitusten kautta käydään läpi 18 eri aihealuetta. Kokonaisuus opastaa tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa.

VARAA MAKSUTON SPARRAUSSESSIO

Riippumatta siitä, missä vaiheessa sovellusarkkitehtuurin modernisaatio organisaatiossa on, Onrego astuu joustavasti mukaan transformaatiopolulle.

Varaa 2 tunnin sparraussessio Onrego Cloud Coachin kanssa.

Cloud Coach käy läpi kanssanne visiotanne, strategiaanne ja nykytilannettanne. Cloud Coach selvittää, mitä mahdollisuuksia pilven hyödyntämiseen on ja kuinka se mahdollistaa uusia ulottuvuuksia ja tehokkuutta liiketoimintaan.

VARAA MAKSUTON SPARRAUSSESSIO

Riippumatta siitä, missä vaiheessa sovellusarkkitehtuurin modernisaatio organisaatiossa on, Onrego astuu joustavasti mukaan transformaatiopolulle.

Varaa 2 tunnin maksuton sparraussessio Onrego Cloud Coachin kanssa.

Cloud Coach käy läpi kanssanne visiotanne, strategiaanne ja nykytilannettanne. Cloud Coach selvittää, mitä mahdollisuuksia pilven hyödyntämiseen on ja kuinka se mahdollistaa uusia ulottuvuuksia ja tehokkuutta liiketoimintaan. Cloud Coach antaa sparraussession jälkeen suosituksia, miten kannattaa lähteä etenemään.