Jokainen projekti onnistuneesti läpivietynä on onnistuminen, josta nauttii sekä palveluntuottaja että asiakas

Kyseessä on merkittävä ja suuri suomalainen julkinen eläkepalvelu yhtiö.

Asiakkaallamme oli tarve luoda Julkisen pilven palveluiden hallintamalli – Azure Governance malli sisäisiä toimijoita ja ulkoisia sovelluskehittäjiä varten, jossa eri toimijat voivat toimia itsenäisesti luotujen mallien ja säännösten puitteissa. Eri toimittajilla ja kumppaneilla luotiin erilaiset toimintamallit.

Governance mallissa ratkaistiin asiakkaalle seuraavat asiat:

  • Nimeämis standardit (monet nimeämiseen liittyvät asiat ovat luonnin jälkeen pysyviä)
  • Tietoturvan monitorointi, miten se tehdään, kenen toimesta ja mitä pitäisi monitoroida
  • Tietoturvan minimivaatimukset omalle organisaatiolle sekä erityisesti kumppaneille, jotka käsittelevät asiakkaan sovelluksia tai dataa julkisessa pilvessä
  • Käytännön hallinnoinnin organisointi, kuka hallinnoi? Azuressa on usean tasoisia hallintatunnuksia. Miten niitä käytetään, miten ne tulisi suojata ja mitä oikeuksia kumppaneille?
  • Mistä kustannukset syntyvät, miten niitä tullaan seuraamaan ja miten kustannukset jyvitetään asiakasorganisaatiossa tai kumppaneiden kesken (jotka toimivat asiakkaan julkisessa pilvessä)
  • Service Design – miten palvelut tulisi suunnitella ja rakentaa, että ne toimisivat ja olisivat kustannusten kannalta optimoituja (PaaS, IaaS, SaaS)
  • Asiakas toivoi myös vahvaa koulutuksellista aspektia ja selkeää dokumentaatiota.

Lopputuloksemme oli asiakkaalle räätälöity julkisen pilven hallinnointimalli ja tyytyväinen asiakas.

Onko teidän organisaatiollasi tarve luoda julkisen pilven palveluiden hallintamalli?

Ota minuun yhteyttä,

Kenneth Haapala, 0405109109, kenneth.haapala@onrego.fi

Jaa