Digitalisaatioajan etäkäyttöratkaisu pilvestä!

Forrester Researchin mukaan 52% työntekijöistä kertoo käyttävänsä kolmea tai useampaa päätelaitetta työssään, ja 80% myöntää käyttävänsä ei-hyväksyttyjä SaaS sovelluksia työn teossa. Tarve legacy-ohjelmistojen etäkäytölle on lisääntymässä.

Olemassa olevat etäkäyttöratkaisut ovat olleet hinnakkaita ja ne on jouduttu toteuttamana tietoturvan kannalta ikävästi – yhteydet on muodostettu organisaation sisäverkkoon.

Microsoft Azure RemoteApp on edullinen etäkäyttöratkaisu legacy-applikaatioille modernina pilvipalveluna, joka korvaa nykyiset käytössä olevat etäkäyttöratkaisut edullisesti ja tietoturvallisesti.

Ratkaisu mahdollistaa koko sovelluksien viemisen pilveen taustapalveluineen tai hybridimallissa taustapalvelut voivat pyöriä nykyisessä konesalissa ja Azure RemoteApp etäkäyttöratkaisu tarjotaan käyttäjille pilvestä.

 


 

Käyttöskenaarioita ja -kokemuksia

Erään asiakkaamme hostatun liiketoimintaratkaisun kuukausikustannukset olivat hyvin suuret. Toteutimme asiakkaallemme liiketoimintaratkaisun siirron Azure RemoteApp palveluun. Asiakas sai aiempaa turvallisemman ja skaalautuvamman ratkaisun, joka on myös käyttäjien kannalta paremmin saatavilla ilman asiakkaan huolta palvelun saatavillaolosta. Merkittävin muutos oli kustannussäästö. Asiakkaan liiketoimintaratkaisun 10 000 EUR/kk kustannukset putosivat 2 000 euroon kuukaudessa.

Toisella asiakkaallamme oli kolme manuaalisesti ja vaikeasti ylläpidettävää ohjelmistoa, joiden ylläpito vei yhden henkilötyökuukauden (30 henkilötyöpäivää) resurssin kuussa. Ohjelmistojen julkaisu Azure RemoteAppiin pudotti ylläpitotyön määrän kahteen henkilötyöpäivään kuukaudessa. Tämän lisäksi sovellukset olivat paremmin saatavilla tietoturvallisesti ja aina päivitettyinä.

Kolmannella asiakkaallamme oli käyttöjärjestelminään Windows 7, iOS, OSX ja Andrioid, sekä kirjava käyttäjien oma päätelaitekanta. Asiakkaamme halusi tarjota liiketoimintayksiköilleen nopeasti sovelluksia muuttuvan liiketoiminnan tarpeisiin. Azure RemoteApp mahdollisti ajan säästämisen, investointien minimoinnin ja kyvyn vastata liiketoiminnan tarpeisiin ja vaatimuksiin.


 

Kokeile helposti Onregon Proof-of-Conceptilla!

Onregon Azure RemoteApp Proof-of-Concept auttaa organisaatioita suunnittelemaan ja kokeilemaan Microsoft Azure RemoteApp etäkäyttöratkaisua omassa ympäristössään. Proof-of-Concept sopii kaikille organisaatioille jotka ovat kiinnostuneita Azure RemoteAppista, sen mahdollisuuksista ja kyvystä korvata esimerkiksi nykyiset etäkäyttöratkaisut.

Onregon Azure RemoteApp Proof-of-Concept sisältää:

Suunnittelu- ja valmistelu workshopin jossa kartoitetaan etäkäyttöratkaisujen nykytila ja kustannukset verrattuna Azure RemoteApp-ratkaisuun.

2 Azure RemoteApp Proof-of-Concept palvelun käyttöönoton ja konfiguroinnin asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Workshop-päivän asiakkaan kanssa jossa testataan palvelun käyttöä asiakkaan sovelluksilla ja suunnitellaan pilottikäyttö asiakkaan työntekijöille

Käyttöaikaa Azure RemoteApp Proof-of-Concept palvelulle asiakkaan työntekijöille halutuksi ajaksi.

Wrap-up session asiakkaan kanssa – hyötyjen ja haittojen kirjaaminen ja loppupäätelmän tekeminen Proof-Of-Conceptista ja Azure RemoteAppin soveltuvuudesta asiakkaalle

Azure RemoteApp Proof-of-Conceptiin on tarjolla erilaisia rahoitustapoja. Parhaimmillaan Proof-of-Conceptista ei tule asiakkaalle erillistä veloitusta.

 


 

Lue lisää ja varaa workshop

Tutustu sivuillamme lisää Azure RemoteApp ratkaisuun ja siihen miten ratkaisu tarjoaa modernin tavan tarjota etäkäyttöpalveluita käyttäjille kustannustehokkaasti.
Pyydä yhteydenottoa ja varaa oma aikasi workshopille!

Jaa