Microsoft Operations Management Suite

Hybridipilviratkaisu hallintaan, automaatioon, analytiikkaan, saatavilla oloon ja tietoturvaan

Microsoft Operations Management Suite (OMS) on käyttöoikeuspaketti, joka sisältää järjestelmänhallinnan pilvipalveluita, kuten Operations Insights, Azure Site Recovery, Azure Backup ja Azure Automation, mahdollistaen hybridipilven avulla palvelimien ja palveluden varmistamisen ja kahdentamisen julkiseen pilveen, automaatioiden toteuttamisen, sekä lokien keräämisen ja analysoinnin esimerkiksi tietoturvauhkien varalta.

Microsoft Operations Management Suite mahdollistaa VMware ja Hyper-V virtuaalipalvelimien varmistukset Azure pilvipalveluun, Microsoft SQL Server, Exchange ja Sharepoint palveluiden varmistuksen Azureen, korkean käytettävyyden toteuttamisen nopeasti ja edullisesti paikallisista liiketoimintakriittisista palveluista Azure pilvipalveluun, Linux ja Windows palvelimien lokien keskitetyn keräämisen ja analysoinnin pilvikapasiteettia hyväksikäyttäen ja tarjoten intuitiiviset dashboard-näkymät analytiikkaan, sekä pilvipalvelupohjaisen automaatioiden ja orkesterointien toteuttamisen.

Jaa