Elinkaari päättyy

Microsoft Windows Server 2008 ja SQL Server 2008 tuki loppuu pian – oletko valmis hyödyntämään Azuren tarjoamat uudet mahdollisuudet, kuten kolme vuotta jatkettua tukea pilvessä?

Ws2008_Sql2008_EOL

Windows Server 2003:n tuen loppumisen aiheuttamat harmaat hiukset ja vaihtoehdot saattavat olla vielä monen muistissa:  

  • Päivitä kiireellä – Miten saan palveluntarjoajani tai sovellustoimittajani tekemään sen?
  • Maksa lisätukisopimuksesta. 
  • Jätä päivittämättä ja kanna riskit.   

Näin ei ole enää Windows Server 2008 ja SQL Server 2008:n osalta, sillä siirtämällä ne Azureen, saat vähintään jatkoaikaa kolmen vuoden jatketun tuen muodossa. Toki kannattaa samalla suunnitella ja miettiä järkevät pilven tarjoamat vaihtoehdot pelkän siirtämisen lisäksi.   

Vältä virheet tuen päättymisen kanssa

Siirtymällä Microsoft Azureen saavutat hyötyjä

Siirtymällä Azureen saat jatketun tuen lisäksi seuraavia lisähyötyjä: 

  • Optimoi kapasiteetti sovelluksen tarpeisiin, ei enempää ei vähempää, maksa siitä mitä käytät. 
  • Hyödynnä hankittu Windows Server ja SQL Server -lisenssiomaisuus pilvisiirtymässä Azure Hybrid benefitin avulla.  
  • Säästä selvää rahaa Azure Reserved Instancella varaamalla ennakkoon kapasiteettia virtuaalikoneille. 
  • Sovelluksien modernisointi tai osamodernisointi hyödyntäen Azuren laajaa palveluvalikoimaa. 
  • SQL server pilvessä hallittuna palveluna – SQL Server managed Instance – Microsoft vastaa palvelimen ylläpidosta aina tietokantaan asti. Migroi SQL-palvelimesi muuttamatta sovellusta ja vapauta aikaa ylläpidosta. 
  • Azure SQL Database Managed Instance

Onregon Pilvipolku on suoraviivainen etenemistapa

Onregon Pilvipolku mahdollistaa suoraviivaisen ja kustannustehokkaan pikapolun Windows Server ja SQL Server 2008/R2 -pohjaisten järjestelmien siirtämiseksi Azureen kahdessa eri vaiheessa:

Pilvipolku sopii hyvin asiakkaille, jotka haluavat siirtää olemassa olevat WS2008- ja SQL Server-pohjaiset palvelunsa sellaisenaan jo käytössä olevaan Azure -pilveen jatketun tuen saamiseksi.   

Pikapolku on kaksivaiheinen ja kiinteähintainen ratkaisu, jossa Onrego analysoi ympäristön sekä siirtää palvelimet Azureen. Halutessasi kokonaisvaltaisen siirtoprojektin avaimet käteen-periaatteella Onregon pilvipolku on siihen ratkaisu.

1 Analysointi

Analyysivaihe antaa hyvän nykytilakuvan sovelluksista, infrastruktuurista, yhteyksistä ja käytetystä kapasiteetista. Se luo hyvän pohjan pilvisiirtymän suunnittelulle sekä antaa arvion pilven kustannuksista perustuen todelliseen kapasiteettitarpeeseen. Ilman hyvää nykytilaymmärrystä, suunnittelu ja siirtyminen pilveen on haastavaa.  

Analyysivaihe suositellaan tehtäväksi kattavasti koko ympäristölle. Tarvittaessa se voidaan rajata koskemaan valittua osakokonaisuutta, kuten tuen loppumisen piirissä olevat järjestelmät. 

Hinnoittelumalli on kiinteähintainen per palvelin.

2 Suunnittelu ja migraatio

Kustannustehokas ja suoraviivainen tapa siirtää hallitusti olemassa olevat sovellukset ja käyttöjärjestelmät pilveen. 

Hinnoittelumalli on kiinteähintainen per palvelin.

Onrego on Microsoftin Fast Track -kumppani, joka mahdollistaa pilvisiirtymän aloittamisen tehokkaasti yhteistyössä Microsoftin asiantuntijoiden kanssa. Onrego ja Microsoft Fast track on erinomainen ratkaisu myös Windows Server 2008 ja SQL Server 2008 -pohjaisten järjestelmien siirtämiseksi Azureen

Onrego on vuoden 2018 Microsoft Partner of the Year,  jonka PilvipolkuMigraatiotehdas ja Managed Cloud -palvelut ovat kokonaisvaltainen ja vaiheistettu ratkaisu asiakkaille, jotka ottavat ensi askelia kohti pilveä ja luovat pilvistrategiaa sekä asiakkaille, jotka ovat jo siirtyneet pilveen ja suunnittelevat olemassa olevien sovellusten ja palveluiden siirtämistä pilveen sekä niiden ulkoistamista luotettavalle edelläkävijä pilvikumppanille.

Onrego tarjoaa myös asiakkaan oman pilvisosaamisen täydentämistä ja kehittämistä varten Julkisen Pilven Akatemia -koulutusohjelmaa sekä Onrego Cloud Advisor -ratkaisuarkkitehtuuripalveluita.

Onrego kumppanina

Miten eteenpäin?

Varaa aika tapaamiselle, jonka jälkeen tiedät askeleet pilvisiirtymisessäsi Onregon kanssa, samalla Onrego arvioi Fast Track -mahdollisuuden hyödyntämisen puolestasi.