Digitalisaatio jyllää. Organisaatiot siirtyvät pilveen. Paikallisia palvelimia ei enää tarvita ja konesalitkin alkavat muuntua megasaleiksi pilvipalveluiden tarjoajien hoiviin. Palvelimet eivät kuulu kaatopaikalle – eivätkä tavalliseen kierrätyskeskukseen. Mitä niille pitäisi tehdä?

 

 

2018 alkaa tietoturvan uusi aikakausi. Kaikilla yrityksillä on rekistereissään henkilötietoja, puhumattakaan muusta salassa pidettävästä ja arkaluontoisesta datasta. Uusi tietoturvalaki aiheuttaa paitsi ohjelmistomuutoksia, myös kysymyksen siitä, mitä paikalliselle laitteistolle pitää tehdä.

Kun data viedään tietoturvallisesti uusien säädösten mukaisesti pilveen, mitä tehdään käyttämättä jääville fyysiselle datalle ja laitteistoille? Tietojen asianmukainen tuhoaminen vaatii yhtä lailla asiantuntijuutta ja kokemusta.

 

 

Vihreää yhteistyötä

Onrego aloitti keväällä 2017 yhteistyön Kuusakoski Oy:n kanssa, joka on tietoturvallisen datalaitteiston tuhoamisen markkinajohtaja Suomessa. Kuusakoskeen luottavat satojen yritysten lisäksi myös viranomaiset. Kuusakosken tiedontuhoamisketjussa toimii SuPon tarkastama henkilökunta ja KATAKRI-ohjeistuksen mukainen prosessi varmistaa tietojen täydellisen tuhoamisen. (KATAKRI = Viranomaisten käyttämä tietoturvallisuuden auditointityökalu.)

Kuusakosken palveluvalikoimaan kuuluu kaiken kokoisille yrityksille räätälöityjä tuhoamispalveluita. Kun Onrego vie fyysisen datanne virtuaalitasolle, ottaa Kuusakoski ohjat käsiinsä kaiken tarpeettoman materiaalin tuhoamiseen, oli kyseessä sitten tietokone, palvelin, tai kokonainen palvelinsali.

Kuusakosken toimintamalli kierrätyksen huipulla on linjassa Onregon palvelun tason ja vihreiden arvojen kanssa.Vanhojen laitteistojen tuhoaminen tulee olemaan jatkossa osa kaikkea Onregon palvelutarjontaa, mikäli asiakkaille on sille tarvetta. Haluamme tarjota asiakkaillamme parasta mahdollista palvelua, joten huolehdimme datastasi sen koko elinkaaren ajan.

 

Luotettavaa yhteistyötä ja parempaa palvelua

 

”Onrego on Kuusakoskelle mieluinen kumppani; pääsemme tekemään yhteistyötä palveluiden muodossa sekä varmistamaan Onregon loppuasiakkaiden tietoliikennelaitteiden ja muiden materiaalien kierrättämisen asianmukaisesti. Onregon vaativat projektit voivat toivottavasti olla meille Kuusakoskella hyödyksi palvelutoimintamme kehittämisessä.”

 

Asiakaspäällikkö Tatu Karlström
Kuusakoski Oy

 


Kuusakoski Oy: Asiakaslähtöinen ja innovatiivinen kierrätyksen asiantuntija

Kuusakoski on asiakaslähtöinen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä, ympäristöstä huolehtiva kierrätyspalveluratkaisujen tuottaja ja alan kansainvälinen osaaja. Intohimo materiaaleja, niiden tuntemusta ja kierrätystä kohtaan ajaa Kuusakoskea kehittämään innovaatioita, joiden avulla pystytään tarjoamaan entistä tehokkaampia kierrätysratkaisuja. Kaikkea toimintaa ohjaa pyrkimys ehdottomaan eettisyyteen ja läpinäkyvyyteen, mikä tekee Kuusakoskesta luotettavan yhteistyökumppanin.

www.kuusakoski.com

 


 

IT-konesalityhjennys

Kokonaisvaltainen ratkaisu konesalien tyhjennykseen, johon sisältyy laitteiden kuljetus, uudelleenkäyttöön ohjaaminen sekä kierrätys. IT-konesalityhjennys on tarkoitettu kaikille yritysasiakkaille, joilla on tarve serverihuoneiden asianmukaiselle tyhjennykselle huolehtien samalla sekä tietoturva- että ympäristöasioista.

IT-konesalityhjennys mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen serverihuoneiden tyhjennyksen. Tietoturvallisesti käsitellyt käytetyt laitteet päätyvät Kuusakosken kautta EU-direktiivien mukaisesti ensisijaisesti uudelleenkäyttöön ennen materiaalikierrätystä.

IT-konesalityhjennyspalvelussa Kuusakosken työntekijät saapuvat asiakkaan tiloihin tyhjentämään konesalin. Tyhjennyksen ohessa Kuusakoski huolehtii samalla myös laitteiden listauksesta, pakkaamisesta sekä kuljetuksesta yrityksen tiloista Kuusakosken käsittelypisteeseen, jolloin vastuu kuljetuksista siirtyy Kuusakoskelle. Servereiden sisältämät kovalevyt irrotetaan  ja kuljetetaan erikseen sinetöidyissä tietoturva-astioissa tietoturva-tuhoukseen. Asiakkaalle raportoidaan tarvittaessa tuhottujen kiintolevyjen sarjanumerot.

Kuusakoskelle on ensisijaisen tärkeää huolehtia asiakkaan tietoturvasta, jotta asiakas välttyisi ikäviltä tietovuodoilta laitteiden poistuessa käytöstä. Tietoturvan varmistamiseksi Kuusakoski toimittaa laitteet sinetöidyissä tietoturva-astioissa suoraan toimipisteeseen kulkematta välipisteiden kautta. Käsittelypisteessä laitteita käsitellään vain lukituissa, kamera- ja kulunvalvotuissa tiloissa turvaluokitettujen työntekijöiden toimesta.

 


 

Kokonaisvaltainen palveluketju

Onrego on vienyt jo satoja organisaatioita pilveen. Loppuasiakkaan palvelukokemus on konsulttiyritykselle ensisijaista. Kokonaispalvelun parantamiseksi todettiin, että tarvitaan luotettu yhteistyökumppani hoitamaan vanhojen konesalilaitteiden kierrättäminen, tietoturvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Vanhojen laitteistojen tuhoaminen tulee olemaan jatkossa osa kaikkea Onregon palvelutarjontaa, mikäli asiakkaille on sille tarvetta. Onrego haluaa tarjota asiakkailleen parasta mahdollista palvelua, siksi yrityksellä on useita yhteistyökumppaneita niillä sektoreilla, jotka eivät ole omaa ydinosaamista.


 

Ota yhteyttä suoraan myyntiin: