KEVAn kumppanina

KEVA aloitti pilvisiirtymänsä kahta eri reittiä. Yritys X oli tehnyt pilvistrategiasuunnitelman ylätasolla, IT:n ja liiketoiminnan toimijoiden kautta. Tutkimuksessa kartoitettiin, mitä pelkoja ja mahdollisuuksia organisaation sisällä nähdään pilven käyttöönotolle.

Mukana haastattelussa oli toistakymmentä kevalaista sekä IT:n että liiketoiminnan puolelta. Tutkimuksen aikana selvisi, että mitkään havaitut haasteet eivät olleet sellaisia, mitä ei pystyttäisi taklaamaan. Muiden muassa tietosuoja-asiaan piti suunnitella omat tiedottamis- ja koulutustilaisuudet. Toinen reitti oli yritys Y:n kanssa tehty siirtymä O365-palveluihin.

Kotimainen kumppani löytyi Irlannista 

– Onregon kanssa törmättiin kirjaimellisesti Azuressa. Microsoftin yhteistyökumppaneita ja asiakkaita oli 2016 Dublinissa tutustumassa Azureen ja siellä sijaitsevaan pilvipalvelinsaliin. Rissasen Kallen kanssa kävimme paljon keskusteluja tuon matkan aikana. Pian sen jälkeen alkoi yhteistyö, kertoo Kevan IT-päällikkö, Juha Mäkinen. – Yhteistyö lähti varsinaisesti käyntiin Microsoftin sponsoroimana konsultointina. Teimme Onregon kanssa kaksi työpajaa pilvitransformaatiosta (liiketoiminta- ja arkkitehtuuriworkshopit) ja nopeasti totesimmekin, että on hyvä suunnata katseet pilveen.

Katse tulevaisuuteen 

Keva näki selvästi, että pilvipalvelut tulevat olemaan tärkeä kehitysaskel IT-palveluiden tuottamisessa. Keva on ostajaorganisaatio, joten eräänä tärkeänä motiivina oli lähteä kehittämään osaamista pilviteknologiasta ja sen hyödyntämisestä Kevassa. Ennen kaikkea päätökseen vaikutti se, miten pilven avulla pystytään kehittämään uudenlaista IT-infrastruktuuria ja uusia palveluita.

 – Lähdimme työstämään pilvisiirtymää työpajojen kautta. Alussa keskityttiin liiketoimintaan, tarkistettiin nykytilanne ja lähdettiin miettimään myös palveluiden kustannusrakennetta uudestaan. Meille ei kuitenkaan säästö ollut päämotivaattori, vaan pilven tehokas ja järkevä käyttöönotto. Kustannussäästöt tulevat sitten tuon tehokkuuden myötä, toteaa Mäkinen. – Liiketoimintapuolella pilvestä voi olla paljonkin hyötyä, Onregon avulla löysimme meille helposti koetellut ja sopivimmat ratkaisut.

Tehoa työpajoista

 Työpajamalli oli erityisen toimiva. Jo workshopeissa tehtiin konkreettisia toimenpiteitä ja testauksia: Kokeiltiin HyperV:tä ja tarkistettiin levytilojen ja kapasiteetin tarve. Näin päästiin todellisen käyttömäärän pohjalta laskemaan, mitä tarkoittaisi vastaava ympäristö Azure-alustalla.

– Aloitimme kevyellä pilvistrategialla, jonka pääviesti oli, että Keva tavoittelee pilvipalveluiden hyödyntämistä. IT-johtajalta (Paula Sivunen) saimme vahvaa tukea pilvipalveluihin siirtymiseksi. Olemme myös halunneet nostaa omaa ymmärrystämme pilvestä organisaation sisällä. Alkuun pidetyt muutamien päivien työpajat keskittyivät olennaiseen ja pääsimme nopeasti kärryille pilven toiminnasta, kertoo Mäkinen.

– Lisäksi teimme työpajamuotoisesti Azure Governance-dokumentin, jonka pohjalta eri toimijat voivat tuottaa sovellus- ja infrapalveluita yhdenmukaisesti Kevalle. Varsinainen IAAS ja PAAS-palveluiden käyttöönotto aloitettiin keväällä 2017. Onregon rooli konsultoivana kumppanina monitoimittajaprojektissa on ollut meille korvaamaton apu.  Onregon vahva kokemus ja näkemys pilvipalveluiden toteutustavasta auttoi myös muita Kevan toimittajia ratkaisutavan löytämisessä, Juha tarkentaa.

 Syvemmälle pilveen

Seuraava askel pilvisiirtymässä on jatkaa PAAS ja SAAS palveluiden käyttöönotossa sekä rakentaa palvelukerros pilven, oman konesalin ja muiden toimijoiden privaattipilvien kesken.

 – Harvoin on yhteistyö kumppanin kanssa näin ongelmatonta. Saimme kokoajan hyviä ehdotuksia siitä, mitä kannattaa huomioida eri vaihtoehdoissa, varsinkin palveluiden hinnoittelu ja lisensiointi tuottaa haasteita. Kehittämisen pääfocus on ollut  koko ajan Kevan liiketoiminnan ja kustannustehokkuuden parantaminen. Mahdollisessa tulevassa infrapalveluiden kilpailuttamisessa näkisimme mielellämme myös Onregon yhtenä tarjoajista, naurahtaa Juha.

 

Juha Mäkinen

Haastattelussa

Haastattelussa Juha Mäkinen, IT-päällikkö, KEVA

epätoivo

Pilvikin tarvitsee tukea

Tiistaiaamuna kaksi isoa asiakastamme kohtasivat ongelman back-upeissa ja käyttäjätietojen hallinnassa. Suunnitteilla ollutta tukipalvelusopimusta ei ole vielä saatettu voimaan, mutta eipä hätää. Onrego hoitaa homman – tässä tapauksessa tukipalvelutiimimme. Ongelmat saatiin jouhevasti ratkaistua ja asiakkaat pääsivät jatkamaan töitään nopealla aikataululla. Tukipalvelutiimistä kerrottiin, että olisi tuossa vielä kolmaskin ongelmatapaus hoitunut samalla.

Pilvi on siitä kiva, että tukitoiminnotkin hoituvat erittäin näppärästi etänä. Ei tarvitse matkustaa asiakkaalle eikä etsiä vikaa serverihuoneista tai yksittäisiltä koneilta.

Puitesopimuksen kanssa kannattaa tehdä myös tukipalvelusopimus, niin ongelmatilanteet hoituvat jatkossakin jouhevasti.

Lue lisää

 

 

Kaukokiito_pilveen

Kuinka kuljetusyritys pilveen siirtyi

Kaukokiito, Suomen johtava kuljetusliike, aloitti matkansa pilveen muutama vuosi sitten. Vanha järjestelmä ja osittain virtualisoitu rauta tuli elinkaarensa päähän vuoden 2014 alkupuolella. Vaihtoehtoja haarukoitiin ja lopulta tulevaksi järjestelmäksi valikoitui Microsoft ja täysiverinen Azure-ympäristö.

– Meille kustannussäästöt olivat toissijainen asia, ensisijaisesti haettiin toimintavarmuutta ja nopeaa skaalautuvuutta. Vaikka emme ole suuryritys, on IT-ympäristössämme ison toimijan toimintaa, kertoo Kaukokiidon johtaja, ICT ja kehitys, Mika Kinnunen. – Sain viedä johtoryhmässä omaa strategiaani hyvin eteenpäin – koko johdolle oli tärkeää taata toimintavarmuus ja sujuvoittaa toimintaa kaikilla osa-alueilla, jatkaa Kinnunen.

Keskusteluissa Microsoftin kanssa esiin nousivat Microsoftin kumppaniyritykset. Onregon nimi oli mukana keskusteluissa siis jo alkumetreillä. – Halusimme kumppanin, joka pystyy auttamaan meitä oikeasti ja pätevästi. Ensimmäisen workshopin jälkeen kumppanivalinta oli itsestään selvää. Erityisesti meille korvamerkitty konsultti vakuutti, saimme erittäin asiakasystävällisen ja rehellisen konsultin avuksemme, kertoo Kinnunen.

Pilvistrategia kuntoon

Pilvistrategiassa on paljon haasteita, jotka on otettava huomioon. Ympäristöt muuttuvat ja teknologia kehittyy huimaa vauhtia. Kun siirretään liiketoiminnan ydintä pilveen, on kaiken toimittava varmasti. – Joidenkin siirtojen kanssa on tehty pieniä aikahyppyjä, aina ei välttämättä tiedä, mitä puolen vuoden päästä tapahtuu. Konsulttimme etsi erittäin hyvin vaihtoehtoja, edettiin proof-of-conceptien kautta ja tiiviissä yhteistyössä Microsoftin kanssa, joten tulevat muutokset ovat olleet erittäin hyvin tiedossa, Kinnunen selvittää.
– Kun on tiedetty, mitä on tulossa, on selvitty hyvin kriittisten liiketoiminnan osa-alueiden siirrosta ja osattu aikatauluttaa kokonaisprojektia fiksusti. Olemme koko ajan menneet vakaasti kohti alun perin asetettua tavoitetta; olla pilvessä kokonaan tämän vuoden loppuun mennessä. Aikataulu pitää odotetusti, Kinnunen kehuu.

Pilvistrategiaan kuuluu olennaisena osana henkilöstön osaaminen. – Oma osaamisemme on kasvanut orgaanisesti projektien edetessä. Olemme olleet tyytyväisiä Onregon workshop-toimintamalliin, osaaminen on päivittynyt ja kehittynyt jatkuvasti projektien edetessä asianmukaisesti. Ulkopuolista koulutusta ei ole tarvittu lainkaan, kertoo Kinnunen.

– Onregon toimintamalli, työskentely asiakas edellä koko prosessi huomioiden on toiminut. IT:n kokonaiskuva ja tarpeemme on kartoitettu ja huomioitu alusta lähtien. Ongelmakohdat on selvitetty jo ennen projektien aloittamista, jolloin ne on myös saatu ratkaistua ajoissa, jatkaa Kinnunen. – Meille räätälöity, liiketoiminnan kriittiset kohdat huomioiva pilvistrategia on ollut todella tärkeä.

Kustannussäästö on toissijaista

Järjestelmien päivittäminen ja siirto ovat oman hintaisiaan, mutta tulevaisuudessa sillä säästetään. – Eihän migraatio ja järjestelmien uudelleenrakentaminen ilmaista ole. Meille olennaisinta on kuitenkin toimintavarmuus, joten migraatio mukaan laskien vanhan järjestelmän kustannuksilla on aikaan saatu merkittävästi vikasietoisempi järjestelmä. Säästöä tulee sitten sitäkin kautta, laskeskelee Kinnunen.

IT-järjestelmiä rakennetaan joskus vain rakentamisen takia. Kaukokiito lähti rakentamaan uutta järjestelmäänsä liiketoiminnan tärkeimmän toimijan, kuljettajan kautta. – Logistiikassa aika on kriittistä. Uudessa systeemissä tuotannon suunnittelijoiden tekeminen helpottuu, kun kaikki on samassa järjestelmässä. Kaikkein tärkeimmässä roolissa meillä on kuljettajien päätelaitteiden toimintavarmuus ja tiedonkulku ilman katkoja. PDA-laitteiden siirto Azureen on lisännyt toimintavarmuutta. Erityisesti järjestelmän nopea skaalautuvuus sesonkiaikoja ajatellen on kuljetusliikkeelle kullankallista. Logistinen tiedonsiirto on myös helpottunut, kiittelee Kinnunen. – Kokonaistoimivuus on parantunut ja ympäristöstä johtuvien vikatikettien määrä on suorastaan romahtanut. Uuden järjestelmän hyötyjä on helppo mitata.

Aidosti pätevä kumppani

Kumppanivalinta osui Kaukokiidon kohdalla täysin nappiin. – Parempaa ei olisi uskaltanut edes toivoa. Asiakkaan näkökulmasta työpajamalli on paras tapa toimia – tehdään yhdessä, opitaan ja kouluttaudutaan samalla. Meille konsultin arvo näkyy erityisesti siinä, että ei jumiuduta yhteen ratkaisuun tai yhteen päämieheen. Konsulttimme osaa asiansa ja luo meille mahdollisuuden valita useista vaihtoehdoista, mikä on milloinkin kokonaisprosessin kannalta järkevintä. Luotan siihen, että Onregon kanssa viemme projektin onnistuneesti maaliin ja työskentelemme varmasti myös jatkossa yhdessä, Kinnunen lopettaa.

Viedäänko teidätkin pilveen? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

 

Puitesopimus kannattaa

Liiketoiminta on hyvin riippuvainen IT:n toimintavarmuudesta.  Kun järjestelmä kaatuu tai lakkaa toimimasta, on kriittistä, että apu on sukkelaan ja varmasti saatavilla.

Eräs puitesopimusasiakkaamme soitti jo ennen virka-aikaa aamusta – painavalla asialla. Heidän organisaationsa toiminnalle erittäin tärkeä pilvessä sijaitseva ADFS-ympäristö ei ollut toimintakuntoinen ja avuntarve oli erittäin kiireinen.

Toimitimme paikalle oman järjestelmäarkkitehtimme, Varjon Janin, joka nimestään huolimatta loi valoa asiakkaamme päivään. Jani tunnisti ja ratkaisi ongelmatilanteen juurisyyn nopeasti ja palautti ADFS:n toiminnan normaalille tasolle ripeästi ja kustannustehokkaasti.

Kannattaa siis valita kumppani, joka toimii ripeästi ja joustavasti sekä pystyy lyhyelläkin varoitusajalla toimittamaan asiakkailleen korkeamman luokan asiantuntemusta.

Olisiko tällaiselle kumppanille tarvetta? Soita, viestitä tai varaa aika kalenteristani.

Yhteistyöterveisin,

Ville Ruonamaa
ville.ruonamaa@onrego.fi
040 510 9081
https://calendly.com/villeruonamaa

0ccf01b

Asiakkaamme etsi kyvykästä ja ketterää Azure-kumppania kehittämään ja valvomaan Azure-ympäristöä

Aloitimme pörssiyhtiöasiakkaamme kanssa vuosi sitten yhteistyön On-Premises toteutuksilla. Luottamus, osaamisemme sekä lisäarvo, jota pystyimme asiakkaallemme näyttämään ja tuottamaan, vakuuttivat asiakkaan kyvykkyydestämme tuottaa ratkaisuja myös pilvipalveluiden osalta. Siksi laajensimme keskustelua Azuren suuntaan keväällä.

Continue Reading

”Teidän kanssa ei ainakaan maksa turhasta!”

Olemme toimittaneet eräälle kaupungille 3/4-tason Office 365-tukipalvelua. Onregon joustava palvelumalli mahdollisti asiakkaalle palvelun hankkimisen helposti, kustannustehokkaasti, sekä heidän tarpeeseensa ja muuttuviin tilanteisiin joustavasti. Asiakas sai käyttöönsä Onregon asiantuntemuksen auttamaan ongelmatilanteissa ja lisäksi nopean käytävän arkkitehtitason palveluihin ilman raskaan prosessin läpikäyntiä.

Continue Reading

Mahtavia onnistumisia asiakkaidemme kanssa

Olemme saaneet asiakkaidemme kanssa mahtavia onnistumisia. Jo monta viikkoa peräkkäin olemme myynnissä onnistuneet ylittämään myyntitavoitteemme – parhaimmillaan jopa 100 %:ti! Keskustelemme asiakkaidemme kanssa hyvin paljon digitaalisesta transformaatiosta, mitä asiakkaamme tulevat tarvitsemaan ja miten he sinne pääsevät. Viimeisen kahden viikon aikana olemme esimerkiksi tarjonneet lukuisille asiakkaille polun hyödyntämään nopeasti, ketterästi ja kustannustehokkaasti julkisen pilven palvelutarjoomaa, silmällä pitäen asiakkaidemme digitaalista transformaatiota.

Continue Reading