Keva logo net

Kevan kumppanina

Keva aloitti pilvisiirtymänsä kahta eri reittiä. Yritys X oli tehnyt pilvistrategiasuunnitelman ylätasolla, IT:n ja liiketoiminnan toimijoiden kautta. Tutkimuksessa kartoitettiin, mitä pelkoja ja mahdollisuuksia organisaation sisällä nähdään pilven käyttöönotolle.

Mukana haastattelussa oli toistakymmentä kevalaista sekä IT:n että liiketoiminnan puolelta. Tutkimuksen aikana selvisi, että mitkään havaitut haasteet eivät olleet sellaisia, mitä ei pystyttäisi taklaamaan. Muiden muassa tietosuoja-asiaan piti suunnitella omat tiedottamis- ja koulutustilaisuudet. Toinen reitti oli yritys Y:n kanssa tehty siirtymä O365-palveluihin.

Kotimainen kumppani löytyi Irlannista 

– Onregon kanssa törmättiin kirjaimellisesti Azuressa. Microsoftin yhteistyökumppaneita ja asiakkaita oli 2016 Dublinissa tutustumassa Azureen ja siellä sijaitsevaan pilvipalvelinsaliin. Rissasen Kallen kanssa kävimme paljon keskusteluja tuon matkan aikana. Pian sen jälkeen alkoi yhteistyö, kertoo Kevan IT-päällikkö, Juha Mäkinen. – Yhteistyö lähti varsinaisesti käyntiin Microsoftin sponsoroimana konsultointina. Teimme Onregon kanssa kaksi työpajaa pilvitransformaatiosta (liiketoiminta- ja arkkitehtuuriworkshopit) ja nopeasti totesimmekin, että on hyvä suunnata katseet pilveen.

Katse tulevaisuuteen 

Keva näki selvästi, että pilvipalvelut tulevat olemaan tärkeä kehitysaskel IT-palveluiden tuottamisessa. Keva on ostajaorganisaatio, joten eräänä tärkeänä motiivina oli lähteä kehittämään osaamista pilviteknologiasta ja sen hyödyntämisestä Kevassa. Ennen kaikkea päätökseen vaikutti se, miten pilven avulla pystytään kehittämään uudenlaista IT-infrastruktuuria ja uusia palveluita.

 – Lähdimme työstämään pilvisiirtymää työpajojen kautta. Alussa keskityttiin liiketoimintaan, tarkistettiin nykytilanne ja lähdettiin miettimään myös palveluiden kustannusrakennetta uudestaan. Meille ei kuitenkaan säästö ollut päämotivaattori, vaan pilven tehokas ja järkevä käyttöönotto. Kustannussäästöt tulevat sitten tuon tehokkuuden myötä, toteaa Mäkinen. – Liiketoimintapuolella pilvestä voi olla paljonkin hyötyä, Onregon avulla löysimme meille helposti koetellut ja sopivimmat ratkaisut.

Tehoa työpajoista

 Työpajamalli oli erityisen toimiva. Jo workshopeissa tehtiin konkreettisia toimenpiteitä ja testauksia: Kokeiltiin HyperV:tä ja tarkistettiin levytilojen ja kapasiteetin tarve. Näin päästiin todellisen käyttömäärän pohjalta laskemaan, mitä tarkoittaisi vastaava ympäristö Azure-alustalla.

– Aloitimme kevyellä pilvistrategialla, jonka pääviesti oli, että Keva tavoittelee pilvipalveluiden hyödyntämistä. IT-johtajalta (Paula Sivunen) saimme vahvaa tukea pilvipalveluihin siirtymiseksi. Olemme myös halunneet nostaa omaa ymmärrystämme pilvestä organisaation sisällä. Alkuun pidetyt muutamien päivien työpajat keskittyivät olennaiseen ja pääsimme nopeasti kärryille pilven toiminnasta, kertoo Mäkinen.

– Lisäksi teimme työpajamuotoisesti Azure Governance-dokumentin, jonka pohjalta eri toimijat voivat tuottaa sovellus- ja infrapalveluita yhdenmukaisesti Kevalle. Varsinainen IAAS ja PAAS-palveluiden käyttöönotto aloitettiin keväällä 2017. Onregon rooli konsultoivana kumppanina monitoimittajaprojektissa on ollut meille korvaamaton apu.  Onregon vahva kokemus ja näkemys pilvipalveluiden toteutustavasta auttoi myös muita Kevan toimittajia ratkaisutavan löytämisessä, Juha tarkentaa.

 Syvemmälle pilveen

Seuraava askel pilvisiirtymässä on jatkaa PAAS ja SAAS palveluiden käyttöönotossa sekä rakentaa palvelukerros pilven, oman konesalin ja muiden toimijoiden privaattipilvien kesken.

 – Harvoin on yhteistyö kumppanin kanssa näin ongelmatonta. Saimme kokoajan hyviä ehdotuksia siitä, mitä kannattaa huomioida eri vaihtoehdoissa, varsinkin palveluiden hinnoittelu ja lisensiointi tuottaa haasteita. Kehittämisen pääfocus on ollut  koko ajan Kevan liiketoiminnan ja kustannustehokkuuden parantaminen. Mahdollisessa tulevassa infrapalveluiden kilpailuttamisessa näkisimme mielellämme myös Onregon yhtenä tarjoajista, naurahtaa Juha.

 

Haastattelussa

Haastattelussa Juha Mäkinen, IT-päällikkö, Keva

competence

Korkea osaaminen ja laatu, nopea reagointikyky ja joustavuus ovat asioita joita asiakkaamme arvostavat asiantuntijapalveluissamme

Toteutamme asiakkaillemme paljon erilaisia konsultointiprojekteja. Usein uudet asiakkaamme ovat hankkineet meiltä konsultointiapua johonkin yksittäiseen tarpeeseen ja havainneet että Onregon kanssa homma toimii erittäin hyvin. Asiakkaamme arvostavat korkeaa osaamistamme ja laatuamme, nopeaa reagointikykyämme ja joustavuutta. Asiakaspalautteissa tekninen kompetenssimme on asiakkaidemme mukaan 100%. Otamme asiakkaidemme haasteet mielenkiinnolla vastaan ja erittäin arvostettu on asenteemme ”asiakasta ei jätetä pulaan”.

Yksi esimerkki nopeasta reagoinnista ja asiakas ensin -mentaliteesta on kesällä ollut episodi asiakkalla, jossa keskikokoisen kunnan käyttäjät, mukaanlukien terveydenhuollon henkilökunta, ei päässyt enää kirjautumaan työasemilleen. Asiakkaamme lähetti kiitokset jälkikäteen.

”Tervehdys!

Kiitos paljon pikaisesta avustanne toimialuepalveluiden korjauksessa viime viikolla Antit, Jarno ja Mikko. Erityiskiitos toiselle Antille, jolla oli hyvin aikaa perehtyä asiaan ja selvittää replikoinnin haasteita! Meillä on käytössä kesäaikaan pieni miehitys, jolloin palveluiden palauttamiseen olisi mennyt kohtuuttoman pitkä aika nykyisillä resursseilla.”

-Timo, IT-suunnittelija

Puitesopimusasiakkaillemme olemme antaneet lupauksen, jossa kolmen (3) työpäivän kuluessa konsulttimme ja arkkitehtimme pystyvät reagoimaan asiakkaiden uusiin tarpeisiin. Tällaisia ”ad-hoc” asiakkaita meillä on jo todella paljon. Yleensä vasteajat joilla pystymme asiakkaiden tarpeisiin vastaamaan on vielä nopeampi kuin palvelulupauksemme. Puitesopimusasiakkaillemme on myös ennalta sovittu hinnoittelu ja salassapitosopimukset, jolloin uusien hankkeiden käynnistys on nopeaa ja vaivatonta.

Asiantuntijapalveluidemme osaaminen kattaa hyvin laajasti erilaisia teknologioita. Lue lisää osaamisalueistamme asiantuntijapalveluidemme sivulta:

Asiantuntijapalvelut

Onko organisaatiollasi tarve saada ammattilainen avuksi? Tai haluatko tehdä kanssamme puitesopimuksen tulevia tarpeita vastaamaan, mikä ei kuitenkaan sido tai edellytä organisaatioltasi mitään? Ota yhteyttä myyntipalveluumme tai buukkaa suoraan kanssani tapaaminen

–> https://calendly.com/jarnomaki/