Hae sivustolta

Relex

Pilven hallintamalli tukee Azuren käyttöönottoa

Cloud GovernanceDevOps

RELEX on kansainvälisesti toimiva kotimainen ohjelmistoalan yritys, joka tarjoaa vähittäiskaupan ja toimitusketjun suunnittelun SaaS-ratkaisuja. Ratkaisuihin kuuluu esimerkiksi kysynnän ennustamista, täydennystilausten automatisointia, tilan- ja valikoimanhallintaa sekä työvoiman optimointia. RELEXin ratkaisuja käyttävät monet johtavat yritykset sekä maailmalla että Suomessa. 

RELEX oli valinnut Microsoft Azuren tulevaisuuden pilvialustakseen. Osa sovelluksista pyöri entuudestaan Amazonin AWS-ympäristössä. Ennen Azuren laajempaa käyttöönottoa RELEX halusi luoda selkeät, yhteiset pelisäännöt pilviympäristön ajamiseen infrastruktuurin näkökulmasta.

Toteutimme RELEXille julkisen pilven hallintamallin sekä DevOps-hallintamallin auttamaan Azuren hallitussa käyttöönotossa.

Tiimi, joka tämän vastuulleen ottaa sai monta asiaa työlistalleen joita viedä eteenpäin. He saivat myös lisää osaamista mm. public cloud-kulujen hallintaan.

Ville Hämäläinen, CTO, Relex

Hallintamalli tukemaan sovelluskehitystä

Pilven hallintamallin tavoitteena on rakentaa yhteinen pelikirja pilviympäristön tai -ympäristöjen resurssien hyödyntämiseen. Se ohjeistaa tekemään asioita pilvessä yhdenmukaisesti vähentäen muun muassa tietoturvariskejä ja yllättävien kulujen syntymistä.

Hallintamalli selkeyttää pilven operointia ja järkevöittää käyttöoikeuksia – mihin asiat pilvessä laitetaan, kenellä on ylipäätään oikeus laittaa asioita pilveen. Kun asioita tehdään fiksusti ja yhdenmukaisesti, on luvassa myös selkeitä kustannussäästöjä. Asioiden selvittäminen sekä muokkaaminen jälkikäteen on usein kallista ja riskialtista.

– Tavoite oli luoda ja dokumentoida public cloud governance -malli ja antaa ohjeita erityisesti vastaperustetulle tiimille, jonka vastuulla tämä RELEXillä tulee olemaan, kertoo Relexin Chief Technical Officer Ville Hämäläinen.

RELEXin hallintamallissa luotiin käytännöt Azure-ympäristön ajamiseen. Pilven hallintamallin keskeiset elementit olivat identiteetin- ja pääsynhallinta, pilviresurssien hallinta, nimeämiskäytännöt, tietoturva ja verkkojen suunnittelu.

– Tiimi, joka tämän vastuulleen ottaa sai monta asiaa työlistalleen joita viedä eteenpäin. He saivat myös lisää osaamista mm. public cloud-kulujen hallintaan, Ville toteaa.

RELEXin hallintamallia täydennettiin DevOps Governance -työllä, jossa määriteltiin keskeiset pilviympäristöön liittyvät asiat sovelluskehityksen näkökulmasta. DevOps-hallintamallin yksi tärkeä tavoite oli yhdenmukaistaa sovellusten deployment-strategiaa.

Kysy lisää aiheesta

Juhana Raitasalo


Chief Customer Officer juhana.raitasalo@loihde.com +358 40 759 0526