Onnistu palvelin- ja sovellusmigraatioissa mistä tahansa, minne tahansa – ilman riskiä ja käyttökatkoa. Tee itse tai osta palveluna!

Onregon palvelin- ja sovellusmigraatioratkaisut ovat riskitön, käyttökatkoton ja nopea ja edullinen keino toteuttaa palvelin- ja sovellusmigraatio mistä tahansa, minne tahansa. Migraatio voidaan toteuttaa pilvipalveluun, kuten Microsoft Azureen, tai migraatio voi tapahtua nykyisestä virtualisointiratkaisusta siirryttäessä uuteen. Tai missä tahansa muussa tilanteessa. Migraatio voi koskea vain yhtä palvelinta, tai se voi olla kokonainen farmi tai jopa yksittäinen sovellus yhdellä palvelimella.

Palvelinmigraatioratkaisu on lisensoitu siirrävien palvelimien mukaan: tiedät tarkan kustannuksen mitä siirrettävä palvelin tulee maksamaan.

Joissain tapauksissa palvelinmigraation sijaan voi olla järkevää toteuttaa sovellusmigraatio, jossa siirretään lähdepalvelimessa sijaitseva ohjelmisto tai palvelu hallitusti ja automatisoidusti uuteen kohdepalvelimeen.

Palvelimigraatioissa hyödynnetään DoubleTake-ohjelmistoa ja sovellusmigraatioissa AppZero-ohjelmistoa.

Voit hankkia Onregolta joko migraatiotyökalut tehdä migraation itse, tai tilata migraation palveluna, jolloin teemme migraation sopimuksen mukaan.

 


 

Miten palvelinmigraatio toimii?

DoubleTake Move tallentaa lähtöpäässä bitti-tasolla muutokset palvelimen käyttöjärjestelmään ja dataan ja replikoi muutokset uudelle fyysiselle tai virtuaaliselle palvelimelle. Kohdepalvelin voi sijaita missä tahansa sijainnissa. Bitti-tason muutoksien siirtäminen vähentää verkkokuormitusta, sekä migraatiot voidaan tehdä jopa tuotantoaikoina. Ei enää migraatioita viikonloppuisin tai öisin!

 


 

Tuettuja palvelinmigraatioskenaarioita

Käytännössä DoubleTake Move –ratkaisun avulla migraatiot onnistuvat mistä tahansa minne tahansa. Tuettuja skenaarioita ovat P2V, V2V, P2C, V2C ja kaikki vielä takaisin päin.

Fyysisillä laitteilla ei ole merkitystä, kuten ei myöskään virtualisointialustalla. Migraatiot voidaan tehdä myös IaaS-pilvipalveluihin, kuten Microsoft Azureen tai suomalaiselle konesalikumppanille.

 


 

Miten toimi sovellusmigraatio?

Sovellusmigraatio on ratkaisu, jonka avulla voidaan siirtää palvelimelta toiselle sovelluksia ja palveluita nopeasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Ratkaisun avulla voidaan myös konsolidoida sovelluksia useilta lähdepalvelimilta yhdelle palvelimelle.

Ratkaisun avulla voidaan siirtää yhdellä palvelimella olevat sovellukset ja palvelut toiselle palvelimelle nopeasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Ratkaisua voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Fyysisellä palvelimella olevat sovellukset ja palvelut halutaan siirtää uudelle palvelimelle
 • Vanhan palvelimen käyttöjärjestelmä alkaa olla vanhentunut tai hidastunut, ja sovellukset ja palvelut halutaan siirtää uudelle ja puhtaalle palvelimelle
 • Halutaan konsolidoida sovelluksia ja palveluita: useilla palvelimilla sijaitsevia sovelluksia ja palveluita voidaan siirtää yhdelle kohdepalvelimelle
 •  Halutaan siirtää sovelluksia ja palveluita pilvipalveluissa pyöriviin virtuaalikoneisiin, kuten esimerkiksi Microsoft Azureen

Ratkaisun keskeiset hyödyt ovat:

 • Palvelu vähentää merkittävästi työmäärää palvelimien ja niillä olevien ohjelmistojen ja palveluiden migraatiossa = merkittävä kustannussäästö
 • Vähentää inhimillisien virheiden mahdollisuutta koska migraatio on automatisoitu
 • Siirtää ohjelmistot ja palvelut kokonaan uuteen käyttöjärjestelmään – vanhat roskat eivät ole enää hidastamassa palvelimen toimintaa
 • Migraatio voidaan tehdä uuteen fyysiseen palvelimeen, virtuaalipalvelimeen tai IaaS-pilvipalvelimeen
 • Voit hankkia palvelun siten että teet migraation itse tai voit ostaa Onregon asiantuntijat tekemään migraatiotyön puolestasi
 • Mahdollistaa palvelinmäärän vähentämisen sovelluksien ja palveluiden konsolidoinnin avulla
 • SQL-pohjaisien ohjelmistojen käyttöoikeuksia ja logineja ei tarvitse määrittää uudestaan


 

Käyttötapaus: Heinolan kaupunki

Heinolan kaupunki oli siirtymässä vanhasta Citrix XenServer virtualisointiratkaisusta uuteen Microsoft Hyper-V:n. Onrego avusti Heinolaa Microsoft Hyper-V:n ja Microsoft System Center Service Managerin käyttöönotossa. Migraation Citrix XenServeristä Microsoft Hyper-V:n Heinolan kaupunki suoritti omatoimisesti Onregon kautta hankitulla DoubleTake Move -ratkaisulla.

”Onregon kautta hankitulla DoubleTake Move –ratkaisulla pääsimme haluttuun lopputulokseen ja nopeutimme migraatiota merkittävästi vanhasta palvelinvirtualisointiratkaisusta Microsoft Hyper-V:n siirryttäessä.”

-Esa Nurmi, Heinolan kaupunki

 


 

Lisätiedot ja palvelun hankkiminen

Voit hankkia laitteisto- ja ohjelmistomigraatioon työkalut ja tehdä migraatiotyön itse, tai voit hankkia koko paketin palveluna! Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!