Onrego Mitoitin auttaa selvittämään julkisen pilven todellisen resurssien käytön ja kustannukset, peilaamaan resurssien käyttöä annettuihin resursseihin ja suunnittelemaan siirtymää pilvipalveluihin.

 


 

Julkisen pilven mitoitus- ja optimointipalvelu

Onrego Mitoitin palvelussa analysoidaan nykyinen virtuaaliympäristö ja mahdolliset julkisen pilven muut palvelut, ja raportoidaan olemassa olevien virtuaalikoneiden koot (mm. CPU:n käyttö, muistimäärä) ja todellinen resurssien käyttö. Palvelussa tuotetaan optimointiraportti, jossa käydään läpi virtuaalipalvelinten allokoidut resurssit ja miten kustannukset jakautuvat julkisessa pilvessä.

Mitoituspalvelu sopii myös asiakkaille, jotka ovat siirtämässä palveluitaan ja virtuaalikonekuormiaan pilvipalveluun (Esim. Microsoft Azure IaaS) tai paikallisille konesalikumppaneille. Palvelun avulla voidaan mitoittaa palveluna ostettavat virtuaalikoneet oikein, eikä ylimääräisiä kustannuksia synny.

Mitoituksen jälkeen palvelu antaa myös vastauksen siihen, millaisia virtuaalikoneita esim. Microsoft Azure IaaS:sta kannattaa hankkia, perustuen virtuaalikoneiden todelliseen resurssien kulutukseen. Samalla saadaan budjettiarvio virtuaalikonekustannuksista.

 


 

Onrego Mitoitin – ratkaisun hyödyt

Vääränlainen mitoitus kasvattaa kustannuksia ja hidastaa virtuaalipalvelimia, joka lopulta voi näkyä loppukäyttäjien tyytymättömyytenä. Ratkaisu auttaa säästämään kustannuksista, samalla kun varmistetaan virtuaalikoneiden oikeanlainen mitoitus.

Erityisen hyödyllinen ratkaisu on tilanteessa, missä harkitaan virtuaalikoneiden siirtoa pois omasta konesalista joko pilvipalveluun (esim. Microsoft azure IaaS:n) tai palvelukumppanin konesaliin.

Ratkaisussa selvitetään todellinen virtuaalikoneiden kapasiteetti niille annetuista resursseista, ei pelkästään listata virtuaalikoneiden konfiguraatioita.

 


 

Onrego Mitoitin auttaa, kun:

  • halutaan säästää kustannuksissa ja parantaa loppukäyttäjien tyytyväisyyttä,
  • halutaan varmistaa nykyisen virtuaaliympäristön mitoitus,
  • halutaan selvittää, voidaanko virtuaalikoneita optimoimalla lisätä raudan tehoa,
  • halutaan selvittää, tarvitaanko lisää rautaa,
  • harkitaan virtuaalikoneiden siirtoa uuteen konesaliin ja samalla optimoida virtuaalipalvelimien mitoitus,
  • halutaan suorittaa kustannuslaskelma, jos virtuaalikoneet siirretään Microsoft Azuren IaaS-palveluun tai paikalliselle konesalikumppanille.

 


 

Ratkaisun käyttöönotto

Onrego Mitoitin koostuu kolmesta vaiheesta:

  1. Asiakkaan ympäristöön asennetaan Onregon oma analyysityökalu.
  2. Analyysityökalu kerää muutaman päivän ajan tietoa asiakkaan ympäristössä.
  3. Kartoituksen koostaminen, dokumentaatio ja optimointiraportti.

Hinta: 3990 €

Hinnat ALV 0%. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tilaukset ja lisätiedot: