Onrego Azure Disaster Recovery mahdollistaa Windows- ja GNU/Linux-palvelimien Disaster Recoveryn riippumatta niiden sijainnista. Palvelimet voivat olla fyysisiä tai virtualisoituja, eikä virtualisointiteknologialla (esimerkiksi VMware, Hyper-V) ole merkitystä. Ratkaisu hyödyntää Microsoft Azurea kustannustehokkaana varakonesalina.

 


 

Turvaa liiketoiminnan jatkuvuus kohtuullisilla kustannuksilla

Perinteinen tapa kahdentaa konesali, toteuttaa Disaster Recovery ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus konesalionnettomuuksissa on ollut melko kallis ja iso operaatio.

Onrego Azure Disaster Recovery-ratkaisun avulla Disaster Recovery ei ole koskaan ollut näin kustannustehokasta ja yksinkertaista. Ratkaisu koostuu palvelimille hankittavista lisensseistä (määrän saa vapaasti valita), sekä käytetystä Microsoft Azure kapasiteetista. Edullisimmillaan maksetaan ainoastaan Disaster Recovery-virtuaalikoneiden käyttämästä levytilasta.

Uudet teknologiat ja pilvipalvelut mahdollistavat ratkaisuja, joiden kustannukset ovat murto-osa tähän mennessä totutuista tavoista toteuttaa Disaster Recovery-ratkaisuja.

 


 

Toimintatapa ja ominaisuudet

Onrego Azure Disaster Recovery-ratkaisun voi ottaa käyttöön halutuille palvelimille, kuten esimerkiksi kaikkein liiketoimintakriittisimmille palvelimille, tai vaihtoehtoisesti kaikille.

Disaster Recovery voidaan toteuttaa Windows- ja GNU/Linux-palvelimille, eikä lähdepalvelimen sijainnilla tai tyypillä ole merkitystä – virtualisointiteknologialla ei ole merkitystä ja lähdepalvelin voi olla jopa fyysinen.

Ratkaisussa voi valita, toteutetaanko Disaster Recovery kokonaiselle palvelimelle vai ainoastaan valituille datoille palvelimella. Ratkaisu toteuttaa Disaster Recoverya täysin reaaliaikaisesti ilman viivettä.

Ratkaisussa hyödynnetään Microsoft Azurea kustannustehokkaana varakonesalina. Valittavissa on toimintaperiaate joko edullisten kustannusten (ainoastaan virtuaalikoneiden käyttämä levytila) tai nopean RTO:n (Recovery Time Objective) eli nopean toiminnan palautumisen, välillä.

 


 

Miten ratkaisu toimii?

Ratkaisu koostuu ohjelmasta, joka asennetaan Disaster Recoveryn piiriin haluttuihin palvelimiin. Palvelimet tekevät reaaliaikaista Disaster Recovery replicaa Microsoft Azureen, josta ongelmatilanteissa voidaan palvelin käynnistää.

Azuressa replica voi sijaita joko kylmänä tai kuumana virtuaalikoneena. RTO (Recovery Time Object), eli aika kuinka nopeasti palvelin saadaan vikatilanteessa takaisin pelikuntoon, riippuu onko replica kylmä vai kuuma. Organisaatiot voivat valita halutun toimintavan ja suhteuttaa kustannukset palvelimen kriittisyyteen.

 


 

Miten ratkaisu on hinnoiteltu?

Ratkaisun hinnoittelu on yksinkertainen. Ratkaisu koostuu palvelimille hankittavasta ohjelmistosta. Lisäksi ratkaisun hinnoitteluun liittyy Microsoft Azuren kapasiteetti, josta maksetaan kuukausittain käytön mukaan. Edullisimmillaan Disaster Recoveryn piirissä olevat palvelimet ovat kylmiä palvelimia, jolloin niistä maksetaan vain niiden käyttämän levytilan mukaan. Jos palvelin vie levytilaa esimerkiksi 40 GB, on kustannusarvio palvelimesta Azuressa odottamassa disasterin tapahtumista noin 1,50 EUR/kk.

 


 

Ratkaisun hyödyt

Disaster Recoveryn hyödyt ovat organisaation liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Asiaa voi ajatella esimerkiksi näin: kauanko organisaation työntekijät voivat työskennellä ilman taustajärjestelmiä ja palvelimia? Sen jälkeen selvitetään kauanko kestää palautua erilaisissa onnettomuustilanteissa: ”Kauanko yhden tuhoutuneen virtuaalipalvelimen palautus kestää?”, ”Kauanko hajonneen levyjärjestelmän aiheuttaman vahingon korjaaminen kestää?” ja ”Kauanko palaneen konesalin uudelleenrakennus kestää?”

Jos organisaatiossa päädytään siihen, että konesalin Disaster Recoveryä kannattaa miettiä, Onrego Azure Disaster Recoveryn hyödyt ovat:

Kustannustehokkuus – ratkaisu on todella kustannustehokas
Yksinkertainen hinnoittelu – kustannusarviot on helppo laskea
Nopea käyttöönotto – hyödyt nopeasti käyttöön
Joustava – valitse haluamasi palvelimet joista tehdään Disaster Recovery

 


 

Kenelle ratkaisu on tarkoitettu?

Ratkaisu on tarkoitettu kaikille organisaatioille, jotka haluavat varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden konesalionnettomuuksissa.

 


 

Miten ratkaisu ostetaan ja saadaan käyttöön?

Lähetä yhteystietosi, otamme yhteyttä mitä pikimmiten.

 


 

Mistä muusta voisit olla kiinnostunut?

Jos kaipaa työpajamaista lähestymistapaa, jossa tutkitaan. miten organisaatiosi jatkuvuus voidaan turvata, sopii Azure liiketoiminnan jatkuvuuden turvaajana -työpaja erinomaisesti.

Azure liiketoiminnan jatkuvuuden turvaajana