Toteutamme Microsoft Azure -ratkaisuiden käyttöönottoja, olemassa olevien ympäristöjen migraatioita, sekä pääkäyttäjäpalveluita. Edustamme markkinajohtajien migraatiotyökaluja, joiden avulla voidaan toteuttaa nopeasti ja varmasti esimerkiksi virtuaalikone-migraatiot sekä palveluiden konversiot Microsoft Azureen.


Microsoft Azuren käyttöönotto ja pilvimigraatio

Kokenut Microsoft Azure-ratkaisuiden käyttöönottaja pystyy toteuttamaan koko skaalan mitalta käyttöönottoja ja migraatioita. Asiantuntijat tutustuvat aina ensin organisaation tilanteeseen ja tarpeeseen ja toteuttavat käyttöönoton organisaation toimintamallin vaatimalla tavalla.

 


Palvelimen siirto Microsoft Azureen: Proof-of-Concept

Tuotantopalvelimen siirto Azureen ei olekaan kovin monimutkainen työrupeama. Ennalta mallinnetut ja testatut työvaiheet sekä laaja joukko teknisiä apuvälineitä mahdollistavat onnistumisen erilaisista lähtötilanteista.

Siirrettävä tuotantopalvelin voi olla fyysinen, virtuaalinen, sijaita omassa kapasiteetissa, palvelutarjoajan kapasiteetissa tai muussa julkisessa pilvipalvelussa. Sama mallinnettu siirtosuunnitelma ja työkalut toimivat kaikissa edellä mainituissa.

Mallinnetussa siirrossa huomioidaan aina myös roll-back, ja riskienhallinta on merkittävässä osassa siirtosuunitelmaa.

Palvelimen rooli ja toiminnallisuus huomioiden, valitaan oikea tekninen tapa palvelimen siirtoon suunnitelman mukaisesti. Riskit ja tapa palautua lähtötilanteeseen huomioidaan aina tapauskohtaisesti.


Sovelluksen siirto Microsoft Azureen: Proof-of-Concept

Yksittäisen sovelluksen tai järjestelmän siirto Azureen ei ole haastavaa, saati mahdotonta. Jos sovellus tai järjestelmä on alustalla, jonka tuki on päättymässä tai kapasiteetti tiensä päässä, ei tarvitse asentaa uutta palvelinta ja yrittää asentaa sovellusta uudelleen.

Mallinnetun pilvisiirron avulla yksittäisten palvelinten lisäksi myös pelkän sovelluksen siirto on yksinkertaista. Sovellus voidaan siirtää pilveen, jossa se saa alleen tuoreen käyttöjärjestelmän. Toimivuus on turvallisesti testattavissa ilman muutoksia alkuperäiseen järjestelmään.

Ratkaisussa selvitetään sovelluksen siirrettävyys tai toteutetaan yksinkertaisempi sovelluksen siirto Microsoft Azureen. Lopputulos sovitaan tarpeesta ja sovelluksesta riippuen tapauskohtaisesti.


Tietoliikenneyhteydet Microsoft Azureen

Hybridipilven edellytys on toimiva tietoliikenneyhteys Microsoft Azureen. Ratkaisuvalikoimasta löytyy useita vaihtoehtoisia toteutustapoja, joista löytyy asiakkaan tarpeiden mukaan se paras vaihtoehto.

Organisaatioiden lähiverkkojen kytkeminen Microsoft Azureen on edellytys, jos Azurea halutaan hyödyntää hybridi-mallissa, tarjoten organisaation sisäverkon käyttäjille Azure-palveluita.

Azure ExpressRoute on MPLS-yhteys suoraan valittuun Azure-konesaliseen. Organisaatiot voivat valita halutun taatun yhteysnopeuden, jota voi myös vaihtaa lennossa. Azure ExpressRoute tarjoaa myös kiinteän viiveen Azuren ja oman verkon välillä.

Valittavat yhteysnopeudet Azure ExpressRoutessa alkavat 10 Mbit/s nopeudesta. Yhteysnopeutta voi halutessaan vaihtaa vastaamaan organisaation tietoliikennetarpeita. Esimerkiksi hiljaisille ajoille, kuten kesälomille, yhteysnopeutta voi laskea säästääkseen kustannuksissa.

Ratkaisumallin avulla organisaatiot saavat Azure ExpressRoute yhteyden suunnittelun ja kustannusarvion, toteutuksen, tarvittavan yhteydenpidon operaattoreihin sekä tarvittavien laitteiden vuokrauksen.

Tilaukset ja lisätiedot: