Kokenut julkisen pilven ja Microsoft Azuren osaaja auttaa organisaatiota löytämään konkreettiset hyödyt julkisesta pilvestä.
Ratkaisutarjonta koostuu moduuleista, joista voidaan poimia ne osat, jotka parhaiten organisaatiota hyödyttävät.

 


 

Microsoft Azure – konkreettisten mahdollisuuksien tunnistaminen

Mitä konkreettisia mahdollisuuksia ja hyötyjä Microsoft Azure voi tarjota? Nämä etsitään ja tunnistetaan työpajamaisen toteutuksen avulla, jossa peilataan organisaation nykyisiä ja tulevia tarpeita Microsoft Azuren tarjoamiin ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin. Toteutuksella luodaan korkeamman tason koostettu näkemys siitä, miten hyödyntää Microsoft Azurea tulevaisuudessa osana IT-infrastruktuuria. Tarpeen mukaan voidaan keskittyä myös liiketoiminnan tarpeisiin.

Hinta: 1990 €

Hinnat ALV 0%. Oikeudet muutoksiin pidätetään.


 

 Microsoft Azure testaus- ja kehitysalustaksi

Julkinen pilvi ja Microsoft Azure tarjoaa erinomaisen alustan testaukselle ja kehitykselle. Kapasiteettia ja resursseja voidaan allokoida tarvittaessa lähes rajattomasti tai alusta voidaan välillä sammuttaa kustannusten säästämiseksi. Kustannukset alenevat ja kehitys nopeutuu – lisäkapasiteettia ja -resursseja tarvittaessa ei niiden lisäämistä tarvitse odottaa. Julkisessa pilvessä kustannukset muodostuvat käytön mukaan kuukausittain.

Miten Microsoft Azure voi toimia organisaation testaus- ja kehitysalustana? Palvelussa käydään läpi nykytilanne, jonka pohjalta suunnitellaan, miten testausta ja kehitystä voidaan toteuttaa Microsoft Azuressa. Palvelun jälkeen voidaan myös toteuttaa migraatiot ja käyttöönotot organisaatiolle. Näin saadaan Microsoft Azuren hyödyt mahdollisimman nopeasti käyttöön – ilman ylimääräistä työtä tai aikaa.

Hinta: 1990 €

Hinnat ALV 0%. Oikeudet muutoksiin pidätetään.


 

Levykapasiteetti palveluna pilvestä

Datan määrä kasvaa jatkuvasti ja aiheuttaa haasteita datan tallennukseen ja datan käytettävyyteen. Julkinen pilvi ja Microsoft Azure on joustava ja kustannustehokas tapa tallentaa erilaista dataa (sekä primääriä, että sekundaaria) ilman kiinteitä etukäteisinvestointeja tai mittavia sitoumuksia.

Microsoft Azure StorSimple-palvelulla konesalin levykapasiteettia jatketaan julkiseen pilveen. Ratkaisun toimintaperiaate on yksinkertainen:

 • Konesaliiin asennetaan StorSimple Virtual Appliance (Hyper-V / VmWare), jolle allokoidaan levytilaa levyjärjestelmästä. Virtual Appliancelle osoitetaan vastaavasti levytilaa Azuresta. Toteutus voidaan myös tehdä fyysisellä StorSimple Appliancella, joka sisältää itsessään Tier1-kapasiteetin, jota jatketaan pilveen.
 • StorSimple Appliance näkyy konesalissa kuten levyjärjestelmä (SMB/iSCSI). Paikallisella Tier1-levyalueella säilytetään aktiivisin data ja loput säilytetään pilvessä, jolloin ratkaisu ei hidasta päivittäisiä toiminteita.
 • VPN-yhteyttä konesalin ja Azuren välillä ei tarvita, vaan tiedonsiirto tapahtuu internetyhteydellä. Kaikki liikenne on salattua, data on pakattua, deduplikoitua ja kryptattya. Kaikki data sijaitsee fyysisesti EU-alueella. Pilvessä sijaitseva data on varmuuskopioitavissa Azuren palveluilla helposti ja vaivattomasti.

Palvelu sisältää datan käytön suunnittelun, ratkaisun käyttöönoton, kuukausittaisen kulutuksen mukaan tapahtuva laskutuksen sekä ylläpito- ja tukipalvelut.

Käyttöönottopalvelun hinta 1990 €

Hinnat ALV 0%. Oikeudet muutoksiin pidätetään.


 

DMZ-palvelut Microsoft Azuresta-työpaja

Työpajan sisältö:

 1. Miten organisaation sovelluksia voidaan tuottaa internetin yli käytettäviksi ilman inbound-palomuuriavauksia.
 2. Miten käyttäjät autentikoidaan ennen palvelun etusivua.
 3. Miten sovelluksia voidaan tarjota sekä sisäisille että ulkoisille käyttäjille niin, että sisäverkon URLia ei julkaista.
 4. Testiympäristön toteutus.

DMZ-palveluiden toteuttamisella Azuresta on mahdollista toteuttaa DDoS-immuneeja ratkaisuja, ja erityisesti Sharepoint- ja Web App-toteutuksiin Azure on erinomainen ratkaisu.

Työpajan hinta 2490 €

Hinnat ALV 0%. Oikeudet muutoksiin pidätetään.


 

Sivutoimipisteen palvelut julkisesta pilvestä

Sivutoimipisteisiin sijoitettujen palvelimien kokonaiskustannuksista vain noin 10% on palvelinlaitteiston osuus. Merkittävät kustannukset syntyvät palvelimen ylläpidosta, varmistuksista ja tietoturvasta. Sivutoimipiste pilvestä on uudenlainen konsepti, joka mahdollistaa sivutoimipisteiden palvelimien korvaamisen pilvipalveluiden avulla. Käyttäjillä säilyy kuitenkin lähiverkon-omainen käytettävyys.

Sivutoimipiste pilvestä:

 • toimistopalvelin kuukausimaksullisena pilvipalveluna
 • skaalautuu tarpeen mukaan ylös- ja alaspäin
 • poistaa paikallisten ylläpitopalveluiden ja alihankkijoiden tarpeen
 • uusien toimipisteiden perustaminen on nopeaa, helppoa ja turvallista
 • fyysinen tietoturva on erinomainen
 • kustannustehokas – sivutoimipisteen palvelin voi olla käynnissä vain tarvittavan ajan vuorokaudesta

Sivutoimipiste pilvestä palveluna sopii erityisesti organisaatioille, joilla on useita sivutoimipisteitä, joissa on palvelimia tai tarve sijoittaa palvelin. Nopeasti kasvavat organisaatiot hyötyvät konseptista erityisen paljon.
Suunnittelu ja toteutus:

Työpajamallinen ratkaisu, jossa suunnitellaan ja toteutetaan testiympäristö sivutoimipisteen palveluiden toteuttamiseksi Microsoft Azuresta. Työpaja on voimakkaasti koulutuksellinen ja sen pitämisen jälkeen organisaatio on valmis toteuttamaan ratkaisun – eli siirtämään sivutoimipisteidensä palvelimet pilveen.

Työpajan hinta: 2490 €

Hinnat ALV 0%. Oikeudet muutoksiin pidätetään.


 

Hybridi Active Directory – identiteetti pilviaikakaudella

Internetin yli käytettävien uuden aikakauden sovellusten käyttöä ja tietoturvaa pitää valvoa. SSO tai yhteneväinen käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmä pitää rakentaa. Salasanan palauttaminenkin maksaa. Paikallisen Active Directoryn ulkopuoliset käyttäjät on autentikoitava.

Jos käytössä on Hybridi Active Directory, voidaan autentikointi hoitaa ennen pääsyä palvelun etusivulle, hoitaa identiteetin- ja pääsynhallinta ulkopuolisille käyttäjille ja käyttää palveluita etänä ja domainiin kuulumattomilla laitteilla (älypuhelimet ja tabletit). 

Hybridi Active Directoryn suunnittelu ja testaus

Työpajamallisen ratkaisun tarkoitus on tutustua Hybridi Active Directoryn hyötyihin, suunnitella käyttöönotto sekä toteuttaa testiympäristö. 

Työpaja voidaan toteuttaa Microsoft Software Assurance (SA) ja Microsoft Deployment Planning Services (DPS) seteleillä, joita on saatavilla Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille.

Työpajan hinta: 2490 €

Hinnat ALV 0%. Oikeudet muutoksiin pidätetään.


 

Pilvikonesali

Konesalikapasiteetin toteuttaminen pilvipalveluna tuottaa organisaatioille merkittäviä hyötyjä: kertainvestointien väheneminen, elastisuuden ja skaalautuvuuskyvyn lisääntyminen, automaatio-ominaisuudet ja itsepalvelumahdollisuus, sekä yleinen kustannustehokkuus esimerkiksi minuuttimaksullisuuden ansiosta. Onregon laaja ratkaisuvalikoima auttaa organisaatioita toteuttamaan konesaliuudistuksia pilveen.

Useat organisaatiot ovat toteuttamassa tai suunnittelevat konesaliuudistuksen toteuttamista pilvipalveluiden avulla. Omien konesalien korvaaminen pilvipalveluilla mahdollistaa erinomaisen elastisuuden ja skaalautuvuuden: palvelimien kokoja voi muuttaa nopeasti, uusia palvelimia voidaan perustaa helposti ja palvelimia voi sijoittaa haluamiin sijainteihin edullisesti, pitkälle kehitettyjen automaatio ja itsepalvelu -ominaisuuksien ansiosta.

Pilvikonesaleissa maksetaan käyttöminuuteista. Tämä mahdollistaa organisaatioille kustannussäästöjä ajamalla palvelimia ainoastaan tuotantoaikoina. Kustannustehokkuus syntyy myös vähentyneinä investointitarpeina: ei konesali-infran rakentamista tai uudistamista.

Pilvikonesali on myös turvallinen vaihtoehto. Fyysinen tietoturva on erittäin korkealla tasolla. Esimerkiksi Microsoft Azuren konesalit täyttävät monet tietoturvastandardit maailmalla ja EU:ssa.

Modulaarinen ratkaisuvalikoima sisältää palvelut pilvistrategioiden suunnitteluun, pilvikonesalin suunnitteluun ja toteuttamiseen, migraatioihin sekä ylläpitopalveluihin.

Ratkaisuihin kuuluu lähiverkon kaltainen käyttökokemus pilvikonesalille tai taattu kiihdytyskaista suoraan pilvikonesalin ytimeen. Microsoft Azure kapasiteetin sähköinen laskutus voidaan hoitaa paikallisesti Suomessa.

Erinomainen käyttökohde pilvikonesalille on korvata sivutoimipisteiden paikalliset palvelimet pilvipalvelimilla, tarjoten sivutoimipisteiden käyttäjille kuitenkin samanlaisen käyttökokemuksen, kuin palvelimet olisivat samassa toimipisteessä.

 

Case: Geotrim Oy

Geotrim Oy:lle toteutettiin pilvikonesali Microsoft Azureen. Geotrim Oy koki Azuren palvelevan juuri heidän tarpeitaan – virtuaalikoneiden pystytys onnistuu helposti ja nopeasti ilman teknisiä opuksia ja suurempia mystifiointeja.

”Väheksymättä muutaman räkin uumenissa makailevien 3 Unitin räkkipalvelimen luomaa katu-uskottavuutta, voi saman tehdä nykyään toisinkin. Ja juuri tätä me Geotrimissa lähdimme hakemaan Azure –kumppanimme Onrego Oy:n kanssa. Kotimainen kumppani on ensiarvoisen tärkeä tekijä, kun haetaan kustannusetujen rinnalle muuta synergiaa. Azure –käytön laskutus, Azureen liitettävät lisäpalvelut sekä Azure –koulutus ja käytön jouheva ja nopea aloitus onnistuu Onregon kautta ja avustuksella. Ylipäätään kanssakäymisen helppous, asiantuntemus ja omistautuminen meille sopiville ratkaisuille olivat tekijöitä, joiden vuoksi valitsimme Onregon Azure –kumppaniksemme.”

Jukka Kokkola, Geotrim Oy

 

Hinta: Ota yhteyttä

 

Tilaukset ja lisätiedot: