Onrego Cloud Governance

Julkisen pilven hallintomalli

13 500 € alv 0%

Julkisen pilven Governance hallintamalli on pelisääntökirja julkisen pilven viitekehyksessä toimimiseen, joka on tarkoitettu ohjaamaan eri sidosryhmien toimintaa julkisen pilven viitekehyksessä, mukaanlukien ulkoiset toimijat. Tätä kutsutaan myös hallinnointikäytännöksi.

Organisaatiot, jotka hyödyntävät julkisen pilven palveluita omassa liiketoiminnassaan ja joilla on kumppaneita, jotka kehitystä tukevat, tarvitsevat sovittuja toimintamalleja ja pelisääntöjä.

Ratkaisun sisältö:

  • Service Design – miten palvelut tulisi suunnitella ja rakentaa, että ne toimisivat ja olisivat kustannusten kannalta optimoituja (PaaS, IaaS, SaaS)
  • Käytännön hallinnoinnin organisointi, kuka hallinnoi? Julkisessa pilvessä on useantasoisia hallintatunnuksia. Miten niitä käytetään, miten ne tulisi suojata ja mitä oikeuksia annetaan kumppaneille?
  • Mistä kustannukset syntyvät, miten niitä tullaan seuraamaan ja miten kustannukset jyvitetään asiakasorganisaatiossa tai niiden kumppaneiden kesken, jotka toimivat asiakkaan julkisessa pilvessä.
  • Nimeämisstandardit. Monet nimeämiseen liittyvät asiat ovat luonnin jälkeen pysyviä.
  • Tietoturvan monitorointi, miten se tehdään, kuka tekee ja mitä pitäisi monitoroida
  • Tietoturvan minimivaatimukset omalle organisaatiolle sekä erityisesti kumppaneille, jotka käsittelevät asiakkaan sovelluksia tai dataa julkisessa pilvessä

Onrego Cloud Governancen valmistuessa organisaatiolla on turvallinen kyvykkyys hyödyntää julkista pilveä. Luodusta hallintomallista syntyy tuotoksena myös asiakkaalle räätälöity dokumentaatio, jota voidaan jatkossa päivittää Onrego Cloud Advisor -palvelussa. Lisäksi on mahdollista järjestää organisaatiolle luodusta hallintomallista koulutuksia henkilöstölle ja sidosryhmille.

Miksi tarvitaan julkisen pilven Governance hallintamallia?

Ilman Governance-mallia organisaation julkisesta pilvestä tulee villi länsi. Esimerkiksi tietoturvaan ei ole keskitettyä otetta eikä näkymää.

Uusien henkilöiden on helppo toimia asiakkaan julkisen pilven viitekehyksessä, kun siihen liittyvät olennaiset käytössäännöt ja resurssien käyttötavat ovat määritelty ja kuvattu.

Palvelu ratkaisee mm. seuraavat kysymykset: Miten kapasiteettia tilataan, mitä tietoturvaan liittyviä asioita on oletuksena huomioitu, miten palveluiden hallinnointi tapahtuu?

Asiakasonnistumiset

Olemme auttaneet jo lukuisia asiakkaitamme luomalla heille julkisen pilven Governance hallintomallin.

”Keva on tuottanut julkisen pilven Governance hallintomallin Onregon kanssa ja voin suositella Onregoa muille organisaatioille.”

Juha Mäkinen, IT-päällikkö, Keva

Julkisen pilven Governance hallintomallin luominen.

Lisätiedot:
Sampo Syrjäläinen, tietohallintopäällikkö, Hollolan kunta

”Onregolla on hyvä, selkeä ja tuotteistettu malli julkisen pilven governance hallintomallin luomiseen. Meillä hallintomalli tehtiin heti julkisen pilven proof-of-conceptin jälkeen ja se auttoi meitä kiinnittämään huomiota asioihin, jotka tulee ottaa huomioon jo alkuvaiheessa, jotta vältytään haasteilta ja ongelmilta jatkossa. Samalla tuli havaittua, täsmennettyä ja korjattua jo olemassa olevan ympäristön asioita sekä puutteita.”

Mika Kinnunen, Director, ICT & Business Process Development and Member of the Executive Board, Suomen Kaukokiito Oy

Tikkurila Oyj käyttää laajasti julkisia pilvipalveluita, ja julkisen pilven hallintomalli toteutettiin yhdessä Onregon kanssa. Yhteistyön lopputuloksena syntyi malli, jolla sisäisen IT:n sekä ulkoisten palvelutuottajien on mahdollista käyttää julkisen pilven resursseja yhdenmukaisella tavalla, tietoturvallisesti sekä kustannustehokkaasti. Näin julkinen pilviympäristö pysyy hallittuna.

”Yhteistyö Onregon asiantuntijoiden kanssa oli miellyttävää, ja projektin kustannukset ja aikataulut suunnitellun mukaiset. Suosittelemme Onregoa kumppaniksi pilvihankkeissa.”

Lauri Neuvonen, Manager, Datacenter Services, Tikkurila Oyj

”Provincia on tuottanut julkisen pilven hallintomallin Onregon kanssa Onrego Cloud Governance-mallin mukaisesti,. Projektin lopputuloksena Provincia voi ottaa käyttöönsä julkisia pilvipalveluita käyttöön turvallisesti, määrämuotoisesti ja kustannustehokkaasti. Onregon toiminta oli laadukasta, ja projektin kustannukset raamien mukaiset. Suosittelemme Onregoa pilvikumppanina.”

Antti Kovalainen, palvelupäällikkö, Provincia Oy

”Onrego toteutti meille julkisen pilven hallintomallin. Suosittelen Onregon palvelua muillekin.”

Marko Altonen, Group Manager, Government ICT Centre Valtori

Hinnat ALV 0%. Oikeudet muutoksiin pidätetään.