Vaikka tekninen Azure-valmius on jo olemassa, ja Azure toimintaympäristönä on tuttu, useat organisaatiot kokevat tarvitsevansa valmiiksi mallinnettuja ratkaisuja palveluiden, järjestelmien tai palvelimien pilveen siirrossa. Azuren lukuisat toiminteet ja SaaS-komponentit pilvipohjaisina ratkaisuina antavat uusia ulottuvuuksia sekä IT:lle että liiketoiminnalle.

Organisaatiolla on oltava selkeät menetelmät ja työkalut tuotantokäyttöön siirtymiseksi, ja etukäteen selvitetyt tuotantokäytön siirtymävaihtoehdot. Siirtymän riskit on tiedostettava ja eliminoitava.

Yllämainittujen ongelmien ratkaisemiseksi on kehitetty monia teknislähtöisiä ratkaisumoduleita. Osassa käsitellään Azure-palveluiden käyttöönottoa ratkaisuna IT:n tai liiketoiminnan tarpeisiin ja osa on työpajoja, joissa selvitetään, analysoidaan ja luodaan suunnitelma tai ratkaisuehdotus yksilöllisiin tarpeisiin.

Tutustu Pilvisiirtymämallimme Toteutan-vaiheen ratkaisuihimme:

Palvelin- ja sovellusmigraatiot

Microsoft Azure käyttöönottopalvelut

Microsoft Office 365 käyttöönotot ja migraatiot

Microsoft Enterprise Mobility + Security käyttöönotot

Microsoft Operations Management Suite käyttöönotot

Microsoft Intune käyttöönotto

Onrego Palvelinromutus