Pilveen siirtyminen lisää käyttäjien joustavuutta ja voi alentaa IT-palveluiden kustannuksia. Samalla uudet tavat toimia tuovat uusia haasteita pitää yrityksen tiedot turvassa. Jotta pilvestä saadaan kaikki etu irti pitää IT:n löytää oikeat tavat tukea laajaa käyttöä samalla pitäen yrityksen kriittisen datan turvassa.

Moderni yritys haluaa tukea käyttäjille vapaampaa työskentelyä paikasta ja ajasta riippumatta. Tämä lisää haasteita datan leviämisestä perinteiseen suljettuun sisäverkkoon. Huomioon pitää ottaa datan sijainti, turvalliset yhteydet, turvalliset päätelaitteet sekä ehkä tärkeimpänä käyttäjän tietoisuuden lisääminen riskeistä. Onregon asiantuntijapalveluilla voidaan kartoittaa tilanne sekä ottaa käyttöön uusimmat tietoturvapalvelut, jotta riskit ongelmista olisivat mahdollisimman pienet.
Onrego työskentelee uusimpien tietoturvaratkaisuiden parissa mm. Microsoftilta, F-Securelta ja Trendiltä suunnitellakseen ja toteuttaakseen kokonaisvaltaisen tietoturva toteutuksen. Oli kyse sitten palvelin ja päätelaite tietoturvasta, tiedon turvallisesta säilytyksestä pilvessä tai Varjo-IT:n torjumisesta meiltä löytyy ratkaisu kaikkeen.