Kun tiedetään, miten IaaS, PaaS, Hybrid- ja Private Cloud eroavat toisistaan, on syytä tunnistaa konkreettiset IT:n ja liiketoiminnan edut. Pilvipalveluiden käyttöönoton tekninen valmius voi olla vielä luomatta tai on epäselvää, miten edetä teknisesti.

Pilvisiirtymän suunnitteluvaiheesta löytyvät organisaatiot, joilla on ymmärrys mitä pilvi yleisellä tasolla tarkoittaa. IT:n ja liiketoiminnan tarkemmat mahdollisuudet ja hyödyt ovat kuitenkin tarkemmin tunnistamatta. Tässä vaiheessa IT:llä on jo pilvikokemusta teknisestä näkökulmasta ja tekninen valmius saattaa olla luotuna, mutta on silti vasta kokeiluasteella tai luotu teknisen kompetenssin kasvattamiseksi.

Organisaatiot tarvitsevat apua teknisen siirtymisen suunnitteluun ja toteutukseen sekä muiden pilvipalveluiden käyttöönottoon, sillä menetelmät ja työkalut puuttuvat.

Onregon pilvisiirtymän suunnitteluvaiheen ratkaisumoduleista löytyy avaimet onnistuneeseen pilvisiirtymään.