Matkalla julkiseen pilveen?

Onrego on vienyt julkiseen pilveen jo yli 100 organisaatiota. Tyypillisiä käyttökohteita hyödyntää julkista pilveä on joko olemassa olevien on-premises ratkaisuiden ketteränä ja kustannustehokkaana korvaajana tai mahdollistaa uusia toiminnallisuuksia ja palveluita ketterästi ja kustannustehokkaasti.

Onrego on vienyt jo yli 100 organisaatioita julkiseen pilveen, josta on syntynyt laadukas ja ammattitaitoinen palvelukokonaisuus, jossa ymmärretään eri organisaatioiden tarpeet ja haasteet.

Kutsumme matkaa julkiseen pilveen pilvitransformaatioksi.

”Pilvitransformaatiossa on kyse modernista pilviarkkitehtuurimallista ja migraatiopolusta perinteisesti toteutetuista tietojärjestelmistä moderniin pilviaikakauteen. Autamme asiakkaitamme siirtymään pilvipalveluihin fiksusti ja hallitusti ja toteuttamaan pilviulkoistusta.”

Onregon pilvitransformaatiopolku on yli sadalla organisaatiolla koestettu modulaarinen työkalu täydelliseen lopputulokseen. Polku koostuu asiakkaalle sopivista työpajoista, hallinnointimallin luomisesta, sekä migraatioista ja siirtymisestä uuteen IT-ympäristöön. Toteutuksen kruunaa jatkuvat pilviaikakauden tuki- ja ylläpitopalvelut.

Kokemuksemme auttaa muodostamaan jokaiselle organisaatiolle sopivan ja oikein skaalatun toteutusmallin pilvitransformaatiolle.

Pilvitransformaatio

Liiketoimintalähtöinen työpaja

Liiketoimintalähtöinen työpaja avaa kustannuslaskelmat ja tiekartan julkisen pilven palveluille, joiden avulla parannetaan palveluita, säästetään kustannuksia ja turvataan liiketoiminnan jatkuvuus.

Työpaja on tarkoitettu sekä liiketoiminta-, että IT-johdolle ja sisältää kolme tapaamista.

Palvelussa tuotetaan raportti, joka sisältää tiekartan mitä osia IT-ympäristöstä ensisijaisesti kannattaa siirtää Microsoft Azureen, IT:lle paremman ymmärryksen miten Microsoft Azurea voidaan hyödyntää liiketoiminnan tarpeiden toteuttamiseen, sekä palvelinkapasiteetista kustannuslaskelman.

Julkisen pilven arkkitehtuurityöpajassa suunnitellaan organisaatiolle paras ja sopiva julkisen pilven arkkitehtuuri. Työpajassa voidaan ottaa huomioon verkojen modernisointi: miten yhteydet julkiseen pilveen kannattaa toteuttaa, tulisiko olla useita internet breakouteja ja tarvittaisiinko SD-WAN teknologioita.

Arkkitehtuuri työpaja tuottaa organisaatiolle suunnitelman miten julkinen pilvi toteutetaan ja liitetään osaksi olemassa oleva infrastruktuuria.

Arkkitehtuurityöpaja

Tekninen työpaja

Julkisen pilven tekninen työpaja on kustannustehokas tapa oppia, mitä modernit pilvipalvelut organisaatiolle mahdollistavat ja miten organisaatio voi siirtyä palvelutuottamisen toimintamallista palveluiden hallinnan malliin.

Työpajassa toteutetaan toimiva julkisen pilven ympäristö ja saavutetaan tekninen perusosaaminen siitä, kuinka palveluita toteutetaan julkisessa pilvessä ja liitetään ne nyky-ympäristöön.

Julkisen pilven Governance hallintamalli on pelisääntökirja julkisen pilven viitekehyksessä toimimiseen, joka on tarkoitettu ohjaamaan eri sidosryhmien toimintaa julkisen pilven viitekehyksessä, mukaanlukien ulkoiset toimijat. Tätä kutsutaan myös hallinnointikäytännöksi.

Onrego Cloud Governancen valmistuessa organisaatiolla on turvallinen kyvykkyys hyödyntää julkista pilveä. Luodusta hallintomallista syntyy tuotoksena myös asiakkaalle räätälöity dokumentaatio, jota voidaan jatkossa päivittää Onrego Cloud Advisor -palvelussa. Lisäksi on mahdollista järjestää organisaatiolle luodusta hallintomallista koulutuksia henkilöstölle ja sidosryhmille.

Governance - julkisen pilven hallintomalli

Onrego Migraatiotehdas - hallitut muutosprojektit

Onregon Migraatiotehdas on ratkaisu pilveen siirtymisessä. Otamme keskiöön organisaatiossa käytettävät liiketoiminnan sovellukset, ja kartoitamme mitä sovelluksia organisaatiossa käytetään (discovery & assessment). Suunnittelemme jokaiselle sovellukselle parhaan tavan tehdä migraatio pilveen.

Lift’n’shift

Siirretään sovelluksia ajavat virtuaalikoneet suorituskyvyltään optimoituna ja tietoturvaltaan päivitettynä julkiseen pilveen.

Workload Modernization

Korvataan olemassa olevat infrapalvelut julkisen pilven PaaS-palveluilla. Esimerkiksi varmistusratkaisut.

Application Cloudification

Client-Server arkkitehtuurin sovelluksen kevytmodernisointi pilveistäen taustajärjestelmän ja julkaisemalla pilvestä client-sovelluksen Citrix-ratkaisulla.

Application Modernization

Sovelluksen modernisointi uudelleenkoodaamalla uusi selainkäyttöinen frontend client-server arkkitehtuurin sovellukselle.

Do Nothing

Kaikkia sovelluksia ei kannata pilveistää, jos ne ovat esimerkiksi elinkaarensa päässä. Näihin tapauksiin voimme toteuttaa Hybrid Cloud -toteutuksen.

Palveluita on tavattu tuottaa joko itse (insourcing) tai ne on ulkoistettu kokonaan (outsourcing). Pilvipalveluiden hankintamalli on cloudsourcing, tai outsourcing 2.0.

Pilvipalveluiden avulla voidaan hankkia itse ulkoistettuja pilvipalveluita ja kilpailuttaa hallinnoivat operaattorit. Samalla voi miettiä, mitä kannattaa tuottaa itse ja mitä kannattaa pistemäisinä ulkoistuksina hankkia pilvestä.

Tuotamme asiakkaillemme hallittua ja turvallista julkista pilveä, tarjoten modernit ja kustannustehokkaat pilviaikakauden tuki- ja ylläpitopalvelut.

Pilviaikakauden jatkuvat palvelut

Lähdetäänkö matkalle?

Me autamme – ota yhteyttä.