Matkalla julkiseen pilveen?

Onrego on vienyt julkiseen pilveen jo yli 100 organisaatiota. Tyypillisesti julkista pilveä hyödynnetään joko olemassa olevien on-premises ratkaisujen ketteränä ja kustannustehokkaana korvaajana, tai mahdollistamaan uusia toiminnallisuuksia ja palveluita ketterästi ja tehokkaasti.

Laajasta kokemuksesta on syntynyt laadukas ja ammattitaitoinen palvelukokonaisuus, jossa ymmärretään eri organisaatioiden tarpeet ja haasteet.

Kutsumme matkaa julkiseen pilveen pilvitransformaatioksi.

 


 

Moderni alusta liiketoimintaratkaisuille

Pilvipalvelut ovat uusi tapa kuluttaa, tuottaa ja hallinnoida IT-palveluja. Moderni, julkiseen pilveen nojautuva IT-palveluympäristö mahdollistaa ketterän ja nopean tavan reagoida liiketoiminnan tarpeisiin ja muutoksiin.

IT-palvelutuotannossa kannattaa siirtyä palveluiden tuottamisesta palveluiden hallinnan malliin ja kohentaa kyvykkyyttä hyödyntää julkisen pilven palveluita liiketoiminnassa.


Onrego Pilvisiirtymämalli

Onregon pilvisiirtymämalli auttaa organisaatiota hahmottamaan missä vaiheessa pilvisiirtymää organisaatio on menossa ja millaisia palvelutarpeita eri vaiheissa on.

Pilvisiirtymämalli koostuu neljästä vaiheesta:

Pilvisiirtymämallilla saavutetaan joustava ja kustannustehokas työ- ja palveluympäristö, missä palvelut ovat luotettavasti saatavilla ajasta, paikasta tai päätelaitteesta riippumatta.

Onregolla sparrataan, ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan transformaatio pilveen. Siirtymän jälkeen tuotetaan valitulle mallille olennaiset kehitys- ja tukipalvelut.

Pilvisiirtymä Onregon omalla mallilla on toteutettu jo sadoille organisaatioille. Tutustu lisää!

 


 

IT-täysulkoistusten viimeinen aalto

Palveluita on tavattu tuottaa joko itse (insourcing) tai ne on ulkoistettu kokonaan (outsourcing). Pilvipalveluiden hankintamalli on cloudsourcing, tai outsourcing 2.0.

Pilvipalveluiden avulla voidaan hankkia itse ulkoistettuja pilvipalveluita ja kilpailuttaa hallinnoivat operaattorit. Samalla voi miettiä, mitä kannattaa tuottaa itse ja mitä kannattaa pistemäisinä ulkoistuksina hankkia pilvestä.

Cloudsourcing-hankintamalli:

  • poistaa valmistajariippuvuuden (vendor lock-in)
  • on joustava
  • optimoi kustannuksia
  • hyödyntää ja alistaa IT-megatrendejä liiketoiminnan tarpeisiin

 


 

Lähdetään matkalle?

Me autamme – ota yhteyttä.