Onrego Pilvisiirtymämalli

Onrego Pilvisiirtymämalli auttaa organisaatiota hahmottamaan missä vaiheessa pilvisiirtymää organisaatio on menossa ja millaisia palvelutarpeita eri vaiheissa on.

Pilvisiirtymämalli koostuu neljästä vaiheesta:

Pilvisiirtymämallilla saavutetaan joustava ja kustannustehokas työ- ja palveluympäristö, missä palvelut ovat luotettavasti saatavilla ajasta, paikasta tai päätelaitteesta riippumatta.

Onregolla sparrataan, ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan transformaatio pilveen. Siirtymän jälkeen tuotetaan valitulle mallille olennaiset kehitys- ja tukipalvelut.

Pilvisiirtymä Onregon omalla mallilla on toteutettu jo sadoille organisaatioille.

Mihin vaiheeseen oma organisaatiosi kuuluu?

Harkitsen – Suunnittelen – Toteutan – Käytän