Hae sivustolta

Microsoft Azure - Onrego

Pilvisiirtymä ei ole hallittu – tietoturva ja osaaminen mietityttävät suomalaisia tietohallintopäättäjiä

Cloud Insights / Lukuaika 2 min
Julkaistu
Jussi Vento
Chief Marketing Officer

Toteuttamamme selvityksen mukaan yritykset ottavat julkipilven palveluita käyttöön ilman erillistä pilvistrategiaa ja pilven hallintamallia. Yli puolet selvitykseen vastanneista keskisuurten ja suurten yritysten tietohallintopäättäjistä koki myös, että omassa organisaatiossa ei ole riittävästi pilviosaamista.

Kustannukset, toiminnan ketteryys ja skaalautuvuus sekä liikkuvan työn ja etätyön luomat tarpeet ajavat yrityksiä kohti pilveä. Selvitykseen vastanneet kokivat haasteina erityisesti tietoturvan ja pilven hallinnan sekä pilvialustojen ymmärryksen käyttäjätasolla.

Selvityksen perusteella pilvipalveluita on otettu käyttöön, mutta ei kovin suunnitelmallisesti ja hallitusti.

55 %:lla vastaajista ei ole pilvistrategiaa ja vain kolmanneksella vastaajista on hallintamalli, tai sellainen on suunnitteilla.

– Vaikuttaa siltä, että suuri osa yrityksistä ottaa pilvipalveluita käyttöön ilman dokumentoitua pilvistrategiaa ja ilman yhteisiä, selkeästi määriteltyjä pelisääntöjä, kertoo Onregon toimitusjohtaja Jarno Mäki.

Pilviosaaminen ei kohtaa tahtotilaa

Yli puolet selvityksen vastaajista koki, että heillä ei ole riittävästi pilviosaamista talon sisällä. 74 % vastaajista koki, että pilven mahdollisuudet ymmärretään riittävän hyvin omassa organisaatiossa. Näistä vastaajista kuitenkin 40 % on sitä mieltä, ettei heillä ole riittävästi pilviosaamista.

– Osaaminen ja tahtotila ovat kaukana toisistaan. Osaamisen puute jarruttaa pilvitransformaatiota ja pilven todellisten hyötyjen hahmottamista. Tästä herää myös kysymys, kuinka hyvin pilven mahdollisuudet oikeasti ymmärretään, jos yrityksessä ei ole pilviosaamista, Jarno toteaa.

Selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa yrityksistä käyttää kumppania pilven ylläpitoon ja hallintaan. Vastaajien mukaan eniten hallintatarpeita on tietoturvan puolella.

– Tietohallinnon fokus on yhä enemmän liiketoiminnan tukemisessa. Kumppanin rooli on tuoda lisäarvoa pilveen, Jarno sanoo.

– Pilviteknologian avulla yritykset ja organisaatiot voivat luoda uudenlaista liiketoimintaa ja palvelua, sitouttaa asiakkaitaan uusin tavoin ja antaa työntekijöilleen entistä enemmän yhteistyömahdollisuuksia. Myös tietoturva vahvistuu pilvessä olevien älykkäiden tietoturvaominaisuuksien ansiosta. Jotta pilviteknologioista saa suurimman hyödyn, on organisaatioiden pidettävä huoli siitä, että heillä on tähän tarvittavaa osaamista. Hallittu, turvallinen pilvi on teknologian ja ihmisen yhteispeliä. Julkipilven tila 2020 -selvitys osoittaa, että osaaminen ei tahdo pysyä mukana pilviteknologian kehityksen vauhdissa. Yritysten pitääkin vahvistaa omaa osaamistaan ja ottaa mukaan osaava kumppani, sanoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

Julkipilven tila 2020 -selvitys toteutettiin keväällä 2020. Selvityksen tavoitteena oli rakentaa ajankohtainen tilannekuva siitä, miten suomalaiset organisaatiot hyödyntävät julkisia pilvialustoja.

Selvitys toteutettiin puhelinhaastatteluina yli 80 henkilöä työllistäville yrityksille, joiden liikevaihto on vähintään 15 miljoona euroa. Vastaajina oli 50 tietohallinnon päättäjää.

Lataa Julkipilven tila 2020 -raportti

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?

Azure ja tietoturva - maksuton webinaari julkipilven tietoturvasta

Hyvin hoidettu tietoturva heijastuu liiketoimintaan monella tasolla ja näkyy takuuvarmasti myös viivan alla. Webinaarissa kerromme miten voit lujittaa nykyistä ympäristöäsi Azuren ja julkipilven keinoilla.

Ilmoittaudu