Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Mahdollistamme uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Mahdollistamme uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Pilvipolku™

Onrego Pilvipolku on malli hallittuun pilvitransformaatioon. Sen avulla muodostetaan ketterästi asiakkaan oma polku pilveen. Polku pilveen rakennetaan asiakkaan lähtökohdista, tavoitteena hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava pilvi.

Pilvipolku™

Onrego Pilvipolku on malli hallittuun pilvitransformaatioon. Sen avulla muodostetaan ketterästi asiakkaan oma polku pilveen. Polku pilveen rakennetaan asiakkaan lähtökohdista, tavoitteena hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava pilvi.

Pilvipolun periaatteet

Transitio ja transformaatio

Nykyiset palvelut, järjestelmät, sovellukset, komponentit ja alusta.

Mitä hyötyä pilvipalvelut tuovat olemassa olevien järjestelmien osalta? 

Mitä vaihtoehtoja löytyy ja mitä teknologioita kannattaa hyödyntää?

Tähän kategoriaan liittyy paljon hallittua tekemistä, josta osa on kokeilevaa. Olemassa olevien järjestelmien suhteen tekeminen on suunniteltua ja kurinalaista. 

Innovaatiot  

Pilvipalveluiden tarjoamat uudet mahdollisuudet osana liiketoiminnan kehitystä. 

Mitä uusia mahdollisuuksia pilvipalvelut tarjoavat liiketoiminnalle, miten voidaan testata nopeasti ja ketterästi testata ideoita?

Kokeileva lähestyminen: kehitetään ja testataan ideoita nopeasti ja iteroidaan tekemistä.

Osaaminen

Oman osaamisen kehittäminen. 

Onko organisaatiossa tarpeeksi osaamista pilvipalveluihin sekä miten varmistetaan, että organisaatiossa on riittävä osaaminen ymmärtää pilvipalveluiden tarjoamia mahdollisuuksia sekä kyky ostaa ja ottaa niitä käyttöön?

Tarvitseeko organisaatio innovointikyvykkyyttä liiketoiminnan tueksi? 

Miten osaaminen varmistetaan?

Pilvipolku_web_kuva_1

Pilvipolun periaatteet

Transitio ja transformaatio

Nykyiset palvelut, järjestelmät, sovellukset, komponentit ja alusta.

Mitä hyötyä pilvipalvelut tuovat olemassa olevien järjestelmien osalta? 

Mitä vaihtoehtoja löytyy ja mitä teknologioita kannattaa hyödyntää?

Tähän kategoriaan liittyy paljon hallittua tekemistä, josta osa on kokeilevaa.
Olemassa olevien järjestelmien suhteen tekeminen on suunniteltua ja kurinalaista. 

Innovaatiot  

Pilvipalveluiden tarjoamat uudet mahdollisuudet osana liiketoiminnan kehitystä. 

Mitä uusia mahdollisuuksia pilvipalvelut tarjoavat liiketoiminnalle, miten voidaan testata nopeasti ja ketterästi testata ideoita?

Kokeileva lähestyminen: kehitetään ja testataan ideoita nopeasti ja iteroidaan tekemistä.

Osaaminen

Oman osaamisen kehittäminen. 

Onko organisaatiossa tarpeeksi osaamista pilvipalveluihin sekä miten varmistetaan, että organisaatiossa on riittävä osaaminen ymmärtää pilvipalveluiden tarjoamia mahdollisuuksia sekä kyky ostaa ja ottaa niitä käyttöön?

Tarvitseeko organisaatio innovointikyvykkyyttä liiketoiminnan tueksi? 

Miten osaaminen varmistetaan?

Pilvipolku_web_kuva_1

Pilvipolku™: Sisältö

Cloud Strategy

Pilvisiirtymässä tärkeää on tiedostaa, miten pilveä hyödynnetään ja mitä sieltä oikeasti tarvitaan. Liiketoiminnan hyötyjen, teknologian hyötyjen sekä kustannus- ja riskianalyysien tasapaino johtavat strategiaa.

Tietohallinnon IT- ja teknologiastrategiaa ohjataan Cloud Strategy Foundationin avulla.

Tärkeää on tietää, mitä hyötyjä tavoitellaan sekä miten olemassa olevia palveluita kehitetään ja käsitellään. Strategiatyössä täytyy ottaa huomioon erityisosa-alueet tarpeen niin vaatiessa – kuten sovellusportfolion luominen liiketoimintalähtöisesti, joka täydentyy teknisellä sovellusanalyysilla.

Discovery and Assesment

Kun strategia on määritelty, aloitetaan Discovery and Assesment- vaihe. Tässä vaiheessa luodaan tilannekuva nykyisestä infrastruktuurista, verkoista ja sovelluksista. Tämän vaiheen jälkeen asiakaalla on hyvä ymmärrys nykytilanteesta, sovellusten luokittelusta ja siitä, mitä sovelluksille tehdään.

Cloud Transformation Plan

Suunnitelmassa luodaan pilvisiirtymä-/käyttöönottosuunnitelma perustuen strategiaan ja nykytilaan. Tässä vaiheessa määritellään pilviarkkitehtuuri, siirtymäpolut, sovellusmodernisaatio ja uudet palvelut. Transformation Plan ohjaa siirtymää pilvipalveluihin.

Architecture Plan, Cloud Governance ja Cloud Foundation

Aiempien vaiheiden pohjalta määritellään asiakkaan infrastruktuuri, pilven hallintamalli sekä aloitetaan pilvipalvelualustan perustamisvaihe.

Cloud Governance

Cloud Governance on olennainen osa pilvipalveluihin siirtymästä ja myöhempää kehitystyötä ja palveluiden hallintaa.

Hallintamallissa määritellään pilvipalveluiden käyttöönoton ja käyttämisen säännöt. Se toimii ohjekirjana kaikkiin työkaluihin.

Tärkeimpiä hallintamallissa määriteltäviä asioita ovat sovellusten hallinta, kehitys ja käyttöönotto sekä turvallisuus- ja seurantamäärittelyt. Hallintamallissa myös määritellään selkeästi vastuualueet kaikille osa-alueille. Hallintamalli luodaan yhdessä asiakkaan kanssa käyttäen ketterää workshop-mallia: suunnittelu, identiteetit ja käyttöoikeudet, verkko- ja arkkitehtuurisuunnittelu, turvallisuus, jatkuvuus ja seuranta.

Hallintamallia räätälöidään asiakastarpeeseen sopivaksi edellisten vaiheiden pohjalta. Workshop-mallissa on vahva, koulutuksellinen ote.

Toimintavaihe

Perusteellisten kartoitus-, suunnittelu- ja määrittelyvaiheiden jälkeen aloitetaan toimintavaihe, joka pitää sisällään varsinaisen siirtymän (migraatiot, kontitus, sovellusmodernisaatio jne.)

Täysin räätälöitävissä oleva ratkaisu

Pilvipolku™ rakennetaan Pilvipolun vaiheista asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Kun Pilvipolku™ on kuljettu läpi, päädytään Onrego Managed Cloudiin – hallittu, turvallinen ja saavutettava pilvialusta, joka tukee DevOpsia ja pilvinatiiveja sovelluksia. Managed Cloudissa on useita palvelutasoja, joista valitaan sopivin tuki- ja ylläpitopalvelu Pilvipolun tuloksille.

Pilvipolku™: Sisältö

Cloud Strategy

Pilvisiirtymässä tärkeää on tiedostaa, miten pilveä hyödynnetään ja mitä sieltä oikeasti tarvitaan. Liiketoiminnan hyötyjen, teknologian hyötyjen sekä kustannus- ja riskianalyysien tasapaino johtavat strategiaa.

Tietohallinnon IT- ja teknologiastrategiaa ohjataan Cloud Strategy Foundationin avulla.

Tärkeää on tietää, mitä hyötyjä tavoitellaan sekä miten olemassa olevia palveluita kehitetään ja käsitellään. Strategiatyössä täytyy ottaa huomioon erityisosa-alueet tarpeen niin vaatiessa – kuten sovellusportfolion luominen liiketoimintalähtöisesti, joka täydentyy teknisellä sovellusanalyysilla.

Discovery and Assesment

Kun strategia on määritelty, aloitetaan Discovery and Assesment- vaihe. Tässä vaiheessa luodaan tilannekuva nykyisestä infrastruktuurista, verkoista ja sovelluksista. Tämän vaiheen jälkeen asiakaalla on hyvä ymmärrys nykytilanteesta, sovellusten luokittelusta ja siitä, mitä sovelluksille tehdään.

Cloud Transformation Plan

Suunnitelmassa luodaan pilvisiirtymä-/käyttöönottosuunnitelma perustuen strategiaan ja nykytilaan. Tässä vaiheessa määritellään pilviarkkitehtuuri, siirtymäpolut, sovellusmodernisaatio ja uudet palvelut. Transformation Plan ohjaa siirtymää pilvipalveluihin.

Architecture Plan, Cloud Governance ja Cloud Foundation

Aiempien vaiheiden pohjalta määritellään asiakkaan infrastruktuuri, pilven hallintamalli sekä aloitetaan pilvipalvelualustan perustamisvaihe.

Cloud Governance

Cloud Governance on olennainen osa pilvipalveluihin siirtymästä ja myöhempää kehitystyötä ja palveluiden hallintaa.

Hallintamallissa määritellään pilvipalveluiden käyttöönoton ja käyttämisen säännöt. Se toimii ohjekirjana kaikkiin työkaluihin.

Tärkeimpiä hallintamallissa määriteltäviä asioita ovat sovellusten hallinta, kehitys ja käyttöönotto sekä turvallisuus- ja seurantamäärittelyt. Hallintamallissa myös määritellään selkeästi vastuualueet kaikille osa-alueille. Hallintamalli luodaan yhdessä asiakkaan kanssa käyttäen ketterää workshop-mallia: suunnittelu, identiteetit ja käyttöoikeudet, verkko- ja arkkitehtuurisuunnittelu, turvallisuus, jatkuvuus ja seuranta.

Hallintamallia räätälöidään asiakastarpeeseen sopivaksi edellisten vaiheiden pohjalta. Workshop-mallissa on vahva, koulutuksellinen ote.

Toimintavaihe

Perusteellisten kartoitus-, suunnittelu- ja määrittelyvaiheiden jälkeen aloitetaan toimintavaihe, joka pitää sisällään varsinaisen siirtymän (migraatiot, kontitus, sovellusmodernisaatio jne.)

Täysin räätälöitävissä oleva ratkaisu

Pilvipolku™ rakennetaan Pilvipolun vaiheista asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Kun Pilvipolku™ on kuljettu läpi, päädytään Onrego Managed Cloudiin – hallittu, turvallinen ja saavutettava pilvialusta, joka tukee DevOpsia ja pilvinatiiveja sovelluksia. Managed Cloudissa on useita palvelutasoja, joista valitaan sopivin tuki- ja ylläpitopalvelu Pilvipolun tuloksille.

VARAA MAKSUTON SPARRAUSSESSIO

Riippumatta siitä, missä vaiheessa sovellusarkkitehtuurin modernisaatio organisaatiossa on, Onrego astuu joustavasti mukaan transformaatiopolulle.

Varaa 2 tunnin maksuton sparraussessio Onrego Cloud Coachin kanssa.

Cloud Coach käy läpi kanssanne visiotanne, strategiaanne ja nykytilannettanne. Cloud Coach selvittää, mitä mahdollisuuksia pilven hyödyntämiseen on ja kuinka se mahdollistaa uusia ulottuvuuksia ja tehokkuutta liiketoimintaan. Cloud Coach antaa sparraussession jälkeen suosituksia, miten kannattaa lähteä etenemään.

VARAA MAKSUTON SPARRAUSSESSIO

Riippumatta siitä, missä vaiheessa sovellusarkkitehtuurin modernisaatio organisaatiossa on, Onrego astuu joustavasti mukaan transformaatiopolulle.

Varaa 2 tunnin maksuton sparraussessio Onrego Cloud Coachin kanssa.

Cloud Coach käy läpi kanssanne visiotanne, strategiaanne ja nykytilannettanne. Cloud Coach selvittää, mitä mahdollisuuksia pilven hyödyntämiseen on ja kuinka se mahdollistaa uusia ulottuvuuksia ja tehokkuutta liiketoimintaan. Cloud Coach antaa sparraussession jälkeen suosituksia, miten kannattaa lähteä etenemään.