Azure Governance on peli- ja sääntökirja Azure viitekehyksessä toimimiseen, joka on tarkoitettu ohjaamaan eri sidosryhmien toimintaa Azure viitekehyksessä, mukaanlukien ulkoiset toimijat. Tätä kutsutaan toisinaan myös hallinnointikäytännöksi.

Organisaatiot, jotka hyödyntävät Azuren palveluita omassa liiketoiminnassaan ja joilla on kumppaneita, jotka kehitystä tukevat, tarvitsevat sovittuja toimintamalleja ja pelisääntöjä.

Azuren hallinnointikäytäntöjen luomiseksi on saatavilla tuotteistettu ratkaisumalli.

 

 

Mitä palvelu ratkaisee?

Ilman Governance-mallia organisaation julkisesta pilvestä tulee villi länsi. Esimerkiksi tietoturvaan ei ole keskitettyä otetta eikä näkymää.

Uusien henkilöiden on helppo toimia asiakkaan julkisen pilven viitekehyksessä, kun siihen liittyvät olennaiset käytössäännöt ja resurssien käyttötavat ovat määritelty ja kuvattu.

Palvelu ratkaisee mm. seuraavat kysymykset: Miten kapasiteettia tilataan, mitä tietoturvaan liittyviä asioita on oletuksena huomioitu, miten palveluiden hallinnointi tapahtuu?

 


 

Palvelun sisältö

  • Nimeämisstandardit
    • Monet nimeämiseen liittyvät asiat ovat luonnin jälkeen pysyviä
  • Tietoturvan monitorointi, miten se tehdään, kuka tekee ja mitä pitäisi monitoroida
  • Tietoturvan minimivaatimukset omalle organisaatiolle sekä erityisesti kumppaneille, jotka käsittelevät asiakkaan sovelluksia tai dataa julkisessa pilvessä
  • Käytännön hallinnoinnin organisointi, kuka hallinnoi? Azuressa on usean tasoisia hallintatunnuksia. Miten niitä käytetään, miten ne tulisi suojata ja mitä oikeuksia annetaan kumppaneille?
  • Mistä kustannukset syntyvät, miten niitä tullaan seuraamaan ja miten kustannukset jyvitetään asiakasorganisaatiossa tai niiden kumppaneiden kesken, jotka toimivat asiakkaan julkisessa pilvessä

 


 

Asiakasonnistuminen

Lue miten onnistuimme asiakkaamme kanssa julkisen pilven Governance-mallin luomisessa.


 

Azure Governance-mallin luominen

Julkisen pilven Governance-malli toteutetaan työpajamaisesti yhdessä asiakasorganisaation kanssa. Lopputuotoksena on organisaatiolle yksilöity Governance-malli.

Hinta: 9450 €

Hinnat ALV 0%. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tilaukset ja lisätiedot: