Hae sivustolta

Julkisen pilven akatemia

18 julkisen pilven osa-aluetta – ymmärrys ja osaaminen pilven mahdollisuuksiin – e-learning-ympäristö – käytännön harjoituksia – rautaisten ammattilaisten valmennusta

Kysy lisätietoja

Kouluttaudu pilviasiantuntijaksi

IT-infrastruktuuri muuttuu. Pilvipalvelut ovat tämän hetken ratkaisu ja pilviosaajia tarvitaan merkittävästi lisää. Julkisen pilven palveluita on jo paljon käytössä – mutta organisaatioilta puuttuu sisäistä osaamista.

Siksi kehitimme kumppanimme Taitotalon (ent. Amiedu) kanssa kaikkia hyödyttävän ratkaisun pilvipalveluihin keskittyvän tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon – Julkisen pilven akatemian. Taitotalon Julkisen pilven akatemiassa Onregon MCT-kouluttajat valmentavat teidät pilvimaailman osaajiksi.

 

Mikä on julkisen pilven akatemia?

Taitotalon toteuttama tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon tähtäävä valmennuskokonaisuus, joka luotiin auttamaan organisaatioita ymmärtämään ja hallitsemaan pilvipalveluita. Pilvipalveluiden hyödyntäminen on haastavaa ilman osaavaa henkilöstöä – tätä varten tarvitaan ajantasaista kouluttautumista.

Tavoitteena on syvempi tekninen haltuunotto, käyttöskenaarioiden luominen organisaation käyttöön ja kasvupolku IT-tehtävissä toimiville henkilöille.

Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa on mahdollista käydä läpi 18 eri aihealuetta. Koulutus opastaa tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa.

Koulutus antaa myös täydet valmiudet suorittaa Microsoft sertifiointi AZ-103.

Tutkintoon johtavassa valmistavassa koulutuksessa opiskelee tällä hetkellä noin 150 opiskelijaa – uusi ryhmä aloittaa joka kuukausi.

Hyödyt opiskelijalle

Kattava ymmärrys ja osaaminen moderneista pilvipalveluista. Osaamista, tietotaitoa ja kykyä hyödyntää ja ylläpitää moderneja IT-palveluita – teknistä osaamista, käyttöskenaarioden muodostamista ja IT-palvelujen suunnittelutaitoa. Suorittaja saa virallisen ammattitutkinnon.

Kenelle akatemia sopii?

Kenelle tahansa, joka työskentelee IT-tuotannon tehtävissä. Roolit vaihtelevat IT-päälliköistä asiantuntijoihin ja tukitehtävissä työskenteleviin. Tavoitteena on osaamisen kehittyminen työn ohessa, joten IT-tuotannossa työskentely kuuluu osaksi tutkinnon vaatimuksia.

Valmennukseen osallistujalla täytyy olla voimassa oleva työsopimus IT-tuotannon tehtävissä. Taitotalo vastaa tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta, jonka ehtona on työnantajan hyväksyntä ja oppisopimuksen muodostaminen Taitotalon kanssa.

Joustavaa opiskelua

18 osa-aluetta julkisen pilven perusteista ja palveluista aina kustannusten hallintaan, aina opiskelijan oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Etäopiskelua E-learning-portaalin kautta MCT-kouluttajan johdolla ja joitakin lähiopetuspäiviä

Puolen päivän opetusjaksoja (sisällytetään omaan, päivittäiseen työhön)

Opetuspäiviä on parin viikon välein, välissä harjoituksia, tehtäviä ja itseopiskelua

Kaikki opintomateriaali opiskelijoiden käytettävissä jatkuvaan itseopiskeluun koulutuksen ajan

Oma toimintaympäristö pilvessä

Hyödyt organisaatiolle

Kyvykkäitä osaajia sovellusarkkitehtuurin ja IT-tuotannon modernisointiin, motivoitunutta henkilöstöä ja valmiudet kehittää IT-tuotantoa uudelle tasolle.

Miten akatemia etenee?

Keskustelu työpaikalla. Valmennuksen hyväksyy aina oma esimies / esimies voi ehdottaa työntekijöitä valmnnukseen.

Hakeutuminen tapahtuu Taitotalon verkkosivulla.

Taitotalon vastuukouluttaja arvioi työtehtävien soveltuvuuden tutkinnon suorittamiseen, tekee opiskelijavalinnan sekä laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman

 

Monimuotovalmennus alkaa: Etäluentoja noin kahden viikon välein reilun vuoden ajan.

Valmennukseen kuuluu lisäksi kolme lähipäivää, joiden aikana kerrataan ja päivitetään jo opittua.

Taitotalo toteuttaa näyttökokeet ja ne hyväksytysti suorittaneet valmistuvat tieto- ja viestitekniikan ammattitutkintoon, nimikkeenä Datanomi (AT).

Kuinka pääsen mukaan?

Taitotalo toteuttaa oppisopimuskoulutuksena Julkisen pilven akatemian, joka on Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon valmistava pilvipalveluiden hallintaan ja kehittämiseen keskittyvä opintokokonaisuus. Tutkintonimike on Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, Datanomi (AT).

Onrego Oy toimii Taitotalon koulutuskumppanina tarjoten opiskelijoiden käyttöön omien huippuasiantuntijoidensa ammattitaidon ja tulevaisuuden visiot.

Taitotalo vastaa kokonaisuudessaan tutkinnon toteuttamisesta. Itse koulutuksen suorittaminen kestää noin 12 kuukautta, mutta koko tutkinnon suorittamisaika määräytyy yksilöllisesti.

Voinko hakea mukaan?

Voit hakea mukaan koulutukseen, jos työskentelet jo IT-tehtävissä ja omaat hyvät tietotekniset valmiudet. Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon tarvitaan alan työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Työnantaja myös vastaa koulutuksen kustannuksista.

Opiskelijamaksu 1840 €. Tutkinnon suorittanut saa verovapaan opintostipendin arvoltaan 400 €.

Tutkintototeukseen on voimassa jatkuva haku – ilmoittaudu mukaan! Seuraava toteutus alkaa 31.1.2020.

Usein kysytyt kysymykset

Harjoitukset ja muu opiskelumateriaali kannattaa käydä läpi aina luennon jälkeen, samalla viikolla. Aikaa voi käyttää niin paljon kuin haluaa osaamistaan kehittää, mutta tutkinnon onnistuneeseen läpäisemiseen vaaditaan vähintään toinen puoli päivää luennon lisäksi – noin 1-2 päivää kuukaudessa.

Aiempi IT-alaan liittyvä tutkinto ei ole automaattisesti este tämän tutkinnon suorittamiselle. Taitotalo arvioi jokaisen opiskelijan kohdalla soveltuvuuden erikseen.

Koulutuksen opiskelijamaksu on 1840 €, jonka Amiedu laskuttaa kertakustannuksena.

Onrego Learning -portaalista löytyvät kaikki opintomateriaalit ja luennot videotallenteina. Ei siis haittaa, vaikkei pääsisikään liveluennolle.

Julkisen pilven akatemia - aihealueet

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat aihealueet:

Julkisen pilven perusteet Virtuaalipalvelinten luonti ja hallinta Tallennusratkaisut Virtuaaliverkot Tietoturva ja Azure AD IaaS yhteenveto, kustannukset & Identiteetti AWS Pilven hallintamalli
Hybridiratkaisut (DR, Backup,HCI) Migraatiot pilveen Palvelut pilvessä PaaS ja SaaS Kontit & DevOps Palveluiden halllinta ja valvonta Hallinnan automatisointi AI & IoT Sovellus- ja työpöytäratkaisut Google Cloud

Hakeminen ja lisätiedot

Hae mukaan koulutukseen Taitotalon koulutushaun kautta tai pyydä lisätietoja oheisella lomakkeella.

Tervetuloa mukaan Julkisen pilven akatemiaan!

Miten näitä tietoja käsitellään? Tutustu tietosuojaselosteeseemme.

Kysy lisätietoja koulutusohjelmasta

Maija Neenberg


Business Manager, Cloud Enablement Solutions maija.neenberg@onrego.fi +358 40 664 5195