Julkisen pilven palvelut tarvitsevat jonkun ylläpitämään niitä. Palvelun puitteissa Onrego vastaa asiakkaan julkisessa pilvessä sijaitsevien palvelimien ylläpidosta ja hallinnasta. Palveluun voi sisällyttää myös muualla olevien palveluiden tuen ja ylläpidon.


Julkinen pilvi tarvitsee myös ylläpidon ja tuen

Onregon julkisen pilven tuki- ja ylläpitopalvelut ovat erínomainen ratkaisu organisaatiolle, joka ei halua itse huolehtia julkisessa pilvessä olevien palveluiden ja palvelimien hallinnasta, ylläpitämisestä ja tuesta. Palvelun piiriin on mahdollisuus liittää myös muualla sijaitsevien palveluiden ja palvelimien ylläpito ja tuki, kuten esimerkiksi hybrid-mallissa oma konesalissa tai Private Cloudissa.

Palvelu voi sisältää esimerkiksi seuraavia palveluita:

 • Palvelimien hallinta- ja ylläpitopalvelut
 • Julkisen pilven hallintaportaalin hallinta
 • Julkisen pilven palveluntarjoajien tukipyyntöjen koordinointi
 • Varmistukset ja tietoturva
 • PaaS-palveluiden tuki ja ylläpito
 • Julkisen pilven kapasiteetin seuranta ja optimointiehdotukset

Palveluun liitettävien palvelimien kapasiteettitoimittaja voi olla mikä tahansa julkisen pilven toimittaja, kuten esimerkiksi  Microsoft Azure, joka myös vastaa kapasiteetin toimivuudesta. Kapasiteetin osalta Onrego vastaa asiakkaan muutospyyntöjen toteutuksesta.

Palvelun sisältö 

Julkisen pilven hallinnointi 

Sisältyy 

palveluun 

Optio 

Subscription hallinnointi 

 

Tietoturva 

  

Tietoturvapäivitysten ajantasaisuus 

 

Virustorjunnan ajantasaisuus 

 

Virustorjuntaratkaisu osana kokonaispalvelua 

 

Varmistus 

  

Palvelinten varmistusratkaisu osana kokonaispalvelua 

 

Palvelinten varmistaminen 

 

Varmistusten operointi ja palautukset 

 

Palvelimen liittäminen/poistaminen varmistuspalvelusta 

 

Valvonta 

  

Palvelinten valvonta asiakkaan valvontaratkaisulla 

 

Palvelinten valvonta toimittajan valvontaratkaisulla 

 

Ylläpito ja hallinta 

  

Käyttöjärjestelmän ylläpidolliset tehtävät 

 

Käyttöjärjestelmään kohdistuvien muutospyyntöjen toteutus 

 

Käyttöjärjestelmän vikatilanteiden hallinta 

 

Online näkymät 

  

Näkymä palvelinten valvonta- ja tilatietoihin 

 

Näkymä tiketöintijärjestelmään 

 

Tietoturva

Palvelun puitteissa toimittaja vastaa kuukausittaisten tietoturvapäivitysten levittämisestä palvelimille sekä niiden ajantasaisuudesta. Toimittaja tiedottaa asiakasta kuukausittain julkaistavista tietoturvapäivityksistä. 

Palvelu sisältää asiakasnäkymän palvelinten tietoturvapäivitysten ajantasaisuuteen. 


Varmistukset

Toimittaja operoi palvelimien varmistuksia hyödyntäen julkisen pilven varmistustekniikoita. Erikseen sovittaessa, palvelua voidaan toimittaa asiakkaan osoittamalla varmistusjärjestelmällä. 

Palveluun sisältyen toimittaja suorittaa seuraavia toimenpiteitä ja asiakkaan toimeksiantoja: 

 • Huolehtii varmistusten toimivuudesta 
 • Palvelimen lisääminen ja poistaminen varmistuksen piiristä 
 • Palvelimen palauttaminen 
 • Muutokset palvelinkohtaisiin varmistusaikatauluihin 

Oletusaikataulu palvelimen varmistamiselle, ellei asiakas tilaa poikkeavaa aikataulua: 

 • Päivävarmistuksia säilytetään 7 viimeiseltä päivältä
 • Viikkotason varmistuksia säilytetään viimeiseltä 4 viikolta 

Valvonta

Palvelun puitteissa toimittaja valvoo palvelimista oletuksena seuraavia kokonaisuuksia: 

 • Levytilojen riittävyys 
 • Muistin riittävyys 
 • CPU käyttöaste 
 • Käyttöjärjestelmän Evetlog virheilmoitukset 
 • Virustorjunnan status 
 • Verkkoyhteyden saatavuus 
 • Palomuurin status 
 • Palvelimen yleinen saatavuus 
 • DNS Client palvelun saatavuus 
 • Netlogon palvelun saatavuus 
 • RPC palvelun saatavuus 
 • Erikseen sovittaessa muita Windows:n peruspalveluita 
 • Optiona valvottavat kohteet: SQL, Active Directory (sis. DNS), IIS 

Ylläpito ja hallinta

Palvelun puitteissa toimittaja suorittaa palvelimille niiden tarvitsemia tarvittavia huolto- ja ylläpitotoimia. Hallinnallisina toimina toimittaja suorittaa myös seuraavia vakiomuotoisia palvelupyyntöjä: 

 • Uuden virtuaalipalvelimen luonti 
 • Virtuaalipalvelimen poistaminen 
 • Kapasiteettimuutokset 
 • Muutokset käyttöjärjestelmän asetuksiin tai -komponentteihin 
 • Muutokset tietoturva-asetuksiin 

 


 

Lisätiedot ja palvelun hankkiminen

Ota yhteyttä!