Palvelun puitteissa Onrego vastaa asiakkaan Azuressa sijaitsevien palvelinten ylläpidosta ja hallinnasta. Palvelinten hallintapalveluilla asiakas siirtää palvelinten ylläpidon ja hallinnan kokonaisuudessaan toimittajan tehtäväksi. 
Palvelu sisältää myös optionaalisia osia kuten valvonta, tietoturva ja varmistus.

 


 

Palvelun sisältö

Palvelun puitteissa toimittaja hallinnoi asiakkaan Azure subscription tilausta. Palveluun sisältyen toimittaja suorittaa seuraavia tehtäviä: 

 • Hallintaportaalin käyttöoikeuksien hallinnointi
 • Azuren muutos- ja huoltoilmoitusten koordinointi
 • Microsoftille osoitettavien Azure tilaukseen liittyvien tukipyyntöjen koordinointi

Palveluun liitettävien palvelimien kapasiteettitoimittaja on Microsoft (Azure), joka myös vastaa kapasiteetin toimivuudesta. Kapasiteetin osalta Onrego vastaa asiakkaan muutospyyntöjen toteutuksesta.

 

Palvelun sisältö 

Azure subscription 

Sisältyy 

palveluun 

Optio 

Subscription hallinnointi 

 

Tietoturva 

 

 

Tietoturvapäivitysten ajantasaisuus 

 

Virustorjunnan ajantasaisuus 

 

Virustorjuntaratkaisu osana kokonaispalvelua 

 

Varmistus 

 

 

Palvelinten varmistusratkaisu osana kokonaispalvelua 

 

Palvelinten varmistaminen 

 

Varmistusten operointi ja palautukset 

 

Palvelimen liittäminen/poistaminen varmistuspalvelusta 

 

Valvonta 

 

 

Palvelinten valvonta asiakkaan valvontaratkaisulla 

 

Palvelinten valvonta toimittajan valvontaratkaisulla 

 

Ylläpito ja hallinta 

 

 

Käyttöjärjestelmän ylläpidolliset tehtävät 

 

Käyttöjärjestelmään kohdistuvien muutospyyntöjen toteutus 

 

Käyttöjärjestelmän vikatilanteiden hallinta 

 

Online näkymät 

 

 

Näkymä palvelinten valvonta- ja tilatietoihin 

 

Näkymä tiketöintijärjestelmään 

 

 


 

Tietoturva

Palvelun puitteissa toimittaja vastaa kuukausittaisten tietoturvapäivitysten levittämisestä palvelimille sekä niiden ajantasaisuudesta. Toimittaja tiedottaa asiakasta kuukausittain julkaistavista tietoturvapäivityksistä. 

Palvelu sisältää asiakasnäkymän palvelinten tietoturvapäivitysten ajantasaisuuteen. 

 


 

Varmistukset

Toimittaja operoi palvelimien varmistuksia. Palvelinvarmistuksessa käytetään Azure Backup toiminnetta, joka on image tason varmistus ja tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti tilanteessa, jossa tarve on palauttaa koko virtuaalipalvelin. Erikseen sovittaessa, palvelua voidaan toimittaa asiakkaan osoittamalla varmistusjärjestelmällä. 

Palveluun sisältyen toimittaja suorittaa seuraavia toimenpiteitä ja asiakkaan toimeksiantoja: 

 • Huolehtii varmistusten toimivuudesta 
 • Palvelimen lisääminen ja poistaminen varmistuksen piiristä 
 • Palvelimen palauttaminen 
 • Muutokset palvelinkohtaisiin varmistusaikatauluihin 

 

Oletusaikataulu palvelimen varmistamiselle, ellei asiakas tilaa poikkeavaa aikataulua: 

 • Päivävarmistuksia säilytetään 7 viimeiseltä päivältä
 • Viikkotason varmistuksia säilytetään viimeiseltä 4 viikolta 

 


 

Valvonta

Palvelun puitteissa toimittaja valvoo palvelimista oletuksena seuraavia kokonaisuuksia: 

 • Levytilojen riittävyys 
 • Muistin riittävyys 
 • CPU käyttöaste 
 • Käyttöjärjestelmän Evetlog virheilmoitukset 
 • Virustorjunnan status 
 • Verkkoyhteyden saatavuus 
 • Palomuurin status 
 • Palvelimen yleinen saatavuus 
 • DNS Client palvelun saatavuus 
 • Netlogon palvelun saatavuus 
 • RPC palvelun saatavuus 
 • Erikseen sovittaessa muita Windows:n peruspalveluita 
 • Optiona valvottavat kohteet: SQL, Active Directory (sis. DNS), IIS 

 


 

Ylläpito ja hallinta

Palvelun puitteissa toimittaja suorittaa palvelimille niiden tarvitsemia tarvittavia huolto- ja ylläpitotoimia. Hallinnallisina toimina toimittaja suorittaa myös seuraavia vakiomuotoisia palvelupyyntöjä: 

 • Uuden virtuaalipalvelimen luonti 
 • Virtuaalipalvelimen poistaminen 
 • Kapasiteettimuutokset 
 • Muutokset käyttöjärjestelmän asetuksiin tai -komponentteihin 
 • Muutokset tietoturva-asetuksiin 

 

 


 

Asiakasonnistuminen

Lue miten onnistuimme asiakkaamme kanssa.

 


 

Lisätiedot ja palvelun hankkiminen

Ota yhteyttä!