Julkisessa pilvessä palvelut muuttuvat koko ajan. Julkista pilveä hyödyntävät organisaatiot toimivat useiden toimittajien ja kumppaneiden kanssa. Yritykset tarvitsevat tahon, joka säännöllisesti tarkastelee, että asiat tehdään oikein ja päätökset ovat fiksuja.

Cloud Advisor-palvelu on apuna julkisen pilven ja hybridiympäristöjen haasteissa sekä tulevaisuuden tarpeiden huomioon ottamisessa.

Muutamia tyypillisiä haasteita, joita organisaatioilla on julkisen pilven kanssa:

Palvelumalli on olemassa ulkoistuksiin ja on-premise-tyyppisten palveluiden tuottamiseen, mutta ei julkiseen pilveen.

Julkinen pilvi muuttuu koko ajan - uusia palveluita ja mahdollisuuksia tulee lisää ja vanhoja poistuu. Jonkun täytyy olla kartalla siitä, mitä mikäkin muutos tarkoittaa.

Resurssipula ja kiire. Haaste löytää kokemuspohjaisesti kulloiseenkin tarpeeseen ratkaisu ja osaaja, josta saadaan mahdollisimman nopeasti hyötyä liiketoiminnalle ja IT-tuotannolle.

Liiketoimintatarpeita syntyy jatkuvasti - julkisestä pilvestä voi löytyä nopea ja edullinen ratkaisu, mutta kuka ehtii etsiä ja ottaa selvää, mitä sieltä löytyy? Esimerkiksi Azure Marketplacesta löytyy tuhansia erilaisia palveluita valmiina hyödynnettäväksi.

Miten varmistaa, että sovellustoimittajat - ja toimittajat ylipäätään - noudattavat sovittuja pelisääntöjä (julkisen pilven governance -mallia) ja että toteutettava sovellus varmasti sopii arkkitehtuuriin ja ympäristöön, esimerkiksi julkisen pilven kertakirjautuminen ja vahva tunnistautuminen.

Julkisen pilven Governance -malli vaatii jatkuvaa tarkastelua ja kehitystä julkisen pilven muutoksien myötä.

Cloud Advisor vastaa nykypäivän haasteisiin

Cloud Advisor-palvelu on asiakkaalle nimetty arkkitehti, joka tuntee asiakkaan liiketoiminnan, IT-tuotannon ja palvelumallit. Konkreettisesti tavoitteena on luoda ja tuoda yritykseen liiketoimintaa ja it-tuotantoa edistäviä moderneja julkisen pilven ja hybridipilven ratkaisuja. Ratkaisut antavat yritykselle ketteryyttä ja kilpailukykyä ajasta ja paikasta riippumatta tietoturvallisesti.

Cloud Advisor on asiakkaan resurssi etsimään oikea ratkaisu. Cloud Advisor tuottaa ratkaisuja myös itse tai etsii oikean resurssin ja ratkaisun markkinoilta. Asiakas saa osaavan resurssin vaitiolositoumuksella ilman, että tarvitsee palkata omaa henkilöstöä pilviarkkitehtuuriin. Asiakkaana säilytät riippumattomuuden, lisäät taktista toimittaja- ja ulkoistuskumppaniriippumattomuutta. Asiakas omistaa julkisen pilven ratkaisun ja voi kilpailuttaa palvelukerroksen niiltä osin, kuin on tarpeellista.

Cloud Advisor- palvelun sisältö

Julkisen pilven muutoksien huomiointi, asiakkaan nyky-ympäristön ja tulevaisuuden tavoitteiden suhteen

Mitä uutta julkiseen pilveen on tulossa ja mitä on poistumassa? Toimenpiteet ja parannusehdotukset

Julkisen pilven tarjoamat uudet mahdollisuudet liiketoiminnalle

Uusien liiketoimintatarpeiden kartoitus julkisesta pilvestä - voidaanko tarpeita toteuttaa  fiksusti julkista pilveä hyödyntäen

Pilveen liittyvien toimeksiantojen koordinointi - mitä tahansa tarvitseekaan, Onrego hoitaa homman

Julkisen pilven Governance-mallin jatkuva tarkastelu ja kehitys, huomioiden julkisen pilven muutokset

Onrego Software Assessment - uusien ohjelmistojen (räätälöidyt ratkaisut, SaaS, PaaS) sopivuuden varmistaminen asiakkaan ympäristöön (Cloud Software Governance)

Asiakkaan pilvikulutuksien tarkistus ja optimointi


 

Toteutustapa ja hinnoittelu

Asiakas saa käyttöönsä nimetyn Onregon arkkitehdin. Asiakkaan kanssa sovitaan viikoittain Morning Coffee, jossa käydään läpi Cloud Advisor -palvelun puitteissa tehdyt asiat, tulevat tarpeet ja raportit.

Liikkeelle pääsee ottamalla yhteyttä Onregoon ja sopimalla tavoitteet ja pelisäännöt.

Cloud Advisor - 3 990 € / kk

Hinnat ALV 0%. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tilaukset ja lisätiedot