Azurepalvelimien ylläpito ja hallinta-palvelussa vastataan Azuressa sijaitsevien palvelinten ylläpidosta ja hallinnasta. Palvelinten hallintapalveluilla siirretään palvelinten ylläpito ja hallinta kokonaisuudessaan toimittajan tehtäväksi. Palveluun voidaan lisätä osia, kuten valvonta, tietoturva ja varmistus.

 


 

Palvelun sisältö

Palvelun puitteissa toimittaja hallinnoi asiakkaan Azuretilausta. Palveluun sisältyen toimittaja suorittaa seuraavia tehtäviä:

 • Hallintaportaalin käyttöoikeuksien hallinnointi
 • Azuren muutos- ja huoltoilmoitusten koordinointi
 • Microsoftille osoitettavien Azure-tilaukseen liittyvien tukipyyntöjen koordinointi

Palveluun liitettävien palvelimien kapasiteettitoimittaja on Microsoft (Azure), joka myös vastaa kapasiteetin toimivuudesta. Kapasiteetin osalta Onrego vastaa asiakkaan muutospyyntöjen toteutuksesta.

Palvelun sisältö
Azure subscription

Sisältyy

palveluun

Vaihtoehto
Subscription hallinnointi X
Tietoturva
Tietoturvapäivitysten ajantasaisuus X
Virustorjunnan ajantasaisuus X
Virustorjuntaratkaisu osana kokonaispalvelua X
Varmistus
Palvelinten varmistusratkaisu osana kokonaispalvelua X
Palvelinten varmistaminen X
Varmistusten operointi ja palautukset X
Palvelimen liittäminen/poistaminen varmistuspalvelusta X
Valvonta
Palvelinten valvonta asiakkaan valvontaratkaisulla X
Palvelinten valvonta toimittajan valvontaratkaisulla X
Ylläpito ja hallinta
Käyttöjärjestelmän ylläpidolliset tehtävät X
Käyttöjärjestelmään kohdistuvien muutospyyntöjen toteutus X
Käyttöjärjestelmän vikatilanteiden hallinta X
Online näkymät
Näkymä palvelinten valvonta- ja tilatietoihin X
Näkymä tiketöintijärjestelmään X

Tietoturva

Palvelun puitteissa toimittaja vastaa kuukausittaisten tietoturvapäivitysten levittämisestä palvelimille sekä niiden ajantasaisuudesta. Toimittaja tiedottaa kuukausittain julkaistavista tietoturvapäivityksistä.

Palveluun sisältyy asiakasnäkymä palvelinten tietoturvapäivitysten ajantasaisuudesta.


Varmistukset

Toimittaja operoi palvelimien varmistuksia. Palvelinvarmistuksessa käytetään Azure Backup-toimintoa, joka on imagetason varmistus ja tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti tilanteessa, jossa on tarve palauttaa koko virtuaalipalvelin. Erikseen sovittaessa, palvelua voidaan toimittaa asiakkaan osoittamalla varmistusjärjestelmällä.

Palveluun sisältyen toimittaja suorittaa seuraavia toimenpiteitä ja toimeksiantoja:

 • Huolehtii varmistusten toimivuudesta
 • Palvelimen lisääminen ja poistaminen varmistuksen piiristä
 • Palvelimen palauttaminen
 • Muutokset palvelinkohtaisiin varmistusaikatauluihin

Oletusaikataulu palvelimen varmistamiselle, ellei tilata poikkeavaa aikataulua:

 • Päivävarmistuksia säilytetään seitsemältä viimeiseltä päivältä
 • Viikkotason varmistuksia säilytetään viimeiseltä neljältä viikolta

Valvonta

Palvelun puitteissa valvotaan palvelimista oletuksena seuraavia kokonaisuuksia:

 • Levytilojen riittävyys
 • Muistin riittävyys
 • CPU-käyttöaste
 • Käyttöjärjestelmän Eventlog-virheilmoitukset
 • Virustorjunnan tila
 • Verkkoyhteyden saatavuus
 • Palomuurin tila
 • Palvelimen yleinen saatavuus
 • DNS Client-palvelun saatavuus
 • Netlogon-palvelun saatavuus
 • RPC-palvelun saatavuus
 • Erikseen sovittaessa, muita Windowsin peruspalveluita
 • Sovitusti myös muut valvottavat kohteet: SQL, Active Directory (sis. DNS), IIS

Ylläpito ja hallinta

Palvelun puitteissa toimittaja suorittaa palvelimille niiden tarvitsemia tarvittavia huolto- ja ylläpitotoimia. Hallinnallisina toimina suoritetaan myös seuraavia vakiomuotoisia palvelupyyntöjä:

 • Uuden virtuaalipalvelimen luonti
 • Virtuaalipalvelimen poistaminen
 • Kapasiteettimuutokset
 • Muutokset käyttöjärjestelmän asetuksiin tai -komponentteihin
 • Muutokset tietoturva-asetuksiin

Lisätiedot ja palvelun hankkiminen