IT-täysulkoistusten viimeinen aalto

Palveluita on tavattu tuottaa joko itse (insourcing) tai ne on ulkoistettu kokonaan (outsourcing). Pilvipalveluiden hankintamalli on cloudsourcing, tai outsourcing 2.0.

Pilvipalveluiden avulla voidaan hankkia itse ulkoistettuja pilvipalveluita ja kilpailuttaa hallinnoivat operaattorit. Samalla selviää, mitä kannattaa tuottaa itse ja mitä kannattaa pistemäisinä ulkoistuksina hankkia pilvestä.


Cloudsourcing-hankintamalli

  • poistaa valmistajariippuvuuden (vendor lock-in)
  • on joustava
  • optimoi kustannuksia
  • hyödyntää ja alistaa IT-megatrendejä liiketoiminnan tarpeisiin