Mitä tarjoamme?

Onrego on osaava kumppani kaikessa mikä liittyy IoT:n. Sparraamme kanssasi, miten IoT-ratkaisut voisivat hyödyttää omaa liiketoimintaasi. Tunnemme elektroniikan, anturit, tietoliikenteen, pilvipalvelut, koneälyn, datan analysoinnin ja visualisoinnin. Toteutamme pilotointeja ja proof-of-concepteja, joilla voi koeponnistaa, miten IoT-pohjainen ratkaisu voisi toimintaasi hyödyttää ja viemme ideat tuotantokelpoisiksi tuotteiksi saakka. Lähdemme tarvittaessa mukaan myös IoT-yhteistyöhankkeisiin erilaisilla toimintamalleilla.

 


Digitalisaatio- ja IoT-innovointikonsepti

Jokainen digitalisaatio- ja IoT-hanke on omanlaisensa. Auttaa kuitenkin kun on runko, jonka pohjalta päästään nopeasti ja ketterästi onnistuneeseen lopputulokseen.

IoT-hankkeiden kehityksessä hyödynnetään Onregon digitalisaatio- ja IoT-innovointikonseptia. Se sopii sekä organisaatioille joilla on jo aihio digitalisaatio- ja/tai IoT-toteutuksesta mutta jotka tarvitsevat luotettavan ja kyvykkään kumppanin sen toteuttamiseen, ja organisaatioille jotka ovat tiedostaneet että maailma muuttuu. Muutoksen mukana pysyminen, tai jatkossa jopa sen johtaminen, edellyttää digitalisaation edistämistä.

 

 


Mitä Internet of Things mahdollistaa?

Internet of Things, IoT, teollinen internet, esineiden internet on uuden liiketoiminnan mahdollistaja. IoT:n avulla organisaatiot voivat löytää uusia liiketoiminta-alueita, kiihdyttää olemassa olevien tuotteiden, ratkaisuiden ja palveluiden myyntiä ja erottautua markkinoilla entistä asiakaskeskeisemmällä ratkaisulla.

Onregon asiantuntijat sopivat erinomaisesti IoT-kumppaniksi sparramaan, innovoimaan ja ideoimaan, kehittämään, pilotoimaan ja viemään tuotantoon erilaisia IoT-hankkeita

Onrego on Microsoft Elite- ja Gold-kumppani, ja toimii Microsoft Azure IoT ekosysteemissä suunnitellen asiakkaiden kanssa IoT-ratkaisuja, tehden prototyyppejä, sekä toteuttaen tuotantokelpoisia ratkaisuja.

 


Miten IoT:sta voi kehittää uutta liiketoimintaa?

Käyttökohteita IoT-ratkaisuille on lukemattomia. Rakennusteollisuus voi hyödyntää IoT:ta kosteus- ja lämpötila-antureiden kautta saatavaa tietoa julkaisemalla asukkaille ja talonyhtiöille selainkäyttöisiä näkymiä, joilla havainnollistetaan rakennuksien terveydentila. Kiinteistöhuolto voi ohjata ilmanvaihtoventtiileitä etänä joko manuaalisesti tai tekoälyn voimin. Kiinteistöomaisuuden hallinnoijat voivat seurata IoT:n avulla veden- ja sähkönkulutusta ja muodostaa havainnollisia kuvaajia kehityksestä. Kunnossapito voi kerätä aurauskaluston tietoja optimointia varten.

IoT:n käyttökohteita on lukemattomia. Parhaimmillaan sen hyödyntäminen johtaa täysin uudenlaiseen liiketoimintaan. Vielä viisi vuotta sitten villiltä tuntuneet ajatukset voidaan nyt jo toteuttaa liiketoiminnan näkökulmasta.

 


Millaisia IoT-hankkeet voivat olla?

Riittää pelkkä ajatus. Onrego on kyvykäs ja innovatiivinen kumppani ideoimaan ja sparraamaan asiakkaidensa kanssa, millaisia hyötyä ja mahdollisuuksia IoT voisi liiketoiminnalle tuoda.

Jos organisaatiolla on jo idea mitä IoT:lla halutaan tehdä, Onrego voi jo toteuttaa prototyyppejä ja pilotteja, antureista pilvipohjaisiin visualisointeihin ja käyttöliittymiin.

Protoilujen ja pilotointien jälkeen voidaan toteuttaa laite- ja sijoitussuunnitelmat, piirilevyjen teettämiset, pilvipalveluiden perustamiset ja koodaukset sekä lanseeraukset.

iot

 


Miten käynnistää IoT-hanke?

Onrego IoT-projektimalli helppo ja yksinkertainen keino käynnistää IoT-hanke. Jokaisen vaiheen jälkeen katsotaan, jatketaanko pidemmälle. Pilottiprojekti ja prototyyppi onnistuu parhaimmillaan muutaman päivän työllä. Ota yhteyttä, asiantuntijamme ovat heti valmiina sparraamaan ideoita ja tarpeita sekä tekemään tarpeisiisi sopivan ehdotuksen ja tarjouksen.