Mitä yhteistä on Spotifylla, Netfilixillä, Uberilla, AirBnB:llä – ja OnniBusilla? Kaikki ovat muuttaneet merkittävästi omaa toimialaansa käyttäen teknologiaa uudella tavalla. Tätä digitalisaatio puhtaimmillaan on: se luo disruptioita yhä uusille toimialoille. Disruptio on väkevä paradigman muutos, joka pakottaa ajattelemaan omaa toimintaa uudesta, fiksummasta näkökulmasta. Siksi loppujen lopuksi disruptioista hyötyvät kaikki.

Eniten luonnollisesti hyötyvät ne, jotka laittavat muutoksen pyörän pyörimään. Yritysten ylimmän johdon ja omistajien yksi suurimmista kysymyksistä pitäisikin olla, milloin disruptio tapahtuu omalla toimialalla. Yhtä tärkeää on huolehtia siitä, että oman yhtiön asiat ovat niin hyvällä tolalla, että disruptiiviset peliliikkeet lähtevät omasta päädystä.

Toteuta Muutoslabra organisaatiollesi

Liiketoiminnan kehittäminen digitalisaation murroksessa vaatii uudenlaisia tapoja ratkaista vanhoja ongelmia. Harvat yritykset pystyvät toimimaan samalla liiketoimintastrategialla ja -mallilla vuodesta toiseen. Kannattaa kysyä, milloin disruptio tapahtuu omalla toimialalla – tai vielä paremmin – miten sen voisi tehdä itse?

Hinta 5990 €

Miten toteuttaa itse disruptio?

Koska nykypäivän ja tulevaisuuden disruptiot ovat pitkälti digitaalisia, digitalisaatiosta on otettava tukeva niskaote. Näin optimoidaan omaa toimintaa, petrataan tuloksia ja turvataan tulevaisuutta .

Digitalisaation ymmärtämisessä ja erityisesti hyödyntämiskyvyssä on valtavasti eroja yritysten välillä. Digitaalisen maailman peruskaura on teknologiaa, tekniikkaa ja bittejä. Ei voida olettaa, että toimitusjohtajat, hallituksen puheenjohtajat ja omistajat olisivat kaikkien digitaalisten puurojen ja vellien erityisasiantuntijoita, varsinkin jos yhtiön toimiala on perinteisemmästä päästä.

Ymmärryksen jalostamisen lisäksi huomiota tulee kiinnittää myös organisaation ja olemassa olevien järjestelmien kyvykkyyteen toteuttaa digitalisaation edellyttämiä teknologisia ratkaisuja.

Avain omalla toimialalla menestymiseen ja digitalisaation valjastamiseen on ketteryys ja kyky hyödyntää alati kehittyviä teknologioita. Tässä kannattaa olla antennit pystyssä: tahti on todella huima, uusia ratkaisuja kehitetään väsymättömästi.

Onrego on kevääseen 2017 mennessä toteuttanut yli 60 asiakasyritykselle digitaalisuuteen valmentavia työpajoja. Näissä työpajoissa tutustutaan asiakasorganisaation nykytilaan ja tuotetaan muutokseen opastavan tiekartan. Tarvittaessa työpajamallilla viedään läpi myös konkreettinen muutos, jolla luodaan kyvykkyyksiä digitalisaation hyödyntämiseen.

Digitalisaation edistäjä

Varmista paikka auringossa

Digitalisaation valjastaminen on molemminpuolista ymmärrystä vaativa prosessi, sillä yhtä ja ainoaa patenttiratkaisua digitalisaation hyödyntämiseen ei ole. Jokainen toimiala ja jokainen yritys on erilainen. Erilaisuus on myös voimavara: kokenut kumppani kykenee ammentamaan viisautta joko muiden vastaavalla alalla läpivietyjen työpajojen vahvalta perustalta tai tuomaan tuoreita näkemyksiä toiselta toimialalta opituista asioista.

Apua muutokseen

Onrego on pätevä kumppani kaikessa mikä liittyy IoT:n. Sparraamme, miten IoT-ratkaisut voisivat hyödyttää omaa liiketoimintaasi, tunnemme elektroniikan, anturit, tietoliikenteen, pilvipalvelut, koneälyn, datan analysoinnin ja visualisoinnin, toteutamme pilotointeja ja proof-of-concepteja joilla voit koeponnistaa, miten IoT-pohjainen ratkaisu voisi toimintaasi hyödyttää, sekä viemme ideat tuotantokelpoisiksi tuotteiksi saakka. Lähdemme tarvittaessa mukaan myös IoT-yhteistyöhankkeisiin erilaisilla toimintamalleilla.