SAPin sovellusten kehittäminen koetaan usein hankalana, pitkällisenä ja erittäin kalliina prosessina.

 

Toisin on, kun SAP-järjestelmät siirretään pilveen joko kokonaan, osittain tai porrastetusti.

 

SAP on Azuren etuina ovat mm. turvallisuus, korkea käytettävyys, suorituskyky ja elinkaarikustannusten tarkka hallinta pay-as-you-go-mallin avulla.

SAP on AZURE

Käyttöjärjestelmästäkään siirtymä ei jää kiinni, Azure tukee SAP-käytössä Linux/Windows, Oracle, DB2, SQL ja HANA-kombinaatioita. Microsoft Azure palveluna skaalautuu yrityksen kuin yrityksen käyttöön, 57% Fortune 500-yrityksistä pohjaa omat ratkaisunsa Azureen. Tätä joukkoa kannattaa seurata.

 • Microsoft on tehnyt yli 20 vuotta yhteistyötä SAPin kanssa
 • Käyttöönotto ja hallinta on nopeaa ja helppoa verrattuna perinteisiin menetelmiin
 • Olemassa olevat resurssit on helppo yhdistää hybridimalliksi pilven kanssa
 • Ketterät DEV/TEST-mahdollisuudet ja testiympäristöt – resurssit saatavilla välittömästi
 • Jatkuvat tukipalvelut, minimoidut käyttökatkokset


 Pelkkää plussaa

+ Kehitys, koulutus, demoaminen, testaaminen tai integraatio SAP-järjestelmiin lennossa

+ Migraatiot SAPista Azureen riippumatta käyttöjärjestelmästä tai tietokannasta

+ Tuottavien SAP-järjestelmien käyttöönotto pohjautuen parhaisiin ratkaisuihin ja nopeisiin käyttöönottoratkaisuihin

+ Backup – tiedon tallennus ja käyttö suoraan Azure-pilvestä

+ SAP-historian helppo ja nopea arkistointi, tarkistusta ja sisäistä valvontaa varten

+ SAP-sovellusten (mm. SuccessFactor ja Conqur) integraatio Microsoftin työkaluihin (Office365, PowerBI, Sharepoint…)

+ Vaihtoehtoisia ja käytettävämpiä UI:ta satunnaisille SAP-käyttäjille

+ Aktiivinen hakemisto integraatio paikallisen tiedon ja Azure AD:n välillä

+ Työkuormien ja käyttömäärien mukainen automatisoitu skaalaus SAP-järjestelmissä

+ Rajaton data center-kapasiteetti itsepalveluna SAP-järjestelmiin ja sovelluksiin

+ VM- ja Image-hakemisto SAP-ratkaisuille, nopeampi käyttöönotto

+ SAP-sovellusten parannusten testaus ennen tuotantoa Snapshoteilla

+ Hybridi SAP-järjestelmämaisema ja -arkkitehtuuri

+ SAP Disaster Recoveryn hyvin pieni katkoaika RPO/RTO

+ SAP-ratkaisun rollout uuteen tehtaaseen, tytäryhtiöön, toiseen valtioon, fuusioituneeseen yhtiöön

+ Apua päätöksentekoon uusien ratkaisuiden käyttöönotossa, välitön pääsy ratkaisuihin, testaukseen ja benchmarkkaukseen

+ Enemmän resursseja innovointiin, nopeampi time-to-value ja time-to-market

+ Liiketoiminta-arvoihin pohjautuvat, käyttäjäkokemuksen huomioivat IT-resurssit

+ Nopea uusien pilvipohjaisten palveluiden, sovellusten ja ratkaisuiden käyttöönotto, jotka tuovat lisäarvoa nykyisiin, cloud-2-cloud-integraatiolla

+ Tehokkaampi kustannusseuranta reaaliaikaisiin IT-tarpeisiin, rajattomat resurssit ja nopea skaalaus huippukuorma-aikoina ja resurssien automaattinen siirto tai -lopetus kun niitä ei enää tarvita

 Lisää numeroita viivan alle

 • Vähentää kokonaiskulutusta: maksu käytön mukaan, käyttöpiikkien tasoittaminen
 • Yksinkertaistaa ja vähentää hallintatoimintoja
 • Välttää kompleksista kapasiteettisuunnittelua


 

Liiketoimintastrategian kehitys

 • Välitön pääsy tiedonkäsittelyresursseihin ja sovelluksiin
 • Nopeampi Time to Market ja Time to Value
 • Kokonaisvaltainen liiketoimintaketteryyden paraneminen
 • Yrityksen kokonaiskilpailukyvyn kasvattaminen tehokkaan ja läpinäkyvän tiedonkulun avulla

 

SAP on Azure palvelumallit


Kysymykset, lisätiedot ja tilaukset