Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Mahdollistamme uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Mahdollistamme uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Microsoft Azure – moderni palvelutuotantoalusta ja innovatiisten ratkaisujen mahdollistaja

Microsoft Azure on moderni tapa tuottaa IT-palveluita ja kehittää liiketoimintaratkaisuja. Azuren voi toteuttaa onnistuneesti puhtaasti pilviratkaisuna tai hybridimallina, jossa laajennetaan nykyistä IT-infrastruktuuria Azureen.

Monilla toimialoilla on nähty digitalisaation aiheuttamia disruptioita. Kyvykkyys hyödyntää julkista pilveä, kuten Microsoft Azurea, edesauttaa organisaatioita toteuttamaan digitaalisia palveluita ja reagoimaan tarvittaessa nopeastikin disruptioihin.

Microsoft Azure tarjoaa organisaatioille fiksun tavan tuottaa IT-palveluita täydellisenä pilviulkoistuksena tai hybridi-mallina, jossa esimerkiksi oman konesalin tallennuskapasiteettia laajennetaan saumattomasti Azureen, edullista ja luotettavaa levykapasiteettia hyödyntäen.

Liiketoimintaratkaisuille Microsoft Azure tarjoaa innovatiivisia mahdollisuuksia.  Onrego on toteuttanut Azuren mahdollisuuksia jo yli sadalle organisaatiolle.

Pilvipolku™

Onrego Pilvipolku™ on malli hallittuun pilvitransformaatioon ja liiketoimintaa tukevan sovellusarkkitehtuurin modernisointiin. Sen avulla muodostetaan ketterästi asiakkaan oma polku pilveen. Polku rakennetaan asiakkaan lähtökohdista, tavoitteena hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava pilvialusta.

Julkisen pilven akatemia

Onregon ja yhteistyöoppilaitoksen tuottama koulutuskokonaisuus, joka perehdyttää työntekijän vuoden aikana julkisen pilven ammattilaiseksi. Koulutuskokonaisuus johtaa Tieto- ja Viestintätekniikan ammattitutkintoon.

Onrego Managed Cloud™

Onrego Managed Cloud™  on kokonaisvaltainen ratkaisu IT-infrastruktuurin hallintaan, kehittämiseen ja ylläpitoon. Onrego Managed Cloud™ koostuu useasta palvelutasosta ja hallintakokonaisuudesta.
Ylläpitopalvelut saatavilla jopa 24/7.

Microsoft Azure – moderni palvelutuotantoalusta ja innovatiisten ratkaisujen mahdollistaja

Microsoft Azure on moderni tapa tuottaa IT-palveluita ja kehittää liiketoimintaratkaisuja. Azuren voi toteuttaa onnistuneesti puhtaasti pilviratkaisuna tai hybridimallina, jossa laajennetaan nykyistä IT-infrastruktuuria Azureen.

Monilla toimialoilla on nähty digitalisaation aiheuttamia disruptioita. Kyvykkyys hyödyntää julkista pilveä, kuten Microsoft Azurea, edesauttaa organisaatioita toteuttamaan digitaalisia palveluita ja reagoimaan tarvittaessa nopeastikin disruptioihin.

Microsoft Azure tarjoaa organisaatioille fiksun tavan tuottaa IT-palveluita täydellisenä pilviulkoistuksena tai hybridi-mallina, jossa esimerkiksi oman konesalin tallennuskapasiteettia laajennetaan saumattomasti Azureen, edullista ja luotettavaa levykapasiteettia hyödyntäen.

Liiketoimintaratkaisuille Microsoft Azure tarjoaa innovatiivisia mahdollisuuksia.  Onrego on toteuttanut Azuren mahdollisuuksia jo yli sadalle organisaatiolle.

Pilvipolku™

Onrego Pilvipolku™ on malli hallittuun pilvitransformaatioon ja liiketoimintaa tukevan sovellusarkkitehtuurin modernisointiin. Sen avulla muodostetaan ketterästi asiakkaan oma polku pilveen. Polku rakennetaan asiakkaan lähtökohdista, tavoitteena hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava pilvialusta.

Julkisen pilven akatemia

Onregon ja yhteistyöoppilaitoksen tuottama koulutuskokonaisuus, joka perehdyttää työntekijän vuoden aikana julkisen pilven ammattilaiseksi. Koulutuskokonaisuus johtaa Tieto- ja Viestintätekniikan ammattitutkintoon.

Onrego Managed Cloud™

Onrego Managed Cloud™  on kokonaisvaltainen ratkaisu IT-infrastruktuurin hallintaan, kehittämiseen ja ylläpitoon. Onrego Managed Cloud™ koostuu useasta palvelutasosta ja hallintakokonaisuudesta.
Ylläpitopalvelut saatavilla jopa 24/7.

Microsoft Azuren mahdollisuudet IT-palveluille

Tyypillisesti julkista pilveä hyödynnetään joko olemassa olevien on-premises ratkaisujen ketteränä ja kustannustehokkaana korvaajana, tai mahdollistamaan uusia toiminnallisuuksia ja palveluita.

Perinteisesti pilvipalveluiksi on mielletty joko selaimen kautta toimivat sovellukset (SaaS) tai virtuaalikonekapasiteetti (IaaS). Nykyään pilvi – ja erityisesti Microsoft Azure – on paljon muutakin. Microsoft Azuren avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi vahva tunnistautuminen, IDM/IAM-ratkaisut, automaatiot, VDI-ratkaisut ja salasanojen resetoinnit aiempaa helpommin, nopeammin, ketterämmin ja edullisemmin.

Moderni IT on käytännössä hybridiratkaisu, jossa olemassa olevan IT-infrastruktuurin (on-premises) rinnalle on otettu pilvestä pistemäisiä ratkaisuja, joita tietohallinto hallinnoi. Käytännössä kyse on IT-palveluiden tarjoamisesta organisaation loppukäyttäjille, mutta  kaikkia ratkaisuja ei  IT-orgnisaation tarvitse enää tuottaa itse. Maailmalla tätä kutsutaan termillä Cloudsourcing.

Microsoft Azuren mahdollisuudet IT-palveluille

Tyypillisesti julkista pilveä hyödynnetään joko olemassa olevien on-premises ratkaisujen ketteränä ja kustannustehokkaana korvaajana, tai mahdollistamaan uusia toiminnallisuuksia ja palveluita.

Perinteisesti pilvipalveluiksi on mielletty joko selaimen kautta toimivat sovellukset (SaaS) tai virtuaalikonekapasiteetti (IaaS). Nykyään pilvi – ja erityisesti Microsoft Azure – on paljon muutakin. Microsoft Azuren avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi vahva tunnistautuminen, IDM/IAM-ratkaisut, automaatiot, VDI-ratkaisut ja salasanojen resetoinnit aiempaa helpommin, nopeammin, ketterämmin ja edullisemmin.

Moderni IT on käytännössä hybridiratkaisu, jossa olemassa olevan IT-infrastruktuurin (on-premises) rinnalle on otettu pilvestä pistemäisiä ratkaisuja, joita tietohallinto hallinnoi. Käytännössä kyse on IT-palveluiden tarjoamisesta organisaation loppukäyttäjille, mutta  kaikkia ratkaisuja ei  IT-orgnisaation tarvitse enää tuottaa itse. Maailmalla tätä kutsutaan termillä Cloudsourcing.

Microsoft Azure – ota nämä huomioon

Julkisen pilven, kuten Microsoft Azuren, kanssa tulee huomioida, että pelisäännöt sen käyttämiseen ja hyödyntämiseen on sovittu, julkista pilveä osataan hyödyntää oikein uusien ohjelmistojen ja palveluiden hankinnassa, palvelumalli on kunnossa julkisen pilven käytön suhteen sekä ylläpitopalvelut tukevat julkista pilveä.

Ratkaisuvalikoimaan sisältyy erilaisia jatkuvia palveluita pilvimaailmassa toimiville organisaatioille.

Microsoft Azure – ota nämä huomioon

Julkisen pilven, kuten Microsoft Azuren, kanssa tulee huomioida, että pelisäännöt sen käyttämiseen ja hyödyntämiseen on sovittu, julkista pilveä osataan hyödyntää oikein uusien ohjelmistojen ja palveluiden hankinnassa, palvelumalli on kunnossa julkisen pilven käytön suhteen sekä ylläpitopalvelut tukevat julkista pilveä.

Ratkaisuvalikoimaan sisältyy erilaisia jatkuvia palveluita pilvimaailmassa toimiville organisaatioille.

 

Haluatko Microsoft Azuren käyttöön?

Onregolta löytyy useita eritasoisia ratkaisuja julkisen pilven ja Microsoft Azuren käyttöön. Jos haluat parasta, tarjoamme Microsoft Azure Cloud Foundation Implementation käyttöönottopalvelun, joka pohjautuu Microsoftin Azure referenssiarkkitehtuuriin. Azure referenssiarkkitehtuuri pohjautuu tuhansiin käyttöönottoihin ja niiden avulla syntyneisiin parhaisiin käytäntöihin.

Haluatko Microsoft Azuren käyttöön?

Onregolta löytyy useita eritasoisia ratkaisuja julkisen pilven ja Microsoft Azuren käyttöön. Jos haluat parasta, tarjoamme Microsoft Azure Cloud Foundation Implementation käyttöönottopalvelun, joka pohjautuu Microsoftin Azure referenssiarkkitehtuuriin. Azure referenssiarkkitehtuuri pohjautuu tuhansiin käyttöönottoihin ja niiden avulla syntyneisiin parhaisiin käytäntöihin.

Matkalla pilveen, osittain pilvessä vai kehittämässä omaa infrastruktuuria tehokkaammaksi?

Microsoft Azuren mahdollisuudet ovat moninaiset. Harvalla organisaatiolla on mahdollisuuksia tai resursseja ymmärtää ja hyödyntää koko Azuren potentiaali.

Onrego on yksi Suomen parhaita Azure-asiantuntijoita, Microsoftin vuoden kumppani Suomessa 2018, kuusinkertainen Microsoft kultakumppni ja on valmis auttamaan organisaationne alkuun. 

Käymme läpi nykytilanteenne ja teemme ehdotuksen siitä, miten edetä Azuressa. Sparraamme ja kerromme mahdollisuuksista rakentaa omalle toiminnallenne toimivin ratkaisukokonaisuus.

Matkalla pilveen, osittain pilvessä vai kehittämässä omaa infrastruktuuria tehokkaammaksi?

Microsoft Azuren mahdollisuudet ovat moninaiset. Harvalla organisaatiolla on mahdollisuuksia tai resursseja ymmärtää ja hyödyntää koko Azuren potentiaali.

Onrego on yksi Suomen parhaita Azure-asiantuntijoita, Microsoftin vuoden kumppani Suomessa 2018, kuusinkertainen Microsoft kultakumppni ja on valmis auttamaan organisaationne alkuun. 

Käymme läpi nykytilanteenne ja teemme ehdotuksen siitä, miten edetä Azuressa. Sparraamme ja kerromme mahdollisuuksista rakentaa omalle toiminnallenne toimivin ratkaisukokonaisuus.