Microsoft Azure on moderni tapa tuottaa IT-palveluita ja kehittää liiketoimintaratkaisuja. Azuren voi toteuttaa onnistuneesti puhtaasti pilviratkaisuna tai hybridimallina, jossa laajennetaan nykyistä IT-infrastruktuuria Azureen.

Microsoft Azure - moderni palvelutuotantoalusta ja innovatiisten ratkaisujen mahdollistaja

Monilla toimialoilla on nähty digitalisaation aiheuttamia disruptioita. Kyvykkyys hyödyntää julkista pilveä, kuten Microsoft Azurea, edesauttaa organisaatioita toteuttamaan digitaalisia palveluita ja reagoimaan tarvittaessa nopeastikin disruptioihin.

Microsoft Azure tarjoaa organisaatioille fiksun tavan tuottaa IT-palveluita täydellisenä pilviulkoistuksena tai hybridi-mallina, jossa esimerkiksi oman konesalin tallennuskapasiteettia laajennetaan saumattomasti Azureen, edullista ja luotettavaa levykapasiteettia hyödyntäen.

Liiketoimintaratkaisuille Microsoft Azure tarjoaa innovatiivisia mahdollisuuksia.  Azure Machine Learning -palvelun voi kytkeä myynnin pipelineen ja ennustaa, mitkä myyntihankkeet voitetaan ja mitkä hävitään. Tämänkin tiedon voi esittää intuitiivisesti PowerBI:llä? Tällainen on mahdollista pienellä vaivalla –  heti kun organisaatiolle on rakennettu kyvykkyys hyödyntää julkista pilveä. Onrego on toteuttanut Azuren mahdollisuuksia jo yli sadalle organisaatiolle.

Tyypillisesti julkista pilveä hyödynnetään joko olemassa olevien on-premises ratkaisujen ketteränä ja kustannustehokkaana korvaajana, tai mahdollistamaan uusia toiminnallisuuksia ja palveluita.

Perinteisesti pilvipalveluiksi on mielletty joko selaimen kautta toimivat sovellukset (SaaS) tai virtuaalikonekapasiteetti (IaaS). Nykyään pilvi – ja erityisesti Microsoft Azure – on paljon muutakin. Microsoft Azuren avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi vahva tunnistautuminen, IDM/IAM-ratkaisut, automaatiot, VDI-ratkaisut ja salasanojen resetoinnit aiempaa helpommin, nopeammin, ketterämmin ja edullisemmin.

Moderni IT on käytännössä hybridiratkaisu, jossa olemassa olevan IT-infrastruktuurin (on-premises) rinnalle on otettu pilvestä pistemäisiä ratkaisuja, joita tietohallinto hallinnoi. Käytännössä kyse on IT-palveluiden tarjoamisesta organisaation loppukäyttäjille, mutta  kaikkia ratkaisuja ei  IT-orgnisaation tarvitse enää tuottaa itse. Maailmalla tätä kutsutaan termillä Cloudsourcing.

Microsoft Azuren mahdollisuudet IT-palveluille

Microsoft Azure - ota nämä huomioon

Julkisen pilven, kuten Microsoft Azuren, kanssa tulee huomioida, että pelisäännöt sen käyttämiseen ja hyödyntämiseen on sovittu, julkista pilveä osataan hyödyntää oikein uusien ohjelmistojen ja palveluiden hankinnassa, palvelumalli on kunnossa julkisen pilven käytön suhteen sekä ylläpitopalvelut tukevat julkista pilveä.

Ratkaisuvalikoimaan sisältyy erilaisia jatkuvia palveluita pilvimaailmassa toimiville organisaatioille.

Lue ohjeet: Mitä kannattaa ottaa huomioon julkiseen pilveen siirryttäessä.

Onregolta löytyy useita eritasoisia ratkaisuja julkisen pilven ja Microsoft Azuren käyttöön. Jos haluat parasta, tarjoamme Microsoft Azure Cloud Foundation Implementation käyttöönottopalvelun, joka pohjautuu Microsoftin Azure referenssiarkkitehtuuriin. Azure referenssiarkkitehtuuri pohjautuu tuhansiin käyttöönottoihin ja niiden avulla syntyneisiin parhaisiin käytäntöihin.

Haluatko Microsoft Azuren käyttöön?

Onrego on Microsoft Gold Cloud Platform-, Gold Cloud Productivity ja Gold Datacenter-kumppani, korkeimmin sertifioitu kumppanisi Azure-maailmassa. Tunnemme erinomaisen hyvin sekä paikalliset konesalit ja virtualisointiteknologiat, että pilvipalvelut ja niihin liittyvät teknologiat. Onregon asiantuntijoita toimii Azure-tuotekehitystiimien ohjausryhmissä Azure Advisors, Azure SQL Advisors ja Azure Storage Advisors, sekä pitää jatkuvaa yhteytttä Azure-tuotekehitystiimeihin.

tyytyväisyys

Oikea valinta kumppaniksi pilveen

Matkalla pilveen, osittain pilvessä vai kehittämässä omaa pilvi-infrastruktuuria tehokkaammaksi?

Matkalla pilveen, osittain pilvessä vai kehittämässä omaa pilvi-infrastruktuuria tehokkaammaksi?

 

Microsoft Azuren mahdollisuudet ovat moninaiset. Harvalla organisaatiolla on mahdollisuuksia tai resursseja ymmärtää ja hyödyntää koko Azuren potentiaali.

Onrego on yksi Suomen parhaita Azure-asiantuntijoita ja on valmis auttamaan organisaationne alkuun. 

Käymme läpi nykytilanteenne ja teemme ehdotuksen siitä, miten edetä Azuressa. Sparraamme ja kerromme mahdollisuuksista rakentaa omalle toiminnallenne toimivin ratkaisukokonaisuus.