Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Mahdollistamme uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Mahdollistamme uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Pilviaikakaudella tarvitaan hyvin hallittua tukea ja ylläpitoa.

Onrego Managed Cloud™ on palvelukokonaisuus, joka tarjoaa täyden palvelun tuen, ylläpidon ja hallinnan sekä modernin pilvikeskeisen sovelluskehityksen tarpeisiin että palvelimiin pohjautuviin datacenter-järjestelmiin.

Pilviaikakaudella tarvitaan hyvin hallittua tukea ja ylläpitoa.

Onrego Managed Cloud on palvelukokonaisuus, joka tarjoaa täyden palvelun tuen, ylläpidon ja hallinnan sekä modernin pilvikeskeisen sovelluskehityksen tarpeisiin että palvelimiin pohjautuviin datacenter-järjestelmiin.

Onrego Managed Cloud™ Palvelukokonaisuus

Managed Cloud_kuva

Onrego Managed Cloud™ Palvelukokonaisuus

Managed Cloud_kuva

Miten Onrego Managed Cloud™-palvelukokonaisuus muodostuu?

Perustana Onrego Managed Cloud palvelulle toimii Onrego Managed Core Service, joka sisältää perustoiminnallisuudet, kuten subscriptioneiden hallinnan, kustannuksien ja suorituskyvyn seurannan, sekä change ja knowledge management-palvelut.

Julkisen pilven palveluiden incident ja problem management toteutetaan palvelumoduulilla Public Cloud Management.

Mahdolliset legacy-järjestelmien ylläpitotarpeet toteutetaan Datacenter Infra Management-palvelumoduulilla.

Palvelutuotanto pohjautuu ITIL-prosesseihin.

Palvelukonseptia tukevat:

Miten Onrego Managed Cloud™-palvelukokonaisuus muodostuu?

 

Perustana Onrego Managed Cloud palvelulle toimii Onrego Managed Core Service, joka sisältää perustoiminnallisuudet, kuten subscriptioneiden hallinnan, kustannuksien ja suorituskyvyn seurannan, sekä change ja knowledge management-palvelut.

Julkisen pilven palveluiden incident ja problem management toteutetaan palvelumoduulilla Public Cloud Management.

Mahdolliset legacy-järjestelmien ylläpitotarpeet toteutetaan Datacenter Infra Management-palvelumoduulilla.

Palvelutuotanto pohjautuu ITIL-prosesseihin.

Palvelukonseptia tukevat:

Managed Cloud Core Service

 • Subscriptioneiden hallinta
 • Suorituskyvyn ja kustannusten optimointi ja right-sizing
 • Tietoturvan parhaiden käytäntöjen seuraaminen
 • Alustakomponenttien tietoturva-asetusten seuranta
 • Aktiviteettien hallinta (esim. tietoturvahälytykset)
 • Avainten hallinta
 • Lokien keräys ja hallinta
 • Tagien automaattinen hallinta ja valvonta
 • Parhaiden käytäntöjen mukaisen pilviympäristön toteuttaminen
 • Ajoaikaan ja skaalautuvuuteen liittyvät automaatioratkaisut
 • Jatkuva palvelukehitys – automaatio, robotiikka ja koneoppiminen ja tekoäly
 • Infopalvelu muutoksista ja päivityksistä asiakkaan pilvipalveluihin
 • Dashboard ja yhteinen työtila Onrego-Asiakas
 • Muutospyyntöjen toteuttaminen
 • OPTIO: Cloud Competence Center ja arkkitehtipalvelut
 • OPTIO: Julkisen pilven akatemia

Managed Cloud Core Service

 • Subscriptioneiden hallinta
 • Suorituskyvyn ja kustannusten optimointi ja right-sizing
 • Tietoturvan parhaiden käytäntöjen seuraaminen
 • Alustakomponenttien tietoturva-asetusten seuranta
 • Aktiviteettien hallinta (esim. tietoturvahälytykset)
 • Avainten hallinta
 • Lokien keräys ja hallinta
 • Tagien automaattinen hallinta ja valvonta
 • Parhaiden käytäntöjen mukaisen pilviympäristön toteuttaminen
 • Ajoaikaan ja skaalautuvuuteen liittyvät automaatioratkaisut
 • Jatkuva palvelukehitys – automaatio, robotiikka ja koneoppiminen ja tekoäly
 • Infopalvelu muutoksista ja päivityksistä asiakkaan pilvipalveluihin
 • Dashboard ja yhteinen työtila Onrego-Asiakas
 • Muutospyyntöjen toteuttaminen
 • OPTIO: Cloud Competence Center ja arkkitehtipalvelut
 • OPTIO: Julkisen pilven akatemia

Managed Cloud Public Cloud Management

 • Sovelluskehittäjien tuki ja uusien ympäristön perustaminen
 • Jatkuva palvelukehitys – automaatio, robotiikka ja koneoppiminen ja tekoäly
 • Infrastructure as a Code -templatemallien luonti, versiohallinta ja dokumentaatio
 • Sovellusten ja julkisen pilven PaaS-palveluiden ylläpito ja hallinta SLA:lla 24/7
 • Secure DevOps-hallintamallin ylläpitäminen
 • Muutospyyntöjen toteuttaminen
 • Resurssien konfiguraatioiden pakottaminen tai valvonta suhteessa baselineen
 • Parhaiden käytäntöjen mukaisen pilviympäristön toteuttaminen

Managed Cloud Public Cloud Management 

 • Sovelluskehittäjien tuki ja uusien ympäristön perustaminen
 • Jatkuva palvelukehitys – automaatio, robotiikka ja koneoppiminen ja tekoäly
 • Infrastructure as a Code -templatemallien luonti, versiohallinta ja dokumentaatio
 • Sovellusten ja julkisen pilven PaaS-palveluiden ylläpito ja hallinta SLA:lla 24/7
 • Secure DevOps-hallintamallin ylläpitäminen
 • Muutospyyntöjen toteuttaminen
 • Resurssien konfiguraatioiden pakottaminen tai valvonta suhteessa baselineen
 • Parhaiden käytäntöjen mukaisen pilviympäristön toteuttaminen

Managed Cloud Datacenter Infra Management

 • Datacenter-järjestelmien ylläpito ja hallinta SLA:lla 24/7.
 • Jatkuva palvelukehitys – automaatio, robotiikka ja koneoppiminen ja tekoäly
 • Muutospyyntöjen toteuttaminen
 • Parhaiden käytäntöjen mulkaisen pilviympäristön toteuttaminen

Managed Cloud Datacenter Infra Management

 

 • Datacenter-järjestelmien ylläpito ja hallinta SLA:lla 24/7.
 • Jatkuva palvelukehitys – automaatio, robotiikka ja koneoppiminen ja tekoäly
 • Muutospyyntöjen toteuttaminen
 • Parhaiden käytäntöjen mulkaisen pilviympäristön toteuttaminen

Tuki pilvipohjaiselle sovelluskehitykselle

Pilvipohjainensovelluskehitys

Onrego DevOps-mallissa sovelluskehittäjien vastuulla on vastata sovelluksen elinkaaresta lähdekoodin ja sen toimivuuden osalta. Onregon vastuulla on huolehtia että sovelluksen tarvitsemat komponentit ovat SLA:n mukaisesti saatavilla asiakkaalle.

Tuki pilvipohjaiselle sovelluskehitykselle

Pilvipohjainensovelluskehitys

Onrego DevOps-mallissa sovelluskehittäjien vastuulla on vastata sovelluksen elinkaaresta lähdekoodin ja sen toimivuuden osalta. Onregon vastuulla on huolehtia että sovelluksen tarvitsemat komponentit ovat SLA:n mukaisesti saatavilla asiakkaalle.

Onrego Rapid Onboarding Service

Onrego Rapid Onboarding Service on palvelu, jonka avulla Asiakkaan sovelluksen tarvitseman infrastruktuuriresurssit saadaan toteutettua pilvipalveluihin turvallisesti, luotettavasti ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti käyttäen Infrastructure as a Code template-mallia Secure DevOps-hallintamallilla.

Onrego Rapid Onboarding Service

 

Onrego Rapid Onboarding Service on palvelu, jonka avulla Asiakkaan sovelluksen tarvitseman infrastruktuuriresurssit saadaan toteutettua pilvipalveluihin turvallisesti, luotettavasti ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti käyttäen Infrastructure as a Code template-mallia Secure DevOps-hallintamallilla.

Onrego Cloud Competence Center

Cloud Competence Center on arkkitehtiryhmä, joka muodostetaan asiakkaan kehitystarpeiden mukaisen suunnitelmaan tarvittavista arkkitehtuurimoduuleista. Arkkitehtiryhmän jokaisella arkkitehdillä on oma vastuualueensa asiantuntijoineen. Asiakkaalla on näin parhaat asiantuntijaresurssit käytettävissään juuri tarpeeseen optimoidulla tavalla.

Liiketoiminnan hyödyt:

CCC_hyödyt

Competence Centerin myötä IT-henkilöstön ymmärrys kasvaa koko organisaation tavoitteista ja vaatimuksista. IT-henkilöstö oppii ymmärtämään, kuinka teknologiset ratkaisut voivat auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Oman osaamisen kasvun myötä IT pystyy vaatimaan korkeatasoisempia ratkaisuja sekä palveluita kumppaneiltaan.

Tuki pilvipohjaiselle sovelluskehitykselle

Cloud Competence Center on arkkitehtiryhmä, joka muodostetaan asiakkaan kehitystarpeiden mukaisen suunnitelmaan tarvittavista arkkitehtuurimoduuleista. Arkkitehtiryhmän jokaisella arkkitehdillä on oma vastuualueensa asiantuntijoineen. Asiakkaalla on näin parhaat asiantuntijaresurssit käytettävissään juuri tarpeeseen optimoidulla tavalla.

Liiketoiminnan hyödyt:

CCC_hyödyt

Competence Centerin myötä IT-henkilöstön ymmärrys kasvaa koko organisaation tavoitteista ja vaatimuksista. IT-henkilöstö oppii ymmärtämään, kuinka teknologiset ratkaisut voivat auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Oman osaamisen kasvun myötä IT pystyy vaatimaan korkeatasoisempia ratkaisuja sekä palveluita kumppaneiltaan.

Julkisen pilven akatemia

Onregon ja Amiedun Julkisen pilven akatemia on IT-tuotannon parissa työskenteleville räätälöity ketterä, työn ohella suoritettava valmennuskokonaisuus. Valmennuksen suorittanut ymmärtää julkisen pilven palvelut, on ajan tasalla pilven kehityksen kanssa ja on päivittänyt oman osaamisensa.

Etäopetuksena, itseopiskeluna ja konkreettisten harjoitusten kautta käydään läpi 18 eri aihealuetta. Kokonaisuus opastaa tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa.

Julkisen pilven akatemia

Onregon ja Amiedun Julkisen pilven akatemia on IT-tuotannon parissa työskenteleville räätälöity ketterä, työn ohella suoritettava valmennuskokonaisuus. Valmennuksen suorittanut ymmärtää julkisen pilven palvelut, on ajan tasalla pilven kehityksen kanssa ja on päivittänyt oman osaamisensa.

Etäopetuksena, itseopiskeluna ja konkreettisten harjoitusten kautta käydään läpi 18 eri aihealuetta. Kokonaisuus opastaa tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa.