Pilviaikakaudella tarvitaan pilviaikakauden hyvin hallittua tukea ja ylläpitoa.

Onrego Managed Cloud on palvelukokonaisuus, joka tarjoaa täyden palvelun tuen, ylläpidon ja hallinnan sekä modernin pilvikeskeisen sovelluskehityksen tarpeisiin, että palvelimiin pohjautuviin datacenter-järjestelmiin.

Pilviaikakaudella tarvitaan pilviaikakauden hyvin hallittua tukea ja ylläpitoa.

Onrego Managed Cloud on palvelukokonaisuus, joka tarjoaa täyden palvelun tuen, ylläpidon ja hallinnan sekä modernin pilvikeskeisen sovelluskehityksen tarpeisiin, että palvelimiin pohjautuviin datacenter-järjestelmiin.

Onrego Managed Cloud: Palvelukokonaisuus

Onrego Managed Cloud: Palvelukokonaisuus

Onrego Managed Cloud hyödyntää palvelutuotannossaan ITIL-viitekehystä ja Secure DevOps-hallintamallia.

Perustana Onrego Managed Cloud palvelulle toimii Onrego Managed Core Service, joka sisältää perustoiminnallisuudet, kuten subscriptioneiden hallinnan, kustannuksien ja suorituskyvyn seurannan, sekä change ja knowledge management-palvelut.

Julkisen pilven palveluiden incident ja problem management toteutetaan palvelumoduulilla Public Cloud Management.

Mahdolliset legacy-järjestelmien ylläpitotarpeet toteutetaan Datacenter Infra Management-palvelumoduulilla.

Palvelutuotanto pohjautuu ITIL-prosesseihin.

Palvelukonseptia tukevat:

Miten Onrego Managed Cloud-palvelukokonaisuus muodostuu?

Miten Onrego Managed Cloud-palvelukokonaisuus muodostuu?

Managed Cloud Core Service

Managed Cloud Core Service

 • Subscriptioneiden hallinta
 • Suorituskyvyn ja kustannusten optimointi ja right-sizing
 • Tietoturvan parhaiden käytäntöjen seuraaminen
 • Alustakomponenttien tietoturva-asetusten seuranta
 • Aktiviteettien hallinta (esim. tietoturvahälytykset)
 • Avainten hallinta
 • Lokien keräys ja hallinta
 • Tagien automaattinen hallinta ja valvonta
 • Parhaiden käytäntöjen mukaisen pilviympäristön toteuttaminen
 • Ajoaikaan ja skaalautuvuuteen liittyvät automaatioratkaisut
 • Jatkuva palvelukehitys – automaatio, robotiikka ja koneoppiminen ja tekoäly
 • Infopalvelu muutoksista ja päivityksistä asiakkaan pilvipalveluihin
 • Dashboard ja yhteinen työtila Onrego-Asiakas
 • Muutospyyntöjen toteuttaminen
 • OPTIO: Cloud Competence Center ja arkkitehtipalvelut
 • OPTIO: Julkisen pilven akatemia
 • Sovellusten ja julkisen pilven PaaS-palveluiden ylläpito ja hallinta SLA:lla 24/7
 • Sovelluskehittäjien tuki ja uusien ympäristön perustaminen
 • Jatkuva palvelukehitys – automaatio, robotiikka ja koneoppiminen ja tekoäly
 • Infrastructure as a Code templatemallien luonti, versiohallinta ja dokumentaatio
 • Secure DevOps-hallintamallin ylläpitäminen
 • Muutospyyntöjen toteuttaminen
 • Resurssien konfiguraatioiden pakottaminen tai valvonta suhteessa baselineen
 • Parhaiden käytäntöjen mulkaisen pilviympäristön toteuttaminen

Managed Cloud Public Cloud Management

Managed Cloud Public Cloud Management

Managed Cloud Datacenter Infra Management

Managed Cloud Datacenter Infra Management

 • Datacenter-järjestelmien ylläpito ja hallinta SLA:lla 24/7.
 • Jatkuva palvelukehitys – automaatio, robotiikka ja koneoppiminen ja tekoäly
 • Muutospyyntöjen toteuttaminen
 • Parhaiden käytäntöjen mulkaisen pilviympäristön toteuttaminen
Pilvipohjainensovelluskehitys

Onrego DevOps-mallissa sovelluskehittäjien vastuulla on vastata sovelluksen elinkaaresta lähdekoodin ja sen toimivuuden osalta ja Onregon vastuulla on huolehtia että sovelluksen tarvitsemat komponentit ovat SLA:n mukaisesti saatavilla asiakkaalle.

Tuki pilvipohjaiselle sovelluskehitykselle

Tuki pilvipohjaiselle sovelluskehitykselle

Onrego Rapid Onboarding Service

Onrego Rapid Onboarding Service

Onrego Rapid Onboarding Service on palvelu, jonka avulla Asiakkaan sovelluksen tarvitseman infrastruktuuriresurssit saadaan toteutettua pilvipalveluihin turvallisesti, luotettavasti ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti käyttäen Infrastructure as a Code templatemallia Secure DevOps-hallintamallilla.

Cloud Competence Center on arkkitehtiryhmä, joka muodostetaan asiakkaan kehitystarpeiden mukaisen suunnitelmaan tarvittavista arkkitehtuurimoduuleista. Arkkitehtiryhmän jokaisella arkkitehdillä on oma vastuualueensa asiantuntijoineen. Asiakkaalla on näin parhaat asiantuntijaresurssit käytettävissään juuri tarpeeseen optimoidulla tavalla.

Liiketoiminnan hyödyt:

CCC_hyödyt

Competence Centerin myötä IT-henkilöstön ymmärrys kasvaa koko organisaation tavoitteista ja vaatimuksista. IT-henkilöstö oppii ymmärtämään, kuinka teknologiset ratkaisut voivat auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Oman osaamisen kasvun myötä IT pystyy vaatimaan korkeatasoisempia ratkaisuja sekä palveluita kumppaneiltaan.

Onrego Cloud Competence Center

Onrego Cloud Competence Center

Onregon ja Amiedun Julkisen pilven akatemia on IT-tuotannon parissa työskenteleville räätälöity ketterä, työn ohella suoritettava valmennuskokonaisuus. Valmennuksen suorittanut ymmärtää julkisen pilven palvelut, on ajan tasalla pilven kehityksen kanssa ja on päivittänyt oman osaamisensa.

Etäopetuksena, itseopiskeluna ja konkreettisten harjoitusten kautta käydään läpi 18 eri aihealuetta. Kokonaisuus opastaa tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen erityisesti pilvipalveluiden hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä projekteissa.

Keskity liiketoiminnan kehittämiseen, hanki Onrego Managed Cloud

Julkisen pilven palvelut tarvitsevat jonkun ylläpitämään niitä. Palvelun puitteissa Onrego vastaa asiakkaan julkisessa pilvessä sijaitsevien palvelimien ylläpidosta ja hallinnasta. Palveluun voi sisällyttää myös muualla olevien palveluiden tuen ja ylläpidon.


Julkinen pilvi tarvitsee myös ylläpidon ja tuen

Onregon julkisen pilven tuki- ja ylläpitopalvelut ovat erínomainen ratkaisu organisaatiolle, joka ei halua itse huolehtia julkisessa pilvessä olevien palveluiden ja palvelimien hallinnasta, ylläpitämisestä ja tuesta. Palvelun piiriin on mahdollisuus liittää myös muualla sijaitsevien palveluiden ja palvelimien ylläpito ja tuki, kuten esimerkiksi hybrid-mallissa oma konesalissa tai Private Cloudissa.

Palvelu voi sisältää esimerkiksi seuraavia palveluita:

 • Palvelimien hallinta- ja ylläpitopalvelut
 • Julkisen pilven hallintaportaalin hallinta
 • Julkisen pilven palveluntarjoajien tukipyyntöjen koordinointi
 • Varmistukset ja tietoturva
 • PaaS-palveluiden tuki ja ylläpito
 • Julkisen pilven kapasiteetin seuranta ja optimointiehdotukset

Palveluun liitettävien palvelimien kapasiteettitoimittaja voi olla mikä tahansa julkisen pilven toimittaja, kuten esimerkiksi  Microsoft Azure, joka myös vastaa kapasiteetin toimivuudesta. Kapasiteetin osalta Onrego vastaa asiakkaan muutospyyntöjen toteutuksesta.

Palvelun sisältö 

Julkisen pilven hallinnointi 

Sisältyy 

palveluun 

Optio 

Subscription hallinnointi 

 

Tietoturva 

  

Tietoturvapäivitysten ajantasaisuus 

 

Virustorjunnan ajantasaisuus 

 

Virustorjuntaratkaisu osana kokonaispalvelua 

 

Varmistus 

  

Palvelinten varmistusratkaisu osana kokonaispalvelua 

 

Palvelinten varmistaminen 

 

Varmistusten operointi ja palautukset 

 

Palvelimen liittäminen/poistaminen varmistuspalvelusta 

 

Valvonta 

  

Palvelinten valvonta asiakkaan valvontaratkaisulla 

 

Palvelinten valvonta toimittajan valvontaratkaisulla 

 

Ylläpito ja hallinta 

  

Käyttöjärjestelmän ylläpidolliset tehtävät 

 

Käyttöjärjestelmään kohdistuvien muutospyyntöjen toteutus 

 

Käyttöjärjestelmän vikatilanteiden hallinta 

 

Online näkymät 

  

Näkymä palvelinten valvonta- ja tilatietoihin 

 

Näkymä tiketöintijärjestelmään 

 

Tietoturva

Palvelun puitteissa toimittaja vastaa kuukausittaisten tietoturvapäivitysten levittämisestä palvelimille sekä niiden ajantasaisuudesta. Toimittaja tiedottaa asiakasta kuukausittain julkaistavista tietoturvapäivityksistä. 

Palvelu sisältää asiakasnäkymän palvelinten tietoturvapäivitysten ajantasaisuuteen. 


Varmistukset

Toimittaja operoi palvelimien varmistuksia hyödyntäen julkisen pilven varmistustekniikoita. Erikseen sovittaessa, palvelua voidaan toimittaa asiakkaan osoittamalla varmistusjärjestelmällä. 

Palveluun sisältyen toimittaja suorittaa seuraavia toimenpiteitä ja asiakkaan toimeksiantoja: 

 • Huolehtii varmistusten toimivuudesta 
 • Palvelimen lisääminen ja poistaminen varmistuksen piiristä 
 • Palvelimen palauttaminen 
 • Muutokset palvelinkohtaisiin varmistusaikatauluihin 

Oletusaikataulu palvelimen varmistamiselle, ellei asiakas tilaa poikkeavaa aikataulua: 

 • Päivävarmistuksia säilytetään 7 viimeiseltä päivältä
 • Viikkotason varmistuksia säilytetään viimeiseltä 4 viikolta 

Valvonta

Palvelun puitteissa toimittaja valvoo palvelimista oletuksena seuraavia kokonaisuuksia: 

 • Levytilojen riittävyys 
 • Muistin riittävyys 
 • CPU käyttöaste 
 • Käyttöjärjestelmän Evetlog virheilmoitukset 
 • Virustorjunnan status 
 • Verkkoyhteyden saatavuus 
 • Palomuurin status 
 • Palvelimen yleinen saatavuus 
 • DNS Client palvelun saatavuus 
 • Netlogon palvelun saatavuus 
 • RPC palvelun saatavuus 
 • Erikseen sovittaessa muita Windows:n peruspalveluita 
 • Optiona valvottavat kohteet: SQL, Active Directory (sis. DNS), IIS 

Ylläpito ja hallinta

Palvelun puitteissa toimittaja suorittaa palvelimille niiden tarvitsemia tarvittavia huolto- ja ylläpitotoimia. Hallinnallisina toimina toimittaja suorittaa myös seuraavia vakiomuotoisia palvelupyyntöjä: 

 • Uuden virtuaalipalvelimen luonti 
 • Virtuaalipalvelimen poistaminen 
 • Kapasiteettimuutokset 
 • Muutokset käyttöjärjestelmän asetuksiin tai -komponentteihin 
 • Muutokset tietoturva-asetuksiin 

 


 

Lisätiedot ja palvelun hankkiminen

Ota yhteyttä!