Moderni maailma tarvitsee modernin alustan liiketoimintaratkaisuille

Moderni IT-infrastruktuuri tarjoaa ketterän ja tehokkaan alustan liiketoiminnan tarpeille ja sen kehitykselle. Uusien digitaalisien palveluiden time-to-market on noussut olennaiseksi asiaksi ja kyvykkyys hyödyntää julkisen pilven alati kehittyviä palveluita on jokaiselle organisaatiolle olennainen asia.

Onregon Hybrid Cloud konsepti on paras keino organisaatioille hyödyntää julkisen pilven mahdollisuuksia. Lopputulos voi olla hybrid cloud tai full cloud – autamme jokaista organisaatiota siirtymään pilveen ja elämään siellä.

Pilviarkkitehtuuri tukee liiketoiminnan tarpeita

Pilvipalvelut ovat uusi tapa kuluttaa, tuottaa ja hallinnoida IT-palveluja. Moderni, julkiseen pilveen nojautuva IT-palveluympäristö mahdollistaa ketterän ja nopean tavan reagoida liiketoiminnan tarpeisiin ja muutoksiin ja kehittää uusia ratkaisuja.

IT-palvelutuotannossa kannattaa siirtyä palveluiden tuottamisesta palveluiden hallinnan malliin ja kohentaa kyvykkyyttä hyödyntää julkisen pilven palveluita liiketoiminnassa.

Toimimme asiakkaan luotettuna kumppanina julkisen pilven palveluissa. Autamme IT-osastoa toimittamaan liiketoiminnalle toimivia sovelluksia nopeasti.

Toimintaperiaatteisiimme kuuluu vahva yhteistyö asiakkaan sisäisten kehittäjien ja ulkoisten sovellustoimittajien kanssa.

Hallinnoimme julkisen pilvialustan ja ylläpitoon liittyvät palvelut.

 

Olemme auttaneet reilusti 100 organisaatiota julkisen pilven palveluiden piiriin. Kaikki lähtee asiakasorganisaation tavoitetilan ja nykytilan selvittämisestä. Osalle orgaanisaatioista voi olla epäselvää, kannattaako mennä täysillä pilveen (full cloud) vai toteuttaa hybridi-ratkaisu (hybrid cloud). Pilvi mahdollistaa myös uudenlaisen tavan ulkoitsaa (cloudsourcing), ja autamme asiakkaitamme hyötymään täysillä pilvipalveluiden hyödyistä. Monelle organisaatiolle se mahdollistaa siirtymisen CAPEX-mallista OPEX-malliin.

Olemme auttaneet jo yli 100 organisaatiota.

Onrego Hybrid Cloud

Hybrid Cloud-konsepti modernisoi konesalin ja mahdollistaa julkisen pilven parhaiden puolien hyödyntämisen. Hybrid Cloud on hyvä valinta organisaatioille, jotka tarvitsevat lähellä olevaa IT-infrastruktuuria helpossa ja pilvimäisessä paketissa.

Palvelu sisältää joko omaan konesaliin tai co-location konesaliin sijoitettavan Nutanix hyperkonvergenssi-palvelinratkaisun ja verkkoyhteyden julkiseen pilveen.

Nykyinen IT-infra voidaan takaisinostaa, jolloin infran toiminta ja kustannuslaskenta voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä. Ennalta-arvaamattomat kustannukset eliminoidaan kuukausiperusteisella laskutuksella. Hybrid Cloud-mallissa on mukana myös laaja kattaus Co-Location konesaleja.

Onregon julkisen pilven tarjooma kattaa liiketoimintasi tarpeiden kartoituksen, julkisen pilven arkkitehtuurin suunnittelun, käyttöönotot ja hallintapalvelut. Keskitymme nimenomaan parantamaan liiketoimintaa Hybrid Cloudin avulla.

Kun nykyinen infrastruktuuri on laajennettu julkiseen pilveen, on liiketoimintaa palvelevien digitalisaatioratkaisuiden kehittäminen ja testaaminen mahdollista.

Esimerkki:  Jos tietokantavarasto on sijoitettu julkiseen pilveen, miten nopeasti ja helposti on mahdollista tehdä ja kokeilla big data -tyyppisiä analytiikkapalveluita ja datanlouhintaa?

Esimerkki: Mahdollista hyödyntää koneoppimista ja testata miten organisaation omistamasta datasta on mahdollista ennustaa asioita, kuten huoltotarpeet tai liiketoiminnan onnistuminen.

Julkisen pilven kytkeminen osaksi infrastruktuuria

Modulaariset ratkaisut

Onrego voi ottaa vastuun myös omassa konesalissa, kumppanin konesalissa että julkisessa pilvessä sijaitsevien palvelimien hallinnasta ja valvonnasta, mukaan lukien varmistukset ja kahdentamiset.

Tukipalvelu auttaa kehittämään ja perustamaan uusia palveluita haluttuun sijaintiin, sekä siirtämään työkuormia ja palveluita aina sinne, minne halutaan.

Hybrid Cloud muotoutuu aina organisaation mukaisesti. Kaikki voi toteuttaa palveluna (Everything as a Service, EaaS). Talousnäkökulmasta organisaation kassavirta pysyy balanssissa eikä riskialttiita tai yllätyksellisiä investointeja IT-järjestelmiin enää tarvita.

 

Siirry Hybrid Cloudiin:

Onrego Hybrid Cloud-konseptin sovittaminen organisaatioosi käynnistyy tapaamisella. Varaa oma aikasi tästä.