Moderni maailma tarvitsee modernin alustan liiketoimintaratkaisuille

Moderni IT-infrastruktuuri tarjoaa ketterän ja tehokkaan alustan liiketoiminnan tarpeille ja sen kehitykselle. Uusien digitaalisien palveluiden time-to-market on noussut olennaiseksi asiaksi ja kyvykkyys hyödyntää julkisen pilven alati kehittyviä palveluita on jokaiselle organisaatiolle olennainen asia.

Hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava liiketoiminta-alusta toteutetaan huolellisella suunnitellulla ja huomioiden organisaation tulevaisuuden tarpeet applikaatioille ja datalle ja datan käsittelylle.

Olemme auttaneet reilusti yli 100 organisaatiota modernisoimaan applikaatioiden ja datan ajoalustan. Kaikki lähtee asiakasorganisaation tavoitetilan ja nykytilan selvittämisestä. Osalle orgaanisaatioista voi olla epäselvää, kannattaako mennä täysillä pilveen (full cloud) vai toteuttaa hybridi-ratkaisu (hybrid cloud). Onko käytössä kontteja, tulisiko olemassa olevia applikaatioita kontittaa ja tarvitaanko konttiautomaatio joka laajennetaan hybridi-ympäristöön. Olemme modernin IT-infrastruktuurin ja liiketoiminta-alustojen ammattilaisia ja mahdollistamme asiakkaillemme parhaan lähtökohdan hyötyä digitalisaatiosta ja kehittää liiketoimintaansa. Monelle asiakkaallemme olemme myös mahdollistaneet siirtyä CAPEX-mallista enemmän liiketoiminnan aaltoilua tukevampaan OPEX-malliin kustannusrakenteessa.

Olemme auttaneet jo yli 100 organisaatiota.

Onrego – Your Preferred Managed Cloud Company


Onrego Advisor

Arkkitehtuurisuunnittelut ja asiantuntijatyöt – vaatimusmäärittelyiden ja hallintamallien suunnittelu ja infrastruktuurin modernisointi ja muokkaaminen Plug-In arkkitehtuuriksi.

Onrego Pilvitransformaatio

Hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava, pilvipohjaista sovelluskehitystä ja DevOpsia tukevan ajoalustan toteutus edellyttää hyvin hallitun ja koetellun pilvitransformaatiopolun etenemistä.

Onrego Managed Cloud

Pilviaikakauden tuki- ja ylläpitopalvelut ymmärtävät PaaS- ja FaaS-pohjaisia applikaatioita, Hybrid Cloud -ympäristöjä, kontteja ja tuottavat wow-efektejä.

Julkisen pilven akatemia

Julkisen pilven akatemia on uniikki vuoden kestävä koulutusohjelma jolla toteutaan ammattilaisten osaamisen rampup moderneihin pilviaikakauden teknologioihin.

Cloud Competence Center

Cloud Competence Center kasvattaa IT-organisaation ymmärrystä koko organisaation tavoitteista ja vaatimuksista, joka mahdollistaa liiketoiminnan uusien palveluiden nopean jalkauttamisen.

Onrego Plug-In Architecture

Onrego Plug-In Architecture on Onregon uniikki konsepti CIO Officelle vaatimusmäärittelyiden luomiseksi liiketoiminnoille ja sovelluskehitystiimeille miten SaaS-/PaaS-/FaaS-ratkaisuja integroidaan osaksi muuta infrastruktuuria.