Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Mahdollistamme uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Mahdollistamme uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Moderni maailma tarvitsee modernin alustan liiketoimintaratkaisuille

Moderni IT-infrastruktuuri tarjoaa ketterän ja tehokkaan alustan liiketoiminnan tarpeille ja sen kehitykselle. Uusien digitaalisien palveluiden time-to-market on noussut olennaiseksi asiaksi ja kyvykkyys hyödyntää julkisen pilven alati kehittyviä palveluita on jokaiselle organisaatiolle olennainen asia.

Hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava liiketoiminta-alusta toteutetaan huolellisella suunnitellulla ja huomioiden organisaation tulevaisuuden tarpeet applikaatioille, datalle ja datan käsittelylle.

Moderni maailma tarvitsee modernin alustan liiketoimintaratkaisuille

Moderni IT-infrastruktuuri tarjoaa ketterän ja tehokkaan alustan liiketoiminnan tarpeille ja sen kehitykselle. Uusien digitaalisien palveluiden time-to-market on noussut olennaiseksi asiaksi ja kyvykkyys hyödyntää julkisen pilven alati kehittyviä palveluita on jokaiselle organisaatiolle olennainen asia.

Hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava liiketoiminta-alusta toteutetaan huolellisella suunnitellulla ja huomioiden organisaation tulevaisuuden tarpeet applikaatioille, datalle ja datan käsittelylle.

Olemme auttaneet jo yli 100 organisaatiota

Olemme auttaneet reilusti yli 100 organisaatiota modernisoimaan applikaatioiden ja datan ajoalustan. Kaikki alkaa asiakasorganisaation tavoitetilan ja nykytilan selvittämisestä. Osalle orgaanisaatioista voi olla epäselvää, kannattaako mennä täysillä pilveen (full cloud) vai toteuttaa hybridi-ratkaisu (hybrid cloud). Onko käytössä kontteja, tulisiko olemassa olevia applikaatioita kontittaa ja tarvitaanko konttiautomaatio joka laajennetaan hybridi-ympäristöön?

Olemme modernin IT-infrastruktuurin ja liiketoiminta-alustojen ammattilaisia. Mahdollistamme asiakkaillemme parhaan lähtökohdan hyötyä digitalisaatiosta ja kehittää liiketoimintaansa.

Monelle asiakkaallemme olemme myös mahdollistaneet siirtyä CAPEX-mallista enemmän liiketoiminnan aaltoilua tukevampaan OPEX-malliin kustannusrakenteessa.

Olemme auttaneet jo yli 100 organisaatiota

Olemme auttaneet reilusti yli 100 organisaatiota modernisoimaan applikaatioiden ja datan ajoalustan. Kaikki alkaa asiakasorganisaation tavoitetilan ja nykytilan selvittämisestä. Osalle orgaanisaatioista voi olla epäselvää, kannattaako mennä täysillä pilveen (full cloud) vai toteuttaa hybridi-ratkaisu (hybrid cloud). Onko käytössä kontteja, tulisiko olemassa olevia applikaatioita kontittaa ja tarvitaanko konttiautomaatio joka laajennetaan hybridi-ympäristöön?

Olemme modernin IT-infrastruktuurin ja liiketoiminta-alustojen ammattilaisia. Mahdollistamme asiakkaillemme parhaan lähtökohdan hyötyä digitalisaatiosta ja kehittää liiketoimintaansa.

Monelle asiakkaallemme olemme myös mahdollistaneet siirtyä CAPEX-mallista enemmän liiketoiminnan aaltoilua tukevampaan OPEX-malliin kustannusrakenteessa.

 

Onrego – Your Preferred Managed Cloud Company


Cloud Coach

Arkkitehtuurisuunnittelut ja asiantuntijatyöt – vaatimusmäärittelyiden ja hallintamallien suunnittelu,  infrastruktuurin modernisointi ja muokkaaminen.

Onrego Pilvitransformaatio

Hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava, pilvipohjaista sovelluskehitystä ja DevOpsia tukevan ajoalustan toteutus edellyttää hyvin hallitun ja koetellun pilvitransformaatiopolun etenemistä.

Onrego Managed Cloud™

Pilviaikakauden tuki- ja ylläpitopalvelut ymmärtävät PaaS- ja FaaS-pohjaisia applikaatioita, Hybrid Cloud -ympäristöjä, kontteja ja tuottavat wow-efektejä.

Julkisen pilven akatemia

Julkisen pilven akatemia on uniikki vuoden kestävä koulutusohjelma, joka päivittää ammattilaisen osaamisen moderneihin pilviaikakauden teknologioihin.

Cloud Competence Center

Cloud Competence Center kasvattaa IT-organisaation ymmärrystä koko organisaation tavoitteista ja vaatimuksista, joka mahdollistaa liiketoiminnan uusien palveluiden nopean jalkauttamisen.

Onrego – Your Preferred Managed Cloud Company


Cloud Coach

Arkkitehtuurisuunnittelut ja asiantuntijatyöt – vaatimusmäärittelyiden ja hallintamallien suunnittelu,  infrastruktuurin modernisointi ja muokkaaminen.

Onrego Pilvitransformaatio

Hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava, pilvipohjaista sovelluskehitystä ja DevOpsia tukevan ajoalustan toteutus edellyttää hyvin hallitun ja koetellun pilvitransformaatiopolun etenemistä.

Onrego Managed Cloud™

Pilviaikakauden tuki- ja ylläpitopalvelut ymmärtävät PaaS- ja FaaS-pohjaisia applikaatioita, Hybrid Cloud -ympäristöjä, kontteja ja tuottavat wow-efektejä.

Julkisen pilven akatemia

Julkisen pilven akatemia on uniikki vuoden kestävä koulutusohjelma, joka päivittää ammattilaisen osaamisen moderneihin pilviaikakauden teknologioihin.

Cloud Competence Center

Cloud Competence Center kasvattaa IT-organisaation ymmärrystä koko organisaation tavoitteista ja vaatimuksista, joka mahdollistaa liiketoiminnan uusien palveluiden nopean jalkauttamisen.

VARAA MAKSUTON SPARRAUSSESSIO

Riippumatta siitä, missä vaiheessa sovellusarkkitehtuurin modernisaatio organisaatiossa on, Onrego astuu joustavasti mukaan transformaatiopolulle.

Varaa 2 tunnin maksuton sparraussessio Onrego Cloud Coachin kanssa.

Cloud Coach käy läpi kanssanne visiotanne, strategiaanne ja nykytilannettanne. Cloud Coach selvittää, mitä mahdollisuuksia pilven hyödyntämiseen on ja kuinka se mahdollistaa uusia ulottuvuuksia ja tehokkuutta liiketoimintaan. Cloud Coach antaa sparraussession jälkeen suosituksia, miten kannattaa lähteä etenemään.

VARAA MAKSUTON SPARRAUSSESSIO

Riippumatta siitä, missä vaiheessa sovellusarkkitehtuurin modernisaatio organisaatiossa on, Onrego astuu joustavasti mukaan transformaatiopolulle.

Varaa 2 tunnin maksuton sparraussessio Onrego Cloud Coachin kanssa.

Cloud Coach käy läpi kanssanne visiotanne, strategiaanne ja nykytilannettanne. Cloud Coach selvittää, mitä mahdollisuuksia pilven hyödyntämiseen on ja kuinka se mahdollistaa uusia ulottuvuuksia ja tehokkuutta liiketoimintaan. Cloud Coach antaa sparraussession jälkeen suosituksia, miten kannattaa lähteä etenemään.