Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Mahdollistamme uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Mahdollistamme uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Avaimet hyvin hallittuun, saavutettavaan ja turvalliseen pilvialustaan

Avaimet pilvialustaan ovat Onrego Managed Cloud™ ja Pilvipolku™, joiden avulla onnistuu transformaatiossa digi- ja pilviaikakauteen, ylläpidettynä.

Onregon palveluvalikoima perustuu innovaatioihin, transformaatioon ja mahdollistamiseen. Räätälöidyn pilvimallin mukainen alusta mahdollistaa tehokkaamman sovellus- ja palvelukehityksen, paremman palveluhallinnan, perusteellisen tukipalvelun, jatkuvan kouluttamisen ja kehittämisen sekä joustavan tavan hankkia osaamista eri tarpeisiin.

Pilvipolku™

Onrego Pilvipolku™ on malli hallittuun pilvitransformaatioon ja liiketoimintaa tukevan sovellusarkkitehtuurin modernisointiin. Sen avulla muodostetaan ketterästi asiakkaan oma polku pilveen. Polku rakennetaan asiakkaan lähtökohdista, tavoitteena hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava pilvialusta.

Onrego Managed Cloud™

Onrego Managed Cloud™  on kokonaisvaltainen ratkaisu IT-infrastruktuurin hallintaan, kehittämiseen ja ylläpitoon. Onrego Managed Cloud™ koostuu useasta palvelutasosta ja hallintakokonaisuudesta.
Ylläpitopalvelut saatavilla jopa 24/7.

Julkisen pilven akatemia

Onregon ja yhteistyöoppilaitoksen tuottama koulutuskokonaisuus, joka perehdyttää työntekijän vuoden aikana julkisen pilven ammattilaiseksi. Koulutuskokonaisuus johtaa Tieto- ja Viestintätekniikan ammattitutkintoon.

Avaimet hyvin hallittuun, saavutettavaan ja turvalliseen pilvialustaan

Avaimet pilvialustaan ovat Onrego Managed Cloud™ ja Pilvipolku™, joiden avulla onnistuu transformaatiossa digi- ja pilviaikakauteen, ylläpidettynä.

Onregon palveluvalikoima perustuu innovaatioihin, transformaatioon ja mahdollistamiseen. Räätälöidyn pilvimallin mukainen alusta mahdollistaa tehokkaamman sovellus- ja palvelukehityksen, paremman palveluhallinnan, perusteellisen tukipalvelun, jatkuvan kouluttamisen ja kehittämisen sekä joustavan tavan hankkia osaamista eri tarpeisiin.

Pilvipolku ™

Onrego Pilvipolku™ on malli hallittuun pilvitransformaatioon ja liiketoimintaa tukevan sovellusarkkitehtuurin modernisointiin. Sen avulla muodostetaan ketterästi asiakkaan oma polku pilveen. Polku rakennetaan asiakkaan lähtökohdista, tavoitteena hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava pilvialusta.

Onrego Managed Cloud™

Onrego Managed Cloud™  on kokonaisvaltainen ratkaisu IT-infrastruktuurin hallintaan, kehittämiseen ja ylläpitoon. Onrego Managed Cloud™ koostuu useasta palvelutasosta ja hallintakokonaisuudesta.
Ylläpitopalvelut saatavilla jopa 24/7.

Julkisen pilven akatemia

Onregon ja yhteistyöoppilaitoksen tuottama koulutuskokonaisuus, joka perehdyttää työntekijän vuoden aikana julkisen pilven ammattilaiseksi. Koulutuskokonaisuus johtaa Tieto- ja Viestintätekniikan ammattitutkintoon.

VARAA MAKSUTON SPARRAUSSESSIO

Riippumatta siitä, missä vaiheessa sovellusarkkitehtuurin modernisaatio organisaatiossa on, Onrego astuu joustavasti mukaan transformaatiopolulle.

Varaa 2 tunnin maksuton sparraussessio Onrego Cloud Coachin kanssa.

Cloud Coach käy läpi kanssanne visiotanne, strategiaanne ja nykytilannettanne. Cloud Coach selvittää, mitä mahdollisuuksia pilven hyödyntämiseen on ja kuinka se mahdollistaa uusia ulottuvuuksia ja tehokkuutta liiketoimintaan. Cloud Coach antaa sparraussession jälkeen suosituksia, miten kannattaa lähteä etenemään.

VARAA MAKSUTON SPARRAUSSESSIO

Riippumatta siitä, missä vaiheessa sovellusarkkitehtuurin modernisaatio organisaatiossa on, Onrego astuu joustavasti mukaan transformaatiopolulle.

Varaa 2 tunnin maksuton sparraussessio Onrego Cloud Coachin kanssa.

Cloud Coach käy läpi kanssanne visiotanne, strategiaanne ja nykytilannettanne. Cloud Coach selvittää, mitä mahdollisuuksia pilven hyödyntämiseen on ja kuinka se mahdollistaa uusia ulottuvuuksia ja tehokkuutta liiketoimintaan. Cloud Coach antaa sparraussession jälkeen suosituksia, miten kannattaa lähteä etenemään.

Pilvipolku™

Palveluvalikoiman punainen lanka on Onrego Pilvipolku, joka on mallimme hallittuun pilvitransformaatioon. Sen avulla muodostetaan ketterästi asiakkaan oma pilvipolku, asiakkaan lähtökohdista kohti hyvin hallittua, turvallista ja saavutettavaa pilveä.

Pilvipalvelut ovat digitaalisen liiketoiminnan ja innovaatioiden perusta. Digitaaliset liiketoimintaratkaisut vaativat nopeutta ja ketteryyttä, jotka ovat saavutettavissa pilvipalveluiden avulla.

Liiketoiminnalle tärkeitä ovat innovaatiot ja ratkaisut, jotka mahdollistavat uusien tarpeiden nopean testaamisen ja toteuttamisen. Pilvipalvelut antavat hyötyjä olemassa olevien järjestelmien toteutukseen, käytettävyyteen, optimointiin, modernisointiin ja kustannustehokkuuteen. Uudet pilvipalvelut auttavat keskittämään organisaation resursseja vaativista ylläpitotoimista lähemmäs liiketoimintaa tukevaa toimintaan.

Pilvipolku™

Palveluvalikoiman punainen lanka on Onrego Pilvipolku, joka on mallimme hallittuun pilvitransformaatioon. Sen avulla muodostetaan ketterästi asiakkaan oma pilvipolku, asiakkaan lähtökohdista kohti hyvin hallittua, turvallista ja saavutettavaa pilveä.

Pilvipalvelut ovat digitaalisen liiketoiminnan ja innovaatioiden perusta. Digitaaliset liiketoimintaratkaisut vaativat nopeutta ja ketteryyttä, jotka ovat saavutettavissa pilvipalveluiden avulla.

Liiketoiminnalle tärkeitä ovat innovaatiot ja ratkaisut, jotka mahdollistavat uusien tarpeiden nopean testaamisen ja toteuttamisen. Pilvipalvelut antavat hyötyjä olemassa olevien järjestelmien toteutukseen, käytettävyyteen, optimointiin, modernisointiin ja kustannustehokkuuteen. Uudet pilvipalvelut auttavat keskittämään organisaation resursseja vaativista ylläpitotoimista lähemmäs liiketoimintaa tukevaa toimintaan.

Onrego Managed Cloud™

Onrego Managed Cloud™ Managed Azure Services – Jatkuvat palvelut

Kokonaisvaltainen ratkaisu IT-infrastruktuurin hallintaan, kehittämiseen ja ylläpitoon. Onrego Managed Cloud™ koostuu useasta palvelutasosta ja hallintakokonaisuudesta. Managed Cloudin avulla sovellusten ja palveluiden kehittäminen sekä kapasiteetin ja lisenssien hankkiminen onnistuu suunnitellusti, hallitusti, järjestelmällisesti ja kustannustehokkaasti.

Ylläpitopalvelut ovat saatavilla 24/7. Tukimalli ja palvelutaso valitaan tarpeeseen sopivaksi. Ylläpitopalvelu on mahdollista hankkia sekä Microsoft CSP:n että EA:n kautta hankitulle Azure-palveluille.

Palvelun hinnoittelu perustuu Azure-kulutukseen. Se tukee pilven arvolupausta: maksa siitä mitä käytät.

Onrego Managed Cloud Enable – pilvikapasiteetin ja -käyttöoikeuksien hankinta

Osana Onrego Managed Cloud™ ylläpitopalvelukokonaisuutta: Kapasiteetin hankinta, reaktiivinen tuki, API-rajapinnat lisenssiautomaatioon, Onrego Market Place (itsepalveluportaali).

Enable-palvelu kuuluu kaikille asiakkaille, jotka hankkivat käyttöoikeutensa Onregon kautta.

DevOps Service Extension for Onrego Managed Cloud™ Managed Azure Services

Lisäarvoa palvelutuotantoon: Onrego DevOps-mallissa sovelluskehittäjien vastuulla on vastata sovelluksen elinkaaresta lähdekoodin ja sen toimivuuden osalta. Onregon vastuulla on huolehtia, että sovelluksen tarvitsemat komponentit ovat SLA:n mukaisesti saatavilla asiakkaalle.

Onrego toimittaa hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan, joka edistää tuottavuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta DevOpsissa.

 

Onrego Managed Cloud

Onrego Managed Cloud™ Managed Azure Services – Jatkuvat palvelut

Kokonaisvaltainen ratkaisu IT-infrastruktuurin hallintaan, kehittämiseen ja ylläpitoon. Onrego Managed Cloud™ koostuu useasta palvelutasosta ja hallintakokonaisuudesta. Managed Cloudin avulla sovellusten ja palveluiden kehittäminen sekä kapasiteetin ja lisenssien hankkiminen onnistuu suunnitellusti, hallitusti, järjestelmällisesti ja kustannustehokkaasti.

Ylläpitopalvelut ovat saatavilla 24/7. Tukimalli ja palvelutaso valitaan tarpeeseen sopivaksi. Ylläpitopalvelu on mahdollista hankkia sekä Microsoft CSP:n että EA:n kautta hankitulle Azure-palveluille.

Palvelun hinnoittelu perustuu Azure-kulutukseen. Se tukee pilven arvolupausta: maksa siitä mitä käytät.

Onrego Managed Cloud Enable – pilvikapasiteetin ja -käyttöoikeuksien hankinta

Osana Onrego Managed Cloud™ ylläpitopalvelukokonaisuutta: Kapasiteetin hankinta, reaktiivinen tuki, API-rajapinnat lisenssiautomaatioon, Onrego Market Place (itsepalveluportaali).

Enable-palvelu kuuluu kaikille asiakkaille, jotka hankkivat käyttöoikeutensa Onregon kautta.

DevOps Service Extension for Onrego Managed Cloud™ Managed Azure Services

Lisäarvoa palvelutuotantoon: Onrego DevOps-mallissa sovelluskehittäjien vastuulla on vastata sovelluksen elinkaaresta lähdekoodin ja sen toimivuuden osalta. Onregon vastuulla on huolehtia, että sovelluksen tarvitsemat komponentit ovat SLA:n mukaisesti saatavilla asiakkaalle.

Onrego toimittaa hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan, joka edistää tuottavuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta DevOpsissa.

Transformaatiota tukevat ja kehittävät palvelut

Onrego Cloud Stack Powered by Lenovo:
Aidosti toimiva, uudenlaisen konseptin mukainen  Hybrid Cloud-infrastruktuuri​

Julkisen pilven palveluihin perustuva Hybrid Cloud-infrastruktuuri osana pilvialustaa. Cloud Stack Mahdollistaa Azuren palveluihin perustuvan sovelluskehittämisen ja sovellusten ajamisen paikallisesti skenaarioissa, jotka vaativat paikallisuutta mm. tietoturvan, verkkoyhteyksien, suurten tietomäärien yms. vuoksi. Soveltuu erittäin hyvin IoT-tyyppisten palveluiden ja sovellusten ajoalustaksi, mm. erilaisissa tehdasympäristöissä.

Julkisen Pilven Akatemia

Onregon ja yhteistyöoppilaitoksen tuottama koulutuskokonaisuus, joka perehdyttää työntekijän vuoden aikana julkisen pilven ammattilaiseksi. Koulutuskokonaisuus johtaa Tieto- ja Viestintätekniikan ammattitutkintoon.

Onrego Cloud Coach

Cloud Coach pitää huolta, että yritys saavuttaa tavoitteensa ja pysyy oikealla polulla myös infrastruktuurin rakentamisen ja jatkuvien palveluiden käyttöönoton jälkeen. Cloud Coach sparraa, neuvoo, auttaa kehittämään uusia palveluita, ratkoo haasteita ja tekee myös hands-on työtä, jotta asiat etenevät sujuvasti.

Cloud Coach hyödyntää pilvipolun rakennetta kaikessa toiminnassaan.

Transformaatiota tukevat ja kehittävät palvelut

Onrego Cloud Stack Powered by Lenovo:
Aidosti toimiva, uudenlaisen konseptin mukainen  Hybrid Cloud-infrastruktuuri​

Julkisen pilven palveluihin perustuva Hybrid Cloud-infrastruktuuri osana pilvialustaa. Cloud Stack Mahdollistaa Azuren palveluihin perustuvan sovelluskehittämisen ja sovellusten ajamisen paikallisesti skenaarioissa, jotka vaativat paikallisuutta mm. tietoturvan, verkkoyhteyksien, suurten tietomäärien yms. vuoksi. Soveltuu erittäin hyvin IoT-tyyppisten palveluiden ja sovellusten ajoalustaksi, mm. erilaisissa tehdasympäristöissä.

Julkisen Pilven Akatemia

Onregon ja yhteistyöoppilaitoksen tuottama koulutuskokonaisuus, joka perehdyttää työntekijän vuoden aikana julkisen pilven ammattilaiseksi. Koulutuskokonaisuus johtaa Tieto- ja Viestintätekniikan ammattitutkintoon.

Onrego Cloud Coach

Cloud Coach pitää huolta, että yritys saavuttaa tavoitteensa ja pysyy oikealla polulla myös infrastruktuurin rakentamisen ja jatkuvien palveluiden käyttöönoton jälkeen. Cloud Coach sparraa, neuvoo, auttaa kehittämään uusia palveluita, ratkoo haasteita ja tekee myös hands-on työtä, jotta asiat etenevät sujuvasti.

Coach hyödyntää pilvipolun rakennetta kaikessa toiminnassaan.