Cyber_safe

Tarkista monivaiheisen todennuksen suojaavuus

Kyberturvallisuusvirasto on jälleen julkaissut tiedotteen O365-tietoturvariskistä.

Lyhyesti:

MS Office 365-palveluihin on päästy kirjautumaan, vaikka monivaiheinen todennus olisikin ollut käytössä. Tämä johtuu siitä, että palvelu tukee myös vanhempia päätelaitteita ja sovelluksia. Vanhemmat päätelaitteet ja sovellukset taas eivät tue monivaiheista todentamista, jolloin sisään pääsee pelkällä salasanalla.

Monivaiheisen todennuksen asetusten laittaminen kuntoon saattaa estää vanhempien laitteiden ja sovellusten yhteensopivuuden. Suositus on kuitenkin monivaiheisen todennuksen käyttöönotto ja laitteiden ja sovellusten päivittäminen.

Lue tiedotteesta ohjeet ylläpitäjille ja palauta tietojenkalastelijat rannalle.

opintopäiväkirja_pienempi

Noviisin opintopäiväkirja, osa 2

Onregon toimintaperiaatteisiin kuuluu henkilöstön jatkuva kehittyminen. Meillä kaikki opiskelevat, kouluttautuvat ja sertifioituvat jatkuvasti.

Työskentelen Onregolla mm. markkinoinnin parissa. Aloitin itse opinnot Julkisen pilven akatemiassa, koska haluan paitsi ymmärtää syvemmin, myös osata käyttää niitä teknologioita, joista päivittäin viestin.

Moduuli 2: Verkkojen perusteet

Seuraavalla viikolla Pekka valmensi meidät verkkojen perusteihin. Lähdimme liikkelle 80-luvun mikrotietokoneista päätyen Azuren virtuaaliverkkodemoihin. Konkreettinen viesti oli, miten pilvipalveluissa voidaan ottaa käyttöön ja hallinnoida tietoverkkoihin liittyviä asetuksia.

Aikuisopiskelijana luentojen pitää olla mielenkiintoisia. Demot ja konkretia auttavat oppimaan, puhumattakaan kouluttajien omista tarinoista ja esimerkeistä.

Koska olen täysi pilvinoviisi, välillä tarvitsen ELI5-selityksiä. Jos tietoverkot ovat teitä, virtuaalikoneet ovat autoja. Staattinen ip on parkkeerattu omaan ruutuun, dynaaminen ip on yhteiskäyttöauto.

Saimme käyttöömme MSDN-testiympäristön, jossa voi rakennella omia koneita ja verkkoja. Ensi viikolla perehdyn tarkemmin verkkojen saloihin itseopiskelumateriaalilla (MOC) ja testailemalla opittua suoraan Azureen.

Seuraavaksi paneudumme virtuaalipalvelimiin – sitä ennen verkot haltuun.

Tässä blogisarjassa seurataan Onregon pilviteknologianoviisin suoriutumista läpi Julkisen pilven akatemian.

Maija toimii Onregolla mm. markkinoinnin tehtävissä. Hän on aiemmin toiminut myynnin ja markkinoinnin ammattilaisena ja on aina ollut erittäin kiinnostunut teknologian kehityksestä. Opinnot julkisen pilven akatemiassa paitsi vahvistavat omaa osaamista, auttavat jatkossa viestimään paremmin pilvimaailman mullistuksista.

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja tai hae mukaan!

opintopäiväkirja_pienempi

Noviisin opintopäiväkirja, osa 1

Onregon toimintaperiaatteisiin kuuluu henkilöstön jatkuva kehittyminen. Meillä kaikki opiskelevat, kouluttautuvat ja sertifioituvat jatkuvasti.

Työskentelen Onregolla mm. markkinoinnin parissa. Aloitin itse opinnot Julkisen pilven akatemiassa, koska haluan paitsi ymmärtää syvemmin, myös osata käyttää niitä teknologioita, joista päivittäin viestin.

Moduuli 1: Julkisen pilven perusteet

Aloitimme akatemian tutustumalla julkisen pilven perusteisiin. Hyvinkin perusteellisesti, mutta hyvillä pohjatiedoilla pääsee pitkälle. Vaikka tietääkin pääpiirteittäin mikä pilvi on, Kallen rakentama mielenkiintoinen ja johdonmukainen kokonaisuus auttoi ymmärtämään miten IT ja liiketoiminta ovat pilviteknologioiden kautta muuttuneet.

Paitsi pilven olemassaolon perusteista, Kalle antoi kattavan kuvauksen siitä, mitä pilviteknologioilla voidaan saavuttaa ja mitä ongelmia ja epävarmuuksia pilven avulla voidaan ratkaista ja välttää.

Demojen ja esimerkkien kautta käsiteltiin mm.

– käyttäjälähtöiseen IT-suunnitteluun tarvittava muutos
– Azure ja AWS
– selkeät tietoturvasovellukset ja -palvelut
– varmistukset ja DR
– valvonta, läpinäkyvyys ja helppous
– hallintamallin tärkeys

Vaikka olenkin jo pari vuotta pilviteknologioiden parissa työskennellyt, avasi akatemian ensimmäinen luento koko prosessin huomattavasti paremmin. Tästä on hyvä jatkaa!

Tässä blogisarjassa seurataan Onregon pilviteknologianoviisin suoriutumista läpi Julkisen pilven akatemian.

Maija toimii Onregolla mm. markkinoinnin tehtävissä. Hän on aiemmin toiminut myynnin ja markkinoinnin ammattilaisena ja on aina ollut erittäin kiinnostunut teknologian kehityksestä. Opinnot julkisen pilven akatemiassa paitsi vahvistavat omaa osaamista, auttavat jatkossa viestimään paremmin pilvimaailman mullistuksista.

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja tai hae mukaan!

Winner_blogiin

Kuinka meistä tuli vuoden kumppani?

Onrego valittiin Suomessa Microsoftin vuoden kumppaniksi kesällä 2018. Näemme, että seuraava vuosi tuo tullessaan vahvan pilveistämis- ja modernisointiaallon. Halu auttaa asiakkaitamme uudistumaan ja tehostamaan liiketoimintaansa ovat toimintamme kulmakiviä.

Kulkemalla omaa polkuamme

On helppo myydä tuotteita ja valmiita ratkaisuja. Meidän näkökulmamme taas on valmiiden ratkaisujen tai yksittäisten tuotteiden sijaan hyödyntää pilvitransformaatiopolkua, jossa selvitetään asiakkaan liiketoimintaprosessien käyttämät sovellukset ja suunnitellaan miten ne pilveistetään. Olemme havainneet tämän olevan tehokas ja fiksu keino modernisoida alusta, jolla liiketoimintaa ajetaan.

Olemalla kehityksen kärjessä

Olemme olemassa kehittääksemme asiakkaidemme liiketoimintaa. Se edellyttää syvää ymmärrystä pilvimaailmasta ja jatkuvaa omaa kehittämistä. Pilvi ei ole valmis, vaan kehittyy valtavaa vauhtia. Meidän pitää itsemme kehittyä ja oppia samaa tahtia. Tämä on yrityskulttuurimme perusta – haluamme olla edelläkävijöitä ja johtaa muutosta.

Ajattelemalla pidemmälle

Koska haluamme aidosti edistää digitalisaatiota Suomessa ja auttaa asiakkaitamme hyödyntämään teknologiaa liiketoiminnan kasvun tukena, olemme mukana kouluttamassa uusia pilviasiantuntijoita Julkisen pilven akatemiassa. Tänä syksynä akatemiassa kouluttautuu kymmeniä IT-osaajia ottamaan pilven haltuun.

Erinomaisella osaamisella

Aiemmin asiakkaamme ovat saaneet meidät valitessaan erinomaisen kumppanin – nyt asiakkamme saavat meidät valitessaan vuoden kumppanin.

competence

Kehittävä kumppani myös murroksessa

Yrityksen IT:n modernisoinnissa on tärkeää osata katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja etsiä asiakkaalle parhaiten sopiva ratkaisu. Onregon toimintamallilla Sitowise Oy sai ketterästi uuden ympäristön fuusion aikana ilman käyttökatkoja. Fuusion jälkeen Onrego on ollut mukana tekemässä jatkuvaa kehitystyötä kohti pilveä erilaisilla ratkaisumalleilla.

Sitowisellä on yli 20 toimipaikkaa ympäri Suomen ja noin 1200 käyttäjää. Pääpainona uudelle pilvestä toimivalle järjestelmälle oli keskinäisen yhteistyön helpottaminen digitalisaation myötä.

Olimme jo aiemmin tehneet yhteistyötä Sito Oy:n kanssa ja fuusioituessa valikoiduimme myös uuden organisaation yhteistyökumppaniksi. Fuusiossa tärkeintä oli mahdollistaa liiketoiminta ja liiketoimintojen saumaton yhteistyö – uuden järjestelmän kehittäminen sujui helpommin, kun tunsimme toisen osapuolen ympäristön jo hyvin. Teimme jo ennen uuden ympäristön käyttöönottoa roadmapin ja maalailimme pitkän tähtäimen kuvioita yhdessä.

Joustavaa kehitystä

 – Kahden yrityksen fuusiossa ei kaikkea voi tehdä kerralla. Alkuvaiheessa saatoimme talot samalle tasolle ja samalle platformille, jotta saimme kestävän pohjan pilviratkaisujen kehittämiseen. Yhdistimme esimerkiksi molempien yritysten vanhat viestintäratkaisut yhteen O365-ympäristöön, kertoo Turo Tinkanen, tietohallintojohtaja Sitowiselta. – Fuusion jälkeen olemme keskittyneet päällekkäisyyksien purkamiseen ja modernisoimaan ympäristöä. Tietoon liittyvät rajoitukset ja vaatimukset huomioon ottaen tällä hetkellä meille paras ratkaisu on hybridi-infra. Tämän vuoden aikana pyrimme Onregon avulla modernisoimaan tietoliikenne- että palvelininfraa.

– Viime vuosi meni meillä kokonaan integraatiovalmisteluihin ja visiointiin, tämän vuoden puolella olemme pääseet kehittämään tulevaa. Koko alkuvuosi 2018 on ollut jatkuvaa kehitystä ja uudistamista, missä Onrego on ollut tiukasti mukana, jatkaa Tinkanen. – Esimerkiksi rakennusala on murroksessa digitalisaation myötä. Asiat kehittyvät nopeasti, mutta me haluamme olla eturintamassa tai jopa sen edellä – jatkuva kehittäminen on meille tärkeää.

Sparrausta ja pohdintaa

 Onrego on ollut koko ajan mukana kehitystyössä ja isoimmissa IT-projekteissa fuusioitumisen jälkeen. Tapamme toimia on pitää yllä jatkuvaa dialogia asiakkaidemme kanssa ja etsiä aidosti toimivia ratkaisuja. – Olemme saaneet Onregolta hyviä ideoita ja ajatuksia projektien eteenpäin viemiseen. Kehitys on todellakin ketterää, projektien aikana on ollut mahdollista tehdä nopeitakin käännöksiä ja uusia ajatuksia on syntynyt jatkuvasti. Tässä kehittämishommassa pitää pystyä katsomaan vuosia eteenpäin sikäli kun se vain on mahdollista. Nyt kun tehdään ratkaisuja, on mahtavaa, että kumppani ottaa tulevaisuuden kehitystarpeet ja muutokset huomioon jo suunnitteluvaiheessa, kertoo Turo.

Onrego kumppanina

 – Onregon osaamisen laajuus ja ennakkoluuloton ratkaisukeskeisyys on auttanut meitä hoitamaan projektit maaliin ketterästi ja meille parhaiten sopivalla tavalla. Meillä pidetään erityisesti siitä, että Onregon kanssa etsitään omaa ratkaisua, eikä olla jumissa omassa tekemisessä tai valmiissa tuotepaketeissa. Toiminta ja kehitys on aidosti joustavaa. On mukava olla tekemisissä kumppanin kanssa, joka haluaa itsekin koko ajan kehittyä, lopettaa Tinkanen. 

Haastattelussa Turo Tinkanen, tietohallintojohtaja, Sitowise Oy

Sitowise on 1300 hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen kaikki rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta. Sitowise on suurin suomalaisomisteinen rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto, kaupunkiseutujen monialahankkeiden johtava osaaja sekä tiedolla johtamisen ja tietomallintamisen edelläkävijä.

Loviisa_kuva

Loviisa + Citrix = 👍

Loviisan kaupunki ulkoisti osan lääkäripalveluistaan. IT:n osalta havaittiin ongelma – lääkäreiden käyttämä Pegasos-sovellus, joka ei toimi kunnolla VPN-yhteyksien yli.

Lue myös Citrixin asiakasreferenssi aiheesta

Lisää päänvaivaa aiheutti se, että näitä yhteyksiä olisi pitänyt pystyä luomaan uusille lääkäreille mitä erilaisimpiin laitteisiin ja käyttöjärjestelmiin. Laite- ja käyttöjärjestelmäkanta aiheutti sen, että VPN-yhteyksien kautta sovellus ei palvele tarkoitustaan.

Onnistuimme ottamaan yhteyttä Loviisaan juuri oikeaan aikaan – ja pystyimme toimittamaan valmiiksi paketoidun pilotin Citrix Cloudin kautta.

Ratkaisuna Citrix XenApp

– Meillä oli selkeä tarve ja saimme juuri sopivan ehdotuksen. Onregolla oli mittavat tiedot Citrixistä ja osaavan oloinen ajatus, joten Citrix XenApp mahdollisti meille toimivan ratkaisun, kertoo Loviisan tietohallintopäällikkö, Marko Perttilä. – Pilotin raameissa otettiin ihan konkreettinen käyttökeissi,  vaikka olimme alkuun miettineet Azurea, mentiinkin vähän toisenlaiseen ratkaisuun.

Onregolla on tapana etsiä asiakkaan infrastruktuurin parhaiten istuva ratkaisu. Tämän tyyppisessä casessa Azuren latenssi oli liian suuri, joten päädyimme Citrix Cloudiin omasta konesalista. Hybridiratkaisu toimi tällä kertaa parhaiten.

Pilvistrategiaa

– Aina kun on mahdollista, harkitsemme pilvi-infraan siirtymistä. Tapauskohtaisesti Citrix ja oma konesali ratkaisee tiettyjä käyttöskenaarioita, joissain taas voimme yhdistää Azurea, Citrixiä ja on-premiseä. Suuntaamme kuitenkin vahvasti pois omasta konesalista. Meillä on trendi siirtyä yleisesti SaaS-palveluihin ja pohdimme jatkuvasti, millaisia vaihtoehtoja on-premiselle on tarjolla, jatkaa Marko. – Hybridiratkaisut ovat tällä hetkellä meille sopivimpia.

Loviisan kaupunki siirtää sovelluksia järjestelmällisesti pilveen. Loviisassa on ryhdytty laventamaan käyttöskenaarioita ja järjestelmiä paitsi terveydenhuoltoon, myös etätyömahdollisuuksiin, koulumaailmaan ja muihin käyttöcaseihin, missä hybridi- tai pilviarkkitehtuuria pystyy soveltamaan, sekä vertikaalisesti, että horisontaalisesti.

–  Citrix Cloudilla avustetaan etätyömahdollisuuksia ja päästään VPN-yhteyksistä eroon. Yleisten yleisökoneiden, kirjastojen ja asiakaspalvelupisteiden toimintojen ohjaus hoidetaan Citrix työasemavirtualisoinnilla. Emme tarvitse jatkossa paikallisia kirjauksia, kertoo Perttilä.

Onrego kumppanina

Olemme olleet Loviisan kumppanina vasta lyhyen aikaa, mutta saimme Markolta mainiota palautetta heti alkumetreiltä.

– Asiantunteva ja ratkaisuhakuinen asenne on Onregolla parasta. Alkuperäinen suunnitelma pysyi vaikka ratkaisumalli muuttuikin. Tästä kiitokset konsultille sitkeästä ja osaavasta selvittämistyöstä, jotta oikeanlainen ratkaisu saatiin nopeasti pilotista toteutusvaiheeseen, kiittelee Marko.

Haastattelussa Marko Perttilä, Tietohallintopäällikkö, Loviisan Kaupunki

Meyer_blogi

Hallintamallilla perusteellinen pohja pilvisiirtymälle

Saimme vastikään Meyer Turku Oy:n Azure Governancen valmiiksi. Kuinka tehdään toimiva hallintamalli? Head of Group, Workplace and Network Service, Rami Kokkala jakaa oman kokemuksensa.

"Onrego valikoitui kumppaniksemme, koska tarjotut tuotteet ja palvelut osuivat yhteen sen hetkisen tarpeen kanssa, ja toisaalta Microsoft-kumppanuus mahdollisti kustannustehokkaan tavan hankkia palveluita. Pilvisiirtymä tulee tapahtumaan ennemmin tai myöhemmin ja tämän siirtymän realisoinnissa Onrego voisi olla arvokas kumppani.”

Kuinka tehdään toimiva hallintamalli?

Vastaus on yksinkertainen. Hallitusti ja järjestelmällisesti, koulutuksen, devaamisen ja asiakkaan päivittäisen toiminnan tarpeiden kautta.  Lopputuloshan on opas siihen, miten julkisen pilven palveluita jatkossa hallinnoidaan ja kehitetään.

Onrego Azure Governance koostuu koulutuksellisista työpajoista. Kun alkuun on määritelty, mitä organisaatiossa tarvitaan, työpajojen sisältö räätälöidään ja kohdennetaan oikeille ihmisille.

”Workshop-malli on työskentelytapana erittäin toimiva. Nykyisessä tilanteessa, jossa asiantuntijakenttä on hyvin kuormitettu, on äärimmäisen tärkeää, että vetovastuu työpajojen valmistelusta on osaavissa käsissä ja asiantuntijat voivat keskittyä oman substanssinsa asiantuntijapanoksen tuottamiseen. Työpajalähtöinen työskentely sopii organisaatiolle, jossa asiantuntijat joutuvat jatkuvasti taistelemaan saman aikaisesti useammalla rintamalla sekä operatiivisen toiminnan sekä projektien parissa. Asiantuntijoille jää vapaus ja mahdollisuus valmistautua työpajoihin, kun hetki on heille paras, ja toisaalta itse työpaja mahdollistaa keskittymiseen yhteen asiaan kerrallaan.”

Pohjatyöt kuntoon

On tärkeää selvittää alkuun olennaiset asiat asiakkaan prosesseista ja ymmärtää asiakkaan nykytila sekä osaamistaso. Azure Governancessa päämäärä ei ole vain dokumentaation tuottaminen, vaan asiakkaan toiminnan helpottaminen, parantaminen ja osaamisen päivittäminen. Siksi Onregon Azure Governancen luomismalli on nimenomaan koulutuksellinen, käytännönläheinen ja sisältää jo valmisteluvaiheessa asiakkaan ympäristön kehittämistä. Jatkokehityksen ja päivitysten kannalta asiakkaalle pitää antaa riittävä määrä informaatiota ja luoda toimiva pohjataso käytännöille.

”Esiselvitysvaiheen perustietojen perusteella Onregon asiantuntija tuotti pohjadokumentaation, joka täydennettiin asiantuntijoiden avustuksella työpajoissa.”

Hallintamallin syvin olemus

Dokumenteilla ei tee mitään, ellei niitä aktiivisesti käytetä. Siksi dokumentaatiota ei vain luovuteta asiakkaalle heti työpajojen jälkeen valmiina, vaan sitä muokataan niin kauan, että se palvelee tarkoitustaan mahdollisimman hyvin. Tarjoamme asiakkaillemme jatkokehitystä ja päivitystä ympäristön muuttuessa.

”Työ antoi hyvät lähtökohdat käyttöönoton jatkon suunnittelulle. Erityisen arvokasta oli 0365-käyttöönoton esivaatimusten tunnistaminen. Selvitys toimi kuiluanalyysinä ja auttoi meitä ymmärtämään toimintaympäristön kypsyystason suhteessa suunniteltuun pilvisiirtymään. Ilman selvitystyötä käynnistetty migraatioprojekti tulisi todennäköisesti ajautumaan johonkin karikkoon ennemmin tai myöhemmin.”

Onrego kumppanina

Meille on tärkeää, että pystymme aidosti auttamaan asiakkaitamme. Siksi haluamme kaikissa projekteissamme lisätä asiakkaidemme pilviosaamista ja kasvattaa ymmärrystä moderneista teknologioista. Haluamme auttaa asiakkaitamme kasvamaan ja luomaan kilpailuetua markkinoiden parhailla ratkaisuilla.

”Onrego osoittautui hyväksi valinnaksi, joustavuus ja asiantuntemus ovat hyvällä tasolla. Ketteränä toimijana Onrego on erinomaisesti pystynyt vastaamaan niihin tarpeisiin joita Meyerillä on tähän mennessä ollut. Toivomme Onregosta muutenkin ns. luottokumppania erityisesti Microsoft –teknologiaa koskien. Kumppania, jolta joustavasti olisi saatavissa asiantuntemusta sekä resursseja tukemaan ja mahdollisesti jopa vetämään Meyerin IT kehityshankkeita.”

MEYER TURKU OY on erikoistunut rakentamaan hyvin monimutkaisia, innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä risteilyaluksia, matkustaja-autolauttoja sekä erikoisaluksia. Yhdessä kahden saksalaisen sisartelakkansa, Papenburgissa sijaitsevan Meyer Werftin ja Rostockissa sijaitsevan Neptun Werftin kanssa Meyer Turku on yksi maailman johtavista risteilyalusten rakentajista.

Kommentit: Rami Kokkala, Head of Group, Workplace and Network Service, Meyer Turku Oy

Cyber_safe

O365 – tietoturvavaroitus (Ei hätää, meillä on ratkaisu)

Viestintävirasto julkaisi eilen kyberturvallisuusvaroituksen.

Rikolliset ovat kalastelleet yritysten työntekijöiden käyttäjätunnuksia ja salasanoja sähköpostitse ja huijaussivujen avulla. Tilille sisään päästyään hyökkääjät ovat asettaneet sähköpostitileille sääntöjä, jotta yrityksen sähköpostijärjestelmä lähettää hyökkääjille automaattisesti kopiot kaikista kyseisten ihmisten sähköpostiviesteistä. Hyökkääjät ovat myös lähettäneet murtamiltaan käyttäjätileiltä uusia kohdennettuja kalastelu- ja huijausviestejä.

Viestintävirasto kehottaakin kaikkia Office 365 -tuotteita käyttäviä yrityksiä tarkastamaan onko käytössä olevassa sähköpostijärjestelmässä luvattomia edelleenlähetyssääntöjä ja onko yrityksen tietojärjestelmiin kirjauduttu oudoista paikoista tai outoihin aikoihin.

Teimme tarkistamisen helpoksi

Azure-asiantuntijamme Henrin luoma skripti näyttää kaikki postilaatikot ja niiden edelleenlähetyssäännöt.

Skriptin ajaminen ei ole monimutkaista, mutta vaatii Exhange Online Remote Powershell Modulin asennetuksi.

OHJEET

  1. Exchange admin center (EAC) Hybrid  –> Setup –> lataa Powershell-moduli
  2. Asenna moduli
  3. Aja powershell-skripti:

Connect-EXOPSSession
Get-Mailbox | select UserPrincipalName,ForwardingSmtpAddress | Export-Csv -Path ”C:\temp\data.csv”

Jos vahinko on jo tapahtunut, saatte rikollisen toiminnan pysäytettyä nopeasti. Muistutamme myös, että tietomurroista on hyvä tehdä ilmoitus poliisille.

Turvallisuutenne parantamiseksi suosittelemme hankkimaan:

Office 365: Autentikointi- ja identiteetinhallinta – kerrasta kuntoon

Turvallisempi O365

  • Conditional Access- ja MFA-määrittely, testaus ja käyttöönotto
  • Koulutus
  • Lisenssit ja aktivointi käyttäjille
  • Dokumentointi

Hyödyt:

Identiteetinhallinta ja suojaus
Sovelluksiin ja portaaleihin kirjautumisen suoja
Merkittävästi parantunut tietoturva

Winner_blogiin

Onrego on Microsoft Country Partner of the Year 2018

Microsoft Oy on valinnut digitalisaatioon ja pilviteknologioihin erikoistuneen Onregon vuoden kumppaniksi Suomessa.

”Pilvipalveluilla on valtava merkitys Suomen digitalisaation edistämisessä ja teknologian hyödyntämisessä talouden kasvun tueksi. Onrego on auttanut suurta joukkoa suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita aloittamaan julkisen pilven käytön ja toiminut asiakkaidensa neuvonantajana pilveen siirryttäessä. Onrego on ottanut myös vahvan yhteiskunnallisen roolin luomalla julkisen pilven ammattitutkintokoulutuksen. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, mitä yritykset voivat tehdä täyttääkseen teknologiaosaajien vajetta ja vahvistaakseen digitalisaatio- ja pilviteknologioiden osaamista Suomessa”, perustelee valintaa Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo.

Microsoft Oy on valinnut digitalisaatioon ja pilviteknologioihin erikoistuneen Onregon vuoden kumppaniksi Suomessa.”Pilvipalveluilla on valtava merkitys Suomen digitalisaation edistämisessä ja teknologian hyödyntämisessä talouden kasvun tueksi. Onrego on auttanut suurta joukkoa suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita aloittamaan julkisen pilven käytön ja toiminut asiakkaidensa neuvonantajana pilveen siirryttäessä. Onrego on ottanut myös vahvan yhteiskunnallisen roolin luomalla julkisen pilven ammattitutkintokoulutuksen. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, mitä yritykset voivat tehdä täyttääkseen teknologiaosaajien vajetta ja vahvistaakseen digitalisaatio- ja pilviteknologioiden osaamista Suomessa”, perustelee valintaa Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo.

Kiitokset

Olemme toimineet yrityksen perustamisesta lähtien Microsoft Partnerina. Tänä vuonna saimme sen kaikkein kirkkaimman tunnustuksen.

Haluamme kiittää ensisijaisesti asiakkaitamme luottamuksesta – tämä palkinto on osoitus siitä, että visiomme, toimintamallimme ja ratkaisuvalikoimamme on aidosti hyvä ja toimiva – ja että asiakkaamme ovat saaneet meidät valitessaan erinomaisen kumppanin.

Iso kiitos kaikille Onregolaisille valtavasta kehittymisestä, innokkuudesta ja eteenpäin pyrkimisestä sekä asiakaspalvelun upeasta tasosta – meillä on huikea tiimi!

Microsoftille kiitokset sujuvasta, erinomaisesta yhteistyöstä, jatkuvasti kehittyvästä ja paranevasta kumppanuudesta ja loistavista palveluista, joiden avulla me ratkaisemme asiakkaidemme ongelmia.

Mitä seuraava vuosi tuo tullessaan?

Tämä tunnustus antaa meille paljon lisää puhtia jatkaa tuotteidemme ja palveluidemme kehittämistä entistäkin korkeammalle tasolle. Haluamme olla paitsi tämän palkinnon arvoinen, myös ehdottomasti paras kumppanivalinta kaikille asiakkaillemme – niin nykyisille, kuin tulevillekin.

”Kiitos asiakkaillemme, tiimilleni ja Microsoftille tästä upeasta kunniasta. Kuten aina, olemme jo tähyilemässä pidemmälle tulevaisuuteen. Näemme, että seuraava vuosi tuo tullessaan hyvin vahvan pilveistämis- ja modernisointiaallon.

Olemme Onregossa kehittäneet valtavasti palveluitamme ja kyvykkyyksiämme, jotta pystymme pilveistämään ja modernisoimaan asiakkaidemme alustoja mahdollisimman fiksusti. Onregon Pilvitransformaatiopolku, jossa selvitetään asiakkaan liiketoimintaprosessien käyttämät sovellukset ja suunnitellaan miten ne pilveistetään, on todistetusti fiksu keino modernisoida alusta, jolla liiketoimintaa ajetaan.

Pilviaikakauden tuki- ja ylläpitopalvelu Onrego Managed Cloudin kautta tarjoamme asiakkaillemme tuen ja ylläpidon pilvipohjaisiin ratkaisuihin.

Asiakkaidemme osaamisen kehittyminen on myös tärkeää, jota varten olemme kehittäneet hyvin suositun Julkisen pilven akatemian.

Kiitos! Jatkamme hyväksi havaitsemallamme tiellä.”

Jarno Mäki

Toimitusjohtaja
Onrego Oy

names_web

Onrego osaksi Names Alliance IT-alan huippuosaajien verkostoa

Onrego on liittynyt mukaan Names Allianceen – IT-alan huippuosaajien verkostoon. Onregon liittymisen myötä Namesiin tulee roimasti lisää osaamista ja huipputekijöitä mm. Office365-, Azure- ja Microsoft365-kokonaisuuksien toimittamiseen. Molemmat pystyvät yhteistyön avulla laajentamaan toimintaansa uusille aluille.

Names Alliance yhdistää osaamista

Names Alliance yhdistää jäsenorganisaatioidensa osaamisen, jolloin asiakas saa yhdestä paikasta kaiken konsultoinnista kokonaisratkaisuihin, ympäristön hoitoon ja 24/7 palveluihin. Namesin kautta yhteistyössä ketterät edelläkävijätoimijat yhdessä pystyvät toteuttamaan tarjouspyyntöjä, joihin on muuten hankala löytää isoltakin yksittäiseltä toimijalta ratkaisuja.

– Onregolla on pilveistäminen ja organisaatioiden IT-infra hyvin hallussa, kertoo Onregon toimitusjohtaja Jarno Mäki.
– Namesin kautta pystymme toimittamaan paremmin omien asiakkaidemme pilvi-infrastruktuurikokonaisuuksiin sellaisia ratkaisuja, mitä emme ole aikaisemmin tehneet.

– Onrego tuli osaksi Namesia hyvään saumaan, avaa Janne Pohjala, Names Alliancen COO. – Infraan pohjautuva kokonaiskuva on pilvipohjaisessa toiminnassa ehdoton. Onrego lisää meidän valmiuttamme toimittaa palveluita pilvi-infraan nopeasti ja vaivattomasti.

Tavoitteena modernisointi

– Moderni pilvi-infrastruktuuri rakentuu ruudukkona, millä lailla pilviympäristöä toteutetaan, miten SaaS-palveluita lisätään ja  mitä jouhevasti tuotettavia ratkaisuja liiketoiminta tarvitsee. Rakennamme ratkaisulle pohjakehikon, määritykset ja säännöt, kertoo Mäki. – Namesin kautta voimme tarjota asiakkaillemme lisäarvoa kasvattamalla erikoisasiantuntijoiden joukkoa. Ja vastaavasti omien resurssiemme erikoisosaaminen on entistä laajemmin hyödynnettävissä.

Namesilla ja Onregolla on yhteinen tavoite – organisaatioiden liiketoiminta-alustan modernisointi ja kehittäminen.

– Me tiedämme, mihin tulevaisuudessa ollaan menossa. Useilla organisaatioilla kuitenkin on jo lonkeroita pilvessä, joten kokemusta jonkin verran jo on. Onrego aloittaa piakkoin julkisen pilven ammattitutkinnon toteutukset, joten saamme sitä kautta organisaatioiden omaa osaamista päivitettyä ja lisättyä uskallusta uudistamiseen, kertoo Janne.

Names Alliance uusine yhteistyökumppaneineen mahdollistaa edullisen, turvallisen ja joustavan modernisoinnin. Siirtymällä pilvi- tai hybridi-infraan organisaation ketteryys, joustavuus ja kehitys paranee, nopeutuu ja tulee tietoturvallisemmaksi. Haluamme muuttaa IT-päättäjien ajattelumallia – tänne se maailma menee. Olisiko teidänkin seuraava infranne pilvipohjainen?

Onrego Oy on nopeasti kasvava IT-konsultointiyritys pilvikehityksen huipulla: Hallitun, saavutettavan ja turvallisen julkisen pilven, pilvi-infran ja pilvialustojen ammattilainen. Onrego toteuttaa ja modernisoi teknologiaympäristöjä pilvipohjaisien infra-arkkitehtuurien avulla. Ylläpidettynä.

Onrego Oy
Juhana Raitasalo, CCO
juhana.raitasalo@onrego.fi
+358 40 759 0526

Names Alliance on Suomen kovimmista Microsoft IT-asiantuntijoista koostuva talli. Joukkoomme kuuluu Microsoftin tuotekehityksen mielestä arvokkaimpia suomalaisista asiantuntijoita (Most Valuable Professional) ja kaikkein vaativimman Certified Master tutkinnon suorittaneita. Meillä tapaat huippuosaajan ilman välikäsiä.

Names Alliance
Janne Pohjala, COO
janne.pohjala@names.fi 
+358 500 557 486