Hybrid Cloud

Kustannukset kuukausittain kuriin

Yritysmaailmassa käydään läpi mullistusta IT-palveluiden kuluttamisessa.

 

Moderni IT-arkkitehtuuri jyrää, mutta vastahakoisuutta pilveistämiseen on silti. Kustannukset ovat yksi iso tekijä pilvisiirtymää harkitessa.

Vanhan IT-inframallin mukaan arvioidaan ja ennakoidaan tarvetta, investoidaan isosti, mutta joustokyky ja muutosreagointi on hyvin heikkoa. Pelkästään kapasiteetin arviointivirheet saattavat johtaa turhaan maksettaviin suuriinkiin summiin vuositasolla. Mutta mitä jos kuluttaisitte tarpeen mukaan, maksaisitte siitä kuukausittain ja lakkaisitte miettimästä ennusteita vuodeksi eteenpäin?

Pilvi mahdollistaa joustavuuden.

Pilvikulutus ja käyttöoikeudet maksetaan kuukausittain toteutuneen käytön mukaan. Kun käyttökuukausia on riittävästi, analytiikka hoitaa itsekseen ennusteet seuraaville kuukausille – jolloin budjetointikin on helpompaa.

Yrityksen IT-osastoilla ajatellaan vielä liikaa laitteistoja ja datansiirtoa. IT:n pitäisi mahdollistaa liiketoiminnan muutokset tuottavampaan suuntaan, auttaa työskentelemään tehokkaammin ja tuottaa paras mahdollinen hyötysuhde.

 

Toimitusjohtajamme Jarno veti juuri webinaarin CAPEXista OPEXiin.

Katso tallenne täältä ja varaa Jarnon kalenterista aika.

HSY_logo

Julkinen sektori julkiseen pilveen

Aloitimme yhteistyön HSY:n kanssa parisen vuotta sitten. Keskusteluja oli käyty jo aiemmin Microsoftin välittämänä – pian yhteistyökuviot olivat selvät ja kaikki loksahti paikalleen.

Lähtötilanteesta liikenteeseen

- Lähtötilanne oli meilläkin kirjava. Ympäristö oli hajanainen ja meillä oli useita alustapalveluiden toimittajia ja myös omia palvelimia. Olimme jo joitakin private cloud-kokeiluja tehneet ja ryhtyneet etsimään käyttöön pohjautuvaa toimitusmallia. Emme olleet juuri saaneet toimivaa pilvikokemusta. Kokeilut auttoivat havaitsemaan, että pilvi olikin siinä vaiheessa kypsä alustaksi omalle tekemiselle, kertoo Timo Marila, ICT-kehittämispäällikkö HSY:ltä.

Siirtymä aloitettiin kevyesti, ensimmäisenä tehtiin pilottiprojektina sisäinen BI-ohjelmiston siirto Azureen. Private cloudin kokeiluvaiheessa oli selvinnyt, että sisäisten BI-välineiden pilottia voisikin kokeilla Azuren kautta.

- Meillä ei oikeastaan ollut selkeää strategiaa, mutta hyvä tuntuma siitä, että pilvi alkaa olemaan kypsä ja on kaikin puolin järkevä ratkaisu, selittää Marila. – Meillä oli paljon omaa kapasiteettia, lähdimme etsimään kustannustehokkuutta ja helppoutta. Myös mahdollisuudet uusien palveluiden ketterään luomiseen olivat meille tärkeitä.

 

Kokeilukulttuuria ja ketterää konsultointia

Yhteinen ajatus HSY:n kanssa olikin kokeilukultuuri. Konsultti ei myöskään nähnyt mitään syytä olla kokeilematta pilveä turvallisessa ympäristössä ja riskittömästi. Oli monia järkiperusteita lähteä kokeilemaan siirtymistä pilveen. Kokeilun kautta suunnitelmat pikkuhiljaa laajentuivat.

- Luomme jatkuvasti uusia palveluita; alusta on tehty sellaiseksi, että se mahdollistaa palveluiden määrän kasvattamisen. Olemme viimeisen kahden vuoden aikana rakentaneet jo yli puolet uusista palveluista pilveen, sekä siirtäneet sinne myös aiemmin muualla ajettuja palveluita. Toki meillä on tuotannollisia järjestelmiä, tiettyjä liiketoimintasovelluksia ja tietynlaista dokumentinhallintaa, jotka eivät vielä ole pilvessä – ja joita ei oikeastaan voikaan viedä pilveen, Timo kertoo. – Teemme jatkuvasti kustannusseurantaa ja optimointia ja tällä hetkellä hybridimalli on meille sopivin. Toinen polku pilveen oli O365:n käyttöönotto, joka tehosti toimintaa käyttäjillä huomattavasti. Läpinäkyvä kustannusrakenne helpottaa pilvipalveluihin liittyvää budjetointia.

 

Mutkiakin matkaan mahtui

Harva projekti onnistuu täysin ongelmitta. Alkuvaiheessa isoimpana haasteena HSY:llä oli toimivan kokonaisarkkitehtuurin rakentaminen ja monitoimittajaympäristön toimijoiden yhteen saattaminen. Erityisesti verkon suunnittelu ja toteuttaminen tuotti haasteita, kun viisi eri toimittajaa piti saattaa keskustelemaan keskenään. Ensimmäinen palvelu tehtiin nopeasti ja ketterästi POC mallilla, ja verkon rakennetta ja toimintaa alettiin suunnittelemaan vasta tämän jälkeen. Lisäksi Microsoftin alustan muutos versiota 1 (ASM) versioon 2 (ARM) aiheutti jälleen uuden verkkoarkkitehtuurin uudelleenorganisoinnin.

- Alkuvaihe oli haastava ja olimme hyvinkin riippuvaisia yksittäisistä tekijöistä, kuten meille ”korvamerkitystä” konsultista. Erityisesti verkkoon liittyvien muutosten toimitusviiveet hidastivat ensimmäisiä osaprojekteja. Toisaalta tuo auttoi myös riskienhallinnan osalta, että emme edenneet liian nopeasti, vaan ehdimme harkita asioita. Haasteista huolimatta saimme tehtyä nopeita päätöksiä ja etenimme ketterästi. Verkko-ongelmat kuitenkin toivat mukanaan sen, että emme menneetkään teknologia edellä, vaan harkitusti liiketoiminta etunenässä, nauraa Marila.

- Kokonaiskuvaa näin jälkikäteen katsoen onnistuimme hyvin. Positiivista oli joustava ja nopea yhteistyö, työ tehtiin tehokkaasti ja apua sai tarvittaessa nopeallakin varoitusajalla. Kevyesti aloittaminen antoi konsultillekin aikaa tutustua sisäiseen toimintaan ja jeesasi myöhemmissä osaprojekteissa paljon. Pilvikäyttöönoton laajentuessa turha byrokratia pysyy poissa edelleenkin, selostaa Timo.

 

Palvelut pilvestä

Pääasiassa pilveen luotiin uusia palveluita, eikä kaikkia vanhoja palveluita migroitu. Vanhoja on-premise palveluita on vielä käytössä, mutta niitä korvataan uusilla palveluilla pilvestä, sitä mukaa kun sopiva ratkaisu kehitetään. Kustannusoptimointia tehdään koko ajan, mutta pelkästään O365-käyttöönotto on jo tuonut kulurakennetta huomattavasti tarkemmalle tasolle. Käyttäjien toiminnan tehostumista on hankala laskea, mutta mobiliteetti on parantanut käyttäjien tyytyväisyyttä ja asiat etenevät nopeammin.

- Suurin osa projekteista on tehty ad hoc-meiningillä, vasta myöhemmin olemme tarkemmin dokumentoineet ja suunnitelleet siirtymää pidemmälle. Opimme, että toiminnallisuus on suunniteltava paremmin heti alusta lähtien, kertoo Timo. – Luotamme Onregon toimintaan siinä määrin, ette emme ole lähteneet omaa henkilökuntaa kouluttamaan pilviasiantuntijoiksi. Meille riittää, että ymmärrämme miten järjestelmämme toimivat ja Onregon tekemät pistemäiset koulutukset ovat olleet kullanarvoisia. Palveluiden ostaminen on tässä vaiheessa järkevämpää kuin panostaa omaan, hitaaseen koulutukseen tai kurssitukseen. Meille tärkeintä on varmistus, tietoturva ja ylläpito – emme itse osaa tulkita Microsoftin kaikkia uutuuksia ja mahdollisuuksia, siksi olemme valinneet Managed Servicen osaksi toimintaamme.

HSY on ollut julkisen sektorin toimijana etunenässä pilvisiirtymässä. Osittain myös Onregon palvelut ovat kehittyneet asiakkaan mukana. HSY oli ensimmäisiä asiakkaita, joille täysi Managed Service on otettu käyttöön. HSY:n projektit auttoivat myös Onregoa kehittämään ylläpitopalveluitaan.

 

Oikeaan aikaan oikeaan paikkaan

- Olemme onnistuneet lähtemään matkalle pilveen oikea-aikaisesti. Palvelumme ovat kehittyneet yhtä matkaa julkisen pilven kehityksen mukaan. Meillä on nyt hyvä käsitys kokonaisuudesta ja siitä, mitä haluamme jatkossa vielä tehdä. Luotamme, että voimme jatkossakin käyttää Onregon palveluita, toteaa Marila.

Julkisen sektorin palvelumuutokset ovat monesti haastavampia kuin yritysten sisäisten järjestelmien muutokset niitä koskevien laillisten velvoitteiden sekä budjettirajoitteiden vuoksi. HSY on silti osoittanut, että kehityshaluinen julkinen organisaatio voi myös olla etunenässä digitaalisessa murroksessa.

 

Haastattelu: Timo Marila, ICT-kehittämispäällikkö, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY auttaa asukkaita toimimaan paremman ympäristön puolesta. 

TechTalks

Älä mene metsään

Onregon CTO Pekka Onnela puhui pari viikkoa sitten Tech Talks 2017-tapahtumassa. Aiheena oli Case Analysis: Miten suomalaiset asiakkaat saavat parhaiten hyötyä Azuresta.

Pekka pureutui tiukasti asian ytimeen:

– Pilvitransformaatio on yrityksille mahdollisuus muuttaa IT-infra kulusta liiketoiminnan viivanaluksen kasvattajaksi. Ensin pitää kuitenkin olla selvää, miksi pilveen mennään ja miksi valita Azure omaksi pilvialustaksi. Klassinen mitä, miksi, koska, miten-pohdinta kumppanin avulla johtaa sujuvaan käyttöönottoon, kertoo Pekka.

Suomalaisilla asiakkailla on se etu, että IT-infra pääasiallisesti toimii ja on hyvin dokumentoitua ja ylläpidettyä. Ongelma piilee siinä, että infra on kallista, hidasta ja auttamatta vanhentunutta.

– Asiakkaiden kannattaa siirtyä Azureen suhteellisen yksinkertaisista syistä. Kustannukset, tietoturvariskit, pieleen menneet sisäiset IT-prjektit ja datan määrän kasvaessa tietysti helppo skaalautuvuus. Pilvi ei ole rakettitiedettä, mutta se pitää tehdä alusta asti oikein, ilmoittaa Onnela.

Pilveen ei kannata siirtyä hätiköiden, mutta oikea-aikaisuus on kaiken perusta. Otolliset tilanteet liiketoiminnassa ovat hallinnolliset- tai organisaatiomuutokset, sovellusten elinkaaren pää, sopimusten uusimisaika, palvelininfran vanheneminen ja sellaiset muutokset liiketoiminnassa, missä on syytä ottaa käyttöön kolmansien osapuolien ohjelmistot ja ylläpito.

– Helppoja liikkeellelähtöjä voidaan tehdä virtuaalikoneilla. Lokianalytiikka, toimivat riskinhallinta ja automaatio sekä tallennus pilvipalvelimiin pitävät datan tallessa turvallisesti ja nopeuttavat päivittäistä toimintaa. Azuren kautta liiketoiminta tehostuu, sanoo Pekka.

Pilvitransformaatio alkaa tarvelähtöisestä käyttöönotosta, tarkasta ja huolellisesta suunnittelusta ja oikean kumppanin valinnasta.

– Metsään mennään silloin, kun tehdään asioita ilman päämäärää, ainoastaan siirretään dataa eikä hyödynnetä teknologiaa tai edes yritetä kehittyä. Usein yritetään änkeä kolmiota ympyrän reiästä, napauttaa Pekka. – Perehtykää teknologiaan, antakaa kumppanin auttaa ja hyvänen aika, varmistakaa tietoliikenneyhteyksien ja tietoturvan riittävyys.

 

Matka Azureen voi olla myös helppoa.

advisor

Oma arkkitehti?

Kun IT-infraan tehdään isoja muutoksia: migraatioita, työasemia, ohjelmistoja, lisensointeja ja kokonaisvaltaista datan siirtoa ja -hallintaa, pitää kokonaiskuva olla tiukasti hanskassa. Oma arkkitehti tai pilvineuvonantaja avuksi pilveistämiseen on havaittu toimivaksi malliksi.

 

Männä viikolla Kaukokiito otti käyttöön Onrego Advisor -arkkitehtipalvelun ja tänään toinen suurasiakkaamme sai omansa. Homma toimii!

Asiakkaille selvitettiin Onrego Managed Cloud-kokonaiskuva. Tähän maailman pitää mennä. On ihan kiva ottaa yksittäisiä pilvipalveluita käyttöön, mutta arkkitehtuuria ja kokonaisuutta kannattaisi ”jonkun” miettiä. Se joku on Onrego Advisor-arkkitehtipalvelu.

Mitä oma arkkitehti touhuaa?

Onrego Advisor on asiakkaan agentti joka istuu asiakkaan puolella pöytää. Ensitöikseen Advisor suunnittelee asiakkaan kanssa tavoitetilan, minkä suuntaan asiakkaan IT-palveluita kehitetään. Tavoite voi olla täyspilvi, hybridipilvi, tai asiakkaalle räätälöity oma ratkaisu, liiketoimintaan parhaiten sopivilla valinnoilla. Tästä lähtökohdasta Onrego Advisor kehittää ympäristöä asiakkaan kanssa ja kanavoi uusia konsultointihankkeita asiakkuusvastaavalle, jonka kautta  uusia konsultointihankkeita ohjataan konsulttitiimille.

Advisor huolehtii siitä, että pilven kokonaisvaltainen kehitys pysyy hanskassa ja oikealla raiteella, eivätkä yksittäiset sivuprojektit sotke kokonaiskuvaa ja -strategiaa.

 

Ota yhteyttä pilveistämisen asiantuntijoihin.

Manuaalinen työ

Digi ei tee töitä puolestasi

Moni meistä käyttää vieläkin digitalisoimattomia työvälineitä. Niin minäkin toisinaan, kuten kuvasta näkyy.

Työnteko on jokaiselle omanlaisensa prosessi. Tehokkuus ei tarkoita pelkästään nopeita koneita – ja useat meistä tekevät varsinaisen ajatustyön ihan jossain muualla kuin työpöydän äärellä.

Välineiden on silti oltava kunnossa. Koneiden ja laitteiden tarkoitus on tehdä varsinainen työ mahdollisimman vaivattomaksi, jotta ajatuksille jää tilaa lentää. Jos laitteet, ohjelmistot ja data tökkivät, on niistä yhtä paljon hyötyä kuin lyijykynästä ilman lyijyä.

Työ myös liikkuu. Olemme tulleet jo todella kauas siitä, kun ohjelmistot olivat käytettävissä vain yhdellä työasemalla.

Oman luovuuteni nostaa ja työntekoni pelastaa moderni työasema. Sen kanssa voi tehdä töitä mistä tahansa. Voi olla mistä tahansa yhteydessä paitsi omaan, myös yrityksen dataan. Tietoturva on kunnossa, laite- ja ohjelmistopäivitykset toimivat saumattomasti ja uudet, tarvittavat softat ja tallennustila ovat saatavilla heti.

Tällainen työnteko on kivaa.

Moderni työasema teillekin?

KR - asiakkaalle nimetty Cloud Advisor

Ilmaisia lounaita

Rissasen Kalle vieraili tänään asiakkaallamme.
Puitesopimusasiakkaille kun kuuluu jonkin verran ilmaista neuvontapalvelua.
Tapaamisen aikana tarkistellaan, pohditaan, kehitetään ja kuutioidaan uusia ratkaisuja.

Ilmaisia lounaita ja duunareitahan ei ole, joten meilläkin on tässä pieni juju. Tosin asiakkaan eduksi ja palveluksi – puitesopimusasiakkaallehan on neuvoteltu oma hinnoittelu ja toteutusraamit jo etukäteen. Puittari ei kuitenkaan sido asiakasta mihinkään, eikä velvoita tilaamaan meiltä yhtään mitään.

Miksi me sitten jaamme oikeasti ilmaista työtä? Haluamme auttaa asiakkaitamme olemaan tietoisia mm. pilvipalveluiden tuomista eduista ja uusista mahdollisuuksista. Autamme asiakkaitamme tekemään oikeita ja fiksuja valintoja; nimenomaan asiakkaan liiketoimintaa tukevista ratkaisuista ja pilveistämisen tehokkaasta käyttöönotosta.

IT:tä pystyy tekemään melkeinpä kuka hyvänsä, mutta kovin moni ei pysty tai halua tarjota kokonaisvaltaista palveluketjua, missä IT:tä tehdään liiketoimintalähtöisesti, asiakkaan etu edellä.

Puitesopimus – lue lisää.

Digital mess

Huono isäntä, hyvä renki.

Kirjoitin vähän aikaa sitten kiireestä.
Kiire ei ole kuitenkaan se pahin paha – teknologian väärinkäyttö on.

 

Viime aikoina on ollut paljonkin puhetta koulujen ”digisekoilusta”. Välineistön ja ohjelmistojen ehdoilla tekeminen on meidän mielestämme väärin.

Jos mennään teknologia edellä miettimättä, kuinka se vaikuttaa kriittisiin pisteisiin toiminnassa, lopputuloksena on nimenomaan digisekoilua. Tämä pätee kaikkeen toimintaan, niin opiskeluun kuin liiketoimintaankin.

Me toimitamme ratkaisuja myös oppilaitoksille, korkeakoulutasolla. Näissä projekteissa mietimme toteutukset siitä näkökulmasta, että oppilaitoksen omasta IT-tuesta tehdään tulipalojen sammuttamisen sijaan tuottavia ja kehittäviä osapuolia oppilaitoksen tietotoimintaan.

Yritysprojekteissa taas myyjät, arkkitehdit ja konsultit miettivät ensisijaisesti liiketoiminnan kriittiset pisteet. Toteutussunnitelmat, ohjelmisto- ja laitteistovalinnat tehdään vasta tämän jälkeen.  Yritysten digitalisointia ja pilveistämistä tehdään aina liiketoiminnan etu edellä.

Teknologian pitää palvella käyttäjäänsä, helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä ja vapauttaa resursseja liiketoiminnan kehittämiseen ja loppujen lopuksi viimeisen viivanalusen suurentamiseen.

 

Lataa oppaamme oikein tehtyyn digitalisaatioon tästä.

kiire

Kiire, kiire, kiire!

 

Kaikilla on töissään kiire. Enemmän tai vähemmän. Aikanani sain mainion neuvon – koskaan ei ole kiire, kun tekee vain yhtä asiaa kerrallaan.

 

Nyt esimerkiksi kirjoitan vain tätä blogia, vaikka Skype vilkkuu ja Outlookin kuvakkeessa on pieni kirjekuori. Eivät ne sieltä mihinkään karkaa.

Tämä ei kuitenkaan kaikessa bisneksessä onnistu. Kaikki toiminnot, joiden pitää valmistua ennen seuraavan työvaiheen alkamista, ovat kiireisiä ja liiketoiminnan kannalta kriittisiä.

Kiireessä tulee helposti inhimillisiä virheitä. Sakkaako oma palvelin? Se pysäyttää koko ketjun toiminnan. Oma IT-tuki on palaverissa? Odotellaan tunti. Varmuuskopiointi käynnissä? Päivitykset hitaita?

Mitä kiireelle sitten voi tehdä? Automatisointia. Palvelun toimintavarmuutta.  Keskittymistä liiketoiminnan ytimeen teknologian sijaan.

Teknologioiden tulee palvella liiketoimintaa, ei haitata sitä.
Me helpotamme liiketoimintaa. Ota yhteyttä.

Tarjouspyyntö

Organisaation tiedot

Azure2_somekuva_1200x628

Azure-akatemian haku on auki

Kasvatamme uusia Cloud Guruja – oletko sinä meidän tuleva Azure-asiantuntijamme?

Hae mukaan Azure-akatemiaan.

Microsoftin kumppanina olemme mukana etsimässä uusia osaajia Microsoft Azure Akatemian kautta. Syvennä osaamistasi ja ota seuraava askel urallasi.

Pilvipalveluiden räjähdysmäinen kasvu ja uusien teknologioiden käyttöönotto ovat muuttaneet toimintaympäristöä ja osaamisvaatimuksia ja sen myötä Microsoftin kumppaniyrityksillä on tarve rekrytoida useita osaajia työskentelemään Azure-pilviteknologian pariin.

Nyt käynnistyy jo kolmas Microsoft Azure Akatemia, jonka avulla Microsoft kasvattaa 30 uutta Azure-taituria vastaamaan alan kasvavaan osaajatarpeeseen.

Lue lisää tästä : Microsoft-akatemiat

Hakuaika: 26.9.-22-10 – toimi nopeasti!

Katso video kokemuksista alta.

 

 

 


tietokone

Pilviarkkitehti tai -konsultti, tulepas meille töihin.

Moi!

 

Oletko pilviarkkitehti tai -konsultti? Tai tiedätkö jonkun, joka on?

 

Mehän ollaan Onrego. Me pilveistetään firmoja. Innolla ja hyvin. Meitä ei ole vielä kovin montaa, alta kaksikymmentä, mutta tavoite on tuplaantua mahdollisimman nopeasti. Tuu messiin!

Pakolliset speksit:

  • MS-teknologiat ja perusinfra hallussa
  • Azure ja O365 hanskassa
  • Kokemus pilvimaailmasta +++
  • Halajat huippuosaajaksi
  • Jos on serttejä, bueno. Jos ei, ei oo niin justiinsa. Meillä kouluttaudutaan ja opitaan uutta ihan koko ajan.

Mitä sinä sitten tekisit? Meillä on valtava määrä yritysasiakkaita, joita me jeesataan siirtymään pilveen. Kaikilla mahdollisilla tavoilla. Meillä on asiakkaita, jotka harkitsee pilveä, asiakkaita jotka suunnittelee pilveä, asiakkaita, jotka toteuttaa pilveä ja asiakkaita, jotka kehittävät pilveä.

Me tehdään tiiviisti yhteistyötä Microsoftin kanssa, mutta ollaan avoimia kaikille teknologioille. Citrix on muuten myös meidän kumppani, tehdään Googlea ja Amazonia kanssa.

Migraatioita, sovelluksia, infraa, intraa, Windowsia, Azurea, O365ttä, omaa sovelluskehitystä, uusia ratkaisuja, omia tuotteita… hommaa piisaa. Me voidaan myydä myös sut pelkästään asiakkaalle – Onrego Advisorit on haluttua kamaa.

Hyvä liksa, hyvät edut, kiva duuniporukka ja toisinaan kyseenalaista huumoria. Duunia voit tehdä asiakkaalla, toimistolla Espoossa Keilarannassa tai ihan missä lystäät – kunhan hoidat hommasi innolla ja edelläkävijän malliin.

Saat itse vaikuttaa paljon siihen, mitä teet. Ideoida saa – kehittää saa – luoda saa – ja Pelle Pelottomat on erityisen tervetulleita.

Tsekkaa loputkin sivustosta, käy lukemassa twiitit @onregooy ja postaukset Fbssä, kuvia on Instassa.

Laita meille mailia rekry@onrego.fi, pistä alta viestiä tai soita suoraan 020 7191 430. Savumerkkejä me ei enää oteta vastaan, mutta postiakin voi laittaa Keilaranta ykköseen, 02150 Espoo.