Kehittävä kumppani myös murroksessa

Yrityksen IT:n modernisoinnissa on tärkeää osata katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja etsiä asiakkaalle parhaiten sopiva ratkaisu. Onregon toimintamallilla Sitowise Oy sai ketterästi uuden ympäristön fuusion aikana ilman käyttökatkoja. Fuusion jälkeen Onrego on ollut mukana tekemässä jatkuvaa kehitystyötä kohti pilveä erilaisilla ratkaisumalleilla.

Sitowisellä on yli 20 toimipaikkaa ympäri Suomen ja noin 1200 käyttäjää. Pääpainona uudelle pilvestä toimivalle järjestelmälle oli keskinäisen yhteistyön helpottaminen digitalisaation myötä.

Olimme jo aiemmin tehneet yhteistyötä Sito Oy:n kanssa ja fuusioituessa valikoiduimme myös uuden organisaation yhteistyökumppaniksi. Fuusiossa tärkeintä oli mahdollistaa liiketoiminta ja liiketoimintojen saumaton yhteistyö – uuden järjestelmän kehittäminen sujui helpommin, kun tunsimme toisen osapuolen ympäristön jo hyvin. Teimme jo ennen uuden ympäristön käyttöönottoa roadmapin ja maalailimme pitkän tähtäimen kuvioita yhdessä.

Joustavaa kehitystä

 – Kahden yrityksen fuusiossa ei kaikkea voi tehdä kerralla. Alkuvaiheessa saatoimme talot samalle tasolle ja samalle platformille, jotta saimme kestävän pohjan pilviratkaisujen kehittämiseen. Yhdistimme esimerkiksi molempien yritysten vanhat viestintäratkaisut yhteen O365-ympäristöön, kertoo Turo Tinkanen, tietohallintojohtaja Sitowiselta. – Fuusion jälkeen olemme keskittyneet päällekkäisyyksien purkamiseen ja modernisoimaan ympäristöä. Tietoon liittyvät rajoitukset ja vaatimukset huomioon ottaen tällä hetkellä meille paras ratkaisu on hybridi-infra. Tämän vuoden aikana pyrimme Onregon avulla modernisoimaan tietoliikenne- että palvelininfraa.

– Viime vuosi meni meillä kokonaan integraatiovalmisteluihin ja visiointiin, tämän vuoden puolella olemme pääseet kehittämään tulevaa. Koko alkuvuosi 2018 on ollut jatkuvaa kehitystä ja uudistamista, missä Onrego on ollut tiukasti mukana, jatkaa Tinkanen. – Esimerkiksi rakennusala on murroksessa digitalisaation myötä. Asiat kehittyvät nopeasti, mutta me haluamme olla eturintamassa tai jopa sen edellä – jatkuva kehittäminen on meille tärkeää.

Sparrausta ja pohdintaa

 Onrego on ollut koko ajan mukana kehitystyössä ja isoimmissa IT-projekteissa fuusioitumisen jälkeen. Tapamme toimia on pitää yllä jatkuvaa dialogia asiakkaidemme kanssa ja etsiä aidosti toimivia ratkaisuja. – Olemme saaneet Onregolta hyviä ideoita ja ajatuksia projektien eteenpäin viemiseen. Kehitys on todellakin ketterää, projektien aikana on ollut mahdollista tehdä nopeitakin käännöksiä ja uusia ajatuksia on syntynyt jatkuvasti. Tässä kehittämishommassa pitää pystyä katsomaan vuosia eteenpäin sikäli kun se vain on mahdollista. Nyt kun tehdään ratkaisuja, on mahtavaa, että kumppani ottaa tulevaisuuden kehitystarpeet ja muutokset huomioon jo suunnitteluvaiheessa, kertoo Turo.

Onrego kumppanina

 – Onregon osaamisen laajuus ja ennakkoluuloton ratkaisukeskeisyys on auttanut meitä hoitamaan projektit maaliin ketterästi ja meille parhaiten sopivalla tavalla. Meillä pidetään erityisesti siitä, että Onregon kanssa etsitään omaa ratkaisua, eikä olla jumissa omassa tekemisessä tai valmiissa tuotepaketeissa. Toiminta ja kehitys on aidosti joustavaa. On mukava olla tekemisissä kumppanin kanssa, joka haluaa itsekin koko ajan kehittyä, lopettaa Tinkanen. 

Haastattelussa Turo Tinkanen, tietohallintojohtaja, Sitowise Oy

Sitowise on 1300 hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen kaikki rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta. Sitowise on suurin suomalaisomisteinen rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto, kaupunkiseutujen monialahankkeiden johtava osaaja sekä tiedolla johtamisen ja tietomallintamisen edelläkävijä.

Loviisa_kuva

Loviisa + Citrix = 👍

Loviisan kaupunki ulkoisti osan lääkäripalveluistaan. IT:n osalta havaittiin ongelma – lääkäreiden käyttämä Pegasos-sovellus, joka ei toimi kunnolla VPN-yhteyksien yli.

Lisää päänvaivaa aiheutti se, että näitä yhteyksiä olisi pitänyt pystyä luomaan uusille lääkäreille mitä erilaisimpiin laitteisiin ja käyttöjärjestelmiin. Laite- ja käyttöjärjestelmäkanta aiheutti sen, että VPN-yhteyksien kautta sovellus ei palvele tarkoitustaan.

Onnistuimme ottamaan yhteyttä Loviisaan juuri oikeaan aikaan – ja pystyimme toimittamaan valmiiksi paketoidun pilotin Citrix Cloudin kautta.

Ratkaisuna Citrix XenApp

– Meillä oli selkeä tarve ja saimme juuri sopivan ehdotuksen. Onregolla oli mittavat tiedot Citrixistä ja osaavan oloinen ajatus, joten Citrix XenApp mahdollisti meille toimivan ratkaisun, kertoo Loviisan tietohallintopäällikkö, Marko Perttilä. – Pilotin raameissa otettiin ihan konkreettinen käyttökeissi,  vaikka olimme alkuun miettineet Azurea, mentiinkin vähän toisenlaiseen ratkaisuun.

Onregolla on tapana etsiä asiakkaan infrastruktuurin parhaiten istuva ratkaisu. Tämän tyyppisessä casessa Azuren latenssi oli liian suuri, joten päädyimme Citrix Cloudiin omasta konesalista. Hybridiratkaisu toimi tällä kertaa parhaiten.

Pilvistrategiaa

– Aina kun on mahdollista, harkitsemme pilvi-infraan siirtymistä. Tapauskohtaisesti Citrix ja oma konesali ratkaisee tiettyjä käyttöskenaarioita, joissain taas voimme yhdistää Azurea, Citrixiä ja on-premiseä. Suuntaamme kuitenkin vahvasti pois omasta konesalista. Meillä on trendi siirtyä yleisesti SaaS-palveluihin ja pohdimme jatkuvasti, millaisia vaihtoehtoja on-premiselle on tarjolla, jatkaa Marko. – Hybridiratkaisut ovat tällä hetkellä meille sopivimpia.

Loviisan kaupunki siirtää sovelluksia järjestelmällisesti pilveen. Loviisassa on ryhdytty laventamaan käyttöskenaarioita ja järjestelmiä paitsi terveydenhuoltoon, myös etätyömahdollisuuksiin, koulumaailmaan ja muihin käyttöcaseihin, missä hybridi- tai pilviarkkitehtuuria pystyy soveltamaan, sekä vertikaalisesti, että horisontaalisesti.

–  Citrix Cloudilla avustetaan etätyömahdollisuuksia ja päästään VPN-yhteyksistä eroon. Yleisten yleisökoneiden, kirjastojen ja asiakaspalvelupisteiden toimintojen ohjaus hoidetaan Citrix työasemavirtualisoinnilla. Emme tarvitse jatkossa paikallisia kirjauksia, kertoo Perttilä.

Onrego kumppanina

Olemme olleet Loviisan kumppanina vasta lyhyen aikaa, mutta saimme Markolta mainiota palautetta heti alkumetreiltä.

– Asiantunteva ja ratkaisuhakuinen asenne on Onregolla parasta. Alkuperäinen suunnitelma pysyi vaikka ratkaisumalli muuttuikin. Tästä kiitokset konsultille sitkeästä ja osaavasta selvittämistyöstä, jotta oikeanlainen ratkaisu saatiin nopeasti pilotista toteutusvaiheeseen, kiittelee Marko.

Haastattelussa Marko Perttilä, Tietohallintopäällikkö, Loviisan Kaupunki

Meyer_blogi

Hallintamallilla perusteellinen pohja pilvisiirtymälle

Saimme vastikään Meyer Turku Oy:n Azure Governancen valmiiksi. Kuinka tehdään toimiva hallintamalli? Head of Group, Workplace and Network Service, Rami Kokkala jakaa oman kokemuksensa.

"Onrego valikoitui kumppaniksemme, koska tarjotut tuotteet ja palvelut osuivat yhteen sen hetkisen tarpeen kanssa, ja toisaalta Microsoft-kumppanuus mahdollisti kustannustehokkaan tavan hankkia palveluita. Pilvisiirtymä tulee tapahtumaan ennemmin tai myöhemmin ja tämän siirtymän realisoinnissa Onrego voisi olla arvokas kumppani.”

Kuinka tehdään toimiva hallintamalli?

Vastaus on yksinkertainen. Hallitusti ja järjestelmällisesti, koulutuksen, devaamisen ja asiakkaan päivittäisen toiminnan tarpeiden kautta.  Lopputuloshan on opas siihen, miten julkisen pilven palveluita jatkossa hallinnoidaan ja kehitetään.

Onrego Azure Governance koostuu koulutuksellisista työpajoista. Kun alkuun on määritelty, mitä organisaatiossa tarvitaan, työpajojen sisältö räätälöidään ja kohdennetaan oikeille ihmisille.

”Workshop-malli on työskentelytapana erittäin toimiva. Nykyisessä tilanteessa, jossa asiantuntijakenttä on hyvin kuormitettu, on äärimmäisen tärkeää, että vetovastuu työpajojen valmistelusta on osaavissa käsissä ja asiantuntijat voivat keskittyä oman substanssinsa asiantuntijapanoksen tuottamiseen. Työpajalähtöinen työskentely sopii organisaatiolle, jossa asiantuntijat joutuvat jatkuvasti taistelemaan saman aikaisesti useammalla rintamalla sekä operatiivisen toiminnan sekä projektien parissa. Asiantuntijoille jää vapaus ja mahdollisuus valmistautua työpajoihin, kun hetki on heille paras, ja toisaalta itse työpaja mahdollistaa keskittymiseen yhteen asiaan kerrallaan.”

Pohjatyöt kuntoon

On tärkeää selvittää alkuun olennaiset asiat asiakkaan prosesseista ja ymmärtää asiakkaan nykytila sekä osaamistaso. Azure Governancessa päämäärä ei ole vain dokumentaation tuottaminen, vaan asiakkaan toiminnan helpottaminen, parantaminen ja osaamisen päivittäminen. Siksi Onregon Azure Governancen luomismalli on nimenomaan koulutuksellinen, käytännönläheinen ja sisältää jo valmisteluvaiheessa asiakkaan ympäristön kehittämistä. Jatkokehityksen ja päivitysten kannalta asiakkaalle pitää antaa riittävä määrä informaatiota ja luoda toimiva pohjataso käytännöille.

”Esiselvitysvaiheen perustietojen perusteella Onregon asiantuntija tuotti pohjadokumentaation, joka täydennettiin asiantuntijoiden avustuksella työpajoissa.”

Hallintamallin syvin olemus

Dokumenteilla ei tee mitään, ellei niitä aktiivisesti käytetä. Siksi dokumentaatiota ei vain luovuteta asiakkaalle heti työpajojen jälkeen valmiina, vaan sitä muokataan niin kauan, että se palvelee tarkoitustaan mahdollisimman hyvin. Tarjoamme asiakkaillemme jatkokehitystä ja päivitystä ympäristön muuttuessa.

”Työ antoi hyvät lähtökohdat käyttöönoton jatkon suunnittelulle. Erityisen arvokasta oli 0365-käyttöönoton esivaatimusten tunnistaminen. Selvitys toimi kuiluanalyysinä ja auttoi meitä ymmärtämään toimintaympäristön kypsyystason suhteessa suunniteltuun pilvisiirtymään. Ilman selvitystyötä käynnistetty migraatioprojekti tulisi todennäköisesti ajautumaan johonkin karikkoon ennemmin tai myöhemmin.”

Onrego kumppanina

Meille on tärkeää, että pystymme aidosti auttamaan asiakkaitamme. Siksi haluamme kaikissa projekteissamme lisätä asiakkaidemme pilviosaamista ja kasvattaa ymmärrystä moderneista teknologioista. Haluamme auttaa asiakkaitamme kasvamaan ja luomaan kilpailuetua markkinoiden parhailla ratkaisuilla.

”Onrego osoittautui hyväksi valinnaksi, joustavuus ja asiantuntemus ovat hyvällä tasolla. Ketteränä toimijana Onrego on erinomaisesti pystynyt vastaamaan niihin tarpeisiin joita Meyerillä on tähän mennessä ollut. Toivomme Onregosta muutenkin ns. luottokumppania erityisesti Microsoft –teknologiaa koskien. Kumppania, jolta joustavasti olisi saatavissa asiantuntemusta sekä resursseja tukemaan ja mahdollisesti jopa vetämään Meyerin IT kehityshankkeita.”

MEYER TURKU OY on erikoistunut rakentamaan hyvin monimutkaisia, innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä risteilyaluksia, matkustaja-autolauttoja sekä erikoisaluksia. Yhdessä kahden saksalaisen sisartelakkansa, Papenburgissa sijaitsevan Meyer Werftin ja Rostockissa sijaitsevan Neptun Werftin kanssa Meyer Turku on yksi maailman johtavista risteilyalusten rakentajista.

Kommentit: Rami Kokkala, Head of Group, Workplace and Network Service, Meyer Turku Oy

Cyber_safe

O365 – tietoturvavaroitus (Ei hätää, meillä on ratkaisu)

Viestintävirasto julkaisi eilen kyberturvallisuusvaroituksen.

Rikolliset ovat kalastelleet yritysten työntekijöiden käyttäjätunnuksia ja salasanoja sähköpostitse ja huijaussivujen avulla. Tilille sisään päästyään hyökkääjät ovat asettaneet sähköpostitileille sääntöjä, jotta yrityksen sähköpostijärjestelmä lähettää hyökkääjille automaattisesti kopiot kaikista kyseisten ihmisten sähköpostiviesteistä. Hyökkääjät ovat myös lähettäneet murtamiltaan käyttäjätileiltä uusia kohdennettuja kalastelu- ja huijausviestejä.

Viestintävirasto kehottaakin kaikkia Office 365 -tuotteita käyttäviä yrityksiä tarkastamaan onko käytössä olevassa sähköpostijärjestelmässä luvattomia edelleenlähetyssääntöjä ja onko yrityksen tietojärjestelmiin kirjauduttu oudoista paikoista tai outoihin aikoihin.

Teimme tarkistamisen helpoksi

Azure-asiantuntijamme Henrin luoma skripti näyttää kaikki postilaatikot ja niiden edelleenlähetyssäännöt.

Skriptin ajaminen ei ole monimutkaista, mutta vaatii Exhange Online Remote Powershell Modulin asennetuksi.

OHJEET

  1. Exchange admin center (EAC) Hybrid  –> Setup –> lataa Powershell-moduli
  2. Asenna moduli
  3. Aja powershell-skripti:

Connect-EXOPSSession
Get-Mailbox | select UserPrincipalName,ForwardingSmtpAddress | Export-Csv -Path ”C:\temp\data.csv”

Jos vahinko on jo tapahtunut, saatte rikollisen toiminnan pysäytettyä nopeasti. Muistutamme myös, että tietomurroista on hyvä tehdä ilmoitus poliisille.

Turvallisuutenne parantamiseksi suosittelemme hankkimaan:

Office 365: Autentikointi- ja identiteetinhallinta – kerrasta kuntoon

Turvallisempi O365

  • Conditional Access- ja MFA-määrittely, testaus ja käyttöönotto
  • Koulutus
  • Lisenssit ja aktivointi käyttäjille
  • Dokumentointi

Hyödyt:

Identiteetinhallinta ja suojaus
Sovelluksiin ja portaaleihin kirjautumisen suoja
Merkittävästi parantunut tietoturva

Onrego on Microsoft Country Partner of the Year 2018

Microsoft Oy on valinnut digitalisaatioon ja pilviteknologioihin erikoistuneen Onregon vuoden kumppaniksi Suomessa.

”Pilvipalveluilla on valtava merkitys Suomen digitalisaation edistämisessä ja teknologian hyödyntämisessä talouden kasvun tueksi. Onrego on auttanut suurta joukkoa suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita aloittamaan julkisen pilven käytön ja toiminut asiakkaidensa neuvonantajana pilveen siirryttäessä. Onrego on ottanut myös vahvan yhteiskunnallisen roolin luomalla julkisen pilven ammattitutkintokoulutuksen. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, mitä yritykset voivat tehdä täyttääkseen teknologiaosaajien vajetta ja vahvistaakseen digitalisaatio- ja pilviteknologioiden osaamista Suomessa”, perustelee valintaa Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo.

Microsoft Oy on valinnut digitalisaatioon ja pilviteknologioihin erikoistuneen Onregon vuoden kumppaniksi Suomessa.”Pilvipalveluilla on valtava merkitys Suomen digitalisaation edistämisessä ja teknologian hyödyntämisessä talouden kasvun tueksi. Onrego on auttanut suurta joukkoa suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita aloittamaan julkisen pilven käytön ja toiminut asiakkaidensa neuvonantajana pilveen siirryttäessä. Onrego on ottanut myös vahvan yhteiskunnallisen roolin luomalla julkisen pilven ammattitutkintokoulutuksen. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, mitä yritykset voivat tehdä täyttääkseen teknologiaosaajien vajetta ja vahvistaakseen digitalisaatio- ja pilviteknologioiden osaamista Suomessa”, perustelee valintaa Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo.

Kiitokset

Olemme toimineet yrityksen perustamisesta lähtien Microsoft Partnerina. Tänä vuonna saimme sen kaikkein kirkkaimman tunnustuksen.

Haluamme kiittää ensisijaisesti asiakkaitamme luottamuksesta – tämä palkinto on osoitus siitä, että visiomme, toimintamallimme ja ratkaisuvalikoimamme on aidosti hyvä ja toimiva – ja että asiakkaamme ovat saaneet meidät valitessaan erinomaisen kumppanin.

Iso kiitos kaikille Onregolaisille valtavasta kehittymisestä, innokkuudesta ja eteenpäin pyrkimisestä sekä asiakaspalvelun upeasta tasosta – meillä on huikea tiimi!

Microsoftille kiitokset sujuvasta, erinomaisesta yhteistyöstä, jatkuvasti kehittyvästä ja paranevasta kumppanuudesta ja loistavista palveluista, joiden avulla me ratkaisemme asiakkaidemme ongelmia.

Mitä seuraava vuosi tuo tullessaan?

Tämä tunnustus antaa meille paljon lisää puhtia jatkaa tuotteidemme ja palveluidemme kehittämistä entistäkin korkeammalle tasolle. Haluamme olla paitsi tämän palkinnon arvoinen, myös ehdottomasti paras kumppanivalinta kaikille asiakkaillemme – niin nykyisille, kuin tulevillekin.

”Kiitos asiakkaillemme, tiimilleni ja Microsoftille tästä upeasta kunniasta. Kuten aina, olemme jo tähyilemässä pidemmälle tulevaisuuteen. Näemme, että seuraava vuosi tuo tullessaan hyvin vahvan pilveistämis- ja modernisointiaallon.

Olemme Onregossa kehittäneet valtavasti palveluitamme ja kyvykkyyksiämme, jotta pystymme pilveistämään ja modernisoimaan asiakkaidemme alustoja mahdollisimman fiksusti. Onregon Pilvitransformaatiopolku, jossa selvitetään asiakkaan liiketoimintaprosessien käyttämät sovellukset ja suunnitellaan miten ne pilveistetään, on todistetusti fiksu keino modernisoida alusta, jolla liiketoimintaa ajetaan.

Pilviaikakauden tuki- ja ylläpitopalvelu Onrego Managed Cloudin kautta tarjoamme asiakkaillemme tuen ja ylläpidon pilvipohjaisiin ratkaisuihin.

Asiakkaidemme osaamisen kehittyminen on myös tärkeää, jota varten olemme kehittäneet hyvin suositun Julkisen pilven akatemian.

Kiitos! Jatkamme hyväksi havaitsemallamme tiellä.”

Jarno Mäki

Toimitusjohtaja
Onrego Oy

names_web

Onrego osaksi Names Alliance IT-alan huippuosaajien verkostoa

Onrego on liittynyt mukaan Names Allianceen – IT-alan huippuosaajien verkostoon. Onregon liittymisen myötä Namesiin tulee roimasti lisää osaamista ja huipputekijöitä mm. Office365-, Azure- ja Microsoft365-kokonaisuuksien toimittamiseen. Molemmat pystyvät yhteistyön avulla laajentamaan toimintaansa uusille aluille.

Names Alliance yhdistää osaamista

Names Alliance yhdistää jäsenorganisaatioidensa osaamisen, jolloin asiakas saa yhdestä paikasta kaiken konsultoinnista kokonaisratkaisuihin, ympäristön hoitoon ja 24/7 palveluihin. Namesin kautta yhteistyössä ketterät edelläkävijätoimijat yhdessä pystyvät toteuttamaan tarjouspyyntöjä, joihin on muuten hankala löytää isoltakin yksittäiseltä toimijalta ratkaisuja.

– Onregolla on pilveistäminen ja organisaatioiden IT-infra hyvin hallussa, kertoo Onregon toimitusjohtaja Jarno Mäki.
– Namesin kautta pystymme toimittamaan paremmin omien asiakkaidemme pilvi-infrastruktuurikokonaisuuksiin sellaisia ratkaisuja, mitä emme ole aikaisemmin tehneet.

– Onrego tuli osaksi Namesia hyvään saumaan, avaa Janne Pohjala, Names Alliancen COO. – Infraan pohjautuva kokonaiskuva on pilvipohjaisessa toiminnassa ehdoton. Onrego lisää meidän valmiuttamme toimittaa palveluita pilvi-infraan nopeasti ja vaivattomasti.

Tavoitteena modernisointi

– Moderni pilvi-infrastruktuuri rakentuu ruudukkona, millä lailla pilviympäristöä toteutetaan, miten SaaS-palveluita lisätään ja  mitä jouhevasti tuotettavia ratkaisuja liiketoiminta tarvitsee. Rakennamme ratkaisulle pohjakehikon, määritykset ja säännöt, kertoo Mäki. – Namesin kautta voimme tarjota asiakkaillemme lisäarvoa kasvattamalla erikoisasiantuntijoiden joukkoa. Ja vastaavasti omien resurssiemme erikoisosaaminen on entistä laajemmin hyödynnettävissä.

Namesilla ja Onregolla on yhteinen tavoite – organisaatioiden liiketoiminta-alustan modernisointi ja kehittäminen.

– Me tiedämme, mihin tulevaisuudessa ollaan menossa. Useilla organisaatioilla kuitenkin on jo lonkeroita pilvessä, joten kokemusta jonkin verran jo on. Onrego aloittaa piakkoin julkisen pilven ammattitutkinnon toteutukset, joten saamme sitä kautta organisaatioiden omaa osaamista päivitettyä ja lisättyä uskallusta uudistamiseen, kertoo Janne.

Names Alliance uusine yhteistyökumppaneineen mahdollistaa edullisen, turvallisen ja joustavan modernisoinnin. Siirtymällä pilvi- tai hybridi-infraan organisaation ketteryys, joustavuus ja kehitys paranee, nopeutuu ja tulee tietoturvallisemmaksi. Haluamme muuttaa IT-päättäjien ajattelumallia – tänne se maailma menee. Olisiko teidänkin seuraava infranne pilvipohjainen?

Onrego Oy on nopeasti kasvava IT-konsultointiyritys pilvikehityksen huipulla: Hallitun, saavutettavan ja turvallisen julkisen pilven, pilvi-infran ja pilvialustojen ammattilainen. Onrego toteuttaa ja modernisoi teknologiaympäristöjä pilvipohjaisien infra-arkkitehtuurien avulla. Ylläpidettynä.

Onrego Oy
Juhana Raitasalo, CCO
juhana.raitasalo@onrego.fi
+358 40 759 0526

Names Alliance on Suomen kovimmista Microsoft IT-asiantuntijoista koostuva talli. Joukkoomme kuuluu Microsoftin tuotekehityksen mielestä arvokkaimpia suomalaisista asiantuntijoita (Most Valuable Professional) ja kaikkein vaativimman Certified Master tutkinnon suorittaneita. Meillä tapaat huippuosaajan ilman välikäsiä.

Names Alliance
Janne Pohjala, COO
janne.pohjala@names.fi 
+358 500 557 486

Peikko pilveistää järkevästi

Onrego on toiminut yhteistyössä Peikon kanssa jo parin vuoden ajan. Peikolla on monta toimittajaa, mutta Onrego on se kärkikumppani.

– Olemme käyttäneet Onregoa pääasiassa tietynlaisiin keihäänkärkihankkeisiin. Toimittajia meillä on useita, mutta aika tarkkaan valikoimme, kuka tekee mitäkin, kertoo Peikko Groupin IT Manager, Juha Rantala. – Siellä, missä pilvipuolella tarvitaan erityisen kovaa osaamista, Onregon hyötyarvo on ollut hyvä. Vaativissa kehityshankkeissa palvelut ja asiantuntemus ovat hyvällä tasolla.

Pilvi ei ratkaise kaikkea, mutta tuo kaivattua vauhtia

Peikko käsittelee valtavat määrät dataa ja tarvitsee paljon laskentatehoa. Tähän pilvi on tuonut lisäarvoa.

– Riippuu paljon siitä, mitä ja miten dataa käsitellään ja analysoidaan, mistä me kapasiteetin otamme. Tietyillä alueilla globaalisti emme voi pilvipalveluita käyttää huonojen paikallisten datayhteyksien vuoksi, eli tasapainottelemme jatkuvasti pilven ja omien resurssien ja tilojen välillä. Optimointi on jatkuvaa, eli tehdään niinpäin, miten se on kuhunkin tilanteeseen järkevää, jatkaa Rantala. – Pilvi tuo meille paljon vauhtia analysointiin ja datan käsittelyyn, mutta tottakai koko ajan halutaan nopeampaa toimintaa.

Nopeaa kehitystä ja tarkkailua

– Tarkkailemme jatkuvasti, mihin suuntaan kehitys menee. Jatkossa teemme Onregon kanssa määräajoin tarkistusta, mitä uusia mahdollisuuksia pilvi voisi tarjota. Meille on tärkeää, että uutuudet ja potentiaaliset meidän liiketoimintaamme sopivat ratkaisut ovat koko organisaatiolla heti tiedossa, jotta voimme ketterästi luoda parempaa ja toimivampaa työympäristöä loppukäyttäjille, visioi Juha. – Loppukäyttäjän on myös oltava mukana luupissa, jotta heidän työtään hyödyntävät uudet ratkaisut saadaan nopeasti käyttöön.

Hyvä kumppani tekee paljon suunnittelu- ja analysointityötä asiakkaan puolesta

Pitkäaikainen kumppani tuntee asiakkaan ympäristön ja liiketoiminnan ja osaa valmiiksi ehdottaa toimivimmat ratkaisut. Samalla luodaan toimivampaa ympäristöä, optimoidaan kustannuksia ja tehoa sekä parannetaan asiakkaan omaa toimintakykyä.

– Meillä ei itsellämme ole riittävästi resursseja pysyä joka asiassa kehityksen mukana, tarvitsemme kumppanin, joka on ajan tasalla ja osaa poimia toimivimmat ratkaisut valtavasta tarjonnasta. Nopea kehitys ei aina ole hyvä juttu, koska liiketoimintakriittisissä toiminnoissa työkalujen on oltava suht vakaita, eikä koko ajan tarvitse olla miettimässä uutta, kertoo Juha. – Palveluntarjoajan on oltava kartalla koko ajan, siksi suosimme pitkäaikaisia kumppanuuksia.

juha_round

Haastattelussa Juha Rantala, IT Manager, Peikko Group Oy

Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyritys. Peikko valmistaa monentyyppisiä betoniliitoksia ja liittopalkkeja elementti- ja paikallavalurakentamiseen. Peikon innovatiiviset ratkaisut tekevät rakentamisesta helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa. Peikon tavoitteena on tarjota asiakkailleen alan johtavia ratkaisuja, jotka ovat laadukkaita, turvallisia ja innovatiivisia. Peikko tuo markkinoille säännöllisesti uusia ratkaisuja ja palveluja ja investoi alallaan laajimmin tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

fasttrack

Azure FastTrackilla kehityksen kärkeen

Onrego on Suomen harvoja Microsoftin Azure FastTrack kumppaneita. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Organisaatiolla on mahdollisuus hakea mukaan FastTrack-ohjelmaan. FastTrackilla saavutetaan syvempi ja tehokkaampi polku pilveistämiseen Microsoftin ja valitun kumppanin huippuasiantuntijoiden kautta.

FastTrackin kautta lisätään asiakkaan ymmärrystä ja taitoja, kehitetään oikeanlaiset toimintatavat ja työkalut, nostetaan ymmärrystä sekä autetaan pilven infrastruktuurin rakentamisessa, käyttöönotossa ja hallinnassa.

Microsoftin vetämänä FastTrack-asiakkaille etsitään oikeat henkilöt, aikataulutetaan etenemistä tehokkaasti ja sparrataan yhdessä kumppanin kanssa Azure-strategia kuntoon. Kumppaniyritys (Onrego) hoitaa tehokkaan toteutuksen.

Kuinka päästä mukaan?

FastTrack-ohjelmaan haetaan mukaan Onregon kautta. Ohjelmassa on tiettyjä skenaarioita, joita voidaan asiakkaan kanssa toteuttaa. Näitä ovat mm. DevTest, DR, Digital Marketing, E-commerce ja piakkoin myös analytiikkaa ja IoT-ratkaisuja.

Ohjelma on Microsoftin rahoittama – kunhan asiakkaalla on Azuretili ja pilveistämistä tehty jonkin verran jo valmiiksi.

FastTrack sopii organisaatioille, joilla on halua siirtyä pilveen, mutta ei tarkkaa tietoa tai ymmärrystä siitä, miten lähdetään etenemään. Microsoftin mallin mukaan toteutetaan erilaisia skenaarioita asiakkaan tarpeen mukaan – sellaisella syväosaamisella, mitä harvalla organisaatiolla on omassa osaamispoolissaan.

FastTrackin hyötyjä – lisäarvoa ja tehoa toimintaan

– Ennakoinnin parantuminen
– Itsevarmuutta kehitykseen ja isompiin pilveistämisprojekteihin
– Azuren koko potentiaalin hyödyntäminen
– Syvä ymmärrys pilviteknologioista
– Uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan
– Laajasti tietoa saatavilla heti – ei hidasteita opettelun myötä

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Onregon myyntiin ja anna meidän hoitaa jatkokeskustelut ja sopimukset Microsoftin suuntaan.

azure_blogi

Microsoft Azure Akatemia – haku on nyt auki

Microsoftin Azure Akatemian pääyhteistyökumppanina olemme mukana etsimässä uusia osaajia. Syvennä osaamistasi ja ota seuraava askel urallasi.

Etsimme kasvavaan joukkoomme Cloud Specialisteja. Onregolla pääset työskentelemään modernien pilviteknologiaprojektien parissa globaalien asiakkaiden kanssa. Pääset tekemään töitä ja kehittymään Onregon osaavien arkkitehtien ja konsulttien kanssa. Aikaisemmasta teknisestä taustastasi on etua, mutta tärkeintä on tiedonjano ja uteliaisuus uuden oppimiselle. Jos sinulla on aikaisempaa osaamista Microsoft infrastruktuurista, verkkopuolelta, Linuxista tai Active Directory-tuntemusta, niistä on sinulle etua. ”

Pilvipalveluiden räjähdysmäinen kasvu ja uusien teknologioiden käyttöönotto ovat muuttaneet toimintaympäristöä ja osaamisvaatimuksia, Sen myötä meillä on tarve rekrytoida useita osaajia työskentelemään Azure-pilviteknologian pariin.

Hakuaikaa on 9.5.2018 asti, rekrytointitilaisuus 16.5.2018.
Koulutus alkaa 13.6.2018.

Hakuohjeet ja lisätiedot löydät täältä.

competence

Hommat sujuvat kivasti

Paitsi asiakkaamme, myös asiakkaan muut yhteistyökumppanit ovat meihin tyytyväisiä.

Saimme torstaina päivityspalvelupyynnön HSY:n yhteistyökumppanilta Inialta. Tukipalvelutiimi Henri ja Juha hoitivat homman sukkelaan.

Saimmekin samointein suoraa palautetta: ”Pakko todeta, että kiva kun Onregon kanssa hommat sujuu aina näin kivasti.”

Kimmo Sukanen Inia Solutions Oy:stä jatkoi vielä: ”Onrego on kyllä hoitanut kaikissa HSY:n projekteissa tonttinsa hyvin. Palvelu on ollut nopeaa, ne hommat on tehty mitä on luvattu. Onregon tekijät ovat myös aktiivisia muiden infratoimittajien kanssa. Hyvä, että ovat vauhdittaneet toistenkin toimittajien koneistojen rattaita, jotta projektit tulevat kokonaisuutena toimitettua ajallaan ja hyvin.”

Kiitos Kimmolle, palaute lämmittää kylmää kevätpäivää mukavasti.

PS: HSY:n Timo Marila on jo aiemmin kertonut yhteistyöstä kanssamme.