kolme-pilviskenaariota

Kolme pilviskenaariota, joista liiketoimintasi hyötyy takuuvarmasti

Teknologia kuuluu jokaisen yrityksen arkeen ja oman softan kehitys tuntuu tänä päivänä olevan enemmän sääntö kuin poikkeus.

Mutta, tietohallinnolla on ongelma. Kilpailukykyä pitäisi kehittää ja kustannuksia pitäisi leikata, mutta suurin osa käsillä olevasta ajasta menee jo olemassa olevien järjestelmien ylläpitoon sekä elvyttämiseen.

Mistä siis repiä aika uuden innovointiin ja liiketoimintaa tukevaan kehitystyöhön? Mistä aloittaa kustannusten karsiminen?

Tivin toteuttaman State of the CIO -selvityksen mukaan legacy-sovellusten modernisointi ja migraatiot työllistävät tietohallintoa eniten juuri tällä hetkellä. Saman selvityksen mukaan tietohallintojohtajat nostavat tärkeimmäksi tehtäväkseen IT-toimintojen tehostamisen.

Pilviteknologian hyödyntäminen on edelleen takuuvarma tapa tehostaa IT-toimintoja. Kunnon pilvistrategia tosin edellyttää, että pilviteknologian käyttöönotto perustellaan myös liiketoiminnan näkökulmasta.

Olemme tunnistaneet kolme skenaariota, joiden hyöty on helposti perusteltavissa liiketoiminnan näkökulmasta.

1. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen katastrofitilanteissa pilveä hyödyntäen

Jos oma konesali pettää, mitä tapahtuu liiketoimintakriittisille järjestelmille? Kuinka nopeasti järjestelmät, sovellukset ja data saadaan pystyyn katkoksen tapahtuessa?

Tyypillinen tapa toteuttaa Disaster Recovery on toisintaa konesali. Tämä on yleensä melko raskas ja kallis operaatio.

Kun DR-ratkaisu toteutetaan pilveen, esimerkiksi Azuren päälle, pääsette eroon konesalin kaksintamiseen vaaditusta infrasta. Pilven avulla järjestelmät saadaan takaisin pystyyn muutamissa tunneissa.

Pilvipohjainen Disaster Recovery -ratkaisu vähentää taatusti tietohallinnon painajaisia sekä näkyy kustannuksissa.

2. Työn tuottavuuden parantaminen pilviratkaisuja hyödyntäen

Liikkuvasta työstä ja etätyön mahdollistamisesta on puhuttu jo vuosia, mutta etenkin kenttätyöntekijät jäävät edelleen liian usein paitsioon kun puhutaan moderneista työvälineistä.

Palvelevatko nykyiset työvälineet liikkuvien työntekijöiden ja kenttähenkilöstön tarpeita? Mobiliteetin kasvattaminen vaikuttaa tutkitusti (tähän joku lähde) työn tuottavuuden nousuun. Tänä päivänä on lähes itsestään selvää, että tärkeimmät työvälineet pitää saada toimimaan myös toimisto-olosuhteiden ulkopuolella.

Entä jos yrityksenne joutuu satsaamaan isosti tehotyöasemiin? Yhden tehotyöaseman hankinta- ja ylläpitokustannukset nousevat helposti tuhansiin euroihiin. Mitä jos nämä tehotyöasemat saisi suoraan pilvestä? Citrixin ja Microsoftin Windows Virtual Desktopin avulla nämä työasemat voidaan hankkia suoraan pilvestä, jolloin pääsette eroon työasemien ylläpitokustannuksista.

3. Henkilöstön osaamisen päivittäminen pilviaikaikaudella

Pilvi tulee, halusitte sitä tai ette. Ja riippumatta siitä, kuinka paljon hyödynnätte pilven mahdollisuuksia juuri nyt, yksi varma tapa tehostaa IT-toimintoja on satsata oman henkilöstön osaamiseen.

Modernin IT-infrastruktuurin sekä pilvialustojen osaamisvaje koettelee monia organisaatioita ja pilviosaajista on pulaa työmarkkinoilla.

Puolitoista vuotta sitten lähdimme pohtimaan miten tämä pilviteknologiaosaamisen vaje voitaisiin kuroa suomalaisissa organisaatioissa.

Ratkaisu syntyi yhdessä Amiedun kanssa. Julkisen pilven akatemia on julkisen pilven koulutuskokonaisuus, joka auttaa organisaatioita pysymään kartalla pilviteknologioiden kehityksessä.

Kuinka pilvi kesytetään eli miten siirrytään mielikuvista käytännön tekoihin?

Pilveen siirtyminen on monissa tapauksissa helppo perustella sekä IT-toimintojen tehostamisen että liiketoiminnan näkökulmasta. Mutta, ei meidänkään vastaus automaattisesti ole pilvi. Joidenkin järjestelmien on parempi antaa vanhentua arvokkaasti, ennen kuin sen toiminnot siirretään pilveen.

Käytännön tekoihin siirtyminen vaatii rationalisointia. Yhden sovelluksen migraatio konesalista pilveen ei ole mikään irrallinen teko, vaan sillä on aina myös jonkinlaisia vaikutuksia liiketoimintaan. Kun teette rationalisintia ja vastaatte kysymyksiin ’miksi’, nämä vaikutukset ovat todennäköisesti positiivisia.


Meidän tehtävämme on auttaa organisaatioita hyödyntämään pilvialustoja mahdollisimman tehokkaasti. Jos haluat kuulla miten pääsette kiinni yllä mainittujen pilviskenaarioiden hyötyihin, ota yhteyttä –>

Ville Ruonamaa
Sales Executive
ville.ruonamaa@onrego.fi
040 5109 081

Pilvi ei ole strategia

Pilvi ei ole strategia – kolme väärinkäsitystä pilvistrategiasta

Strategialla ei mene hyvin. Sitä on pilkattu ja solvattu, siihen on suhtauduttu suorastaan välinpitämättömästi. Ketterät tahot ovat haukkuneet sitä hitaaksi.

Strategia-termiin yhdistetään usein pölyisiä ja raskaita mielikuvia. Suurin syy lienee se, että strategiatyö on monissa organisaatioissa tehty huonolla menestyksellä eikä strategiaa ole onnistuttu viemään käytäntöön.

Pilviteknologioiden hyödyntämisestä on tullut uusi normi jokaiselle digitalisoituvalle organisaatiolle. Gartnerin mukaan kuitenkin vain joka kolmannella organisaatiolla on dokumentoitu pilvistrategia.

Tämä on huolestuttavaa. Onko siis niin, että keskimäärin vain joka kolmas organisaatio tietää miksi ja miten he ovat siirtymässä pilveen?

Tässä on todennäköisesti tapahtunut väärinkäsitys ja strategiaa on ymmärretty väärin. Eikö olisi aika antaa strategialle mahdollisuus kertoa mikä se on, tai mikä se ei ole?

Pilvi on meidän strategia.

Pilvi ei ole strategia. Azure ei ole strategia. Eikä AWS ole strategia.

Infraa siirretään pilveen, jotta liiketoiminnan sovellukset saadaan entistä paremmin tukemaan liiketoiminnan tavoitteita. Pilvialusta mahdollistaa asioita, joihin konesalit eivät yksinkertaisesti vain taivu.

Pilvi ei ole strategia, mutta pilven käyttöönotto vaatii strategian. Pilvistrategia on osa teknologiastrategiaa, joka tukee liiketoiminnan strategiaa.

Pilvistrategia on osa teknologistrategiaa ja palvelee liiketoimintastrategiaa.

Jos esimerkiksi liiketoiminnan strategiaan on kirjattu työn modernisointi sekä kenttätyöntekijöiden ja mobiliteetin kasvattaminen, on ensimmäinen askel miettiä millainen infraratkaisu mahdollistaisi tämän tavoitteen toteutumisen. Tässä tapauksessa pilven hyödyntäminen mobiliteetin kehittämiseksi on hyvin todennäköinen vaihtoehto, mutta se pitää pystyä perustelemaan kyvykkyyksien ja kustannusten näkökulmasta.

Teimme strategian, se siitä.

Strategiatyöpajoissa oli mieletön pöhinä päällä. Työpajojen jälkeen laadittiin dokumentti, joka sullottiin syvälle kassakaapin perukoille. Lopulta asiasta vaiettiin.

Strategia ei koskaan ole kerrasta poikki. Toimintaympäristöt ja teknologiat kehittyvät, strategian pitää elää ja kasvaa näiden muutosten mukana.

Strategia ei voi olla staattinen dokumentti vaan sen tulee olla dynaaminen ohjeistus halutun tilan saavuttamiseksi.

Meillä on jo strategia.

Jos teillä on jo pilvistrategia laadittuna ja olette matkalla kohti liiketoimintanne digitalisoimista, onneksi olkoon! Se on hieno homma.

Mutta, varmistan vielä mitä teidän strategiaan on kirjattu. Löytyykö teidän strategiasta seuraavat asiat:

Ajurit ja motivaatiot – mikä ajaa meitä kohti pilveä?
Pilvistrategia rakentuu liiketoiminnan tarpeiden ja tavoitteiden päälle. Pilvisiirtymän taustalla voi olla kriittisiä suoraan liiketoimintaan operatiiviseen puoleen kohdistuvia tapahtumia, migraation seurauksena syntyviä liiketoiminnallisia hyötyjä tai esimerkiksi uusiin kyvykkyyksiin ja palveluihin kohdistuvia odotuksia.

Liiketoiminnan tavoitteet – millaisia vaikutuksia ja tuloksia tavoittelemme?
Pilvistrategian täytyy olla linjassa eri liiketoimintojen tavoitteiden kanssa. Pilveen siirtyminen ei ole vain IT:n asia vaan muutos koskettaa koko liiketoimintaa. Miten esimerkiksi HR:n tarpeet ja tavoitteet pystytään saavuttamaan pilveä hyödyntämällä?

Business case – miten perustelet liiketoiminnallisen hyödyn?
Pilvi ei ole aina halvin vaihtoehto. Tämä on yksi yleisimpiä pilven myyttejä. Osana pilvistrategiaa palveluiden siirtäminen täytyy pystyä perustelemaan kustannusten näkökulmasta. Monessa tapauksessa sovellusten modernisointi ja pilvimigraatio on perusteltua sekä kustannusten että sovelluskehityksen näkökulmasta. Mutta, toisinaan osa palveluista kannattaa jättää pyörimään konesaliin elinkaarensa loppuun asti.

Ensimmäiset askeleet – miten lähdet liikkeelle?
Jotta suunnitelma ei jää vain idean tasolle, pilvistrategiaan on hyvä kirjata miten strategiaa lähdetään viemään käytäntöön. Priorisoi projekti tai määrittele pilotti, joka tuo kokemusta sekä kasvattaa ymmärrystä.

Käsi pois karkkilaatikolta!

Pilvistrategia ja pilven käyttöönotto ovat täysin eri asioita. Pilven käyttöönotto ei ole mikään strateginen liike, jos sitä ei ole linkitetty liiketoimintastrategiaan.

Pilvialustat ovat karkkilaatikoita, joiden sisältä löytyy tekoälyä, koneoppimista ja muuta makeaa. Herkuttelu ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu, jos pilvestä haluaa irti maksimaalisen hyödyn liiketoiminnalle.

Strategia on meidän Pilvipolku™ -mallimme ensimmäinen vaihe. Pilvistrategian pohjalta rakennetaan kestävä pilven hallintamalli sekä pohja sovellusten modernisoinneille. Strategia on on lopulta vain toimintaohje, joka määrittelee miksi ja miten pilven käyttöönotto tapahtuu.

Pikavoittojen perässä on turha juosta, jos tavoitteena on luoda kestäviä ratkaisuja. Monelle organisaatiolle monipilvi tai hybridipilvi on todennäköisin pilvisiirtymän vaihtoehto. Ilman suunnitelmallista tekemistä riskit ovat liian suuret hyötyihin nähden.


Miten liikkeelle pilvistrategian kanssa? Kysy lisää:

Juhana Raitasalo
Chief Customer Officer
+358 40 759 0526
juhana.raitasalo@onrego.fi

cloudnative_net

Esimiehen näkökulma Julkisen pilven akatemiaan: Osaamistason nostaminen nopeuttaa kehitystä

Suomen Pankki antoi kolmelle työntekijälleen mahdollisuuden osallistua Julkisen pilven akatemiaan kovin odotuksin. Toimistopäällikkö ja tutkinnon arvioija työpaikalla, Sami Kirjonen, kertoo opinnoista esimiehen näkökulmasta.

– On ollut selvää jo useamman vuoden, että julkipilvi tulee myös viranomaispuolle. Pankkitoiminnassa on omat sääntönsä ja eriytetyt järjestelmät, mutta tutkimuksessa ja eurooppalaisessa yhteistyössä tarvitaan nopeampia ja ketterämpiä ratkaisuja. Meidän oli pakko lähteä viemään myös toimistotyötä modernimpaan suuntaan, aloittaa Kirjonen. – Otimme viime vuonna Azuren palveluita käyttöön sekä Office 365:n Teams edellä. Uudenlaista osaamista tarvittiin ja tarvitaan.

IT-alalla osaamisen pitää päivittyä jatkuvasti

Suomen Pankilla on annettu reilusti työaikaa oman osaamisen kehittämiseen. Itseopiskelu ja pikakurssit eivät ole täysin uuden asian opiskeluun paras ratkaisu. Suomen pankilla on haasteina modernit työkalut ja niiden osaaminen, miten sisäiset prosessit taipuvat käyttöpohjaiseen hankintaan ja 4-5 vuoden tähtäimellä aiemmin tehtyjen investointien muutokset virtuaalikoneiden viiden minuutin käyttöönottoon Azuressa.

Opiskelumuoto miellyttää

–  Akatemiassa opiskelleet työntekijät ovat pitäneet säännöllisestä, aikataulutetusta ja jämptistä opiskelumuodosta. Akatemian opit on otettu heti käyttöön konkreettisessa työssä, jatkaa Kirjonen. – Vaikka meillä on mandaatti jatkuvaan itseopiskeluun, työntekijän motivointi opiskeluun on ollut haastavaa. Aion jatkossa kehittää omaa osaamisen kehittämistä sisäisesti akatemian tyyppisiin kokonaisuuksiin, joita seurataan ja arvioidaan.

Kirjonen on ollut tyytyväinen kokonaisuuteen ja saanut hyvää palautetta myös opiskelijoilta. Opiskelijat ovat olleet eri lähtötasoilla ja eri vaiheissa uraansa, mutta tämä ei ole haitannut opintojen etenemistä. Materiaalit, koulutusmuoto ja taso ovat olleet opiskelijoiden mielestä erinomaisia.

–  Vaikka opintokokonaisuus onkin ollut laaja ja on tehty paljon myös omalla ajalla, en ole huomannut, että työtehtävät olisivat kärsineet, päinvastoin, kertoo Kirjonen. – Kaikki olivat motivoituneita opiskelemaan ja vetivät todella tiiviisti akatemian läpi. Suurena etuna on tietysti ollut, että opittua on voinut heti hyödyntää omassa työssä, mikä on varmasti lisännyt opiskelumotivaatiota.

Opiskelulla tehoa kehitykseen

Suomen pankilla on meneillään useita kehitysprojekteja julkipilven osalta, joten osaamisen päivittäminen oli tärkeää. Julkisen pilven akatemiasta saatu osaamistason nosto auttaa jatkossa kehitys- ja muutostyössä.

–  Kaiken kaikkiaan akatemia toimi todella hienosti. Positiivisen palautteen määrä yllätti minutkin, lopettaa Kirjonen. – Akatemiasta saadut opit tehostavat varmasti tulevaa suunnittelutyötä ja uusia projekteja.

Akatemiaan on jatkuva haku. Hae nyt – syksyn mittaan aloitamme useita toteutuksia. 

joshua-earle-ZMcLVBi9xx4-unsplash

Julkisen pilven akatemia: Opiskelijan ajatuksia

Julkisen pilven akatemian ensimmäinen ryhmä valmistuu pian. Ryhmän 16 jäsentä valmistuvat  pilviasiantuntijoiksi syyskuussa 2019. Tutkintonimike on Tieto- ja Viestintätekniikan ammattitutkinto, Datanomi (AT). Pian valmistuva Jarmo Haaranen kertoi omia kokemuksiaan vuoden kulusta.

Olennaisia asioita

 Julkisen pilven akatemia on 18 aihealueesta koostuva kokonaisuus, joka antaa valmiudet hyödyntää pilvimaailmaa omassa työssä tehokkaasti ja kohtuullisen vähällä vaivalla.

– Kokonaisuus oli hyvä ja hyödyllinen, paljon asiaa ja paljon olennaista oman työn kannalta. Oli hyvä oppia tiedostamaan mitä kaikkea Azuressa on ja mitä sen avulla voidaan tehdä. Sain suunnitteluun erittäin tärkeää tietoa. Oikea tekeminen tottakai vaatii konsultaatioapua, mutta nyt osaan ja ymmärrän itse mitä voi ja mitä ei voi tehdä, kertoo Haaranen.  – Vaikka emme ole vielä tehneet pilvimaailmassa mitään konkreettista, olemme suunnittelemassa laajempaa pilvistrategiaa ja siirtymää. Koulutuksesta sain suunnnittelupuoleen ja ratkaisuihin ihan konkreettista apua, Haaranen jatkaa.

Akatemian kulku

Koulutus käydään pääasiassa etäluentoina ja itseopiskeluna. Koulutusohjelmaan sisältyy yhteisiä kertaus- ja harjoituspäiviä Amiedun tiloissa. Luentoja tai kertauspäiviä pidetään 2-3 viikon välein.

– Ei mitään valittamista sisällöistä tai valmentajista. Kouluttajat ovat olleet selkeitä ja osaamisensa on ollut sillä tasolla, että on oikeasti oppinut. Jos on kysynyt jotain spesiaalimpaa asiaa, on siihenkin aina löytynyt vastaus, kertoo Haaranen. – Learning-portaali on ollut toimiva ja hyödyllinen. Opiskelumateriaali on hyvin rakennettu ja kattava, eipä sitä paljon enempää informaatiota olisi tarvinnutkaan. On hyvä, että luennot nauhoitetaan ja niitä pääsee katsomaan ja kertaamaan myöhemmin.

Aikaa kannattaa resursoida

 Puolen päivän opetusjaksoja pidetään noin kahden viikon välein. Luentojen yhteydessä jaetaan harjoituksia ja oppimismateriaalia itseopiskeluun. Pääsääntöisesti koulutuksen onnistuneeseen läpiviemiseen aikaa kuluu noin neljä tuntia luennon lisäksi. Itseopiskelua kannattaa suorittaa luennon kanssa samalla viikolla, jotta asiat ovat tuoreina mielessä.

– Valitettavasti itselläni oli rajalliset resurssit käydä koulutusta sillä laajuudella, mitä olisin itse halunnut. Itseopiskelua olisi pitänyt tehdä enemmän, mutta kuuntelin luentoja automatkoilla ja nipistin tunnin sieltä, tunnin täältä harjoitusten tekemiseen. Optimitilanteessa olisin käyttänyt luentoviikolla muutaman tunnin yhtäjaksoisesti itseopiskeluun, kertoo Haaranen. – Enemmänkin harjoitustehtäviä olisin voinut tehdä, mutta pääasia on se, että sain valmiudet ymmärtää Azurea, pilveä ja niiden mahdollisuuksia. Tästä on hyvä lähteä suunnittelemaan pilvistrategiaa ja -siirtymää omalla työpaikalla. Saamme varmasti tehokkaamaan ja toimivamman ratkaisun aikaan, lopettaa Haaranen.

Akatemiaan on jatkuva haku – seuraava toteutus alkaa 30.9. Muutamia paikkoja on vielä jäljellä, hae nyt – vielä ehtii mukaan!

Onrego Oy:n uusi hallitus. Kuvassa vasemmalta: Timo Nurminiemi, Mikko Lampi, Jarno Mäki, Jarmo Kuusivuori, Juhana Raitasalo ja Markus Turunen.

Uusi hallitus tukemaan kasvutavoitteita

TIEDOTE: VAPAA JULKAISTAVAKSI

Pilvipalveluihin erikoistuneen Onrego Oy:n yhtiökokous on valinnut uuden hallituksen tukemaan yrityksen kasvutavoitteita. Onrego on kasvanut vuoteen 2018 nähden yli kaksikertaista vauhtia. Viiden vuoden aikana kasvu on ollut yli +1000 %. Vuodelle 2019 ennusteena on noin viiden miljoonan euron liikevaihto. Yhtiön tavoitteena on kasvaa muutamassa vuodessa yli 20 miljoonan kokoluokkaan.

Kasvun edellytykset nousukiidossa

Yhtiön kasvun mahdollistaa asiakkaiden jatkuvasti lisääntyvät digitalisaatio- ja pilveistystarpeet. Onregon erikoisosaamista on tarjota digitalisaatioaikakauden palveluita pilviulkoistukseen, sovelluskehityksen tukemiseen ja IT-palveluiden modernisoitiin.

Yhtiön uuden hallituksen tehtävänä on päivittää yhtiön kasvustrategia ja tukea yhtiötä sen toteutumisessa. Kasvussa on haasteensa – työmäärien kasvaminen ja tarve kehittää prosesseja. Uuden hallituksen tavoitteena on kehittää prosesseja tukemaan kasvua ilman jäykistävää byrokratiaa. Näitä haasteita ratkaisemaan hallitukseen on valittu uusia ulkopuolisia jäseniä, joiden kokemus on peräisin nimenomaan kasvuyrityksistä.

Hallituksen uudet jäsenet

Uusina jäseninä hallitukseen on valittu Markus Turunen, Mikko Lampi ja Juhana Raitasalo.

Turusella on pitkä tausta Efima Oy:ssä, joka on kasvanut startupista lähes 200 ammattilaisen taloksi. Turunen on aiemmin johtanut Efimassa pilvipalveluliiketoimintaa. Nykyisin hän toimii CIO:na sekä vastaa RPA- ja AI- liiketoiminnasta.

Lampi on kerryttänyt laajan kokemuksensa Innofactor Oyj:ssä, Apped Oy:ssä ja Basware Oyj:ssä. Lampi työskenteli Innofactorilla sen kasvaessa viiden hengen organisaatiosta 450 henkilön yritykseksi. Innofactorilla Lampi johti mm. sovelluskehitystä ja käyttöpalveluita sekä toimi CTO:na ja myöhemmin varatoimitusjohtajana. Tällä hetkellä Lampi vastaa pohjoismaiden ja Venäjän konsultoinnista Basware Oyj:ssä.

Raitasalo toimii Onrego Oy:ssä Chief Customer Officerina vastaten myynnistä. Ennen Onregolle siirtymistään hän työskenteli 12 vuotta Microsoftilla useissa eri positioissa. Entisistä jäsenistä hallituksessa jatkavat Onregon toimitusjohtaja Jarno Mäki, Jarmo Kuusivuori sekä Timo Nurminiemi.

Uuden hallituksen myötä Onrego Oy:n hallituksessa on osaamista ja kokemusta teknologioista, kasvamisesta, yritysjärjestelyistä ja rahoituksesta.


Onrego – The Managed Cloud Company – on hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan ammattilainen. Onrego mahdollistaa uusien digitaalisien liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisuiden syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi. Yhtiön ratkaisuvalikoimaa ovat Onrego Managed Cloud™ ja Pilvipolku™, joiden avulla asiakkaat onnistuvat transformaatiossa digi- ja pilviaikakauteen, ylläpidettynä.

Erika_saasfee

Tuleva maailmanmestari?

Alppiiihdon maailmanmestaruuskisat käydään Ruotsin Åressa 4.2.-17.2.2019.

Onregon sponsoroima nuori lupaus, 17-vuotias Erika Pykäläinen on nimetty Suomen joukkueeseen yhtenä yhdeksästä huippu-urheilijasta.

Erikan matka alppihiihdon huipulle alkoi jo kaksivuotiaana, kun hän hyppäsi suksille ensimmäistä kertaa. Kilpailemisen hän aloitti viiden vanhana ja uraa onkin takana jo 12 vuotta.

– Innostuin kilpailemisesta heti ensimmäisistä kisoista lähtien. Piirikilpailuista etenin suurpujottelun Suomen mestaruuteen. Epävirallisissa junnujen maailmanmestaruuskisoissa olin mukana voittajajoukkueessa, kertoo Pykäläinen. – Olen myös tällä kaudella osallistunut maailmancupin osakilpailuihin.

Erikalle ei harrastaminen eikä kilpaileminen ole koskaan ollut pakkopullaa tai vain tulostavoitteita, vaan kivaa tekemistä josta nauttii.

– Kun on heti saanut tulosta aikaan, siirtyminen aikuisten sarjaan on käynyt helposti. Motivaatiota saa hyvästä suorittamisesta – ehkä minusta sitten onkin johonkin, nauraa Pykäläinen.

Erikan ura on ollut koko ajan nousujohteinen eikä hän ole koskaan luovuttanut. Vastoinkäymisiä ei ole juuri ollut pieniä urheiluvammoja lukuun ottamatta.

– Tähtään parin vuoden sisään maailmancupissa aina parempiin sijoituksiin, ehkä viiden vuoden kuluttua seison siellä korkeimmalla podiumilla. Olympiajoukkue 2022 siintää myös haaveissa, jatkaa Pykäläinen. – Tältä kaudelta haen sijoitusta vähintään 30 parhaan joukkoon aikuisten kisoissa ja junioreiden MM-kisoissa virallisen koitoksen jälkeen sitten sitä kirkkainta mitalia.  

Samoja ajatuksia voidaan soveltaa myös yritystoimintaan – kun on intohimoa, tavoitteita ja tekeminen on pääasiallisesti kaikista kivaa, tulee myös tuloksia.

Toivotamme Erikalle tsemppiä kisoihin ja onnea matkaan kohti aina suurempia saavutuksia!

NO_Blogi

Pilvinoviisin opintopäiväkirja, osa 5

Onregon toimintaperiaatteisiin kuuluu henkilöstön jatkuva kehittyminen. Meillä kaikki opiskelevat, kouluttautuvat ja sertifioituvat jatkuvasti.

Työskentelen Onregolla mm. markkinoinnin parissa. Aloitin itse opinnot Julkisen pilven akatemiassa, koska haluan paitsi ymmärtää syvemmin, myös osata käyttää niitä teknologioita, joista päivittäin viestin.

Moduli 5: Tietoturva ja Azure AD

Valitettavasti en päässyt tällä kertaa osallistumaan livenä luennolle – mutta ei hätää. Onrego Learning-portaalissa on tallenne luennosta sekä esitys myös pdf-muodossa. Harjoitukset ja niiden vastauksetkin löytyivät portaalista. Akatemian yksi parhaita puolia on joustava opiskelu, tallennettu luento toimii mainiosti.  Jos lähtee hakemaan kahvia, voi painaa pausea.

Mutta asiaan – osa 5 käsittelee Tietoturvaa ja Azure Active Directorya. Luento alkoi identiteetinhallinnalla. On tärkeää, kuinka käyttäjien identiteetit muodostetaan ja miten niitä ylläpidetään, jotta ne toimivat koko organisaation läpi samoilla säännöillä.

Luento koostui kolmesta oppitunnista ja demoista:

1. Active Directory as a component of Azure

Kävimme läpi Azure Active Directoryn periaatteet ja sen, miten käyttäjiä, ryhmiä ja laitteita siellä hallitaan. Opimme hallitsemaan Azure AD-tenantteja ja ottamaan käyttöön sekä B2B että B2C Azure Active Directoryn.  Demon kautta tarkemmin homma haltuun.

2. Adding on-premises applications to Azure AD

Toinen oppitunti käsitteli on-premise-sovellusten lisäämistä AD:yyn. Eli miten Azure Active Directoryyn integroituihin sovelluksiin päästään käsiksi ja ottamaan RBACin käyttöön (RBAC=Role-based Access Control).

3. Introducing Azure AD Premium

Azure AD Premium sisältää MFA:n, eli monivaiheisen todennuksen. Kolmas oppitunti demonstroi, kuinka Premium-puolella otetaan käyttöön ja hallinnoidaan monivaiheista todennusta sekä parannetaan tietoturvaa.

Olen toki ”käyttänyt” Azure Active Directorya tietämättäni jo vuosia – oli hauska päästä kurkistamaan syvemmälle, kuinka oma päivittäinen käyttäytymiseni konetta naputellessa on rakennettu.

Seuraavassa osiossa hypätäänkin Azuresta Amazoniin!

Tässä blogisarjassa seurataan Onregon pilviteknologianoviisin suoriutumista läpi Julkisen pilven akatemian.

Maija toimii Onregolla mm. markkinoinnin tehtävissä. Hän on aiemmin toiminut myynnin ja markkinoinnin ammattilaisena ja on aina ollut erittäin kiinnostunut teknologian kehityksestä. Opinnot julkisen pilven akatemiassa paitsi vahvistavat omaa osaamista, auttavat jatkossa viestimään paremmin pilvimaailman mullistuksista.

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja tai hae mukaan!

Onregon toimintaperiaatteisiin kuuluu henkilöstön jatkuva kehittyminen. Meillä kaikki opiskelevat, kouluttautuvat ja sertifioituvat jatkuvasti.

Työskentelen Onregolla mm. markkinoinnin parissa. Aloitin itse opinnot Julkisen pilven akatemiassa, koska haluan paitsi ymmärtää syvemmin, myös osata käyttää niitä teknologioita, joista päivittäin viestin.

Moduli 4: Tallennuskapasiteetti

Mitä opimme seuraavaksi? Johonkihan se data täytyy säilöä. Neljäs osa akatemiaa käsitteli storageja – niiden suunnittelua, implementointia ja hallintaa, hybridi-storageratkaisuja ja Azure CDN.

Ja näitä storagejahan muuten piisaa. On tableja ja blobbeja ja queueuja ja filejä ja diskejä. Kaikille on käyttötarkoituksensa ja paikkansa tallennuskapasiteetin hallinnassa. Ensimmäisessä osioissa kävimme läpi tallennuksen suunnittelua, toisessa käyttöönottoa ja Azure Storagen hallintaa ja kolmannessa Azuren hybridiratkaisuja. Sitten syvennyimmekin StorSimplen saloihin.

Lopuksi kävimme läpi Azure Content Delivery Networkin, jonka avulla pystytään tehostamaan tiedonsiirtoa loppukäyttäjälle.

Kallen demot ja tarinat viihdyttivät läpi luennon ja olemme taas piirun verran viisaampia.

Seuraavaksi vuorossa on Pekan vetämä Tietoturva ja Azure AD – saamme tietomme suojaan!

 

Tässä blogisarjassa seurataan Onregon pilviteknologianoviisin suoriutumista läpi Julkisen pilven akatemian.

Maija toimii Onregolla mm. markkinoinnin tehtävissä. Hän on aiemmin toiminut myynnin ja markkinoinnin ammattilaisena ja on aina ollut erittäin kiinnostunut teknologian kehityksestä. Opinnot julkisen pilven akatemiassa paitsi vahvistavat omaa osaamista, auttavat jatkossa viestimään paremmin pilvimaailman mullistuksista.

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja tai hae mukaan!

NO_Blogi

Pilvinoviisin opintopäiväkirja, osa 4

Onregon toimintaperiaatteisiin kuuluu henkilöstön jatkuva kehittyminen. Meillä kaikki opiskelevat, kouluttautuvat ja sertifioituvat jatkuvasti.

Työskentelen Onregolla mm. markkinoinnin parissa. Aloitin itse opinnot Julkisen pilven akatemiassa, koska haluan paitsi ymmärtää syvemmin, myös osata käyttää niitä teknologioita, joista päivittäin viestin.

Moduli 4: Tallennuskapasiteetti

Mitä opimme seuraavaksi? Johonkihan se data täytyy säilöä. Neljäs osa akatemiaa käsitteli storageja – niiden suunnittelua, implementointia ja hallintaa, hybridi-storageratkaisuja ja Azure CDN.

Ja näitä storagejahan muuten piisaa. On tableja ja blobbeja ja queueuja ja filejä ja diskejä. Kaikille on käyttötarkoituksensa ja paikkansa tallennuskapasiteetin hallinnassa. Ensimmäisessä osioissa kävimme läpi tallennuksen suunnittelua, toisessa käyttöönottoa ja Azure Storagen hallintaa ja kolmannessa Azuren hybridiratkaisuja. Sitten syvennyimmekin StorSimplen saloihin.

Lopuksi kävimme läpi Azure Content Delivery Networkin, jonka avulla pystytään tehostamaan tiedonsiirtoa loppukäyttäjälle.

Kallen demot ja tarinat viihdyttivät läpi luennon ja olemme taas piirun verran viisaampia.

Seuraavaksi vuorossa on Pekan vetämä Tietoturva ja Azure AD – saamme tietomme suojaan!

Tässä blogisarjassa seurataan Onregon pilviteknologianoviisin suoriutumista läpi Julkisen pilven akatemian.

Maija toimii Onregolla mm. markkinoinnin tehtävissä. Hän on aiemmin toiminut myynnin ja markkinoinnin ammattilaisena ja on aina ollut erittäin kiinnostunut teknologian kehityksestä. Opinnot julkisen pilven akatemiassa paitsi vahvistavat omaa osaamista, auttavat jatkossa viestimään paremmin pilvimaailman mullistuksista.

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja tai hae mukaan!

Onregon toimintaperiaatteisiin kuuluu henkilöstön jatkuva kehittyminen. Meillä kaikki opiskelevat, kouluttautuvat ja sertifioituvat jatkuvasti.

Työskentelen Onregolla mm. markkinoinnin parissa. Aloitin itse opinnot Julkisen pilven akatemiassa, koska haluan paitsi ymmärtää syvemmin, myös osata käyttää niitä teknologioita, joista päivittäin viestin.

Moduli 4: Tallennuskapasiteetti

Mitä opimme seuraavaksi? Johonkihan se data täytyy säilöä. Neljäs osa akatemiaa käsitteli storageja – niiden suunnittelua, implementointia ja hallintaa, hybridi-storageratkaisuja ja Azure CDN.

Ja näitä storagejahan muuten piisaa. On tableja ja blobbeja ja queueuja ja filejä ja diskejä. Kaikille on käyttötarkoituksensa ja paikkansa tallennuskapasiteetin hallinnassa. Ensimmäisessä osioissa kävimme läpi tallennuksen suunnittelua, toisessa käyttöönottoa ja Azure Storagen hallintaa ja kolmannessa Azuren hybridiratkaisuja. Sitten syvennyimmekin StorSimplen saloihin.

Lopuksi kävimme läpi Azure Content Delivery Networkin, jonka avulla pystytään tehostamaan tiedonsiirtoa loppukäyttäjälle.

Kallen demot ja tarinat viihdyttivät läpi luennon ja olemme taas piirun verran viisaampia.

Seuraavaksi vuorossa on Pekan vetämä Tietoturva ja Azure AD – saamme tietomme suojaan!

 

Tässä blogisarjassa seurataan Onregon pilviteknologianoviisin suoriutumista läpi Julkisen pilven akatemian.

Maija toimii Onregolla mm. markkinoinnin tehtävissä. Hän on aiemmin toiminut myynnin ja markkinoinnin ammattilaisena ja on aina ollut erittäin kiinnostunut teknologian kehityksestä. Opinnot julkisen pilven akatemiassa paitsi vahvistavat omaa osaamista, auttavat jatkossa viestimään paremmin pilvimaailman mullistuksista.

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja tai hae mukaan!

Onrego Rules

Liity tiimiin, Cloud Strategy Architect

Etsimme kasvavaan joukkoomme lisää intohimoisia ammattilaisia. Meillä tulet työskentelemään globaalien asiakkaiden modernienpilviteknologiaprojektien parissa ja kehittymään arkkitehtiemme ja konsulttiemme kanssa. Liity joukkoon kun haluat olla:

Cloud Strategy Architect

Haemme rentoon tiimiimme energistä ja intohimoista tekijää, joka tulee työskentelemään alan parhaiden pilviosaajien kanssa Microsoftin vuoden kumppanilla. Aikaisemmasta teknisestä taustastasi on etua, mutta tärkeintä ovat intohimo, tiedonjano ja uteliaisuus uuden oppimiselle. Meidän DNA:ssamme on halu ajatella aina asiakkaamme parasta ja tehdä järkeviä ja kestäviä ratkaisuja. Kanssamme saat mahdollisuuden oppia ja kehittyä pilviteknologioiden huippuosaajaksi mukavassa ja innovatiivisessa työyhteisössä.

Cloud Strategy & IT Processes -ratkaisualueen ammattilaiset toimivat asiakkaan tukena suunnittelemassa moderneja pilviaikakauden arkkitehtuureja. He osaavat ja haluavat piirtää isolla kynällä ja tulevat määrittämään tulevaisuutta.  Luomme ymmärryksen asiakkaan nykytilasta, selvitämme liiketoiminnan ja IT:n tavoitetilan ja teemme  tiekartan asiakkaan transformaatioon ja arkkitehtuuriin. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme hyvin hallittu, turvallinen ja saavutettava pilvialusta.

Sovit hyvin joukkoomme, kun sinulla on jotain, mitä toivelistallamme on:

 • Intohimoa ja asennetta
 • Tiedonjakohalua ja uteliaisuutta
 • Huumorintajua (hyvä, huono tai musta, meillä nauretaan paljon)
 • Näkemystä IT:n kehityssuunnista
 • Strategista suunnittelukykyä
 • Kokemusta pilvipalveluiden TCO -laskelmista
 • Kokemusta strategiatyöstä IT:n kanssa
 • Kokemusta liiketoiminnan kanssa työskentelystä
 • Kokemusta ITIListä
 • Kommunikointitaitoa; pystyt keskustelemaan luontevasti erilaisten sidosryhmien kanssa
 • Kykyä fasilitoida työpajoja itsenäisesti
 • Ymmärrystä Hybrid Cloud -teknologioista
 • Osaamista julkisen pilven teknologioista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Kanssamme pääset loistamaan! Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia töitä erinomaisten asiakkaiden kanssa. Meillä on työkaverit, joilla on intohimoa uusiin teknologioihin ja halua palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin. Modernit kuntosalilla ja merinäköalalla varustetut toimitilamme sijaitsevat Espoon Keilaniemessä. Metropysäkki on heti vieressä ja oma auto säilyy toimitilan kellarikerroksessa.

Ratkaisualueemme on jaettu seuraaviin kategorioihin: Cloud Strategy & IT Processes, Modern Application Platform, Networks & Integrations, Automation & Orchestration, Security & Identity ja Modern Data. Kun intohimosi ja osaamisesi kohdistuu johonkin sydämiämme lähellä olevaan ratkaisualueeseen, lähetä meille vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostilla osoitteeseen rekry@onrego.fi.

Onregon tavoitteena on mahdollistaa hyvin hallitut, turvalliset ja saavutettavat pilviteknologiat, jotka tukevat pilvipohjaista sovelluskehitystä ja DevOpsia. Olemme julkisen pilven, pilvi-infrastruktuurin ja pilvialustojen ammattilaisia. Olemme vuoden 2018 Microsoft-kumppani Suomessa. Olemme pilviaikakauden edelläkävijä ja aktiivinen ratkaisija ja kehittäjä. Ratkaisuvalikoimaamme ovat esimerkiksi Pilvipolku™, Onrego Managed Cloud™, Julkisen pilven akatemia™.

PetriSaarenmaa-sm

Service Manager auttaa automaatiolla

Onrego aloitti viime vuonna Elenian kumppanina kehittämään Service Manager -ympäristöä. Aiemman version päivittäminen ja itsepalveluportaalin käyttöönotto ovat tehostaneet IT-prosesseja. Service Managerin etu on rutiinikuormien vähentäminen ja resurssien vapauttaminen aikaa vievästä manuaalityöstä.

– Yksi IT-palveluhallinnan haasteista on se, miten asiakkaiden tuki- ja palvelupyyntöjä voidaan hoitaa nopeammin ja tehokkaammin. Onregon jalostama palveluportaali ja sitä kautta palvelunhallinnan automatisointi on ollut Elenialle iso apu, kertoo Elenian IT-palvelupäällikkö Petri Saarenmaa.

– Saimme onneksemme Onregolta todella osaavan senioritason ammattilaisen, joka toi kokemuksensa kautta mukaan toteutukseen näkökulmia, mitä emme asiakkaana olisi edes osanneet ottaa huomioon.

Järjestelmä ohjaa prosesseja –  minimoi rutiinit

Palveluhallinnan automatisaation tarkoituksena on se, että järjestelmä ohjaa prosesseja. Hyvin konfiguroitu Service Manager minimoi rutiinimanuaalityön, vähentää virheiden mahdollisuuksia ja osallistaa liiketoimintaa – samaa työtä ei tarvitse tehdä kahteen kertaan.

– Saamme huomattavaa ajansäästöä sillä, että tikettien manuaalinen liikuttelu ja prosessointi on jäänyt pois, jatkaa Saarenmaa. – Päivittäisessä tekemisessä esimerkiksi uuden käyttäjän lisääminen organisaatioon vaati monen henkilön manuaalista työtä. Nyt sitä ei tarvita. Varsinkin kausityöntekijävaihe on helpottunut ja sujuvoitunut käyttäjähallinnassa – aikaisemmin käytetty tunti on tippunut viiteen minuuttiin ja asiantuntijat voivat keskittyä muuhun tekemiseen.

Onregon näkemyksen mukaan liian harvalla organisaatiolla on vastaava järjestelmä käytössä. Markkinoilla on useita vaihtoehtoja, mutta monen vaihtoehdon hinta saattaa käyttäessä nousta korkeaksi erilaisten lisensointimallien myötä. Onregolla on tarjota paitsi valmiita ratkaisuja, myös täysin räätälöity järjestelmä.

– Kaipasimme vahvaa osaamista mukaan omaan tekemiseemme. Kokemuksen kautta saatu tietotaito on kumppanissa tärkeää. Lämmin suositus, Onrego on osaavien ammattilaisten talo, Saarenmaa toteaa.

Elenia-konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluja tarjoava Elenia Oy ja sen sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Elenia Lämpö Oy, Elenia Palvelut Oy ja Elenia Finance Oyj. Elenian keskeinen toimintatapa on tuottaa palvelut tiiviissä yhteistyössä kumppaniyhtiöitten kanssa. Elenian toiminta-alue on keskellä Suomea Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla yli sadan kunnan alueella.

Petri_saarenmaa_blogiin

Haastattelussa Elenian IT-palvelupäällikkö, Petri Saarenmaa