Teknologia itsessään ei riitä

Liiketoiminnan menestykseen ei riitä pelkkä teknologia

IT-järjestelmien ja tiedonhallinnan myynti ja tuottaminen ei ole ainoastaan teknologiaa, eikä se pelkästään riitä. Asiakkaiden liiketoiminta, sen kehittäminen ja tuottavuus tulisi olla toiminnan ohjenuora ja ensisijainen määrittely kaikkien ratkaisumallien toteuttamisessa.

Jotta asiakkaan voi vakuuttaa kokeilemaan uutta, on hallittava myös perinteisemmät ratkaisumallit. Tiedonsiirrossa ja -hallinnassa tärkeää on ymmärtää myös edellisten sukupolvien teknologiat ja ratkaisut. Hallittu siirtymä palvelutuottamisen mallista palveluiden hallinnan malliin vaatii rautaista osaamista ja asiantuntijoilta erityistä, jopa harvinaislaatuista monipuolisuutta ja erittäin korkeaa osaamisen tasoa.

Henkilöresurssien tärkeys

Teknologiasta ei ole juuri mitään iloa, jos siitä ei saada irti liiketoimintaa parantavia ja kehittäviä toimintoja. Oikeiden ja oikea-aikaisten resurssien määrittely asiakkaalle parhaimman mahdollisen ratkaisun aikaansaamiseksi ei ole helppoa. Hommaa helpottaa, jos koko henkilökunnan osaamisen taso pidetään korkealla sekä osaamista kehitetään ja seurataan jatkuvasti.

Lukuisat Microsoft-, Citrix-, VMWare-, F-Secure- ja Cisco-sertifioinnit – ratkaisukyvyn, kokonaisuuksien hallinnan, laajan tietotaidon, kokemuksen ja jatkuvan kouluttautumisen lisäksi – luovat Onregon omalle kehitystyölle vakaan pohjan. Olennaista on, että asiantuntijat päivittävät osaamistaan jatkuvasti, toimien edelläkävijöinä uusimpien teknologioiden käyttöönotossa ja hallinnassa.

Osaamisen tukena vahvat kumppanit

Omien osaajien lisäksi vahvat kumppanuudet ovat merkittävä valttikortti. Kumppanit, kuten Microsoft, VeeAm, Riverbed, Cireson ja AppZero pitävät huolen siitä, että ratkaisuilla on kestävä ja toimiva pohja. Läheinen yhteistyö mm. Microsoftin omien tuotekehitystiimien kanssa tuottaa jatkuvasti uusia ideoita ja parantaa ratkaisumalleja.

Kumppaneiden kanssa yhteistyössä suoritettu jatkuva seuranta ja asiakastyytyväisyysmittaus pitää kehityksen suunnan oikeana ja auttaa optimoimaan suorituksia. Silti on aina varaa parantaa, eikä edes sataprosenttinen onnistuminen joillain osa-alueilla hidasta jatkuvaa kehitystä.

Näkymissä tulevaisuuden teknologia

Uusimpina tuulina puhaltavat teollisen internetin ja Internet of Thingsin (IoT) viimeisimmät ratkaisut. Suomen IoT-huippuosaajat kehittävät mahdollisuuksia uudenlaiseen liiketoiminnan osa-alueiden mittaus- ja seurantateknologiaan tälläkin hetkellä. Täysin uudistettuja ratkaisuja, tuotteita ja palveluita julkistetaan kevään mittaan – kannattaa siis pysyä kuulolla.

Oma yritys edelläkävijäksi?

 

IoT-ratkaisuista Onregolla vastaa Mikko Keränen.

 

Mikko Keränen
Sales Executive
+358 40 84 84 857
mikko.keranen@onrego.com

 

Jaa