Näin siirrät palvelimet Azureen – ilman käyttökatkoa

 

Verkkokaupan palvelimien siirto omasta konesalista pilveen on monessa tapauksessa järkevää. Palvelun häiriöttömyys on kuitenkin turvattava huolella, sillä jatkuvasti aktiivisessa verkkokaupassa jokainen tunti, jonka palvelu on alhaalla, aiheuttaa merkittäviä tulonmenetyksiä.

Esittelen tässä kirjoituksessa erään yrityksen verkkokaupan palvelinmigraation omasta konesalista Azureen.  Tapauksessa hyödynnettiin Azuren Marketplacesta löytyvää valmista palvelinimagea, jolla siirto omasta konesalista Azureen voitiin tehdä lähes ilman käyttökatkoa. Palvelin sisälsi Vision Solutionsin migraatiotyökalun nimeltä Double-Take Move.

Azure-ratkaisu kasvavalle verkkokaupalle [case]

Esimerkkiyrityksen webkaupan käyttö oli kasvanut siinä määrin, että on-premise palvelu ei riittänyt takaamaan palvelun skaalautuvuutta ja luotettavuutta. Sivustolle tuli aika-ajoin isoja kuormapiikkejä erilaisten kampanjoiden vuoksi.

Palveluun kuului kaksi palvelinta: webpalvelin IIS ja erillinen fyysinen SQL palvelin, jossa varsinaisen websovelluksen data sijaitsi. Palvelin oli aika-ajoin ollut alhaalla mm. käytön kuormapiikkien ja erilaisten tietoliikenneongelmien vuoksi.

Tulevaksi alustaksi oli valittu Microsoft Azure. Tarkoitus oli rakentaa verkkosivut vikasietoisena ja kuormantasattuna (loadbalansointuina). Samalla kuormapiikkejä varten NLB:n taakse lisättiin varapalvelimia, jotka käynnistyvät ja sammuvat automaattisesti kuormapiikkien noustessa ja laskiessa.

Azure autoscaling – pay as you go

Toteutuksessa hyödynnettiin mm. Azuren ilmaista Autoscaling-ominaisuutta, jossa on pay-as-you-go -ominaisuus, eli maksat vain siitä mitä käytät. Sammuksissa olevista palvelimista asiakas maksaa vain niiden käyttämän levytilan verran. Näin palvelu skaalautuu kuormapiikkien mukaan ja tulee paljon halvemmaksi kuin yksi iso koko ajan päällä oleva palvelin.

Migraatio Azureen askel askeleelta

Migraatiossa luotiin ensin Azure subscription ja sinne tarvittavat verkot sekä on-premise -palvelimia käyttöjärjestelmiltään ja muilta spekseiltään vastaavat palvelimet. Seuraavaksi luotiin site-to-site VPN on-premise verkkoa varten.

Kun verkkoyhteys oli valmis ja testattu, asennettiin migraatiota varten Azure Marketplacesta palvelin, joka sisälsi Vision Solutionsin migraatiotyökalun nimeltä Double-Take Move.

Migraatio Double-Take Move-työkalulla

Double Take Move mahdollistaa migraatiot mistä tahansa alustasta toiseen lähes ilman käyttökatkoa. Sillä ei ole merkitystä, ovatko migroitavat palvelimet virtuaalisia vai fyysisiä.

Migraatio etenee seuraavin vaihein:

  1. Asennetaan DTM-konsolista käsin agentit migroitaville palvelimille, sekä määritellään niille tarvittavat lisenssit palvelintyypistä riippuen. DTM replikoi lähdekoneen sisällön tai datan kohdekoneelle ja pitää sen synkronoituna.

    Replikointi voi kestää tunneista vuorokausiin riippuen replikoitavan datan määrästä. DTM-konsolin avulla ympäristöä ei tarvitse pysäyttää tai sammuttaa replikoinnin ajaksi, vaan käyttö voi jatkua normaalisti.

    Sopivaksi katsottuna ajankohtana tehdään ns. yliheitto eli cutover, jolloin lähdepalvelin sammutetaan ja kohdepalvelin käynnistetään. Migraatiota voi myös nopeuttaa kohdistamalla vain sen tiettyyn kansioon. Yliheitto kestää vain joitakin minuutteja. DTM mahdollistaa snapshottien ottamisen, sekä yliheiton peruuttamisen, jos jotain sattuisi menemään vikaan.

  2. Kun asennus Azureen on valmis, otetaan yhteyttä palvelimeen ja käynnistetään Double-Take Move konsoli, määritellään lähde- ja kohdepalvelin, sekä asennetaan niihin tarvittavat agentit.
  3. Käynnistetään Migraatiowizardi ja määritellään tarvittavat migraation asetukset, esim. kohdekoneen verkkoasetusten konfigurointi.
  4. Migraation valmistuttua tehdään cutover, jolloin vanha palvelin sammutetaan ja uusi palvelin käynnistetään ja yhdistetään migroidun datan kanssa.

Palvelu on ns. BYOL pohjainen eli Bring Your Own License. Onrego Oy on Vision Solutions Diamond -partneri ja voimme tarjota tarvittavat lisenssit.

Ota yhteyttä klikkaamalla tästä!

Jaa